Rugged, Ragged "Snick:" What It Is and What It Does, July 10, 1963

advertisement
ODCACO DAILY NltWS, Sol., ~ 20, '&J
Distributed
by
PHI LA ARE:.I
FRIEND3 OF Sl'
5922 Lansd::>wne Av~
u
STUDENTS FIGHT FOR CIVIL RIGHTS IN TOUGH SPOTS
oJ4)
( Rt
Rugged, Ragged 'Snicl{: What It Is and What It Does
Ex-Chicago Sf'lloolteaclter
Leader in Deepest Dixie
.,. ..bom..r of tile ""1'1 '•al·
l*tro..~·
Recei~M~
eYM.W.N£W\IfAN
_,_
R.oo~v~ll
ln Cbk".IJOI. Forman Wll
1radu•t«t t r o ra Eaccl•dOd
fli1h S<bool &lid R Un;-vmily. lU b«ame a .,...
dUst ._ plllllic. lll.kndli"l!tr..
tioa. '"'"" ill dM: A.rtDy aed
....,hd lor a wlaiN foe l.ba
A11.AWTA- Ito a oMdy olflco ben. rou fond the -....4
m ua&llllt bluc..u army that fiaba run. Crow bcbiDd
-- -.,., ..
poll of
MD~ly
Ja.,.
...
rOftalrll
l.t.
,..
auc.,.
ltoflo. , . . t hmdw • .-.""'' 4#-,...,.,.....,....,...r.tho
..... "'riPU.. -•
callo Sokl<.
I
IUCd't ltalft
fWI'IIIr.
"""'"tlroa&h W i .
1-t.rJ.......r.-I
•
. . ~'a Will SOlo. If•
COlli·
• ,...
~ for. krtt: ~
fonru hate; baptdldl. . .tr...
-
•
•
-ia-lad>oloo.....
pu11.,..
n-.
•u •x;,,,
Scbool. 4llllo SL """
n. NqtvSouth
pro.
alrudy wu io I w I " I .ndl
Tho boy1 r.od pr~ ol Sole~
rid" lltlltlr II• •cp In tht
South'• Hat.t lhlt In til· No
J:reedoiD rlda. •otcr n,;wa..
ooa.,.
Now. ot ,..._ .,.
at lust Jn Ollie.
Fonaaa himKJf hu been ••-
m•r
mild 111 - , 1116 lhio
not «''ea. bl ,.,. lot
~
SDld: wod.cD &rC mlAd
m.
s..c
... "' 1M_,loaodrJ .-.
To ... - . . , . . . ......
......
t
,,_..,..
...... ,, iliiillfs . . ....
~
101M .,. ........
• •
'11D.Y Jllltl..-aiJY an • tr·
P"""'tiT d1oclpllood. hi 111<r
~taw- thrir '"'"Y boltMada.
SNCC l )'mt"lbi.r.cn .... "'"
or loklna part in tho
booin1 ot Chluao·• ~C.yor
Rlofwd I. DoloJ " 1 lilly ~
roily at tb• WMCP
fl tiiO iloulil, llt>ld: ....,,..,
on.... .rc M the tmM.,, ttld
.....
ol -
01>1': .. ot.o.- trt l"a'"" •• puM'IIoftd a., a
...........................
. .....
11!.11_,...,
en.-. c:.li....
-.
,._-"'
_...,.
ft't'Umllll to ....
\'(111ft
1\notkr .SM:C ,,., •• ,.
lA•o.,.c....wlo&lld_
.._ ....
.. Jl(bon, J.tltt., I a ., I I I
bN:t.. lOd C..,.t oo blllln'O•A
okla.
Ou70t .. dlpud•• In Win.• ,, .MU... bul him lfl'hll4 bl
wu. ~ttaa apltm ihe ,,.
twt Q( five odJ., l"clfO"'.
1liUt ttiJDI, bt llld. .... 10•
Wtin& a '"""bitt'" wtiiUII room
... boo lim.....
All dli> ~ wb.lo 11M
wa wen: •
to J.ck·
- f.. or. f_..J ot M.q.t
w
*" ••1
-
_
, .
1
o)l.p~hcd Nepoa," u
piJt
duty
lL
Some trif:adly hnncr ma'1
liYf: *'- • p.d fO .Jeep OQ
ltld dhb o,l dlfttertinp Tbdr
'"'UftlfCI!fO\.. .;n be om'alk •
NAACP ot·
Wid QlrrOI. . .
