программа АР

advertisement
Ақтау қаласындағы химия –биологиялық бағыттағы
Назарбаев Зияткерлік мектебі
Пайзов Е.С.___________________
Келісемін:
Директордың ғылыми әдістемелік
орынбасары:
Жақсылықова Б.
«_____»____________2016ж
«_____»____________2016ж
Бекітемін:
Директор
Мектепішілік мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсы
«Зерттеуші мұғалім» курсының бағдарламасы
Сағат саны: 30 сағат
Тыңдаушылар санаты: барлық санаттағы пән мұғалімдері
Өткізу уақыты: әр бейсенбі, аптасына 1 рет
Курс жетекшісі: Балгалиева А.К
Бағдарламаның мақсаты:
Мұғалімдердің өзінің оқыту және оқу тәжірибесін дамыту, жетілдіру
бағытында өз тәжірибесіне зерттеу жүргізудің негізгі қағидаларын, ережелері
мен зерттеу жүргізуді ұйымдастыруды үйрету. Осы бағытта кәсіби шеберлігін
арттыруға жағдай жасау
Бағдарламаның міндеттері:
Тәжірибедегі зерттеу түрлерімен, олардың жүргізілу құрылымын
мақсатын, мазмұнын таныстыру.
-
Іс-тәжірибені зерттеуді түсіну,
Күтілетін нәтижелер:
Мұғалімдердің
зерттеу
жұмысын
құрылымын, мазмұнын біледі және түсінеді
ұйымдастырудың
мақсатын,
Тәжірибені зерттеудің түрлерімен танысып, айырмашылықтарын біледі,
ажырата алады
-
Іс-тәжірибені зерттеу барысын жүргізудің әртүрлі әдіс-тәсілдерін қолдана
алады
-
Зерттеу сұрағын, зерттеу мәселесін қоя алады
Зерттеу жұмысының алгоритмін жасап, әдіс-тәсілдерді тиімді қолдана
алады
-
Оқу жылы аяғында өз іс-тәжірибесін зерттеуді қорғайды
-
Өз тәжірибесін зерттей отыра оған рефлексия жасай алады
Зерттеу бойынша зерттеу нәтижесін
конференция)
-
жариялайды (постер, мақала,
Зерттеушілер жұмыстарының жинағын шығару
Бағдарламаның жалпы мазмұны
Бағдарлама екі басым бағытта әзірленген:
Біріншісі – Action Research бағыты мұғалімдердің іс-әрекетті зерттеу
жұмыстары арқылы өз іс тәжірибесін жетілдіруін ұйымдастыруы
Екіншісі –Lesson Stady бағыты - мұғалімдердің сабақты зерттеу арқылы пәнді
оқытудағы әдіс-тәсілдерді дамытуы, оқушының білім және дағды деңгейлерін
жақсартуына байланысты жұмыстар жүргізуі
Бағдарламаның жылдық құрылымы
І-тоқсан іс әрекетті зерттеу тақырыбын анықтауға байланысты түсінік
жұмыстары
Кеңес беру
ІІ тоқсан – зерттеу жұмыстарының тақырыптарын құрылымдауды аяқтап,
зерттеу тақырыптарын бекіту
ІІІ тоқсан - Зерттеу жұмысын жүргізген мұғалімдердің тәжірибесімен бөлісуі
IV – тоқсан - зерттеу жұмыстарын аймақтық форумға дайындау
Курстың күнтізбелік-тақырыптық жоспары
№
1
Күн тақырыбы
Сағат саны
Кіріспе. Іс әрекетті зерттеу мен сабақты
1
зерттеуді енгізудің қажеттілігін негіздеу.
2
3
4
Іс-әрекетті зерттеудің негізгі кезеңдері
Деректер жинақтау әдістері
Рефлексивті журнал жүргізу
1
1
1
5
Зерттеуді этикалық қағидалары
1
6
7
8
Сыни дос деген кім?
Зерттеу сұрағын анықтаудың жолдары
Зерттеу сұрағын зерттеу проблемасына
айналдыру
1
1
1
9 Зерттеу құралдары
10 Зерттеу жұмысын жоспарлау, алгоритм жасау
11 Сабақты
зерттеу енгізудің қажеттілігін
негіздеу.
1
1
1
Мерзімі
12 Сабақты зерттеудің негізгі қадамдары
13 Сабақты
зерттеудегі
бірлескен
оқудың
тиімділігі
1
1
14 Сабақты зерттеудегі құжаттарды рәсімдеу
15 Сабақты
зерттеудегі
мұғалімдердің
ынтымақтастығы
16 3+3+3
жобасында
сабақты
зерттеуді
қйымдастырудың тиімділігі
17 Сабақты зерттеу жұмысы бойынша мұғалімнің
рефлексия жүргізу ерекшеліктері
19 Мұғалімнің зерттеу жұмысын жүргізу бойынша
рефлексиясы
1
1
20 Іс –әрекетті зерттеу және әлемдік тәжірибе
1
21 Сабақты зерттеудегі әлемдік тәжірибе
22 Зерттеу жұмысын жүргізген мұғалімдердің
тәжірибесімен бөлісуі
23 Зерттеу жұмысын жүргізген мұғалімдердің
тәжірибесімен бөлісуі
24 Зерттеу жұмысын жүргізген мұғалімдердің
тәжірибесімен бөлісуі
25 Зерттеу жұмысын жүргізген мұғалімдердің
тәжірибесімен бөлісуі
26 Зерттеу жұмысын жүргізген мұғалімдердің
тәжірибесімен бөлісуі
1
1
27 Зерттеушілердің
аймақтық
форумына
дайындық
28 Постер сессия мен презентацияны қалай жасау
керек
29 Мектепішілік
зерттеу
жұмыстарының
жинағына ұсыныстар
30 Курс қатысушыларының рефлексиясы
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Пайдаланылатын әдебиеттер
Ермуханова Г.К. Жаксылықова Г.К. Калиева З.С. «Из опыра внедрения
проекта AR» Астана, АО «НИШ» ЦПМ. Астана
2. Абдрахманова Қ.С. Жансүгірова Ж.Д. Іс-әрекетті зерттеуде деректермен
жұмысты қалай қйымдастыруға болады?» АО «НИШ» ЦПМ. Астана
3. Калгинбаева Ж.С. «Сабақты зерттеу әдісін оқыту үдерісіне енгізу
тәжірибесінен» АО «НИШ» ЦПМ. Астана
4. «Педагогикалық диалог» журналы №1 2016 жыл
1.
Download
Random flashcards

Radiobiology

– Cards

African nomads

– Cards

Create flashcards