(wsssa supplement and corrections)
www.sskating.com
2003 11 01/02
NAGANO
LADIES
Shihomi Shinya
...
Aya Kajiki
2003 11 15/16
OBIHIRO
JAPANESE DIST. CH.SHIPS 2004
1.11
500
J19900581 38,68
1
7
1.20,81
15.11
500
J19941107 39,82
1
15.11
500
39,77
J19952063 41,94
6
J19960218 42,54
J19981052 42,65
J20000996 45,16
J19941066 39,84
1.11
3000
1
2.11
500
38,91
8
40,26
1
2.11
50077,59
1
2.11
1500
2.02,34
11
80,10
8
dns
5
16TH OBIHIRO NIGHT GAMES
LADIES
Sayuri Osuga
…
Yasue Ito
…
Asuka Takahashi
Tomomi=Asami Hotta
…
Mizuho Sakuraya
…
Akika=Haruka Matsumoto
…
MEN
Ryuhei Shimizu
…
Shintaro YAMATE
Masaaki KOBAYASHI
…
Yuusuke HIRAMORI
2003 11 15/16
1.11
1000
1.18,11
TOMAKOMAI
LADIES
Tomomi Okazaki
Tomomi Shimizu
Kimiko Nurui
Chiaki Kosaka
Nobuko Kakugen
…
Ayako Ikeda
Shoi =Sae Suzuki
Yu Fujiyu =FUJIYOSHI
Maki Sato
Naomi Minagawa
1
15.11
50079,59
15.11
3000
16.11
1000
1
41,83
6
83,77
6
11
13
42,58
43,03
12
13
85,12
85,68
12
13
WD
WD
22
45,49
22
90,65
22
WD
dnf
J19991017 dsq
1.28,21
15.11
500
J19921267 36,48
2
15.11
500
36,08
1
15.11
50072,56
16.11
1500
15.11
3000
15
16.11
1000
16.11
1500
16.11
1000
16.11
1500
1
19930883 WD
19930618 WD
19960245
dsq
11TH TOMAKOMAI HIGHL. SK.
15.11
500
J19841189 40,85
J19910691 39,99
J19931109 41,35
J20010872 45,08
J19981065 44,48
20030582
20021103
20021009
20021010
20021022
48,91
49,65
50,44
49,90
51,44
GAMES
15.11
500
3 39,74
2 40,89
4 40,84
6 43,43
5 44,63
12
13
15
14
16
49,85
49,83
49,43
51,62
51,46
1
3
2
4
6
13
12
11
15
14
15.11
50080,59
80,88
82,19
88,51
89,11
98,76
99,48
99,87
101,52
102,90
15.11
3000
1
2
3
4
5
11
12
13
14
15
WD
WD (not 1.30,20)
1.30,20
1
1.30,47
2
1.41,22
1.48,25
9
12
2.43,49
2.44,66
1.53,31
14
8
9
Norika Matsumoto
Yukari Watanabe
Atsumi HIGUCHI
Mizuka SATO
Azusa Sato
Mari Yoshimura
Asaka Maekawa
Momoe Sato
…
Yuri Obara
20030564
J19941176
19970984
20031051
J20010875
J19980754
20030566
20030569
16
1
51,67
WD
16
103,11 16
J19932021
MEN
Kodai Matsuhashi
…
Kazuki=Toshiki Tanaka
Takeshi NAKATA
…
Tomoki Nida=ARAIDA
Ken Shibano
…
Nobumitsu Sato
Tuyoshi=Tsuyoshi Niiyama
…
Takubo=Takuho Masada
Takaaki Doshita=Dounoshita
Ryuhei=Shouhei Yamamoto
Soichiro Abe
Naotsugu=Naoji Kimura
2003 11 22/23
51,44
39,81
WD
WD
15.11
500
J19970455 38,10
20030770 55,39
19950342 WD
1
15.11
500
37,74
1
15
47,69
14
15.11
50075,84
5.51,50