ClllfdiDJ \o &a;a.;_k. weot • to
bb .... io • ,....., ,....,..
....
.................
n.c.
flllilt.a.nol ftoe~~ •tu&a
• O,..wood
Ht WOUld vp 10 Lbe COUOI)'
work lartl ,,_. • ~
""lli.D64n.. - IUid lt..1 1 "'tit•
dowa., wf'IU. b• cu.cody,
f'llq l"rodlu
NorttJiolae.
, . _ 4JoclpiiJMd
you o a
,..,.. 6> . . t<nU.
oblrt ..a blue j--.
•
They wiD . . "" ..., modo ~fool. ~ J>lopy•
bJ b• h'\'-
•c;' ' . I
l't. . .
ill Q,...
Jlclll.
'flw7di!>JI!IO_,. I*•
~oct
......
-~-..
r.. _....,,..,,...,
nPb lOt b:oaa .Ha...t: f:W..
,_. 1mll& .....~ If• ud
buO<d ..,. ia ,...,.,. """
do;pllat.
s.n,..-, ... .c thor-
a.nd dlt~teroU• •.Qii. cane. lirrn• and prOle~ ~at II)·
leJill(il:la lunch countera, hcJI..
piWs o.od thc:a:ttn, or 11 Jm.fl<Ovlnl J<>bo tod b<MiOJ r..
Nei)"Od.
• • •
5:\CC. campaca so-reamer
Woopo ..._ "' ...r die nip
ol ..... ..., ...,.. >loa& bu
kpl: lhcm &oa. Sout~era
,..r..,
..-tr ,...
-11-hdp.._
·-
COUDhn
L~ _
US. JIIICit>e
0.,.
.....We
_.,..
_
....... ,.. ..,..,. ...
.....,,..A
-
... S'<CC
wtl .... .U a
•lilt•~ •MW
•cdo4 ""~ 'IM'C . -
~lek ~rtlc:e and aee WI fillecl
""II n whi\11 ITICn drive by &In;·
y, )'ott't• ·~")' wondetin1
•hal docy'r. &OIDJ to do...
Tt~U
K#ep T/1~"'
Out t>/ fit. Boofh
-~~-....
That ~ II wtr, JoG..
..,.,. of1ldlldaoJ .... ,....,.,
.. - a..10.....,.
Nq1aco , _
'tbtc:att..
'I 0 1 1
~U..
---j.oliop
WMf Y~Ct'ICO aU biW beta
"'""·-'"'"-
1D 0 rc•awood, Mia., •
pali<o doa atlJcted ""' njl>1ndnn 'fiiOrtcn. The dty'•
...,... -.ploiotd ""
~driv• tol.o
--lho~U..ol
f(lffiCI)tlfte ndal 'riOimce ..
Police olftcon ..,. kJIIod
tl!no N••- lo Nlulooippl
o--
to
~ aD thc•c banxd
~ ..,,. 0
rllaOilp
r... •~f -r..r •""occ~< "' ...,..., •
-u,
r~ooy
ell-.
or>d ...., -
III II -~-
(i--
--.t~~ At.ul: 1~ out o(
,_ ... ---..,.tho
rqjmv
..Alkf oa , lOp ot daa~.. .,..,..
man Jilt\ ..Nccroe- mrou,n..
o-tt dw ';nu1h ha•oe het:n
bnl~·a.,IIC<f lf'IIO tbl:nlJna 1b1.t
vtM•fli tt none nf fhtir btnlDtsa.
Our l'l""l I• to ctunt• tbe:ir
lhlnk,nc.''
SSCC \Wirlra In aflltldnd ot.
dvll lilhh r..mr.~
11 lh4 nra:a-d For1n1n lfUUI it
m~tt•r-ol·fudr-
f« Qlop Llo lrJlq 10 lru-
- ...
• "Wtll.:'
a...
,......
dlatllw
...,
polk.c-toloo•• .......
blm ••• that M "''" rid•a ...
1" (JNdl•oo..t M llid. po.o
r".
tnhhld ltif'll . . .'* ""'
a pi(llllf1 ~1{ a pgl•lo:f Ut•J
ttihnt 1 1\ QIC'tt marthr1 FoJio
mao·a w.h• M•Jd1t.J 1u1• twrr
hi• lful•"- -whiJc be lln&tnd la
ll;i(•k
lat,il
Dnl'ho 1111 ll"lt!l arl't'tl.t.
