לצפייה בקובץ מצורף לחצי כאן

advertisement
‫בס"ד‬
:‫*הקורס מבוסס על התרגום לעברית של הספר‬
*Myers, D.G. (2010) Social Psychology. (10th ed.). Boston, MA: McGraw-Hill
‫ האוניברסיטה הפתוחה‬:‫ תל אביב‬.‫ פסיכולוגיה חברתית‬,)2010( .‫ג‬.‫ ד‬,‫מאיירס‬
‫ כרך‬:‫ פסיכולוגיה חברתית‬. )‫ אראל–גפני (עורכת‬: ‫ בתוך‬.‫ קוגניציה חברתית‬.)2000( .‫ נ‬,‫* ליברמן‬
.‫ הוצאת האוניברסיטה הפתוחה‬:‫אביב‬-‫ תל‬.)220-226 ,12-203 ,72-83 '‫ (עמ‬.2 ‫ פרק‬,'‫א‬
‫ כרך‬:‫ התפתחות הגופית והקוגניטיבית בגיל ההתבגרות‬.)1998( .‫ ג‬,‫ ודהארט‬,.‫ ת‬,‫ קופר‬,.‫ א‬,‫* סרוף‬
‫תל‬, ‫ הוצאת האוניברסיטה הפתוחה‬.‫ טבעה ומהלכה‬:‫ התפתחות הילד‬.)620-627 '‫ (עמ‬13 ‫ פרק‬,‫ב‬
.‫אביב‬
-‫ תל‬.‫ הכוחות הסמויים שמעצבים את ההחלטות שלנו‬:‫) לא רציונלי ולא במקרה‬2008( .‫ ד‬,‫אריאלי‬
.‫ מטר‬:‫אביב‬
‫ האוניברסיטה‬-‫ תל אביב‬."‫ אשנב לשיטות מחקר " פסיכולוגיה כמדע‬.)2003( .‫ ר‬,‫מרום‬-‫בייט‬
.‫הפתוחה‬
.))‫ (מיה בר הילל (עורכת‬.‫ מבחר מאמרים‬:‫ אושר‬,‫ הוגנות‬,‫ רציונליות‬.)2005( .‫ ועמיתים‬.‫ ד‬,‫כהנמן‬
.‫כתר והוצאת הספרים של אונ' חיפה‬: ‫חיפה וירושלים‬
‫ תל‬.‫ תורת המשחקים וחידת הפצצה‬,‫ ג'ון פון נוימן‬- ‫דילמת האסיר‬.)2000(.‫ ו‬,‫פאונדסטון‬
.‫ זמורה ביתן‬:‫אביב‬
.‫ביתן‬-‫ זמורה‬,‫ כנרת‬:‫ אור יהודה‬.‫ על הדברים החשובים באמת‬.(2009 ( .‫ ח‬,‫שפירא‬
Asch, S. E. (1955). Opinions and social pressure. Scientific American, 193, 31-35.
Ashmore, R. D., Jussim, L., & Wilder, D. (Eds.). (2001). Social identity, intergroup
conflict, and conflict reduction. London: Oxford University Press.
**Baumeister, R. F. & Leary, M. R.(1995). The need to belong: Desire for
interpersonal attachments as a fundamental human motivation. Psychological
Bulletin, 117(3), 497-529.
Baumeister, R.F., Campbell, J.D., Krueger, J.I & Vohs, K.D. (2003). Does high selfesteem cause better performance, interpersonal success, happiness or healthier
lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 14 (1), 1-44.
Bem, D. J. (1967). Self-Perception: An Alternative Interpretation of Cognitive
Dissonance Phenomena. Psychological Review, 74, 183-200.
Berscheid , E. Walster , E. (1974). A little bit about love. In T. Huston (Ed.),
Foundations of interpersonal attraction. New York: Academic Press.
Christie, D. J., Wagner, R. V., & Winter, D. D. (Eds.). (2001). Peace, conflict, and
violence: Peace psychology for the 21st century. Upper Saddle River, NJ: PrenticeHall.
Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Evanston, IL: Row, Peterson
Higgins, E.T. (1987). Social cognition and social perception. Annual Review of
Psychology, 38, 425-369.
**Johnson, M. K., Crosnoe, R., & Thaden. L. L. (2006). Gendered patterns in
adolescents’ school attachment. Social Psychology Quarterly, 69, 284-295.
Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social
Psychology, 67, 371-378.
**Phalet, K., Andriessen, I., & Lens, W. (2004). How Future Goals Enhance
Motivation and Learning in Multicultural Classrooms. Educational Psychology
Review, 16(1), 59-89.
Tajfel, H. (1974). Social identity and intergroup behaviour. Social Science
Information, 13, 65-93..
**Warren, J. S., Bohanon-Edmonson, H.M., Turnbull, A.P., Sailor, W., Wickham, D.,
Griggs, P., & Beech, S.E. (2006). School-wide Positive Behavior Support: Addressing
Behavior Problems that Impede Student Learning. Educational Psychology Review,
18(2), 187-198.
Download