TM-3 TAR util.ici051 www.sgbau.ac.in -Err

advertisement
= nsat 41-41
a
31"9 Wlit
ft-M.41U
74IfiRTff
114 [31f4/ 9 /902/41-9410-900(00 9E',
ft9t-
Rii ePTEZ, to g&
MtwIlold Rrn 3pa-A-Fi-r Trd-w Trtfnff gA,K1 •3iftrEimr, writz. 01T tvb
TM-3 TAR util.ici051
vai 3101 311/ 4
tifb-TV TfT 1 T T J I1aicr4lor farag
rf-F4
-11-Euct
9pAuzilcr 7:Yu 3fl1I.
71-WroTita.
Mtn
www.sgbau.ac.in -Err
.3vc1 a arrg- . Errculas 1,-cmilin( X94 414j1c1
31-e6t 311-4491:1
tgiff Trk-Acf. Arff 411.5 1 414f 3P
ft
d
oitlicvfkr
4").
.31.51.tfrpf
V,N11.4
krta IT.0 1 €11. 31-4E-T4-41. f=1-ofi1a
KiTritua
31-6.t1
d
31\--3-1 Tiliff)
n1?4,71
tit TifemT-4--dri artirr
4)-1.1 let)
I1.11ict<
*-1.1.11 i ci se 31TRA-TuT
1th
Mclii
LT4rir1
vi I Pon cf
9-Osic-7 fi-YPTft,TY,41ci
TF ---•
14114161d RWi 3iicTT -1175---(-11 111-71
RoME,
R -11 cr) :
Ti.,41.11161131-1:419/90:„}it- M4C0-9001,91R 09E,
TiFf
.d.
lim---Fci
.
111
445
.
'TM/
3:iicbl4-r
ch TA
,3117APT
allie)P,rt)
40111-13,1 1
9
I,
4
09
--
--
---
9
--
--
--
R
EJR09E,
4-M4-di
c'[Ii
aT.A•tild
*
(9/RociE, Thforta cloct-,
g
90
99
---
---
09
6
(9
Et
TrE--45-
ilk
O1
7-7g
1
6/Ro9S.
g/Ro cfti
,-...
.4-4.qU 3ifter---
Mo/Ro
rici -; 1-1(0.-.-1 . q,-1
99/09E,
q1ti
,34PITTA,
9)
o9
--
--
09
o
---
3-T.‘3-1 4-ild
09
---
---
q{
09
--
---
slc1o M
---
—
r4i.TY1.(4)
W-1\1'111(361
1),,a 71.4-1ki1iiicoT 19-c
----
---
Om
---
oM
---
09
L-1, -61 TI-1 4 11.4-1(-4 -qfP-11-al 1 f41 5
(->)
TA-Din-fru
cd--4trAt
q(I)I -1- c1iefF 1iiiiicP 3.1-m-prij-d1m A cirtdt(i 3A-414;1-
1144t
veptio
1441
.6i1cmill A 'Au .thi-itict)
91-1%1 4.11(`‘
31-
Wiciracilef
--id
31-wiTur
fk-)91-r 3
tRif-41 ;47c1-977-Fil
5b41-Ilicta
oM
--
--
Q-11 4.411:111Z-MTk kTuit-d- 1 d 341-4{.-TU
c
R) # -
vrinflei
09#
(9--3i-7-r-d7
URlicl?Lid.
cii
fircriPi zittim
.
:W4 -111c1 `ç.4
1
1-kr.1-11 q
9
R
TTE--4.37
[-p-j alf#4-di4-ii•-e.ki 1,411.d c-j..A1::-FL4.) d.-H-r I Pi cid .31ftiqi1STF-frit Tiliki Li q r() Cf? 1 - 3417-Trl
EgRo 9 Ef
".
00-A..:600/. VOC)/-)
(9/RO CIE,
.q1
:
-41V5 c--1 qc .0 cl.)
19-rt-n-1:44)- IffiT.,-ijd -ortNA-KR-9-
T. V;Pr3---3(-- °°/- eA.-1 6.0 .1Gc-. Af);--1)--1 r
T. V•3°(3/"--)
V0
lisc4' !,1161k-iid
4 1 4-17-TWA
.) -\_,-41
-- -pi,
c1-1 M ,-(i -r
i k-h-v-i 1 -LI TM-81- T-lr"tThcA'
._ I
LI ,Fiff '73c1 1l,
41 4-P-1).41 F-T ITTF-St ci (4) c_c4,-1 to
!-I .,ii'l c;,c0Q:.- k.s1-1
loz-t'
"CrtWT \34) Uri
Tre--Z
(
--/R c)9
Aq 'I'cill l
'It.7 1r)15:11-1
T - 4 R 0 0 --.? c' R ° (:)/- Li .10-(T-4.7z:1- .1;m
ITRT-ftict)
--,73-401 affirit 31T41TLI ci-) .
!t.J.11cyliU
.1,-111111
F4
L
uiil
q1-i): --91-4 -4?19-
d
1 till:).
ifiTEFIT
'El .
9
1t-49f9 31- ar
ra-9.
R
4.-'i 1-H
RIR 0 ci Et
4
ail0(--',‘?.