5.39,57
7
6
4.44,97
1
15.11
3000
103,08 15
20030579
20030576
20010867 b.d. 1988-05-10
J20021324
20030575
20030574
J19990716
13
WD
WD
1.35,93
1.36,57
1.45,02
1.45,61
5
6
10
11
2.34,40
2.32,47
6
4
WD
16.11
1000
1.18,48
1
20010868
20030573
1.51,04
16.11
1500
7
1.32,34
WD
15
1.29,27
1.39,57
14
16
2.21,16
2.39,50
30
34
4.54,21
4.54,18
23
22
2.15,51
2.15,90
22
23
5.00,45
4.52,00
5.04,79
5.35,09
4.46,21
26
20
27
28
18
2.19,64
2.20,72
2.25,40
2.33,06
WD
28
29
32
33
SAPPORO 27TH MAKOMANAI GAMES
;CO=SAPPORO / MAKOMANAI 22.-23.11.2003 - TF / TE 20040819
LADIES
Shihomi Shinya
…
Nao Ishii
…
MEN
Hiroyasu Shimizu
…
Takao MURASAKI
Shinya KUROIWA
…
22.11
500
J19900581 39,86
1
22.11
500
39,82
1
22.11
50079,68
22.11
5000
22.11
1500
1
J19941234
22.11
500
J19860239 36,26
19940629
19950598
dns
1
22.11
500
36,78
3
22.11
50073,04
22.11
10000
22.11
1500
1
NS
NS
23.11
1000
1.21,87
1
1.31,11
32
23.11
1000
1.14,15
NS
23.11
3000
23.11
5000
1
2003 11 23
KUSHIRO
;CO=KUSHIRO 23.11.2003 - 1ST OFF. TESTRACE TF / TE 20040819
LADIES 1 JHS
Marina Go
Shiho Nakajima
Ikumi Sugawara
Miyuki Sato 1989
Aya Mishima
Keiko Watanabe
Meiko Hirama
Naho=Mao Takahashi
Risa Oshiro
Ayumi Jin
Minami Fukuoka
Maako Fujiwara
Saya Sasaki
Natsuki Ohata
Yuma Yamashita
Wari=Chisato Aizawa
Sakiko Saito
Naomi Nakamura 1989
Mana Miyagoshi=MIYAKOSHI
Asuka Omori
Nana Osanai
Kanae Nagasaka
Kaori Shimizuguchi
J19991654
J20010894
J20010907
J20021065
J20021144
J20010918
J20030898
20021054
20030599
20030797
J20021052
J20021066
J20030556
J20030706
J19991646
J20010919
J20021051
J20021049
J20010917
J20030778
J20030606
J20021070
20021076
B89
B89
B88
B89
B89
B88
B90
500
45,35
46,86
47,20
47,64
48,14
49,33
49,36
52,33
B90 53,31
B90 53,69
B89
B89
B90
B90
B89
B88
B89
B89
B88
B90
B90
B89
LADIES 2 Open / HS
Risa Hori
Sakie Tsukuda
Aya Katayama
Naomi Sato
Sakiko Funaki
Mai Ikeda
Natsumi Yamamoto
Chisa Hirokawa
Naoko Atsumi
Yuki Nishida
Mari Hasegawa
Aya Ogawa
Megumi Izumiya
J20001140
J19980745
J19971149
J20001007
J20001004
J19970973
J20001084
J20001005
J19980939
J19991004
J19980743
J20001002
J20001047
B87
B85
B84
B87
B87
B84
B87
B87
B85
B86
B85
B87
B87
MEN 1 JHS
Kazuhiro Noro
Satoru Migami
Shota Maekawa
Ryo Kawada
Yusuke Numazaki
J20010953
J20001515
20010902
J19991651
J20010915
B88
B89
B88
B89
B88
500
44,28
45,37
46,14
