CURRICULUM VITAE Dag Harald Claes Personalia

advertisement
CURRICULUM VITAE
Dag Harald Claes
Updated: December 18, 2006
Personalia
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Born: 02 02 1962
Marital status: Married, three children born 1993, 2000 and 2001
Street address: Department of Political Science, Eilert Sundt’s House 7th floor, Moltke Moes vei 31
Postal address: Department of Political Science, P.O.Box 1097, Blindern, NO-0317 Oslo, Norway
Telephone: (+47) 22857857, fax: (+47) 22854411, mobile: (+47) 91758925
E-mail: d.h.claes@stv.uio.no
Private address: Fossveien 15, N-1405 Langhus, Norway
Employment
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Professor at the Department of Political Science, University of Oslo since 2006.
Associate Professor at the Department of Political Science, University of Oslo 2003 to 2006.
Senior Research Fellow at the ARENA-program 1998 to 2002.
Senior Research Fellow and Program Director at the Fridtjof Nansen Institute 1997.
Assistant Professor at the Department of Political Science, University of Oslo 1995 to 1997.
Research Fellow at the Department of Political Science, University of Oslo 1991 to 1995.
Research Fellow at the Fridtjof Nansen Institute 1988 to 1991.
Research Assistant at the Fridtjof Nansen Institute 1985 to 1988.
Degrees
ƒ
ƒ
ƒ
Dr.polit. 1998, University of Oslo, Department of Political Science.
Cand.polit. 1988, University of Oslo, Department of Political Science.
Cand.mag. 1983, University of Oslo, mellomfag: Political Science, grunnfag: Economics and History.
Teaching
(See page 9 for complete list)
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Graduate courses at the Department of Political Science at the University of Oslo since 1992 on:
International Organisation, International Political Economy, International Energy Policy, and
Norwegian Foreign Economic Policy.
Undergraduate courses in International Relations at the University of Oslo, and at several Norwegian
colleges since 1992.
Lectures at West-European studies at the Department of History, University of Oslo 1994-1996.
Individual lectures at universities, colleges, in ministries, and public and private organizations on: The
politics of energy resource management, Political aspects of the international oil market, Norwegian
petroleum policy, Norway’s role in the European gas market, European integration, EMU, Norway and
the EU, EEA-agreement, and oil and political conflicts in the Middle East.
Selected Publications
(See page 5 for complete list)
Books
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Økonomisk globalisering og politisk styring med Helge Hveem og Bent Sofus Tranøy. Oslo:
Universitetsforlaget 2006.
The Politics of Oil-Producer Cooperation Boulder CO: Westview Press 2001.
Utenfor, Annerledes og Suveren? Norge under EØS-avtalen [Outside, Different, and Sovereign?
Norway under the EEA-agreement] edited with Bent Sofus Tranøy. Bergen: Fagbokforlaget 1999.
Europeisk integrasjon with Tor Egil Førland, Gyldendal Akademisk Forlag 2 utg. 2004. Europeisk
integration (Swedish 1st ed.) Lund: Studentlitteratur 1999.
Journal articles
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘The United States and Iraq: Making Sense of the Oil Factor’ in Middle East Policy Vol. XII, No. 4
pp.48-57, Winter (2005).
‘Globalisation and State Oil Companies: the Case of Statoil’ in Journal of Energy and Development
29(1): 43-64 (2003).
‘EØS-avtalen – mellom diplomati og demokrati’ [The EEA-agreement – between diplomacy and
democracy] in Internasjonal Politikk 61(3): 275-302 (2003).
‘The process of Europeanisation –Norway and the Internal Energy Market’ in Journal of Public Policy,
22(3): 299-323 (2002).
‘Endringer i internasjonal produksjonsstruktur - konsekvenser for Norge’ [Changes in International
Production Structure – Consequences for Norway] in Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 11(3): 211221 (1995).
Book contributions
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘Norway, the EEA and Neo-liberal globalism’ (with John Erik Fossum) book chapter in Stephen
Clarkson and Marjorie Griffin Cohen: Governing under Stress – Middle Powers and the Challenge of
Globalization. London: Zed Books 2004, pp. 51-69.
’Norwegen’ in Werner Weidenfeld (Hrsg.) Die Staatenwelt Europas. Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung, 2004.
’Oljen som amerikansk motivasjon’ in Bjørn Erik Rasch et al. (eds.) Spillet om Irak Oslo: Abstrakt
Forlag 2003 pp.31-60.
‘I rør til Brussel - norsk petroleumspolitikk og EFs indre energimarked’ [Pipelines to Brussels –
Norwegian petroleum policy and the EC internal energy market] in Nils Asbjørnsen and Gunnar Vogt
eds.: EF, Norge og 1990-årene - seks artikler om EF-sakens betydning i norsk politikk, Institutt for
Statsvitenskap 1993 pp. 121-157.
Research reports and papers
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘Geopolitics meets Clashes of Civilization – New Challenges to petroleum States and Companies’
Paper presented at the International Studies Association 46th Annual Convention, Honolulu, Hawaii,
March 2005.
’Talking Oil – Oil Minister’s Speech Acts and the Price of Oil’ Paper presented at the 13th national
conference in political science (January) 2005.
‘Lojalitet, kompetanse og representativitet i internasjonale byråkratier.’ paper Department of Political
Science, University of Oslo (October) 1994.
Internasjonale klimaforhandlinger og teorier om kollektiv handling [International Climate
Negotiations and Theories of Collective Action]. EED-Report 1991/6 The Fridtjof Nansen
Institute.
2
Recent dissemination
(See page 11 for complete list)
Public lectures
ƒ Oljens betydning for politiske konflikter i Midtøsten, foredrag på Faglig-pedagogisk dag ved
Universitetet i Oslo, 3. januar 2006.