00- R O'00/-
9 0/ R 0 9 Et
.', itr.?lic:i m 4,i Li IL4 --)1 Li,NTT viLii 0
cf,), U.11ITV 3-114471 as fl u I l'Eft;1-1.Riv---1 1 -LI i(?, (,) A 1 .4 c.-1 .
1 d7:-g *PITIdAfRi 711riN
WITTIII-ANH.7:1-.\it .)44.18,:fT
`5. iiR
- °°-R°RcK)/- ciftuir 4,-i 4 til /4/1/ TfiRIcIN1(-c1
. 9600/-
-,3A ul
--1q,i1-c,11 c-11q.c-141 SI ...IFTI
i)
:31-1.zgf
%.3 -41-01 4)0^q1c411,71-4 311
11u141.
31k\H-1 LiItT7
-- ,
9 9/R ° 9 Et
q.1 ,-N-1 949 3-11(-11-(Iuql-G11 4 .t:'sro!-c-1
-1:11T-1
4711121- •al-[441- 4-11 t.-3 TIM 4T.I
s Fil 411 fii-, ii Y 1 1 .t-1 cr) kl .;
-cri u
. ciRoo-RoRoo/-- T,Li41-,1-ff -43-Fir-En- 74-,-4,71---wilzpsitETT 3-114-14
al 1 cP.L1 ct) .
w). s600/\31-1Y. 1 ctc-1(-1(4-)1
Trtil d
(4-1 .1q.-1,5-zum ç!j1
cd N r
,r.-i1 1flUlct
0.1) 1jc
t 1IcILINH 0.17r
(1)
4ld rtuf
ct) , Trft-ii 4 c-1 -)1 11 , 4-16 k I
r,ro q ur \31-11,4
.
N!.1v0-1 z-11.11 1)-ilftff
(41 HiUt4)
in1-11 (-11 ffr.
fii
.-c
fl 1 ER_11- -044 1 .34-M. cp
4-to
NA! ‘,
11
R)
bats7;
cl 1
rrt
. cfr 5F{Fri-cF5r
1c41
tjftjj TAM 4TTft
'
1 u 1 cb RIERi ci") IT1 iTH
'd U cr)i. ZIT:ff 1-)MT 'T4tDJ
i)
-fth-Tif
'A'
313MZIRi
\i'M A 41161
c'Er
Degree and diploma in Computer Technology/ Computer Engineering/Information
Technology and; P.G. /Advance Diploma in Computer Application, ADCSSAA
awarded by the Board of Technincal Education, Maharashtra State.
ii) Degree and Diploma awarded by all the Govt. recognised Universities in Computer
Technology/ Computer Engineering / Information Technology and P.G./Advanced
Diploma in Computer Application, Computer Application System and Analysis.
cm) 4-1,1414 r
9) ..,-Hrflaci
cde-QH
/11A 4-1161
R)
<11.W-11c, 1 f4-1-
114-17-14U vi
1-R71- 4,
-ct.)
lir:4
4-ttc.,
(w-w-18.1T
Titraijct %31 1 c-11( 3-T) ,
4.11 4
.:4414-1,11 ci 1 96 04i44 cl34-11Q1 ciL1).1-1q1q1
g1T1
1 1 ki LI
r.?1
q741-41
4--11
1k1 .1c1'1 4 1-ick 1-11 4 11fl Mc14 1k1
d 79-Tr(7?-
3.Trfilcoi -44
cicfT
Ii cI (o)
(05)
1-1 CI'Ll I ‘319141
\31)(1c1f1-,1
c174 R9-P01M4
114T .))( (:)) 31-6-1-1tTa T11
f04
\321c-1 0 14 1c1 41t1c1
(Non Creamylayer Certificate) (3figict) ci •
c)') c-L1 1 -1 ck. -c1 fei16 d 4)411m GI sa) ii-Eirr0T ylti011
0-14-Fr
TIF4
311i I 'di) CV-I i C41411 '61 cI Lfl 9 "ñOT H
v)
'
Jctc
cL1VcI TtTp 3-Ttc9- .
,
d
ct)
-114-iro1?Ici LIlcLl
30.R1I 4 7171 31
k
IIH1r;lq91.1" cv.1)41.1.11q , fTfTINTrerc,-.
-117,7 qr\rcrzi-r-uz 3T1-)'T -(11747i 11ikkl-13-Z-Tra
3
3TRAPT
Zittri
3.1)
T TErthi7iTth3c4(JLUcI
1
3T1i
m
-71,
c
--fl' 31-cilTiTat 3-TmiTur
9 ) flN-I'-I f-'1 4-1 I -0 I cc
wilur 141I'1
c-c
(9-141- fl'idauqiff1-81 3TT-11-1---fr-
31-rtTT
c 3-TM,LiuirciT 4 cv-119Fi1c41c1
O
3TTd31F1-4F01-45- 311.
T15- .3-11441 q00VR.A,.9R(/RooV-3T, fe.1-.E., 14, Rood
-114-1).-‘14
k,11,94
fl 1 9 I
7-LI I ,14
cb
f4.9v.9.Roci 9 -41-01-F aTTet -M14.11 <
q7c1
) Ltich ch I
ITRIF1-45. 45- .