46,44
48,73
500
40,52
41,26
42,72
43,21
43,45
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1500
1.36,11
1.40,42
1.37,73
1.41,58
1.39,23
1.41,76
3
6
4
7
5
8
1.33,86
1.34,82
1.42,26
1.44,00
1
2
9
10
1000
1.30,15
1.36,60
1.37,49
1.39,03
1.38,70
1.33,19
1.38,41
1000
1.25,06
1.25,52
1.24,94
3000
2.24,65
2.26,34
2.35,99
1
4
9
2.25,79
2.26,17
2.28,82
2.30,54
2.31,37
2.34,18
2.37,32
2
3
5
6
7
8
10
1500
1
3
4
7
6
2
5
2.22,92
2.31,91
2.21,02
2.22,78
2.26,54
2.27,88
2.28,16
2.30,80
1500
3
4
2
5.13,67
5.06,39
5.11,74
5.18,79
5.11,30
5.19,78
5.29,93
5.35,10
5.39,59
4
1
3
5
2
6
7
8
9
3000
3
8
1
2
4
5
6
7
4.53,94
5.08,59
5.06,63
5.13,07
5.02,17
3000
1
4
3
5
2
Shomu Saito
Takuma Ouchi
Tomoya Sato H-ku
Toshiya=Tatsuya Okumura
Yusuke Kataoka
Takuya Akamoto
Takuya Nakajin
Tsukasa Konno
Satoshi Ikeda
Ryunosuke Kawagishi
Yu Tanaka
Tomotaka Kobayashi
Shota Kohata
Nobuaki Miyamori
Ichipei=Ippei Kanaya
Wataru Sato H-ku
Ryosuke Yamada
Kosuke Akagami
Mitsuru Yoshida
Shun Sato
MEN 2
Open / HS
Szuji=Masashi Saito
Hiroshi Omiya
Kota =Taijun Shinhama 1985
Tetsuya Kohata
Takuya Sugawara
Yuki Honda
Keisuke Ito
Yuji Sasaki
Yuichi Matsuura
Masato Suzuki
Yoshinori=Yoshitaka Sasaki
Tatsuya Hirano
Sei=Tadashi Tsukuda=TSUKADA
Ko =Yuu Niizuma
Yuya Fukuoka
Mitsuteru =Kouta Sakai
Yoichi Ebata
Masanori (Shinsuke?)Taruishi
Szuji=Masashi Hagiwara
Kazunori=Ichiro Onishi
Kohei Narita
Yuutaro Watanabe
Yuta Hotta
Masanori Hayakawa
Ryoji Takayama
2003 11 22/23
20030555 B88 43,70
J20030715 B90 43,96
44,04
20030730
44,06
20011092
44,70
J20021048 B89
J20021107
20010940
J20030728
J20001513 B88
J20021160 B89
J20021038 B89
J19991637 B88
J20010901 B88
J20010904 B88
20010941
J20030605
20011020
J20001512
B88
B90
B88
B89
J19991119
J19991138
J20001019
J20000957
J19990681
J19991110
J19990677
J20001041
J19990821
J19990804
J20010847
J19980957
J19991079
J20000993
J20001027
J20001175
J19990796
J19981021
J19990800
J20001165
J19980959
J19991010
J20001000
J19980952
J19980942
B86
B86
B85
B87
B86
B86
B85
B87
B85
B86
B87
B85
B86
B87
B87
B87
B86
B85
B86
B87
B85
B86
B87
B85
B85
500
40,19
40,29
40,35
40,42
40,61
41,17
41,78
43,02
MORIOKA Iwate prefecture selection
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
1.28,86
9
1.28,40
1.23,28
1.25,91
1.27,05
1.29,44
1.27,07
8
1
5
6
10
7
1000
1.22,32
1.20,88