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Geopolitiske faktorer i det internasjonale oljemarkedet, foredrag for Fokus Bank, Gamle Losjen, 10.
november 2005.
’Oljeprisen – strukturell eller syklisk’ foredrag for DnB Nor Privatbank, Aker Brygge 26. okotber,
Bryggen Bergen 2. november 2005.
’Norsk EU-tilpasning’ foredrag i KS, 25. oktober og i NHO, 3. mai 2005.
Geopolitical energy issues and the Middle East, Statoil Corporate Summit, Atlantic Hotel, Stavanger,
2. June 2004.
Europeisk økonomisk integrasjon perspektiver for intern politisk og økonomisk stabilitet, foredrag på
seminar for Økonomiavdelingen i Finansdepartementet, Hotell Klubben, Tønsberg 2. juni 2004.
ƒ
‘Oil and gas wealth and its impact on economic and social development – ‘good governance’
and economic policy’ lecture at the sixth Mediterranean dialogue – international research
seminar at the NATO Defence College, Rome 10-13 December 2003.
ƒ
ƒ
ƒ
EØS-avtalen: en husmannskontrakt? Innlegg på seminar i OED, 14. november 2003.
’Energipolitikk i EU/EØS – og i Norge’ foredrag i Folk og Forsvar 3. september 2003.
’Økonomisk integrasjon i EU i lys av utvidelsen og institusjonelle reformer’ foredrag ved Forsvarets
høgskole - hovedkurset 24. mars 2003.
’Hvem taler og hvem bør tale Norges sak i Brussel’ innlegg ’Den store lobbydagen’ –
Geelmuyden.Kise 4. mars 03. mars 2003.
’Oljen som motivasjon?’ Institutt for Statsvitenskaps konferanse: Fra folkerett til stormaktspolitikk?
Spillet om Irak og dets konsekvenser Aud. 1: Georg Sverdrups Hus 19. febraur 2003.
ƒ
ƒ
Media
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Om OPEC’s rolle i det internasjonale oljemarkedet, Dagnes Næringsliv 6. desember 2006.
Norske oljeselskaper ute av Stockhman-feltet, Dagsnytt18, oktober 2006.
Oljepris og konflikten i Midtøsten, P2s nyhetsmorgen, NRK P2, 7. august 2006.
EUs energipolitikk – konsekvenser for Norge, Søndagsavisen NRK P2, 8. januar 2006.
Oljepris og oljeselskapers resultater, P2s nyhetsmorgen, NRK P2, 1. august 2005.
Total EØS- kontingent snart 4 mrd, Aftenposten, 27. november 2004.
Om utviklingen i oljemarkedet, Verden på Lørdag, NRK P2, 23. august 2004.
Økokrims forelegg til Statoil for påvirkningshandel i Iran, NRK Dagsnytt 17.30, Dagsrevyen 19.00 og
Siste nytt 21.00 29. juni 2004.
Norge kaster bort mulighetene i EØS-avtalen, Mandagmorgen 19. april 2004.
Vanskeligere for Statoil i Iran, Dagens Næringsliv 6. april 2004.
Demokratiske aspekter ved EU/EØS og globalisering. Søndagsavisen, NRK P2 26. oktober 2003.
Trettiårsjubileum for olje-krisa i 1973. Verden på Lørdag, NRK P2 25. oktober 2003.
Paralleller til Norge i forbindelse med A.P. Møllers konsesjon på oljeutvinning på dansk sokkel. DR
Danmarks Radio 01. oktober 2003.
Claes ønsker utlending som konsernsjef i Statoil. Dow Jones Online 29. september 2003.
Om Statoil-saken. Dagsnytt18, NRK P2 23. september 2003.
Forholdet mellom USA og OPEC etter Irak-krigen. Verden i dag, NRK P2 26. mai 2003.
Tett på nett. VG 12. mars 2003.
Oljens betydning for USAs politikk "sterkt overdrevet." Aftenposten 20. februar 2003.
3
Other academic activities
Evaluation committees
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Head of doctoral evaluation committee at the Copenhagen Business School, 2005.
Member of doctoral evaluation committee at NTNU, 2006.
Member of appointment committee, for associate professor position at the Molde College, 2005.
Evaluating committee for NOKUT on Masterprogram in European integration, 2005.
Member of appointment committee, for assistant professor position at the Agder College, 2004.
Member of appointment committee, for Ph.d.-scholarship at the Department of Political Science,
University of Oslo, 2004.
Advising
ƒ
ƒ
ƒ
Advisor for PHD candidate at the Department of Political Science at the University of Oslo.
Advisor for doctoral student at the Department of Political Science University of Oslo, and at the
Norwegian School of Economics and Business Administration.
Advisor for graduate students at the Department of Political Science University of Oslo and at the
Department of Sociology and Political Science Norwegian University of Science and Technology,
about 50 students since 1991.
Reviews
ƒ
ƒ
Reviewer for journals: Journal of Public Policy, Scandinavian Political Studies, Cooperation and
Conflict, European Integration online Papers, Global Environmental Politics and Tidsskrift for
Samfunnsforskning.
Reviewed manuscripts for Cambridge University Press and several Norwegian Publishing Houses.
Research programs
ƒ
ƒ
Project chair on project: ‘Between competition and regulation – competition in public sector’ under
research program at the Department of Political Science.
Program director of the energy program, Fridtjof Nansen Institute 1997.
Teaching programs
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Teaching coordinator for the international relations section at the Department of Political Science,
University of Oslo 2006 - .
Board member of Bachelor program in International Studies and European studies, Faculty of Social
Sciences at the University of Oslo.
Co-ordinator for undergraduate teaching, Department of Political Science, University of Oslo 1996.