4\-1 cfN
H IZTI C1?-1 C40
.41-R-41 3Tf, ?-Ti
ciflIUTTErT Trg14.-1-441,11,.-031
T-Tun--.H.q-r-a-6{ z).strzt4
7t
1•1
`,
l
-4-1 1 II
PrATI ,1-1 1611
c/1410,-118)
17:4 apinci ahtio.ic-Ln
.-ttOt-11.4.1c1 51t-i 4 1r-c-1111)
311R-8,-To-0 zr
31÷1e)cyzil 7311qcikilf 34-ctIT
diTtkilc4
31-1AT.4 TeigII 11717-117k
Titi511
(YT.)S1 P-rfkl 24)rir
PA -114
‘4-14-11,7N 3TR-87Tur
ell -1101i
9)
retTi.
R
1 c-N ,39R-1 4 mild c1 q>5.5 GI I cirkci D')
V1,F41
Acolk110-1
.'71 Id
[as) u I I-4-11 3.-44f0-d- 7:11 -{1 .1/-43 4) ii'iI1 cll.
\-3)
4113TF4T
-1711 IIc
Id CLlTt)/lIcIcI1cl 1.iQLII1 3 k.
%.3 cl 311-PT
41 c'. I d 11Icl
Ct)
1
R.,01c)
ci1\TR-T-ff
IIlLcP 3IT
F *I41 I vl I T-LI I \$21c1
ff741-6-1- !al '1 I u t-1,1 (Non
-R
c o-
31-1-4774745
Q)c-.))
Creamylayer Certificate)(31-01(t) -FA R094-9 Et 7Trx.1 d I 1)41-4-ff
afrudulicrild ttER- 4,011 ,-3-11ulk
3I1*.
i5) millilict, arffffuriTriti
311<ffa1
K
7Td1-31-,
e..• TTThT c10.71\-IN RPIT
-11
9) \r{9. Rood T1
3-\)d.
5.1(14 114,-118) Rnd 31k8Tu-1qiczittzit
*c-k 914 1INHc141zr
3IFI1fZFT,
11si(
-3T-174RT9tp TriT rwuqici LT
mci41
\-34)qcik ,dit-m(sET
R)
-Timm
(z) -4
)-t4
I J.1 :rk-1 (1 eq I YTI i
4i
Y.44 I -I I lift c-1 N-1181/3)
?
3-7)
D4A-ct?
4-16NN
-11 4 1Hic14 (WithOJ. WIT°11-1-
w-11-41 f cz-117:41 1-1,8dIa5u1)-() f1Pi,1491)
',VI
ROOO itfti ckqarki
.1J11ul11-7)1
iiciliI
cl.) 1-u-I Id 31l—tET
c
.
HI cl LIN-II3TIfT
t[4 f*T1
T1/14 TRI-9- 1
244Z1 T.t01-41.
-111--L11
R099/R..90E,V/R099/9E, 4, f.9R .99 .R099 1.61,,i 1/4)-11(.T1 31•91u1411-41
1-tict,19N-1
3-11c11, 1-1c.' 441 1/4Y11-11r1)
,-3Tta
d Jflr1 1-16c-11o:5
q-1M c01-1
Ii-I-I 1)+-11.V-11Y, c014ca
.ji ccx'j (1 I ict
CI 071
.311(411-czlf
31T47445.
it
RMSTP:Fg
.t13-11cg"1 R000/Rs,$).(90/R000)ciR f. Rel Roo4
covil ailcumcf)
(161-1
4
-RTINTrarrverr
cM qrs.!,
I(- 1c1 11) uI
4 14 1c1
CR1 ,
rri1M): tfliP1-45
.(4),
PI" .Td-1(31)
31-04
,
4.14(4-1
- Afg. LI) u
.31-RULIT, cP-1)1141.11, 31k)-1)1
1-1c116'211 \-_11) cl i
3111-1E1 ' -.11,5c110A-1
.9T.0.
.111..)1
I
JlIUIk-1161.
-1-
4 11,4.1 .4F41
q 1-4 7-10
00 /-(T
akicd
Tr ¶tT Te1411-4,
7-11tP)dT
.741TA) (914 1k1C44
41dt-4IId cfr1c11 4 et
.9 0 0 [4--.711-17))(114A1
(71 TT1I ITE1T al10 .7-01 lit1A-8-
cl),!c11
14,j fre7t 416-1-1 3PITNI1 ft-Fit 7--if-ffT 1lc
-F1-41
aliciNcb
\-jd
9IUlilch!)-4 .pc.?V-Acf, 1.1d 41164 41-0-1 aPI-R-Pt
f4igid ,!1-,,,i-mar-qT-Tiwicbtp-i aii-iq
[)id 3iiltII
q1
Iqc ildro ITIA-
loimzrru
31-f
.Rooi--
\ IcIt1 117) '11(114
fkffIr10) 41 4cp
7,0-R))(1;71
(.,:i1-10) (41141K1c1414
I
Trrfl lIct1-1141T,
31u1 311
4E, '11cl '11.64 ,111641 .311TRJ1-41
18
qutf
) Till .4T
31--4 ntT(I-Pt 'JIIZ
1
q Ppt
fl
-RiZ1-1-14
*4-1-Fr. --q-TicOlcv
Ro9(1--Ro9E, ZIT ,3-11f4EFciq1c1i f) (31-117-LIel)
TI7.11.431FR717
-&F1
cj)
jcl1iciklI
3:N11-.-r-n- RdibILNIckcfT IIc TTW
!.14-1 I u I 411-all '71c-i")
1) 4zieN
wrfr-e,T4
y.it-tc7f.
fZ1T 1icOdr 3-Nsi
31-1-28 err
ci 0-1- 6 cx5 ct) 31-°,-1 01 -I i-riq -47R-Rt .
el-44 %.3-J-4 I 4-41141-4719 3ij C fc1LIliff
, \Lid k t'11151
) 13117-1R1 cl 41,1-1 ki R11
74-g4TT
4) Y. I cl I .