1.20,98
1.22,37
1.24,34
1.23,50
1.21,54
4
1
2
5
10
8
3
1.22,70
1.23,09
1.23,95
6
7
9
2.09,26
1
2.17,19
2.12,89
2.13,10
2.13,77
2.13,97
2.15,74
2.16,22
2.17,34
2.17,37
8
2
3
4
5
6
7
9
10
1500
2.06,19
2.07,96
2.15,05
2.07,75
2.11,49
2.12,09
2.12,37
2.12,70
2.16,06
2.17,88
4.46,65
4.38,37
4.43,32
4.40,42
4.44,26
4.43,84
4.56,56
4.50,18
4.48,69
4.52,07
6
1
3
2
5
4
10
8
7
9
3000
1
3
8
2
4
5
6
7
9
10
4.39,33
4.24,44
4.32,96
4.37,87
4.37,88
4.39,97
5000
7.46,66
4
7.35,04
2
7.45,42
7.50,40
8.00,80
7.34,85
3
5
6
1
8.06,32
8.32,21
7
8
5
1
2
3
4
6
LADIES
Tomoka USHIDAKI 20010304
1500 22.11
2.40,51
MEN
22.11
500
42,01
Makoto HATAKEYAMA
Toshiyuki TAKEDA
Sumito SHIMOKAWA
Youehei OTOUGE
Kaoru TAKEDA
Tatsuhiro SHIMOYASHIKI
Masahiro MURANAKA
Toshiyuki TAKAHASHI
Katsuki TAKAHASHI
2003 11 27/28/29
19960514
19950303
20000441
19960506
20010296
19960509
20010311
19960493
19990078
ASAMA 34TH ASAMA GAMES
27.11
500
J19900581
38,63
22.11
1500
22.11
5000
23.11
1000
1.25,49
2.06,65
2.08,09
2.09,93
2.24,14
2.35,28
3.05,58
23.11
3000
4.26,29
4.34,24
5.24,12
5.58,74
4.45,54
8.16,53
1.30,78
1
27.11
50076,88
1
41,58
41,79
22
25
83,26
83,68
23
24
1.27,31
dns
29 results belongs to Ayami HOTTA 20001590 161087
42,11
28
84,13
27
1.26,53
24 results belongs to Asami HOTTA 19981052 251185
27.11
500
J19860239 35,42
1
27.11
500
35,39
J19871221 36,23
7
dns (not ds.)
LADIES
Shihomi Shinya
…
Asami Hotta
J19981052 251185 41,68
Sachie Kobayashi J19951399
41,89
...
Asahi(Ayami)Hotta 20001590 161087 42,02
1
27.11
500
38,25
23
25
27
27.11
1500
28.11
1000
dns
28.11
3000
29.11
5000
=
MEN
Hiroyasu Shimizu
…
Kuniomi Haneishi
…
Takao MURASAKI
2003 11 29/12 01
FUJIKYU
LADIES
Yumi Yonekura
…
Mika Uehara
…
Asako Ueda
1
27.11
50070,81
27.11
1500
28.11
1000
1.11,97
1
19940629
dns
dns
SEIKO OVAL NIGHT GAMES
30.11
500
J19961092 B83 42,56
19991771
49,30
J19951351 B82
1.12
1500
1
29.11
1000
1.30,08
5
15
1.42,96
19
2.30,77
30.11
1.12
11
30.11
3000
WD
29.11
30.11
28.11
5000
1
29.11
10000
MEN
Kodai Matsuhashi
…
Eiji Kohara
…
Satoshi (Satoru?) Kobayashi
Keisuke Eda
…
Shin Yoshimoto
…
Hokuto NAKAGAWA
Shuji SUGAWARA
Tooru TANAKA
…
Daisuke Ozawa
…
Toyota Watanabe
…
Kentaro Kohara
2003 11 29/30
500
J19970455 B84 37,25
1
J19941051 B81 38,49
8
WD
J19970701 B84 39,33
J19921411 B85 39,39
22
23
WD
J19941153 B81 40,52
