Teories de l'evolució

advertisement
TEORIA: FIXISME
Les especies son immutables,
no han patit cap canvi des de la seva creació.
FIXISME
Karl Von Linne (1707-1778)
naturalista suec
Assentà les bases de la
taxonomia moderna i
desenvolupà de manera formal
el fixisme.
 Va mantenir que les especies
s'havien creat de forma
separada i independent.
 Va negar la possibilitat de
l’origen comú dels éssers vius.
Sistema de classificació binomial
(TAXONOMIA)
Serveix per classificar la gran diversitat d’espècies
vives o ja extingides
Divideix els organismes en diferents categories en
funció del grau de semblances estructurals que
presenten
A cada espècie se li dóna un nom format per dos
paraules (en cursiva i en llatí), la primera és el
nom del gènere i la segona el nom de l’espècie
Això és el nom científic
Regne
Tipus
Classe
Ordre
Família
Gènere
Espècie
Animàlia
Chordata
Mammalia
Carnívora
Felidae
Panthere
P. leo
Regne
Tipus
Classe
Ordre
Família
Gènere
Espècie
Animàlia
Chordata
Mammalia
Carnívora
Felidae
Panthere
P. tigris
FIXISME
Georges Cuvier(17691832)
biòleg francès i pare de la
paleontologia.
Mitjançant l’estudi del
registre fòssil proposa
la teoria del Catastrofisme
per explicar la desaparició
de les espècies
“Déu va crear nous éssers
després de cada Cataclisme”
TEORIA: EVOLUCIONISME
Les espècies evolucionen progressivament (les
espècies canvien contínuament, unes
s'originen i d’altres s'extingeixen).
Els organismes semblants estan emparentats i
descendeixen d'un avantpassat comú. Tots els
organismes vivents poden remuntar-se a un
origen únic de la vida.
EVOLUCIONISME
Les especies no son fixes sinó que canvien i es
transformen.
Capacitat d’adaptar-se a l’entorn
Lamarck
Darwin
Motor.- impuls intern cap a
la perfecció
Motor.- selecció natural
Els caràcters adquirits es
transmeten a la
descendència.
Els fills s’assemblen als
pares
Principi de l’ús – desús
Principi de l’ús – desús
Ús - Desús
Origen comú
El coll de les girafes
Refutació del
Lamarckisme
Auguste Weismann,
diferencià, per primera
vegada, dos tipus de
cèl·lules: les somàtiques i
les germinals.
impossibilitat de
transmetre els canvis
adquirits, canvis que no
estaven enregistrats en les
cèl·lules germinals.
Demostració?
Download
Related flashcards
Create flashcards