I c0 (11 akr) elYfl cl LI I T11 &R --11 [Ti141 q I (-0 elT &icI
3Iff.)--4-5.
1 I u -:{
1:117431-R- 1
, 411 .1
14--Erfurcr-5{(3-1 ci V?-1
Tin
11-1-1-FM: (311-E17445.
j -j
7,T4T,
M-9TuPA- '1/43-k) &Pict) 3Igeil,
f(licl ijiicflei 31Ick-14-)114slc1 ;:3-1-145
-1,-I
cfrozfr_41. RTirej-4R-m'iIlcl,i tt,„1
fffrIT
illckI
cfrOil cM-1
1-)Liicivqran
0) It -A‘)(71 3ft1ull-LH ‘silt-----41N!i^-il
-4Trk-d -9-F6Y.to
,A4-11u14:1H16
S)
ctT241 *10611 (-I'd
d
6 ) 31+-4 cN I ^4 3-krilck
(::;1 'MTN 3-111)IN! IT] On CI 01•241 T.11
- lb\ cf) 31Y9 e%-1 I q.-13IcIflrI iIcl 4 cdilIc1icl ,ffc417,-1
1-17-q
ciC) ) 3-1 u1)110 Rr:;1
tIcIIcl 61 (11(s11€1c1 :I N-1.1 NIA
.
3-1 I ci
31-qtR-1)61c1
-1A1
Wt1171---01
31:FFrel
*Z-1
Wf61 $11
cbcclIci
cckici cricoftiuqici
,1$11-1
99) 1TI l cSIcPdI
7-417-4,T14(6)
itflcl ai IA
741-.1- TN-ATE
10)1q.1 frirtITO grqTRT - u41T4r friik
/1411U11-1-1
ft1-11,11q 3ftwilt
Wr1- i
rt7
-ETN'fl (M1-
cl)P-1d.s.r<
cl) 4-11.11 3TiiI MIT}-11 csi?1 I
dII
f
01
lcIle1 c-N (1714DN
ck)T4
cl I 4:1-t-R-f--4 lI1'd WITFIT:T fIcM-711 31-PRI I zi
9R
c't I I 81 ThT1 iTk-T-1. *1 I -1 1HUF 3T4415 3T1*.
3-qu I , ejc6.1 T-1) ;Fitt -icki, 31T4447
-11-k-LI I cl
T
NH c:1A,
.14111-111-r:A, \AA -1J-110-r1T51
W-1)1-11
- -itrC-4
"qt .R
1'Z-1)6.1d 31t--c-ff,, 3-Fy11-4, cl LI -.5.
-\91-aii4;)d
qA I cLI-E ch 1, -I 3T21 cl I .4)) u I
11 (1) IV"-11--d 1ctici c1HV4cI)cl
r
,1I1 1
.444-437.
4T fcI
c4 RT4rf
I -j) C?IuIIcic1
b
,iuicii1f cr51-afTrrrZ
WT
u k 11E11
iicIc,
5
)
, 1:1 1JskI,
4.1
Roo'-
ft.9
iiuii
1-1-)101-1(-161N! 4)Q11
9Tet 7-1 --11,s116.1c-1
qJcfl4c1t )
\IOUIN
MCOli:Yqkl rtlki 1- t1111i0
Tb- .3:11),141/ 9 004/9RE,Mcik-v,
l 'ii'iiI el I
'fl
.
.3irfar TZf1 f4-9-1
-41
i I +11 -1 I-)ul
c.'1
crLI
Y-§trAl R-F4-Tri-v ,4-14-1,riuL1id
arRicohl. 1 4 -41cicric4
7cT (IT< u
,
Psi c
c'q
it-4T tEFt
-4541 1 7-171:4
'4-171.4 1
cl I
3-11??- .
t-u-I I ck ?ZIT ‘3 11 clIN! 1 T-11
ct)) u I ctl I g)
1'1 ki 3-11 crti
3p„-{114
opiqt.i
Tincii
-ui-10-q
af-ATi 0 3ivii,
11II osp
RR) fk1
I u I c.-LI I 61
Yi 118. Y. I d
1cPd1. cI1t
crl 6).6-)
c.14(çj scd cfULfftI 3-T2T01" vl I ri3
. 1
TIMT T4'EF f--43711-6-0.
c,-V-1-1- / 3174T
;:3:12-14T
cr'-I
e) '01 I 4. .
LI -.)1
" 1717.1"
I IRTT-)ct74
4-) k -01 I '7.1c-IT
cle)) u Ictl I
1ftlli1cf c;r4 I cl 3ITJIULIIT.1T S1LIc1
Ceild 4 31Recl
I1-6 Y, I d b (v'-1 I 11 c4 i
-9Tet.
1E)1371-IU
fraft 01
7 iTql3-4741
-1161.