32
20000191
19971196
19960232
1500
1000
1.19,23
4
3000
1.21,93
20
WD
WD
NF
WD
WD
19970133 B84
2.22,67
42
1.28,86
44
20020407 B87
2.37,70
48
1.39,99
53
J19961107 B85
WD
4.34,92
MORIOKA 28th Iwate prefecture sprint championship
LADIES
Saeka FUJIMURA 20010306
Ai HAKAMADA 19960495
Kana NOZAKI 20000468
MEN
Keisuke SATO 20010295
Satoshi SAITO 20000439
Takaichi ITO 19981609
Tatsuhiro SHIMOYASHIKI 19960509
Sumito SHIMOKAWA 20000441
Daichi SATO 19960512
Dai SATO 20020265
Hiroki KANEHIRA 20010292
Kaoru TAKEDA 20010296
Kazuya TAGUCHI 19971634
Naoto YOSHIDA 20030227
Shunpei SASAKI 20010323
Kei TAGUCHI 19981632
Toru SAKAMOTO 19970449
Yoshima HASHIMOTO 20010308
Masahiro MURANAKA 20010311
Yoshinori UETSU 19932015
Katsuki TAKAHASHI 19990078
29.11
500
52,99
29.11
500
45,53
47,14
48,38
48,84
29.11
1000
1.44,54
1.39,66
2.13,17
30.11
500
29.11
1000
30.11
500
1.39,27
1.23,57
1.27,34
1.28,87
1.32,05
1.32,58
1.33,06
1.36,37
1.42,46
1.44,21
1.46,77
1.47,23
1.49,14
30.11
1000
48,52
61,29
44,92
43,60
39,34
43,37
30.11
1000
24
Masashi YOSHIDA 20010297
Toshiyuki TAKAHASHI 19960493
Tomoaki EKARINAI 19990183
Youehei OTOUGE 19960506
2003 11 30
44,47
44,49
44,53
1.33,32
1.25,03
NIKKO Tochigi prefecture badge test
MEN
30.11
500
42,85
50,92
63,71
Katsuya USUI 19960594
Keisuke KATO 20030185
Hideyuki UCHIYAMA 20030105
Daiki WAKABAYASHI 20000090
Kaisei YAMADA 20020068
Takuya KOMATSU 20030108
Masahiro MIZUSHIRI 20011146
2003 11 30
KUSHIRO
LADIES 1 JHS
Marina Go
Shiho Nakajima
Manami Morito
Ikumi Sugawara
Saya Sasaki
Miyuki Sato 1989
Natsuki Ohata
Yuka Kobayashi
Ikuka Shoji
Mizuki Sato
Megumi Sugawara
Haruka Sakamoto
Maako Fujiwara
Minami Fukuoka
Aya Mishima
Tomoka Kudo
Yuma Yamashita
Sakiko Saito
Nana Osanai
Asuka Omori
Kanae Nagasaka
Naomi Nakamura 1989
Kaori Shimizuguchi
Mei Nakayama
LADIES 2
open/HS
30.11
1000
30.11
1500
2.02,60
2.16,35
1.24,65
1.40,11
1.50,57
2.31,72
2ND TESTRACE
Incomplete
J19991654
J20010894
J20021050
J20010907
J20030556
J20021065
J20030706
20030761
20021080
J20021102
J20021047
J20021066
J20021052
J20021144
J20011023
J19991646
J20021051
J20030606
J20030778
J20021070
J20021049
20021076
20030714
B89
B89
B89
B88
B90
B89
B90
B90
B89
B89
B89
B89
B89
B89
B89
B88
B89
B89
B90
B90
B89
B89
B89
B90
500
46,28
46,94
47,09
47,78
48,88
49,43
50,06
51,08
52,13
53,88
500
