Zeynep Doyuran - Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü

advertisement
 Dr. Zeynep (Avcı) Doyuran Assist. Prof. Department of Linguistics Faculty of Letters Hacettepe University Beytepe/ANKARA e-­‐mail: [email protected] phone: +90 312 2978525 Education 1994 B.A: Middle East Technical University, Department of Foreign Language Education 1996 RSA – DOTE: Diploma Program for Overseas Teachers of English (DOTE) offered by the University of Cambridge, Local Examinations Syndicate (UCLES) and the Royal Society of Arts (RSA) 1997 M.A: Bilkent University, Teaching English as a Foreign language (MA-­‐TEFL) 2006 PhD: Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Linguistics Thesis MA Thesis: Needs Assessment of Academic Oral Skills: The Institute of Economics and Social Sciences of Bilkent University, 1997. Ph.D. Thesis: A Comparative Analysis of Educational Discourse in English and Turkish Medium Universities in Turkey, 2006. Publications •
“Pragma-­‐Semantic Mechanism of Turkish Jokes”, İngiliz Dilbilimi Bölümü 40. Yıl Yazıları, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2013. •
“Önlem Alma Yapılarının Gazete Köşe Yazılarındaki İletişimsel İşlevleri” Türkbilig 2009/17, Hacettepe Üniversitesi. http://www.turkbilig.com/ozet.asp?id=89 “Ders Söyleminin çok Boyutlu Kesitsel bir Çözümlemesi” İngiliz Dilbilimi Bölümü 35. Yıl Yazıları. 2009, Hacettepe Üniversitesi, Multilingual. İstanbul (Publication from the Dissertation) “Conciliation of Knowledge through Hedging in Turkish Scientific Articles” Journal of Faculty of Letters, 26/1, 2009, Hacettepe Üniversitesi. http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/index.php/EFD/article/view/583/415 •
•
• “Mühendislik Fakültelerindeki Sözlü Akademik Söylemin Etkileşimsel Yapılandırma Açısından Karşılaştırmalı İncelemesi”, Dilbilim ve Uygulamaları Dergisi, 2005. • “Yabancı Dil Öğretiminin Anadilde Yazılı Anlatım Becerisinin Gelişimine Etkisi”, Hacettepe Üniversitesi, Dilbilim Kurultayı Bildirileri, Mayıs, 2002. • RSA Research Project Report: Developing Beginner University Students' Ability in Oral Skills through Role-­‐
Play Activities: Local Examinations Syndicate (UCLES) and the Royal Society of Arts (RSA) of the University of Cambridge, March, 1996. Presentations • Typological gesture patterns in Turkish narrative discourse: The effect of focus position on co-­‐speech gestures of motion events. (with Türk, O.), 17th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 17), September 2014. • The Time Course Of Meaning Activation In Jokes: Bilinguals vs Monolinguals. (with Özdemir, M.), 16th International Conference on Turkish Linguistics (ICTL 16), September, 2012. • 'Seven Days Without Laughter Makes One Weak' (Workshop) (with Ozbay, A) Middle East Technical University, Teachers Develop Teachers Research, Fifth International Conference, September 2001. • 'No Losers Only Winners in Disguise' (Workshop) (with Ozbay, A), Eastern Mediterranean University, Searching for Quality in ELT, The First International Conference on English Language Teaching, May 2001. Also presented at Anadolu University, The Fifth International Conference on Teaching and Learning English: Meeting Challenges, November 2001. Projects •
Türkiye’de Yüksek Öğretimde Yabancı Dilde Eğitimle İlgili Sosyal Psikolojik Bir Araştırma. ( A Socio-­‐
Psychological Research on Foreign Language –Medium instruction in higher Education in Turkey) Prof.Dr. Güray König ve Doç.Dr. Deniz Şahin, Dr. Derya Oktar Ergür, Ar.Gör.Ali Sertan Bozkurt, Ar.Gör. Aslı Açan Budak, Ar.Gör.Zeynep Doyuran, Ar. Gör Duygu Aydın (Completed) Academic Interests Discourse, Psycholinguistics, Applied Linguistics, Foreign Language Teaching Professional Training Certificate on Skills for Teacher Training, (3 months) British Council, Ankara, April -­‐ June 1999. Certificate on Skills for Teacher Training, (3 weeks) Bell Language School, Saffron Walden, July 1999. Work Experience 1994 -­‐ 1998 ELT Instructor. Hacettepe University, The School of Foreign Languages, Department of Basic English 1998 -­‐ 2002 ELT Instructor, Teacher Trainer. Hacettepe University, The School of Foreign Languages, Department of Post-­‐Preparatory English Courses, (Freshman) 2002 -­‐ 2006 Research Assistant, Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Linguistics 2006 -­‐ 2011 Instructor, Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Linguistics 2011 -­‐ (Present) Assist. Prof. Hacettepe University, Faculty of Letters, Department of Linguistics 
Download