H-1 11 vIT 61.-1:074 Y. I °TR- .1161
-11c414)Q1 914 1N-Ic1411t1 .1c1•11H)Q1
u d2.ff .a1/4.1 (41)1 /
olum
1- 711Y..1c1
96) 3-TiTpT,Trk-T-171ri i-NicoN-ffr THcourft
.31H Nu ci
tLlI ckcjc-i (girl c
R001.9
dpq
u-4TR1Tei ct) uldi
u
it)! Cl)
VI ftl
.31-zr-qm r•)(-Or
1
ch)ultilg.)
9 (9) 4 iIs1cI RKI1 t)1 6.) uLl itS
9S) 4-161.<1
iFfrairi
i ii,
I'S
1dii TNIER
cr€,) iiifici, 41(11-1c1
R)
ji
Rooli 7-ok
7<11 I it)
'11'1i'
dok ThT .k(
116).
10 C4-11- ‘3-4721 CI N. I 11
TR 1Irt
1.1q 9-
I cq-II 4)19- \-.3 c't 4NR-1
Ct>1 U I OA Igl tki-LI I r-TV, cf)-1 I 0.1
411-/j,Ct)
qtfq
cMuZ-11c1 ?)4-E-.4
7 #4RI0 ,34)etcm cbp1.U1 (1)Nc4fl 411 04M.
c1icchlo5
R) 31-4tr- 5-1-TtIF
3-T14
coviqici
4)
c,5114II
Tri-W
1Hc1Id 3Trerv-r4TFo
4
I 044 N-1 q.4- [ti.-
diT,ErT
cl c14-11 (-1-;-1 I cr (*?t u .)--1 I ci
1I
1110 Y. !,
t' .34 .q.ct4FP
cl 41
c-LI
d II \ -4 4141 ;311:17-14&
WE Ideal 4 .ultu 45-RIztrelwrq TRIlret711-4
.313Tpr
c) TcritiNci, 4-15.1,< N
R)Rm-o,
ufr-
4-1Z=11 r)tIld4.
cI 11,8 4'1 611c41 31-49T144t
1-)V-140 4,31 4 Ik 0'.1.-441‘31'IN 9it-01 4 4-11 4 1C-;•4'1 cb
-A
.1,.)-1 411,-; 0qs-ciLiY.1,-1 4IN Pfa--91
-q-4 -v 4,41-an
11 I
1.urf-Tff
,
ctrO LI I d
i I
3p10--R-11
d (ti, 74141
oi
cwilcold -1101- 54 ,p)qcmiti) zird ilc41 )6H1 L11641c1).
0-z4 ul 311-405#1, 3111710741- Lij 41
124401 cr)vJ
z)c) 0I , (7:441 ZP
‘31nYsICN-i0-ltd,c litl 1)1LIIM)-11(1 .-11. 41)(.71 ‘34:1<clIY.i41
Et ) 'WIIIi11bLI
3P,
Fur4th.
f--)-arrAta
c-0111 0 -14
fo-4dtcfrUflcl '-=k1 ct;), T4h4r *-1q '1111c-1f1
?-11
wi
t-116cla.
,Z--id 4 11\5 .1 414-r .31-1-F-r4t (411416 qi-nVrti4t
cMI4.
atiA01
(WE.)
\Lid 4 1h5 4 1 611GO 3141flCidi RFarifra
ST/GAD/or-47/12-13/1th.
fii
9oo—
•<-11tiluf T. R oo —
colcold cmdcicir
orriTti
3TW7r4T
tit TchtclIcli
Tiff ittsi W4T 3717rejt 141141•6, 3TITiT46t
91$T' ffT114MIT *4T IT431pti181 3TT-4-<9141
AIR•flo W
9) Pth
cfr<1c1411-De-l1 ITM4
R) 30q9iTq
1491u trqr4r qr1414t qrf -9
44 —R
44 —3
rf
4T Uclif
rgRiTet 3TT491:fq flW crric1411- MT 1:M1-
) AIR•flcilwitu
3T.w. / 3T.T. /
(5)
(aT) / 1T.w. (q) /
1T.7. ()
(31-9-03rw A R34-4-0)
(3T9T4V-1ch 9YZT4)
/
/
49t4
31-014 #Erf 9i4 (3Ucolevitil
ITT :—
(9) LiialciwicrQdr tiffr
s-Rtc7-4t
st)914,
Ich
tkrTi• sw-ticri
751
- A-d- 'u.4
) WfOrtITUI 1Q
4TrIrrff
:
9 c:.)
qrf
99)
3ff4FIF
3TRaiuTT-#0. tfq.
31.W.
\Aqc-I'll TNit
f4.1Tur.
4.19T-1-9- -1=n-4)
92)
MI'-1 4uft
Mui-ilcs/Tias
ztof -41l
OM
e
(qc.vim R-ardiqffiff cmclilsr)
%TRW
grcTr Trit 3M rrr4
bck) u14 4
IcII I 1ET czircisr)91-)
4 4.-,s q
.s 4
cniciloft
WM.