Academic responsibility for the external course on: ‘EU and EEA’ autumn 2005 Department of
Political Science, University of Oslo.
Main areas of research interest
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
The relationship between international politics and economics (International Political Economy).
The dynamics between national and international political systems.
Political aspects of the international oil market and the European gas market.
Norwegian petroleum policy in general.
Europeanization of domestic policy and politics, the effect of the EU on Norwegian public policy.
Work in progress
ƒ
Mellom konkurranse og regulering (with B.S. Tranøy og Jostein Askim), manuscript on network
sectors in Norway (forthcoming 2007)
4
List of Publications
(complete)
2007
ƒ ‘Local administration in the Norwegian energy sector’ in Annuaire des collectives locales,
Groupement de recherches sur l´administration locale en Europe (med Harald Baldershiem).
ƒ ’Norwegen’ in Werner Weidenfeld (Hrsg.) Europa-Handbuch. 4nd ed. Bonn: Bundeszentrale für
ƒ
politische Bildung/Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung.
’Rgionalisme og integrasjon mellom stater’ i Jon Hovi and Raino Malnes eds.: Normer og makt.
Innføring i internasjonal politikk. Oslo: Abstrakt forlag 2. utg. (med Karin Dokken) p. 290-322.
2006
ƒ Økonomisk globalisering og politisk styring (med Helge Hveem og Bent Sofus Tranøy). Oslo:
Universitetsforlaget.
ƒ ’Økonomisk globalisering og politisk styring’ (med Helge Hveem og Bent Sofus Tranøy) i Stat og
Styring nr. #, 2006.
2005
ƒ
ƒ
ƒ
‘The United States and Iraq: Making Sense of the Oil Factor’ in Middle East Policy Vol. XII, No. 4,
Winter 2005.
‘Geopolitics meets Clashes of Civilization – New Challenges to petroleum States and Companies’
Paper presented at the International Studies Association 46th Annual Convention, Honolulu, Hawaii,
March 2005.
’Talking Oil – Oil Minister’s Speech Acts and the Price of Oil’ Paper presented at the 13th national
conference in political science (January) 2005.
2004
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Europeisk integrasjon (med Tor Egil Førland) 2. utgave, Gyldendal Akademisk Forlag, 2004.
‘Norway, the EEA and Neo-liberal globalism’ (with John Erik Fossum) in Stephen Clarkson and
Marjorie Griffin Cohen: Governing under Stress – Middle Powers and the Challenge of Globalization.
London: Zed Books 2004, p. 51-69.
’Norwegen’ in Werner Weidenfeld (Hrsg.) Die Staatenwelt Europas. Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung, 2004 (new edition above).
’Hvordan har Norge greid seg utenfor EU?’ (med Ulf Sverdrup) Kronikk Aftenposten 24. mai 2004.
’Akter og pærer.’ (med Ulf Sverdrup) Kommentarartikkel Dagsavisen 26. april 2004.
‘Oil and gas wealth and its impact on economic and social development – ‘good governance’ and
economic policy.’ Proceedings from the sixth Mediterranean dialogue – international research seminar
in Rome 10-13 December 2003, NATO Defence College (March) 2004.
‘How does Europe matter?’ (with Kåre Hagen) Paper presented at the 12th national conference in
political science (January) 2004.
2003
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘Globalisation and State Oil Companies: the Case of Statoil’ in Journal of Energy and Development
29(1): 43-64 (2003).
‘EØS-avtalen – mellom diplomati og demokrati’ [The EEA-agreement – between diplomacy and
democracy] in Internasjonal Politikk 61(3): 275-302 (2003).
’Oljen som amerikansk motivasjon’ i Bjørn Erik Rasch et al. (eds.) Spillet om Irak Oslo: Abstrakt
Forlag (2003).
Norge og EU: Medlemskap, EØS eller “sveitsisk løsning” (med Espen Barth Eide, Hanne Ulrichsen
and Asle Toje) Oslo: Norsk Utenrikspolitisk Institutt (2003).
5
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Energi (vedlegg til Norge og EU: Medlemskap, EØS eller “sveitsisk løsning”) Oslo: Norsk
Utenrikspolitisk Institutt (2003).
’Liberalisering og globalisering – norsk gass på den europeiske arena’ contribution to Maiken Ims and
Fredrik Engelstad (eds.) Olje og Makt [Oil and Power] Oslo: Makt- og demokratiutredningen: Rapport
56 (2003).
‘EØS-avtalen: en husmannskontrakt’ i Horisont – næringspolitisk tidsskrift 4(3): 80-87 (2003).
’Krig i Irak – hva skjer i oljemarkedet?’ i Økonomisk Forum 57(3):7-9 (2003).
‘The Mechanism of Adaptation – a process-oriented approach to Europeanization’ paper presented at
the 2nd General Conference of the European Consortium for Political Research (ECPR) at the PhillippsUniversität Marburg, Germany, (September) 2003.
2002
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘The process of Europeanisation –Norway and the Internal Energy Market’ in Journal of Public Policy,
22(3): 299-323 (2002).
’Norwegen’ in Werner Weidenfeld (Hrsg.) Europa-Handbuch. 2nd ed. Bonn: Bundeszentrale für
politische Bildung/Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung 2002 p. 220-228. (New edition above).
'Svak melding om EØS-samarbeidet' Aftenposten (kronikk) 25 june 2002.
'Demokrati og virkelighet' Dagens Næringsliv 10 June 2002.
Norsk medlemskap i OPEC? Notat utarbeidet for Stortingets utredningsseksjon (March) 2002.
‘Statoil – between Nationalisation, Globalisation and Europeanisation ARENA Working Paper no.
34/2002 (revised version published in Journal of Energy and Development under the title
‘Globalisation and State Oil Companies: the Case of Statoil’, see above).