1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1500
1.42,94
1.38,51
1.40,92
1.40,21
1.42,17
10
4
8
6
9
1.32,54
1.35,59
1.38,40
1.38,75
1.40,89
1
2
3
5
7
1000
3000
2.23,79
2.28,02
2.28,29
2.34,38
1
4
5
7
2.26,11
2.27,43
2.31,39
2.34,53
2.38,22
2.39,39
2
3
6
8
9
10
1500
5.11,07
1
5.22,10
5.30,40
5.27,92
5.31,48
5.26,02
5.47,01
5.47,85
2
5
4
6
3
7
8
3000
Risa Hori
Kaori Sakurai
Sakie Tsukuda
Aya Katayama
Naomi Sato
Sakiko Funaki
Natsumi Tarisawa
Mai Ikeda
Natsumi Yamamoto
Chisa Hirokawa
Megumi Izumiya
Aya Ogawa
Yuki Nishida
J20001140
J19980938
J19980745
J19971149
J20001007
J20001004
J19991143
J19970973
J20001084
J20001005
J20001047
J20001002
J19991004
MEN 1 JHS
Takuya Nakajin
J20021107
Satoru Migami
J20001515
Kazuhiro Noro
J20010953
Shota Maekawa
20010902
Yusuke Terui
J20021081
Tsukasa Konno
20010940
Ryunosuke Kawagishi
J20001513
Ryo Kawada
J19991651
Takeaki Fujino
20031254 notJ20030757
Satoshi Ikeda
J20030728
Hironori = Yuutoku ? Saito
J20010903
Takuya Akamoto
J20021048
Takahito Tsukada
J20001514
Tomonori Murakami
J20001091
Yusuke Numazaki
J20010915
Kazuki Yoshino
J20010950
Nobuaki Miyamori
J20010901
Shota Kohata
J19991637
Tomotaka Kobayashi
J20021038
Ichipei =Ippei Kanaya
J20010904
Yuki Takahashi
J20010966
Mitsuru Yoshida
20011020
Shun Sato
J20001512
Takumitsu Tsuchiya
J20021082
Wataru Sato
MEN 2
open/HS
Tadashi=Yoshitsugu Wada
Kota =Taijun Shinhama 1985
Shuji =Masashi Saito
Tetsuya Kohata
Yuichi Matsuura
Hiroshi Omiya
Takuya Sugawara
J19981086
J20001019
J19991119
J20000957
J19990821
J19991138
J19990681
B87
B85
B85
B84
B87
B87
B86
B84
B87
B87
B87
B87
B86
B89
B88
B88
B89
B88
B89
B90
43,85
45,40
45,69
45,93
46,62
48,40
49,93
500
41,31
41,36
42,08
43,16
43,42
43,52
43,77
43,94
44,21
44,58
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
6
8
9
10
B88
B89
B89
B89
B88
B88
B88
B88
B89
B88
B88
B88
B89
B89
B85
B85
B86
B87
B85
B86
B86
500
39,10
40,22
40,40
40,59
40,76
40,94
41,28
1
2
3
4
5
6
7
1.28,97
1.34,50
1.35,13
1.37,16
1
3
4
5
1.37,46
6
1.33,97
1.41,03
2
7
1000
1.28,89
1.27,67
1.27,53
1.28,64
10
6
4
9
1.28,56
8
1.21,80
1.24,08
1.26,86
1.27,65
1.27,87
1
2
3
5
7
1000
1.20,04
1.22,34
1.23,76
1.24,04
1.24,97
1.24,77
2.21,33
2.33,88
2.19,38
2.26,86
2.27,38
2.28,64
2
6
1
3
4
5
1500
2
1
3
4
3000
2.07,76
2.10,92
2.17,75
1
3
9
2.17,66
2.10,54