Form.,. ••~kl.l. be 114"«r h.a'
been tOnvu;tcd t~t an)'tb\at
•
11.0!"1!1) Sandrt (C...,.y)
Jf•)drn of A1,1111 r1 Ttt.. (!Oft-o
rllkd dMt •tJ. " &he oaly
..., ..................
...-.
lll.flct hot ,NC'C t
• •
un_.,,..,.....
_ .. b o - bo abo
~-- .. k~
"'Tlllll'rt •.s u.t ......
s.._
AI&.,...,
I;(() ..t.ir.
.•.I-
..
I
"'1
...,. of 1l"-ta • diutcb... bt
..,_
'"W• had to JIM on lbe
rhuoo """ <all die Ju-0..
f'&t'lmcnC I ft d I h a F"Bl in
•t't
lho local pali<l oo !Ue ••·
WMbtiJ•Ifln In orckt ro
tlcwn Afttt W~('la 101 1a
tout!\ with ibrm, lhcy dO.
""""' lbo mob•
"Oh. ,.., tbc,. doo,... tllat
dmt ,,. MO«<llO,. N.C., 1fbm I
f•b poi:l\t.cd a .OOCp at
m. .. Fcwnuu:r.lr. i&. did.D't ao
Glf."
F.._.hu_........S
AtS..ta
~
_...,.,.. .................. . d ..... ....
.. h.."' ...,...... tWt .....
.,........, otU.
l ih . . .,. 't)',ICC" , .....,..,.
leut, the c..mo to tbc wo.-t
!Noo,h n- GJ~oo• oocf tthl<al
hclicf.~o A. nwnhct ol the:
••ff·
Motil
c" ate c1etf)'ft'IU•• fiOM..
•~ So'1t.IM:tn kin. Abow I 0
ptr c:eot arc wtlf-.:,
They Ut&lally .... f'D.Id lbow
$35 • t~~tc:t. Mtll&
ttwlt
peen lA dw 0Qinmac:il.1 n11
'llo1'ndd aoc m1 can•ktet
lbupony wb.
o«
,.a.
• h ·• ctaoJCf'®l. \\ e mow
_..•rc ridin& «Jr li.,.._"
plooa. ilr
...
•
THE _ _ _
McComb. MJ&; Selma. .ML; - - - - Ia c.,......4~o. ~nl.eba.oon. Teu.. and Cai:rt.
n•ny ttt't uf•.
•u.• 10 I"CC(... tbll Ql..Uib o( . . .
.....~.~.... dftenfnLRchfMcl and
"Ar11J ft'btfl yuu .-~r 10 ~
- _"_......,...
...
Olld ..... bill·
-
.,.,.....
tbc)'
..., ... -
.... :ZO .. oo. Hlelo ICIIool
I
I
• . . . tt.h ,.,..
'lliOJIII
..
j.led.~OI'
f ; IIC:d
..,. ....,....,.. el .... SoutlWo
..._., arC Die... l bear ttla
lnO"'r.'ldna Foonaa..
.He b.ud &bout thAI'fSCIOJI"
pen in Fayerta County, Ttno.
our flll Milllroippl titlt, wllo
...,. bc!na ....,,.. ito • boulo
t:Jvcr votins riJ)Jc..
..t Jt:aew lbat il t.Nt eou.kl
bw dn..., oil t110 !onollt -.1&1
bw """""""' f.. \1-pPI."
•mounll to •lmW TCY9iutlon,
10- . -olool.f-.. _............ ...
_,.., .-... ""' ..... __
tia1a ~ Nd Olh.r ......ale
f..... ., .....- . ,.
.rnovt:masl ttl the
llloidf:l'll lwx:tHiowdc:r Ulrh1&.
\IOkr drivu a.bd m•M ~ 106..
~""*'"'"'( e<~.....:llstence of th.
« .... r.e..
9)' 1:0)' d.tlnitlaa, tbla
-ley.
..
-t.e)l
•u,.
In lhlt
.....
.. 74l7 Soodol'art..
·~1. Joo ..., .. . . . .bQ e.dlu ., Kftt..