‘Norway, the EEA and Neo-liberal globalism’ (with John Erik Fossum) ARENA Working Paper no.
29/2002 (revised version published in Clarkson and Cohen: Governing under Stress, see above).
‘The process of Europeanisation – the case of Norway and the Internal Energy Market’ ARENA
Working Paper no. 12/2002 (revised version published in the Journal of Public Policy, see above).
2001
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
The Politics of Oil-Producer Cooperation Boulder CO: Westview Press 2001.
’Internasjonale regimer’ with Olav Schram Stokke i Jon Hovi and Raino Malnes eds.: Normer og makt.
Innføring i internasjonal politikk. Oslo: Abstrakt forlag 2001 p. 269-292.
’Euroen – svak ute, sterk hjemme’ Dagbladet 25 November 2001 (with Bent Sofus Tranøy).
‘EØS: demokrati eller diplomati?’ [EEA: democracy or diplomacy?] ARENA Working Paper no.
10/2001 (revised version published in Internasjonal Politikk, see above).
2000
ƒ
’Om sjølvråderetten innafor og utafor EU’ Dag og Tid (kronikk) 14 September 2000 (with Andreas
Føllesdal).
1999
ƒ
ƒ
Utenfor, Annerledes og Suveren? Norge under EØS-avtalen [Outside, Different, and Sovereign?
Norway under the EEA-agreement] edited with Bent Sofus Tranøy. Bergen: Fagbokforlaget 1999.
Europeisk integration [European Integration] with Tor Egil Førland. Swedish edition: Lund:
Studentlitteratur 1999.
ƒ
’Stormakt i utakt – norsk energi og EUs indre marked’ [Norwegian Energy and the Internal
Market] with Per-Ove Eikeland in Dag Harald Claes and Bent Sofus Tranøy eds.: Utenfor,
Annerledes og Suveren?, Norge under EØS-avtalen Bergen: Fagbokforlaget 1999 p. 151-175.
ƒ
ƒ
ƒ
’Bare ledighet for Bakke’ Dagsavisen 9 December 1999 (with Bent Sofus Tranøy).
’Kompromiss uten innhold?’ Dagbladet (kronikk) 28 November 1999 (with Bent Sofus Tranøy).
Statsvitenskap grunnfag– studiehefte: internasjonal politikk (with Kristin Tornes) Molde: NKS
Fjernundervisning og Høgskolen i Molde 1999.
‘Talking oil: a study of speech acts performed by Saudi Arabian and Norwegian oil ministers’ ARENA
Working Paper no. 13/1999.
ƒ
6
ƒ
ƒ
‘What do theories of international regimes contribute to the explanation of cooperation (and failure of
cooperation) among oil-producing countries?’ ARENA Working Paper no. 12/1999.
‘Can we, in the Study of European Integration, do without the Model of the State as a Rational,
Unitary Actor?’ Paper to the 7th national conference in political science (January) 1999.
1998
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Europeisk integrasjon [European Integration] with Tor Egil Førland. Oslo: AdNotam Gyldendal 1998.
(2nd edition and Swedish edition above).
The Politics of Oil-Producer Cooperation. Series of dissertations submitted to the Department of
Political Science, Faculty of Social Science, University of Oslo no 6/1998 (revised and expanded
version published by Westview Press, see above).
‘Et stort skritt for Europa, innføringen av Euro’ Dagbladet (kronikk) 3 May 1998 (with Bent Sofus
Tranøy).
‘Europeisering av norsk industripolitikk’ Project proposal presented at the ARENA-seminar,
(February) 1998.
1997
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘Norsk olje- og gasspolitikk’ [Norwegian Oil and Gas Policy] in Torbjørn L. Knutsen, Gunnar Sørbø
and Svein Gjerdåker eds.: Norges utenrikspolitikk, 2nd ed. Oslo: Cappelen 1997 p. 164-183.
Norsk gasseksportpolitikk - håndtering av ytre endring [Norwegian Gas Export Policy – the handling
of external change]. R:004-1997, The Fridtjof Nansen Institute.
‘Tore Jørgen Hanisch: Om valget av det gode samfunn’ (with Bent Sofus Tranøy) Norsk
Statsvitenskapelig Tidsskrift 1997 (13) 2: 183-187.
Utenrikspolitiske problemstillinger i norsk petroleumspolitikk (with Kåre Dahl Martinsen and Arild
Moe) Notat utarbeidet for Utenriksdepartementet, The Fridtjof Nansen Institute (September) 1997.
‘Security and Oil Producer Cooperation’ Paper to the 5th national conference in political science
(January) 1997.
1995
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘Endringer i internasjonal produksjonsstruktur - konsekvenser for Norge’ [Changes in International
Production Structure – Consequences for Norway] in Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift (11)3: 211221.
‘Norsk olje- og gasspolitikk’ [Norwegian Oil and Gas Policy] in Torbjørn L. Knutsen, Gunnar Sørbø
and Svein Gjerdåker eds.: Norges utenrikspolitikk, Oslo: Cappelen 1995 p. 144-160. (New edition
above).
‘Norge og oljeprisen’, Dagbladet 2 October 1995.
‘Reintegration in the international oil market in the 1990s - the return of the big sisters.’ Department of
Political Science University of Oslo Working Paper 01/1995.
’Small State – Large Producer: Norwegian foreign petroleum policy – managing interdependence in a
dominant economic sector’ Paper presented at the Nordic Research Symposium ’Nordiske lands
tilpasning til en verden i rask endring’, Oslo (November) 1995.
‘Norway and Oil Producer Co-operation: From Free-riding to Reluctant Contribution’ Mimeo
Department of Political Science, University Of Oslo, (August) 1995.