ITRiff
3id1l
-R3-Trrrr4 / 4)1441-evii
qtsf
44
cif
1rR4
urt4-1-T r-ff-4i- qzi
W-11u10 v1).51cncl)
TT-cfr c1.j
4r-5--41' ,o suzii
RUT
-11 4 qm
(tr-<[- \'-cl'm AA -TarRfil
*-Aretm-r-T-4,3i15rA
( AU
wcif i=c1IE 37-
4.
ctmcii)
3.lkiii tn.
-, 9114 ct)OtlIcl 3TFAF:ET 'clIchlo5lc1 91
th cicITLI1c1 1c crPOL11c1 31TAA1 Mitt Tit 31719
VIT 30131T-T41—
coomo 31-0-4t
Afet Lolui<1.51
ra—
44Rid friftth !Tret cso-441.‹-f
ctdHci coluic-zugl gfift frret
ti-r( vrera-.
(.3i)41,fl
9
aT)
4)
g),okft wrgt
qt--m-/tr-dt/4t/trwi0 44-tr
\i4llIIrAIIcIAMIT11/1-0/0-11(lchIT-11 (44.411z1
UJ 4T1ifm. \10-171
Ti4 Trirrffr ?wrO
94) 'OA 11N-1181 31T4V4q -cI.)-c11 chic-WO
-RTAA
C11
e Ni TfczfT fitaff 31
3144H("1 3R9-71-
3T) 1411111d1Cne1
1c
tT1
91-4 -H-Irziki
t
41,05
vITT 311-4 51.?
fiT9 *Off 1-1,05
(11
5'W
I
-11
-1t4itt)
str)g
4) 314-4Th.
f4-4t 31-r*
cHIT-fr 1:41111fr
thr
c
9t9) tic-1'115') GM 3FRT4d1 nentilot.) zrrcia
c•itucil-c41
3T..
c,iitqc-1141 urtu
trqT4 9t4
fr4-4-z. Tr-AWqr ildl
9
R
V
96) (-1.1 \31-10-1
9 ) mitt 3tItiT wad); viggrcil
t 421 fr-61-41-
o)
;311/501T1/Trrt
55f1
qFrrr/Twft/tr1,
,<161-11K
zETqf gt-JwrrII13T4 WeR crNcil/cmc) cn,
9) 1,11
)
ZIT um-RI-F-81910 314
3Trq- RMI"
(•11tc-e-11) c
3M-F:rr c it1 •-iccep
) zrfci 34-M--Knr
3Tr-g-ff.
3R-1(3TUFTM, ‘31.-4-1R-lict)
•-ks4-41
3T4a. ft9i
ift 3t9 c3,diR4N-11:Tff 61ir1 L114
344-q-ritd-
ezild
3T.T.
4)c)cll 31*.
Rc.cq.RooLi
cirflqi.)
. 0 . R 0 0 4 cK \A-91dt 3114F1T TMf1T4 TIT EIRTFdt
Tuf1-4 3Tt.
"f4t" 3131
v1^91(11
rr&i-ft mut.)
S1Ic1
1I'-l1
WHAt iTrft-A- , g,,F1 3170 rffitt 4fet
413M1d. 4 T114 v1)5c,)c-z-11
91$-411 11-0--dt -1 4-1 ,g 549 tul
cNc,qH1 3114Mc1l Tar cpizicitglfl i1 urr-iT-dfF.
(qcm
9T-6'<cPC1 54 4-1lul (-ll
/ 611
3ft/Piftrrt/Trrit
iTzfA TPAit/ 3ff.enzft/i-ncHçj.jisfrs PT-4
'413-0
coliq
tee (-1-11c1 TtarfeT 313j-
(1-1
4T 1-ncN
' FT ct*-ILIç1T-41-4t
311tITZ
$11e"z4H1 31-W4 6cOci '16u1K -11g).
flg1/4
(cillqicieN 140)
sflce.is.la jj113TMLicp 30,
rrz1-2.1 3TiMzict)
deg iIcI
9 o, 9 9
LI 9 ) 31-- ft0
At4ff coluihrl1,05 Sl9IUlY
R) 31—
c ,14 IcI 1TTt4A
6)(1 3ffIT'ZITH kr1WIT
u11411
3fft-dtd.
01.M-1
Aft 1=e8---dI 394 anacoc,wi Tzfr
viluw 9Tel. 31-)riraTTIm ArTk. 31-71 3T--4
31cfri ii1tn-11c1
TiKER 9)
)
(9)
)
)
)
znur
trdWi V-114)
(q)mici)i1.911-11q) or)
-1-eR-141TR 9 ) \34)cIN
2)
TT-44
LITTN1
941.
ukuf ctY<cI)/W#ff 9T.
tkuf
)
31-4 zr)-Tif 914 31-rm
T-T4 31-r4/rt.
3T4 4-6 q
ft ) W-d- i114-1u141 31-Fg1-11g1
(9) und ThIT mmutql 30/9-re
6)
frr 1ODIA-3N m9fluty,' 30/.-11
-, c,)(,) 34/9-re
,) to-1---ear
30/.41.
9 o) TiTgf *9 ffiFf
‘-14-P-111
c1416c3/Th-ft6a- •fl6ILLIct)
4ff 41154 WT4T 3T9iWer
(Sant Gadge Baba Amravati University)
i
(Attestation Form)
TiTaftWff
041i4p tfly3T- 9 oo6
qflp-F f41-TM,
Rtt Mtt T-14-ul ft-41 mtt-EidtqqfTTruitt
9) ZF171 - Trr
ft-erff)
(.9 R oo / ft 3T,o.o
-4111-tt3T-qt-d-r err 3irfar
,wct)141 -nco& 3Tti1q
1)
Warning : The furnishing of false information or suppression of any factual information in the attestation form
would be disqualification and is likely to tender the candidate unfit for employment under the Government.