-
Slru:Jr.'S pi, lil.• K"'t'•
Noo•Jolo"' Ia w tppeal lO tbc wbtu man·•
Cootwdin•I.Joa C!ofomJct•
cOMCiel'IU- Ihu• .wttiq tht
llw 1oGa lwldk orr.. pro.
l9r -tllaf rl,btl •nd
Wtlvt coWf fOf ... nlaed, aDd
cal tho -
ctMcl\AIJi.u
COC'rlmumty qrted to wort cu.
• plart ro iaeruac. Jobt for
N-on and lncqnuc tuacb
COUtUCn and Olha' fiiiCili6ee.
• ft1 rwurn, tt.rwo U\IJ&den
had (0 111ft Ul Jnw jail..
........
-· - ..... .........·--·-_........,_
,.....,_ .. ....,.
L111hcr Kbs& Jr•• ·~ "'
DDI'IV~. ud thcu conw,.
Solck II _ , fO< SHtt.
Diploma
AJ
Sto)J Wrfl..-
J,ftor~-.
SNCC reponed, 1be wblto
• • •
~ IJ~1b tr( ,;'114-.m " " '
int...
Tfuf Wti lh~ f•JI Of lffJt,
anJ SNCC 11 Ill" tim• «.CU·
pi~J a .,..fa-tht-w.ab c\.tlltlt
oa 1\.l.l.uua'• AubUID /w
l.b ptnlell• dJy utfiCQ cw.
ltaytnQOd Sh -wbU• roonu.t,
btn.l1 qtall.fy n .._,W.ce~t
SNCC _,.. .C ,.,..
tesetl1a.ti"Cit fn:am ...... ol . .
-·H..---11.
- - . , _ llwo&
bdpal .. oporl< ...(>
S7l.GOOn.•
.,_, ..... iou<lo .... - ·
budpl II -
They
:a .,...,
swwreadwa. "W'bc:o • _.., u
40 ra «<l of. tbt wockm
sw.. ....,.
"..
_.....
~
1
..., ... RilL
SNCC qukkJy woo a name
IS • m.jclr H~Jl'O htdom
....p.
Martin Urthct Ktn. Jr"
pt¢1iidt:ot o.t tba Sou&Mta
Ouildan
enoe.
L.adu.1blp Coctlu
etvt it
hie btodn• .ad
tUd. Tho I<MCP Lopl flo.
tc_. f'Uod
100~ owr ltl1 )ub
o/ ....... -
1HS cool. ,...... ...,. ...... Ooieqo'• - J y
pocW .,_ tift
dodpaa buDtu.
ffrl 'MWt ~ben' ..... ..
lbYda auc:ntao• U.at hi .....
dnfted 0> llcod SN(;C, •bleb
w bent. fC!t'IWie4 Ul 1960 ..
ta:IO ....
uNGood io .. ,......
oa1
,...,••
of Jail.
•
_.r.
YOU Wtd
oo
........ II("""""' "" ...
~
wo
...... - aaiMt . . l t l - -: ..
AI&. .. Afllaoy, 0..
\\-"'w dk:te ......d +t
tOde fo&mtata to buy a •ft
.,..
df"ll'!t.
ldta
lie -
... -
.... lo Qioop
Pill of ~ ,.,.m Ia
fin& . . of ~ Pfti•
-_..,,. - JMO au M•eph.a
• '-,..,.old.
...
(Tmll.)
..................
•t"............... .....
·-
u:ld FCJnlllttl wlftl • lhllb of
"" up.
~·.;rh.. rt•Jir...thook
f ,.." f
a oony thou
t
~co
you .,.,, to dO aomtehln 1
aboiJe torJNptUM
l"bere tl.aa CO be tome ton:o
or ..... ..,.....,,...,,_
cka. And you dOII't
~a.,..
ao
l -.f.U.calltho ........
__
_..,._.,,
--{dow""'""
-· bulbn... poll&.~&
lom)ba--IOdN
of m:pialiaa wltb......,
tlltm.
.._,
till..........., ....... li •
let Uule kCIC"k, Ark.. 1h1 ol
t110 ron- o<bovl 1rilcpot...,
ctilio or f9S,, .ow.. bopo ..
1m f96'.!.
Szudcab CrOIIl 'blhodu
crur-
~
t1f ........
" _...,_
-~ .-... --
city
bod • .,.
-~dllk . . .
19fl, ud. .... ol 11M pnx.