1994
ƒ
‘Lojalitet, kompetanse og representativitet i internasjonale byråkratier.’ paper Department of Political
Science, University of Oslo (October) 1994.
1993
ƒ
ƒ
‘I rør til Brussel - norsk petroleumspolitikk og EFs indre energimarked’ [Through pipelines to Brussels
– Norwegian petroleum policy and the EC internal energy market] in Nils Asbjørnsen and Gunnar
Vogt eds.: EF, Norge og 1990-årene - seks artikler om EF-sakens betydning i norsk politikk, Institutt
for Statsvitenskap 1993 s. 121-157.
Bidrag til Norsk Samfunnsleksikon Hilde Bojer et al. Oslo: Pax 1993.
7
ƒ
ƒ
Europeiske forutsetninger for nasjonal styring - case: EFs indre energimarked og norsk
petroleumspolitikk’ paper presented at the 10th Nordic political science conference (August) 1993.
‘Norsk gasseksportpolitikk - Internasjonale rammer og institusjonell tilpasning.’ Essay to Dr. polit.
course: “Institusjonelle tilpasninger til endringer i internasjonale betingelser” Department of Political
Science, University of Oslo (November) 1993.
1992
ƒ
ƒ
‘Europeisk Energipolitikk - konsekvenser for Norge’. Europinion 2: 5-11.
‘Helge Ole Bergesen & Willy Østreng: Fiendskap og felleskap - Internasjonal politikk i forandring’.
Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 1992 (8) 4: 344-346.
1991
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Internasjonale klimaforhandlinger og teorier om kollektiv handling [International Climate Negotiations
and Theories of Collective Action]. EED-Report 1991/6 The Fridtjof Nansen Institute.
Pipelines to Brussels: Natural Gas Exporters' Strategies in a Changing European Gas Market. R: 0011991 The Fridtjof Nansen Institute.
‘Norwegian Export Policy in a Changing European Gas Market’. International Challenges 1991, 2: 3138, The Fridtjof Nansen Institute.
‘Oljeressurser og organisasjoner’. Paper presented at a student seminar at Finse (Februar) 1991,
Department of Political Science, University of Oslo.
1990
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘Norwegian gas exports between national control and external dependence’. with Helge Ole Bergesen
in Helge Ole Bergesen and Anne Kristin Sydnes eds.: Naive Newcomer or Shrewd Salesman? Norway
- a major oil and gas exporter, The Fridtjof Nansen Institute 1990 p. 152-184.
Friend and Foe - a study of the relationship between OPEC and Norway in the international oil
market. R:005-1990 The Fridtjof Nansen Institute.
The European Gas Market: will the structure survive the 1990s. (with Arild Moe and Helge Ole
Bergesen) R:001-1990 The Fridtjof Nansen Institute.
‘Rasjonalitet og kommunikasjon - effekter på modellen for rasjonelle handlinger av bruk og misbruk av
språket i samhandlingssituasjoner.’ Essay to Dr. polit. course: “grunnlagsproblemer” Department of
Political Science, University of Oslo (September) 1990.
1989
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
The World Oil Market in the 1990s: -is a new order possible ? (with Helge Ole Bergesen and Olle
Bjørk) R:005-1989 The Fridtjof Nansen Institute.
‘The possibility of future producer cooperation given a continuous buyer's market’ Newsletter 1989, 1:
38-45 The Fridtjof Nansen Institute.
‘Medium and longer term trends in Norwegian development’ (with Helge Ole Bergesen) Paper at the
conference "trends in world natural gas trade", The Institute of Petroleum, London (October) 1989.
‘Rational Choice og forhandlingsprosesser - problemer knyttet til bruken av rational choice
tilnærmingen i studiet av beslutningssituasjoner preget av forhandlinger’ Essay to Dr. polit. course:
“Felleskurset i vitenskapsteori” Faculty of Social Science, University of Oslo, (August) 1989.
1988
ƒ
ƒ
Venn og Fiende – en studie av relasjonen mellom OPEC og Norge i det internasjonale oljemarkedet.
R:006-1988 The Fridtjof Nansen Institute. Also graduate thesis, Department of Political Science,
University of Oslo. (Updated English edition above, as Friend and Foe…).
‘Oil producer relations in a buyer’s market - the possibility of future producer cooperation given a
continuous buyer’s market’ paper presented at the Institute d’Economie et de Politique de l’Energie
and Fridtjof Nansen Institute colloquium at Lysebu Conference Center Oslo (December) 1988.
8
1987
ƒ
Norsk arktisforskning i perspektiv [Norwegian Arctic Research in Perspective]. (with Alf Håkon Hoel,
Arnfinn Jørgensen-Dahl and Lars Lothe) R:007-1987 The Fridtjof Nansen Institute.
1986
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘OPEC and the North Sea: Producers in a diminishing oil market’, Newsletter 1986, 3: 12-18 The
Fridtjof Nansen Institute.
‘"After Hegemony" - the hegemon is still there’. Newsletter 1986, 1: 41-48 The Fridtjof Nansen
Institute.
‘OPEC: produksjon og pris - bakgrunn for utfallet av siste OPEC-møte’ paper til NRK-skoleradioen.
‘Nye teorier om internasjonale regimer’, paper presented at an internal seminar at the Fridtjof Nansen
Institute (March).
1985
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
‘Strukturelle rammebetingelser og markedsmakt som forklaringsvariable i studiet av relasjonen mellom
Opec og de to nordsjøstatene – Norge og Storbritannia’, seminaroppgave Institutt for statsvitenskap,
Universitetet i Oslo.
’Hegemoner, makt, kollektive goder og sakskoplinger – nye måter å regjere verden’, seminaroppgave
Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
’Markedspolitisering som forklaringsvariabel i internasjonal økonomi’, seminaroppgave Institutt for
statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
’Sakslenking og byttemakt i internasjonale bilaterale forhandlinger’, seminaroppgave Institutt
for statsvitenskap, Universitetet i Oslo.