2)
rl1r 3171F 3Trfar zr~
uffe4aT 3131FcZTT witlqn-zilq),; clIWIWc1t l Mniztc diE4.54F4 1Treq-ai 1:1-e64. 3T4
RTRIfT9.
are
q)0?-11'i
461., 4414RMc
\ii)qqK T-21-F4-4, RT-
3Trfai
re
R)
RTRT MTP.P.rdtfkq-f-i mitt -z-119- A-4-4130 3R4
If detained, convicted, debarred etc. subsequent to the completion and submission of this form the details
should be communicated, immediately, to the authority to whom the attestation form has been sent earlier, as
the case may be failure to do so will be deemed to be suppression of factual information.
) \V ch ()Mild) mil,
11V-11 czict-4) ziT ZirkTf
A 34 3R1
A-4-3)
f
czicrciltAir 4-4rwrffrrfulI
1
tai 3TA
mitt 7r441.31Tg %--4r wgft-2TtftqqfT Lirf6t
•<)(41 •<-191,-ci
urrq
If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information
in the attestation form, comes to notice at any time, during the service of a person his service would be liable to
be terminated.
czmig
8) tf M-er (0.54, 3TaRra.) t
3119-.14
4 g-rdt grr- rr -wad fbgl3T139WidtF
(q))oictlIgi4-
4urara ITETT 41105(11
3T
4)
TTZi -R4qi ct).0)
Name in full (in block capitals) with aliases, if any
(Please indicate if you have added or dropped at any
stage any part of your name or surname)
di (c-6ui
y) Ti-ZEMT Ritluf tr-
Tri-4
- , owl a fir fir ER
,re-ell/rrrrfki-cir &if* q16,z)
5)
Present address in full (i.e. Village, Thana and District
or House Number, Lane/Street/Road and Town)
4q Trt-4, diu1 J fkr i1r
Et ) (31) ER- r TAuf trwr (rturso-tico, itcren/Trrrf/-cn 3frfitr 3rg7)
6)
(a) Home address in full (i.e. Village, Thana and District
or House Number, Lane/Street/Road and Town)
dt(4) urffrffiffar 1,05 Jgcm-11 3fir- 1R1 Tar -zrrtr--ffr 3Trik 1.Trizr
icP-Tra
(b) if originally a resident of Pakistan, the address in
that country and the date of migration to the Indian
Union.
Surname
Name
— Et —
(f-clI'-I itlI
MT, 4T114T R 9 04 t.-if $iteq-11.-ick v IlTftmruit 9 iEfftff
1Td- (LII1b\i-c11-1H16) clk-clat
cr)loilcItifff6),
Lin it
M-1 31T1TMUTIT ftlufT Ter WR-
y4Effd- lu,l 4Thl 9 4-Eff(9.
)
T,
cnicolydo Rrftffr 3TRT E T-zrr ,(14 2cpluirr-41 c~lf3fci
4) Particulars of places (with periods of residences) where you have resided for more than one year at a time
during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan) particulars of all places where you
have resided for more than one year after attaining the age of 21 years should be given.
T4Igrf f4-1{fr qffl (T-gur4 Tri-4, cs16) 4
ct)irtIcitft / Period
ETR-0 / From
TT& / To
,-611
-f1T-
---4-r ER 09 kr> , 4 I CA /TriTi/ Rir
3ufirr iv)
Residential address in full (i.e. Village,
Thana and District or House Number,
Lane/Street/Road and Town)
I5 (31)
) 4-ftal4 — (3T) #11uf 9t4, &Pi 9T4 317KIRT cz1H(a)
5) Father's - (a) Name in full with aliases if any
(4) Titzrr--r sIct) titT (> Ilci 1<1c Ilc1 3T
1T
(r)
ufffT .1141)
(b) Present Postal address (if dead give
(b)
last address)
() ETRT cr)mil Efffl
(b) Permanent home address
(d) Profession
TI4rfdf
Er<r9-Fr 4 cPlqirid1-1
Liti I v-IIcII
(e)
If in service give designation and
(e)
official address
) (9 )
Nationality of -6) (I)
Father
( 31)
(a)
(4) 31-r
(b) Mother
(4)
(b)
() tret/rrt
Husband/Wife
()
(c)
Candidate
(d)
(3T) qgl-F
(a)
(c)
(~)
(d)
( R )tr41 /1=14r4
(2) Place of birth of Husband/Wife
(9) (3T) .W e4 vI-4-1R-11cr)
7)
(a)
Exact date of birth
( 31)
(a)
Trffitm
i.i.{rd- .R,
e-zii l chiulitzlI
-DT'6-[ '..q-i I (ILI IT) •-Ii cl
Name of the District Head Quarter of
the place mentioned in the preceding
Column
(4)
(b)
(4) TitzTWq4
Present Age
(b)
()
(9
Age at Marticulation
(b)
6)
ciq
tr,84l— rr c.t•
(T)
(30 ,1-9ftErilur
r, 4 ,flv-4
‘121 3N ei c
(3T)
(d)
Place of birth, district and State in
(a)
which situated
(4) grgt 41JR-zir 1c.-6icilei 4 i.Nic-nei
(b) District and State to which you
belong ?