-le
....W.O.
to io
..a.
•At. tint
.....
----
At.._
• N..,o
.
A-MAN. u~
ate tdacal...
llrrfO .,.tJ-...................
·'*"
SN(lC ...
•fl.
P••br ol the. undtt•nteld
with Hu.n ahd
1110111<r SWCC '""""· lll<•
t•unotlltd • comnmaJtywkft
)OUOI ~be...
-
alt.ck on 10JJ1ptiotl In Pme
llutt l'hry l'!ti"'ed in oo ..._.
ta11-.n1a. thcatal, bokla. A
WIYI: of ITfCib lot oodct
...,_
, _,. .,... ....
....,......,
.. _..._
,....,...
_...,.....
.-. . . . . . . . . . I.
...~ They ....,. ., ......., •
---..........
• • •
.l.'o'ICK'S doriol o............ "'11M~
place tor trill~ w.t:
Twlfwot81M
__,.
,.,
.....
--·--
A.-, (C&.)
........ of -
GIJQ-e .................
C'IIrvcr Ntbkou~ It, i• • Ne-'"' ituJtnl from Southern
_
Jlhnob Unl.,.cr..ry In ~
tlal4. 101'.. lWmt, 24. ti'Ofd PhiJadtJphiuad .bl wider.
,....,.,., .....
ltck Olal!tt:ld, 20. It a •blsc.
fr- BndtO<II. vo.
. . . ~ .. dlwcbel
......., ..
_.,_
«
.............. """' ""'l>el ..t • .,._, dorp far. They
door ID dDcr•
Qfi'Yt.. . (...,..
,.,., 'lrJ 10
-we -
_... - . mlololcn. U>d
_,._,.10 .......
Alotottlldr_lo_
lo ....,_...,
-
<l
tbftltl llld tlrtftp Mltfued by
......pp~~cao...
bul-,..... sscc - tl\ hlnl ....... .., - ·
.,.. apptroody bavo ~
lhOOibh ol 10ll ...t pelt 1ltoy
na. bo llltaod to mJ~
Jo • dvt onG . , _ r..d,
mktal 1klr tivn for a
bl-lhootbcmJd..._
c.-
They're A11py
Anti Bonnt
... ,. dooy -.11 Of r.-aot-.1 u
I '). Jtolll..
__
,. . . . ,. .-,....-·JL
I
•rbt....,...__.
n._.;m........,
~.
io ,OlD,..__
~ cleo
pil .,.. 10¥111utiooorfoa, tact.
Conalol7
- .,
u........
- - .,- .,.· ....
WOOdl'" or the dowmowa while:
boll--. wbo !Jlno N•
,.,.. only n .,......, llld otartpt• 1M rw.. f:o Nplftll
---•
•
AMOI'IO _ . . . , BI<CC
--<IIlli- .. ---__ ..,
.., __
-
Coli<.. ..., SbGnot
J-Colloaoua•....eol_......,_
. . . . Sidr:t .............
w..df . . . ~
A Whi:o
~
"" ,_., -dabcL ......
Student Nonuiolent
Coordinating Committee
-.-.
- al----
S!<CC-...............
,......
•
They old. ~ Ja loa,
Rc..c-.,....._....._..
YOI~IEi:iltl ................
1ft¢ aod WU4 &o T....-re
• . . _. . . . fO<oMf.....
_<1 _ _ ,.,.,
Jll
A1ilill1on
ParrOH
ebc.
INico4od
eiiJ • •
noc
•Ulloa
0> ,s.ld." - . , 10
a SNdc 'tl«oM.I, ..... 10 ,..
....ad a!&>illo ...... .. 0..
cemher/"
.., • lltdclr. bodily,
WOI!ll Loaa.
,.,. "' lllrJ' ,. jaiL
w- .-_
a l l y - tl>ooa"'--cu .....
ddylo_ad_·
dol n..-..... tbc)' -
_,.
.,.•
... ..........,...,..Ah
.........
- - .......... 2 '·
laah - P • • ~
"Por"" ..... of tlloit ,.._
lulloto,• Ito 1lrila. ... oimJI1
tho boak ................. "'
tiiO O>ulltlllloll.-
day, """""' hopa,
$!'ICC ..w,.... 10 dlllt l& eu puc. Jbltl out ol
....._ nor wilt.. t110 <Ay.
Download