Lectures at universities and colleges
2006
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Globalization and the World Political Economy,2 timer, STV-2210, ISV, UiO.
Teorier om europeisk integrasjon, STV-2200, 2 timer, ISV, UiO.
Internasjonal politisk økonomi, 4 timer, Inter 1000, Internasjonale studier, SV-fakultetet, UiO.
Innlegg faglunsj: ’Energikrise – hvilken krise?’ 29. mars, fagutvalget, Institutt for statsvitenskap
Universitetet i Oslo.
’Internasjonal økonomisk politikk’ 4 timer på bacheloremne i Internasjonale studier ved Universitetet i
Oslo.
’Globalisering og samfunnsmessig endring’, masterkurs ved Høgskolen i Molde.
Bachelor innføringsemne STV-1200:’Internasjonal Politikk’, 20 timer, ved Institutt for statsvitenskap
ved Universitetet i Oslo.
Mastermene STV-4282: Internasjonal energipolitikk, ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i
Oslo.
EU og EØS’ forelesning ved Høgskolen i Østfold, 24. mars.
Bachelor innføringsemne i internasjonal politikk, 6 timer, ved Høgskolen i Molde 26. janaur.
2005
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Internasjonal politisk økonomi, 4 timer, Inter 1000, Internasjonale studier, SV-fakultetet, UiO.
Bachelor fordypningsemne i internasjonal politikk, 8 timer, ved Høgskolen i Molde 8.-9. september.
EU og forholdet til Norge, 4 timer, ved journalistutdanningen ved Høgskolen i Oslo 29.-30. august.
Masteremne STV-4212: ‘Internasjonal politisk økonomi’, 12 timer, med Helge Hveem og Bent Sofus
Tranøy, ved Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Bachelor innføringsemne STV-1200:’Internasjonal Politikk’, 20 timer, ved Institutt for statsvitenskap
ved Universitetet i Oslo.
9
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
’Oljens betydning for politiske konflikter i Midtøsten’ foredrag på lunsjseminar, studentutvalget, ved
Institutt for statsvitenskap UiO, 13. april.
’EU og EØS’ forelesning ved Høgskolen i Molde, 17. mars.
’EU og EØS’ forelesning ved Høgskolen i Østfold, 14. mars.
’EØS-avtalen’ forelesning etterutdanning i regi av Universitetet i Bergen, 20. januar.
2004
ƒ
ƒ
ƒ
’EU og EØS’ forelesning ved Journalistutdanningen, 2 timer, HiO, 26. august.
Masteremne STV-4212: ‘Internasjonal politisk økonomi’, 12 timer, med Helge Hveem og Bent Sofus
Tranøy ISV UiO.
Bachelor innføringsemne STV-1200:’Internasjonal Politikk’ 20 timer ISV UiO.
2003
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Bachelor innføringsemne STV-1200:’Internasjonal Politikk’ 20 timer ISV UiO.
‘Oil and gas wealth and its impact on economic and social development – ‘good governance’ and
economic policy’ lecture at the sixth Mediterranean dialogue – international research seminar at the
NATO Defence College, Rome 10-13 December.
’Økonomisk integrasjon i EU i lys av utvidelsen og institusjonelle reformer’ foredrag ved Forsvarets
høgskole - hovedkurset 24. mars.
’The European Union - Theory, History, Institutions, Political Decision-making and Implementation’ 4
timer forelesning på Erasmus masterkurs ved Institutt for medier og kommunikasjon UiO.
’EU i dag’ 2 timer forelesning ved Vest Europakunnskap Historisk Institutt UiO
2002
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hovedfagskurs STV-954: ’Norsk utenriksøkonomisk politikk’ 4 timer med Helge Hveem og Bent
Sofus Tranøy ISV UiO
Forelesning om ØMU 2 timer, Hovedkurset Forsvarets Høgskole
’EU i dag’ 2 timer forelesning ved Vest Europakunnskap Historisk Institutt UiO
EU-forelesning 4 timer, Høgskolen i Sogn og Fjordane
2001
ƒ
Hovedfagskurs STV-912: ‘Internasjonal politisk økonomi’ 4 timer med Helge Hveem og Bent Sofus
Tranøy ISV UiO
ƒ
Foredrag om utviklingen av EU som politisk system ved hovedfagskurs ved Institutt for
Statsvitenskap ved Universitetet i Tromsø.