2.15,05
2.16,32
2.16,98
2.17,16
2.18,49
8
2
4
5
6
7
10
1500
1
2
4
6
8
7
5.03,48
5.03,04
5.09,91
5.09,95
4.27,21
4.43,38
4.58,02
4.50,78
4.51,66
1
2
9
4
6
4.49,22
4.52,18
4.56,71
4.58,34
3
7
8
10
3000
5000
Keisuke Ito
Yuki Honda
Masanori Hayakawa
Masato Suzuki
Tatsuya Hirano
Naoya Endo
Kohei Narita
Shiya=Fumiya Yamada
Ken Inomata
Sei=Tadashi Tsukuda=TSUKADA
Yuya Fukuoka
Masanori Taruishi
Yoichi Ebata
Ryoji Takayama
Yuutaro Watanabe
Kazunori=Ichiro Onishi
Yuta Hotta
2003 11 30
TOMAKOMAI
J19990677
J19991110
J19980952
J19990804
J19980957
J19990792
J19980959
J20000977
J19990802
J19991079
J20001027
J19981021
J19990796
J19980942
J19991010
J20001165
J20001000
B85 41,34
B86 41,44
B85 41,63
B86
B85
B86
B85
B87
B86
B86
B87
B85
B86
B85
B86
B87
B87
8
9
10
1.22,96
1.23,84
1.25,44
1.25,76
3
5
9
10
2.08,16
2.08,59
2.14,85
1
2
7
2.09,12
2.11,66
2.11,85
2.14,05
2.15,77
2.17,63
2.18,46
3
4
5
6
8
9
10
4.39,91
3
4.40,18
4.40,54
4
5
4.29,31
4.38,91
4.50,74
1
2
6
2003 Tomakomai high school competition
LADIES 1
JHS
Aya Hashimoto
Chiaki Kosaka
Shiho Kato
You =Haruka Chiba
Hiromi Yamamoto 1990
Ayako Ikeda
Minami Kishimoto
Yuki Miura
Asaka Maekawa
Momoe Sato
Shoi (Sae?) Suzuki
Naomi Minagawa
Ayaka Sato 1990
Azusa Sato
Yu Fujiyu =FUJIYOSHI
Maki Sato
Mai Kiyama
Norika Matsumoto
J20021024
J20010872
J20021026
J20010869
J20030570
20030582
20030791
J20021027
20030566
20030569
J20021103
20021022
J20030583
J20010875
J20021009
J20021010
J20030577
20030564
B89
B88
B89
B88
B90
B90
B90
B89
B90
B90
B89
B90
B90
B88
B89
B89
B90
B90
500
44,52
44,55
46,36
48,58
49,59
50,43
50,75
51,55
51,70
52,31
52,97
53,45
LADIES 2 HS
Nobuko (Noriko?) Kakugen
Rika =Mizuka Sato
Mari Yoshimura
Shiho Onodera
Ayumi Sato
J19981065
20031051
J19980754
J19990700
J19990705
500
B85 45,70
B87 50,96
B85
B86
B86
MEN 1
JHS
Yugo Sasaki
500
J20021025 B89 40,70
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
1
1000
1.36,54
1.31,85
2
1
1500
1.41,45
4
2.34,16
1.45,37
6
1.46,50
7
1.53,50
10
1.39,91
1.41,57
1.46,78
1.49,01
3
5
8
9
1000
1.34,63
1.55,62
1.42,39
1000
1.26,58
3000
2.43,71
5
2.31,05
2.35,10
1
3
2.45,17
2.36,01
2.53,62
6
4
7
2.36,34
2.20,15
2.25,91
1500
2
1
6.10,54
4
5.47,56
2
6.16,51
5
5.51,88
6.24,97
3
6
2
1500
1
3
2
5.36,83
3000
3
1
2
5.09,56
5.17,64
3000
1
2
7.51,21
3
7.45,68
2
8.27,91
7.44,99
7.56,51
