VLIZ JONGERENCONTACTDAG 2 maart 2007 POSTER AWARDS Provinciehuis Boeverbos

advertisement
VLIZ JONGERENCONTACTDAG
2 maart 2007
Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
B-8200 St Andries/Brugge
Hét trefpunt voor jonge mariene wetenschappers
POSTER AWARDS
ABSTRACTS POSTERPRESENTATIES EN
DEMONSTRATIES
TEN LAATSTE
OP
30 januari 2007
instructies opmaak
abstracts:
www.vliz.be
PROGRAMMA
08.30 uur
Onthaal met koffie/ontbijtkoek & ophangen posters
09.00 uur
Jan Mees (Vlaams Instituut voor de Zee, VLIZ)
Verwelkoming
09.05 uur
Jean-Pierre Henriet (UGent, Vakgroep Geologie en Bodemkunde, Renard Centre of Marine Geology)
Visions on the hidden face of the earth. Perspective of the explorer — objective of the coach
10.00 uur
Sofie Vandendriessche (UGent, Marine Biology Section)
Floating seaweed as a vector for traveling organisms
10.25 uur
Marc Willems (Flanders Hydraulic Research, Vlaamse overheid — Departement Mobiliteit en Openbare
Werken)
Hydraulic design of coastal structures: inventing the world on a small scale
FOTOWEDSTRIJD
Thema:
De Noordzee
Wie mag meedoen?
Alle deelnemers aan de Jongerencontactdag
30 januari 2007
instructies formaat en doorzenden foto’s :
www.vliz.be
10.50 uur
Koffiepauze
11.20 uur
Herlinde Noppe (UGent — Lab Chemical Analysis)
Occurrence of hormones in the Scheldt Estuary: an analytical challenge!
11.45 uur
Wim Demaré (Vlaamse overheid, Beleidsdomein Landbouw en Visserij, Instituut voor Landbouw– en Visserijonderzoek, Kenniseenheid: Dier)
From data to quota in fisheries research
12.10 uur
Broodjeslunch
13.00 uur
Jan Mees — Introductie tot het namiddagprogramma en voorstelling ‘Navigating the Future III’
13.10 uur
Katja Philippart (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee — NIOZ, Nederland)
Signals and scenarios of climate change in European seas
14.00 uur
1) posterpresentaties met beoordeling door vakjury en publiek
2) demonstraties m.b.t. mariene wetenschappen door het datacentrum van VLIZ en anderen
15.45 uur
Voordrachten door de twee laureaten van de VLIZ Aanmoedigingsprijzen 2006 en door de laureaat van de VLIZ North Sea Award 2006:
• Katrien Broekaert (UGent, afdeling Mariene Biologie)
Cryptic genetic diversity in the genus Mesopodopsis (Crustacea, Mysida)
• Robby Caspeele (UGent, afdeling Weg– en Waterbouwkunde)
Generation of irregular long and short crested waves in a numerical model for wave propagation:
implementation, validation and application
• Eric Stienen
Living with gulls — Trading off food and predation in the Sandwich Tern Sterna sandvicensis
16.25 uur
Uitreiking van de prijzen, inclusief de prijzen voor de beste posters en winnaar fotowedstrijd
16.45 uur
Afsluiting en receptie
Voor verdere info en inschrijvingsformulier:
VLAAMS INSTITUUT VOOR DE ZEE (VLIZ)
Wandelaarkaai 7
B-8400 Oostende
info@vliz.be; tel. 059-34 21 30
www.vliz.be
Download