ƒ
ƒ
ƒ
Grunnfag/Mellomfag Internasjonal Politikk 8 timer Høgskolen i Østfold
Eu i dag 2 timer forelesning ved Vest Europakunnskap Historisk Institutt UiO
Forelesning om ØMU 2 timer, Hovedkurset Forsvarets Høgskole
2000
ƒ
ƒ
ƒ
Hovedfagskurs STV-954: Norsk utenriksøkonomisk politikk 4 timer med Helge Hveem og Bent Sofus
Tranøy ISV UiO
Grunnfag/Mellomfag Internasjonal Politikk 12 timer Høgskolen i Molde
Grunnfag/Mellomfag Internasjonal Politikk 16 timer Høgskolen i Østfold
1999
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hovedfagskurs STV-912: ‘Internasjonal politisk økonomi’ 4 timer med Helge Hveem og Bent Sofus
Tranøy ISV UiO
Forelesning om oljemarkedet 4 timer ved ESST UiO
Grunnfag/Mellomfag Internasjonal Politikk 16 timer Høgskolen i Molde
Grunnfag/Mellomfag Internasjonal Politikk 12 timer Høgskolen i Østfold
1998
10
ƒ
ƒ
Hovedfagskurs STV-912: ‘Internasjonal politisk økonomi’ 4 timer med Helge Hveem og Bent Sofus
Tranøy ISV UiO
Grunnfag/Mellomfag Internasjonal Politikk 16 timer Høgskolen i Molde
1997
ƒ Grunnfag Internasjonal Politikk 6 timer Høgskolen i Sogn og Fjordane
ƒ Grunnfag/Mellomfag Internasjonal Politikk 16 timer Høgskolen i Molde
ƒ Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Høgskolen i Østfold
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Folkeuniversitetet/friundervisningen Agder
1996
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hovedfagskurs STV-912: ‘Internasjonal politisk økonomi’ 4 timer med Helge Hveem og Bent Sofus
Tranøy ISV UiO
Grunnfag Internasjonal Politikk 48 timer (vår og høst) ISV UiO
Økonomisk integrasjon i Europa, forelesning Vest-Europakunnskap Historisk Institutt UiO
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Høgskolen i Molde
Mellomfag Internasjonal Politikk 24 timer Høgskolen i Østfold
1995
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hovedfagskurs STV-912: ‘Internasjonal politisk økonomi’ 12 timer (med Helge Hveem), ISV UiO
Økonomisk integrasjon i Europa, forelesning Vest-Europakunnskap Historisk Institutt UiO
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer (1/2 part vår og høst) med Tore Nyhammar ISV UiO
Grunnfag Internasjonal Politikk 12 timer Høgskolen i Molde
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Høgskolen i Harstad
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Folkeuniversitetet/friundervisningen Agder
1994
ƒ
ƒ
ƒ
Økonomisk integrasjon i Europa, forelesning Vest-Europakunnskap Historisk Institutt UiO
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Folkeuniversitetet/friundervisningen Bærum
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Folkeuniversitetet/friundervisningen Agder
1993
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Hovedfagskurs STV-905: Internasjonal organisasjon ISV UiO
Hovedfagskurs STV-912: ‘Internasjonal politisk økonomi’ 12 timer med Helge Hveem ISV UiO
Mellomfagsoppgaveveiledningsseminar ISV UiO
Grunnfag Internasjonal Politikk 4 timer ISV UiO
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Kongsberg Ingeniørhøgskole
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Folkeuniversitetet/friundervisningen Follo
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Folkeuniversitetet/friundervisningen Bærum
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Folkeuniversitetet/friundervisningen Hamar
1992
ƒ
ƒ
Hovedfagskurs STV-905: Internasjonal Organisasjon 12 timer, ISV UiO
Grunnfag Internasjonal Politikk 24 timer Folkeuniversitetet/friundervisningen Hamar
Public Lectures
2006
ƒ
ƒ
EØS-avtalen og norsk forvaltning, Oppland fylkeskommunes ledersamling, Lillehammer 17.
november.
’Norge, EU og EØS’, foredrag i YS 15 mars, i KS 23. mars, i NHO 24. mai og 16. november.
11
ƒ
ƒ
’Handel og konkurranse – norsk EU-tilpasning’ foredrag for KS (Tromsø), 25. januar.
Oljens betydning for politiske konflikter i Midtøsten, foredrag på Faglig-pedagogisk dag ved
Universitetet i Oslo, 3. januar 2006.
2005
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Geopolitiske faktorer i det internasjonale oljemarkedet, foredrag for Fokus Bank, Gamle Losjen, 10.
november.
’Oljeprisen – strukturell eller syklisk’ foredrag for DnB Nor Privatbank, Aker Brygge 26. okotber,
Bryggen Bergen 2. november.
’Handel og konkurranse – norsk EU-tilpasning’ foredrag i KS, 25. oktober.
’EU og EØS’ foredrag i Nes Rotary 15. august, NHO 3. mai, YS-Stat 15. mars.
’Norge og EU: nesten inne’ forelesning for biblioteks- og utredningsavd. i Stortinget, 17. februar.
2004
ƒ
ƒ
ƒ
Geopolitical energy issues and the Middle East, Statoil Corporate Summit, Atlantic Hotel Stavanger, 2.
June.
Europeisk økonomisk integrasjon perspektiver for intern politisk og økonomisk stabilitet, foredrag på
seminar for Økonomiavdelingen i Finansdepartementet, Hotell Klubben Tønsberg 2. juni.
EØS-avtalen, foredrag i Europabevegelsen 9. februar.
2003
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
’Norsk energipolitikk før, nå og fremmover’ Sikkerhetspolitisk seminar, Akershus Arbeiderparti,
Crown of Scandinavia 21-23 november.
EØS-avtalen: en husmannskontrakt? Innlegg på seminar i OED, 14. november.
EØS-avtalen, foredrag i Europabevegelsen, 4. april, 25. september, 2. og 7. oktober.
’Energipolitikk i EU/EØS – og i Norge’ foredrag i Folk og Forsvar 3. september.
’Hvem taler og hvem bør tale Norges sak i Brussel’ innlegg ’Den store lobbydagen’ –
Geelmuyden.Kise 4. mars 03. mars.
’Oljen som motivasjon?’ Institutt for Statsvitenskaps konferanse: Fra folkerett til stormaktspolitikk?
Spillet om Irak og dets konsekvenser Aud. 1: Georg Sverdrups Hus 19. februar.
2002
ƒ
ƒ
ƒ
’Politisk handlingsrom i norsk økonomi i lys av globalisering og EU-tilknytningen’ LO Industris
kartellkonferanse Halvorsbølet - 30. oktober.
Forelesninger om EU og forholdet mellom Norge og EU ved Nobelinstituttet.
Flere foredrag om EØS-avtalen ved Europabevegelsens kurs.
2001
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Forelesning om oljemarkedet, UDs aspirantkurs.
Forelesninger om EU og forholdet mellom Norge og EU ved Nobelinstituttet.