31161d?
(r)
(b)
) OgINITff 3TgffT, cIz11t11 9 11 MT qTTILTIRT %Writ
itTillA 4 WO-dia. TrafeicHeizilaci qisf zrNi6
9) Educational Qualifications showing place of
education with year in schools and college
since the 15th years of age.
Ozr RtT.
Date of
entering
fff/ 4-16Incileizri 9f44gufurm
Name of School / College with
full address
3T.
4-i.
No.
fl se-eatir it-ffi
Date of
leaving
14tur
uAuf
Examination
passed
1
2
3
4
5
9 0) (3T) ‘iN gra Zrilt 91c01 Wad WiTa..a7 MAIF filch
10) (a) If you have any time employed, given details
ii5-FTO" 449-
EIRO
From
-41
4r trffr
f --4r T4T-0Full address of the
Office / firm or
institution
Period
Designation or post
held or description of work
9°) (4) 411041 71
com cmitil/lErftq-rt Tim 041 91---41 46ueirtif
cnicitcaft
urRur ,,c)e) IN-114 ft4r
#luf ---1-- ul
Full reasons for leaving
the previous service
riztd
To
• -N(41K/'flv-z-1 .YIN-1.-1/1TRff •1Nc1")H
fjj
tivzl zrmq 411V-11 91eicaril ftWqz-IlulMlencl
li
3---P4A-qi- 1450 q11-Eth
3T4F
tkg
a5uz-114/5-41 -11-11t-c1 BITRTit TiTuf wrpl ur.
f/Ncrtimtil qirt (4)1Lfcigl
•<,-At) grOelld 31-01 -Mt
4T
. WA, War .WN-I9 PAR' 9)-(151Ti
•i)cir wzmitrol
(1)V?-11c1 4uarEe
civiulF)615,ei •-qt,cic.rpoi
cl*.1 fifer
celfritv
cnluiczitgl 4[4-dt-ff
3T-0 0(.)
com?
-6 -
- C 10) (b) If the previous employment was under the Government of
India/ a State Government/ an undertaking owned or controlled
by the Government of India or a State Government/ an
autonomous body/ University/Local body, please State fully
the reasons for leaving/ termination of that appointment.
Whether any disciplinary proceedings framed against you or
had you been called uopn to explain your conduct in any matter
at the time you gave notice of termination of service or at a
subsequent date before your services were actually
terminated?
9 9) (3T) gi-61cii 3TwzrzkwEttet3itctrOxl1d/qH-ckii%,k5 dteii
r cpluicqidl
4Ilmild/T21T9 crOR4Id 31-0 31-1g 'fl-4 W40-1<5
IR1,
31cffft1T4 rf -zIIzIIMz1lc01-1 6l (muzliciRs ct->witccl)c0Acil 3TvArrr
cAuzild 31-0 34 c0P-1
1,(-1 1=f9T4 ct),0_11d 31-0130 cillzi/11.51d181
czii-0111414091
349t d4uL1Icl 31-0 31T WEI,
ft-41-
ReilclldllhV
rt cJlulczllt;l
$cHch)ulcqlgi tuferw qiRicokuilcov/
At3IT chlqTh-TO"
cr-M-u wium-41 11-9-T4 c1 U44R-1 3131-0 30 -1T1?
11)
(a) Have you ever been arrested/ prosecuted/ kept under
detention, or bound down/ fined/ convicted by a court of law
for any offence or debarred/ disqualified by any Public Service
Commission from appearing at its examinations/ selections
or debarred from taking any examination/ rusticated by any
University or any other educational authority/ Institution?
9 9) (4)
Wilt-ndld -WM
-iTerf-t--9-1Fri-Ted4gicr)ulc1-11g)
cr))ulcqlgl
1-1A-P4d
1.41tW A IRict).011(1MT-4d- q1-1-011
,5 cil)ul()
cr)lq?
11) b) Is any case pending against you in any court of law. University
of any other educational authority/ Institution at the time of
filling up this attestation form?
-rr
9 9) ()31-rcwz
uiczal -411zumzild 1-1-1,510)
T-)
t,t) 313R-7z1TUcLIITII Act)01 c1 11ch, cAu1M1 ^LIM leiqld
I f1T -z:Trft
Act-Nul CrAc4d. 31*. f coluicql 1 i 1k
11) c) Whether he/she is facing any criminal prosecution in any court
and if yes to state details thereof such as case number, in
which court the case is pending, under which section, etc.
3-ck er-ET,3T c crt
[( 3.1), (4) 5-4-r ()
Pf d ik &Or
aC1I Til
d,
ff
mffi-t--R-uT -01-0&11f6-wruft
1,1R-141, 9T4i-kw
34--MT,za A 1TT \i-coy
T-211944M,
[If the answer to (a) or (b) or (c) is 'Yes' fill particulars of the case, arrest detention, fine, conviction, sentence,
etc. and the nature of the case pending in the Govt./University/ Educational authority etc. at the time of filling up this
form should be given]
Place :
q4m-41 .-cliffft/signature of the Candidate
R92W
Date :
Download