ШАБЛОН Оқушының бақылау парағы

advertisement
Оқушының бақылау парағы
Класс
Оқушының аты-жөні
Тақырыбы
Мұғалімнің аты-жөні
Микроскоп пайдаланумен жасушалар өлшемін зерттеу
Оқыту мақсаты: микроскоп пайдаланып жасушалар көлемін өлшеу

жасушалар көлемін есептеу
Балл қою кестесі
Дағдылар
Білу , түсіну
Қолдану
Талдау
Бағалау
Қорытындылау
Барлығы
Жетістік критериі
Практикалық жұмыстың тақырыбын/мақсатын
және міндеттерін жазады
Қауіпсіздік техникасын сақтай отырып, зерттеу
микропрепараттарын әзірлейді/ микроскоппен
қарайды/
бақылау, тәжірибелер жүргізеді
Болжам ұсынып, оны сөйлеммен жеткізеді
Зерделеніп отырған нысанның суретін салады,
суреттерді таңбалайды
Жұмыс барысының қадамдарын ретімен
сипаттайды
Деректерді жинайды (бақылағанын сипаттап
кесте түрінде)/деректерді талдайды (анализ әдісі,
формулаларды қоса)/ өңделген деректерді
ұсынады (деректерді график түрінде көрсету)
Алынған деректердің жазбаша сипаттамасын,
талдауын, түсіндірмесін береді
Алынған нәтижені түсіндіреді/ берілген
жұмыстың салдары мен қолданысын сипаттайды
Тәжірибелер мен бақылаулар негізінде жұмыстың
дұрыс қорытындысын жасайды
Қорытындыны дәлелдермен негіздейді
Зерттеудің артықшылығын/ кемшілігін бағалайды
және
жұмысты жақсарту жолдарын ұсынады
Балл
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
12
Ақпарат
Жұмыстың тақырыбы
№3 ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС (LW)
P, DCP, DEC«Микрометр мен объективмикрометрді жасушалардың нақты мөлшерін анықтауға
қолдану».
Жоспарлау
Менің
болжамым
Егер
Болжамды
негіздеу
Айнымалылар
Тәуелсіз
айнымалы:
Тәуелді
айнымалы
Бақыланатын
айнымалылар
Құрал жабдықтар тізімі







Микроскоп,
окулярмикрометр,
объектмикрометр,
микропрепараттар
Қағаз және қалам
Сызғыш
Пияз өңі
Жұмыс барысы
Қатерлерді бағалау
Тәуекел көзі
Ықтималдылығы
Азайту жолдары
Деректер мен мәліметтерді тіркеу
Жұмыс нәтижелерін өңдеу
Талқылау
Талқылау сұрақтары
Тәжірибе кемшіліктері және оларды түзету жолдары
Жұмыс барысында туындаған қандай екі кемшілікті анықтай
алдың?
1.
2.
Қорытынды
Тәжірибе нәтижелерін қолдану
Download