Foredrag om EØS-avtalen ved UDs aspirantkurs (11.1. og 2.11),
Foredrag om EØS ved Europabevegelsens kurs for frivillige organisasjoner (13.9 og 20.11).
Foredrag om ØMU ved hovedkurset på Forsvarets Høgskole (20.4).
Innlegg om EØS-avtalen og Norges forhold til EU for SVs Stortingsgruppe (19.4)
Innlegg om EØS-avtalen og Norges forhold til EU for Oslo fylkeslag av Senterpartiet (14.5).
2000
ƒ
ƒ
Forelesninger om EU og Norge ved Nobelinstituttet 7.4.
Forelesninger om EU og Norge ved pedagogisk dag i Karmøy kommune 18.9.
Media
2006
12
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Om OPEC’s rolle i det internasjonale oljemarkedet, Dagnes Næringsliv 6. desember 2006.
Norske oljeselskaper ute av Stockhman-feltet, Dagsnytt18, oktober 2006.
Oljepris og konflikten i Midtøsten, P2s nyhetsmorgen, NRK P2, 7. august 2006.
EUs energipolitikk – konsekvenser for Norge, Søndagsavisen NRK P2, 8. januar 2006.
2005
ƒ
ƒ
ƒ
Statsuverenitet, Aftenposten a-magasinet, desember
EU og norsk lovgivning, Nationen, september
Oljepris og oljeselskapers resultater, P2s nyhetsmorgen, NRK P2, 1. august 2005.
2004
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Total EØS- kontingent snart 4 mrd, Aftenposten, 27. november 2004.
Om utviklingen i oljemarkedet, Verden på Lørdag, NRK P2, 23. august 2004.
EF-domstolens avgjørelse i striden mellom rådet og kommisjonen om stabilitetspakten, Dagsnytt18,
NRK P2, 15.juli 2004.
Økokrims forelegg til Statoil for påvirkningshandel i Iran, NRK Dagsnytt 17.30, Dagsrevyen 19.00 og
Siste nytt 21.00 29. juni.
Om OPEC-møtet og oljeprisen, Dagsnytt 17.30, NRK, 2. og 3. juni.
Norge kaster bort mulighetene i EØS-avtalen. Intervju i Mandagmorgen 19. april.
Vanskeligere for Statoil i Iran. Intervju i Dagens Næringsliv 6. april.
Om det iranske parlamentets gransking av Statoil. Intervju i Økonominyhetene NRK P2 5. april.
Ingen EU-grunnlov og skifte av presidentskap. Debatt i Dagsnytt18, NRK P2 02. januar.
2003
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Demokratiske aspekter ved EU/EØS og globalisering. Debatt i Søndagsavisen, NRK P2 26. oktober.
Trettiårsjubileum for olje-krisa i 1973. Intervju i Verden på Lørdag, NRK P2 25. oktober.
Paralleller til Norge i forbindelse med A.P. Møllers konsesjon på oljeutvinning på dansk sokkel.
Intervju med DR Danmarks Radio 01. oktober.
Claes ønsker utlending som konsernsjef i Statoil. Intervju i Dow Jones Online 29. september.
Om Statoil-saken. Intervju i Her og Nå, NRK P1 23. september.
Om Statoil-saken. Dagsnytt Atten, Nrk P2 23. september.
Forskere: "Vi trenger verken EU eller EØS." Intervju i Aftenposten 20. juni.
Vi trenger verken EU eller EØS. Dagsavisen 20. juni.
Om forholdet mellom USA og OPEC i oljemarkedet etter Irak-krigen. Intervju i Verden i dag, NRK P2
26. mai.
Oljeselskapenes rolle i Irak etter krigen. Intervju i Nrk, Økonominytt 28. mars.
Tett på nett. VG 12. mars.
EØS detaljstyrer norsk politikk. Intervju i Dagsavisen 28. februar.
Oljens betydning for USAs politikk "sterkt overdrevet." Intervju i Aftenposten 20. februar.
Går ikke til krig for olje. Intervju i Nettavisen 19. februar.
2002
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
EØS kan komme til å koste Norge 15 milliarder årlig. Intervju Nordlys 22. november 2002.
Vår olje og vår avmakt. Intervju i Aftenbladet.no, 13 september.
Oljeprishopp etter at Irak stenger kranene. Intervju Aftenposten 9. april.
Demokrati og virkelighet. Innlegg i Dagens Næringsliv 10. juni.
2001
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
Irak kan bli første mål. Intervju Aftenposten, 13. september.
NRK valgstudio. Debatt om EU og EØS, september 2001.
EØS detaljstyrer norsk politikk. Intervju Aftenposten, 20. august.
Opec tar neppe opp nye medlemmer. Intervju i Aftenposten i forbindelse med bokutgivelse, 16. januar.
2000
13
ƒ
Intervju med den polske avisen Gazetta Wyboreza, det nordiske tidsskriftet med
Scandinavium, Sveriges Radio og Dagsnytt18 og økonominytt i NRK.
1999
Intervju Dagsnytt P2, Dagsnytt18 og Sveriges Radio om utviklingen i oljemarkedet.
ƒ
1998
ƒ
’Slakter oljeministeren.’ Intervju i forbindelse med doktordisuptas, VG 3. desember 1998.
1994
ƒ
Norsk gass ingen sikker vinner. Intervju Arbeiderbladet 8. desember.
1993
ƒ
Lite å frykte i oljedirektivet. Intervju i Dagens Næringsliv 23. august.
1991
ƒ
ƒ
Gas Export strategies in a changing Europe. Presentasjon av forskningsrapport i Financial Times Gas
Report 22. februar.
En rekke intervjuer i forbindelse med Gulf-krigen i bl.a. VG og Dagens Næringsliv.
14
Download