ÁITEANNA AGUS SPÁSANNA: Timpeallacht a chruthú do chothromaíocht níos fearr

advertisement
ÁITEANNA AGUS
SPÁSANNA:
Timpeallacht a chruthú do
chothromaíocht níos fearr
TOSAÍONN COTHROMAÍOCHT SAOIL SA BHAILE. Tá
seirbhís saor in aisce, rúnda chomhairleoireachta agus
acmhainní ar fáil tríd an gClár um Chúnamh d’Fhostaithe
(EAP) a chuideoidh leatsa agus le do theaghlach le
fadhbanna cosúil leo seo a leanas:
•
•
•
•
Do theach a ghlanadh amach
Obair a choinneáil as amharc
Do theach a eagrú chun folláine a fheabhsú
Suaimhneas a chruthú timpeall ort
Saorghlao: 1800 300 061
Ríomhphost: [email protected]
Taobh amuigh den Phoblacht: 0800 243 458
AR FÁIL 24 UAIR AN CHLOIG, SAOR IN AISCE,
PLACES AND
SPACES:
Creating an environment for better
balance
BALANCED LIVING STARTS AT HOME. Your Employee
Assistance Programme (EAP) can provide free, confidential
counselling, resources, and referrals to help you and your
family with these and other issues:
•
•
•
•
De-cluttering your home
Keeping work out of sight
Organising your home to enhance well-being
Creating tranquility in your surroundings
FREEPHONE: 1800 300 061
EMAIL: [email protected]
WEBSITE: www.vhi.ie/cs
OUTSIDE THE REPUBLIC: 0800 243 458
AROUND-THE-CLOCK, FREE, CONFIDENTIAL
Download