5
1
4
Ren Kato
J20010876 B88 40,95
Shohei Takeda
J20030581 B90 43,30
Daiki Ikeda
J20030593 B90 45,46
Kazuki=Toshiki Tanaka
20030770 B90 46,31
Yudai Katsuhiro? Toda
J20021012 B89 50,50
Kenta Shundo
20030771 B90 50,51
Kota Sakai
J20021138 B89
Koji Kudo
J20010874 B88
Takaaki Doshita=Dounoshita
J20021324 B89
Tomoki Nida =ARAIDA
20030579 B90
Ryuichi Omichi
J20011089 B88
Soichiro Abe
20030574 B90
Ken Shibano
20030576 B90
Gen Okamoto
J20010866 B88
Naoto Tanaka
J20010878 B88
Ryo Wakita
J20030584 B90
Yuta Hatakeyama
J20010877 B88
Kazuhiro =Kazuho Morinaga
J20030578 B90
Daiki Yamamoto
J20010870 B88
Takubo =Takuho Masada
J20010867 B88
Tuyoshi =Tsuyoshi Niiyama
20030573 B90
Nobumitsu Sato
J20010868 B88
Takasuke Tozuke =Kyousuke MICHIBA J20021020 B89
Ryuhei =Shouhei Yamamoto
20030575 B90
Yuta Kaeriyama
J20021021 B89
MEN 1 UK
Yuta Sasa
1000
J20021007 B89 1.28,75
MEN 2
HS
Ryo Ogaki
Akihito Oishi
Daisuke Sato 1986
Takuya Sakamoto
Shingo Moriya
Takuya Kawahara
Yasuaki Kato
Shigeo Ikegawa
Ryota Nomura
Ryuki=Takaki Masada
J19980761
J19980966
J19990695
J19981291
J19981391
J20000777
J19980944
J20000954
J19991007
J19990699
2003 12 06/07
37th
HACHINOHE
LADIES
Yoshie Matsuo
Wakana Akita
Hitomi Nishimura
500
B85 39,91
B85 40,40
B86 42,70
B85
B85
B87
B85
B87
B86
B86
2
3
4
5
6
7
2.11,69
1.35,80
7
1.46,91
1.26,37
1.28,38
1.31,77
1.32,04
1.32,16
1.42,08
1.46,29
10
1
3
4
5
6
8
9
1500
2.17,59
1
1
2
3
2
2.10,37
2.14,08
2.16,23
2.19,47
1
3
7
13
2.28,28
2.32,88
2.14,20
2.14,95
2.16,03
2.16,87
2.17,71
2.18,22
2.19,02
2.19,12
2.19,59
2.23,53
2.23,89
17
18
4
5
6
8
9
10
11
12
14
15
16
4.41,00
1
5.26,18
14
4.49,13
4.55,69
4.42,85
5.02,29
4.56,37
5.01,00
5.10,79
4.55,09
5.08,08
5.12,53
5.14,24
5.04,78
3
5
2
8
6
7
11
4
10
12
13
9
1
1000
1.22,89
3
1500
1.29,61
1.21,74
1.22,67
1.25,19
5
1
2
4
5000
2.09,24
7
2.01,44
2.03,34
2.09,01
2.07,08
2.07,44
2.07,98
2.13,04
1
2
6
3
4
5
8
8.14,35
8.15,22
8.06,47
8.12,38
AOMORI SELECTION
6.12
500
J19991402 B1987 45,53
J19991570 B1988 48,37
J20001092 B1990 53,03
6.12
1500
1
2
3
7.12
1000
1.36,87
1.39,62
1.50,39
7.12
3000
1
2
5
3
4
1
2
Megumi Nosato
Ayumi Okubo
Yuka Kawasaki
Yumi Kojima
Keiko Kawaguchi
Sachi=Sachika Tanabe=Tanabu
Ayami Koizumi
J19991443
J19991428
J20010571
J19991569
J19991400
J20020603
J20001127
MEN
Ryuhei Shimizu
J19921267
Minetaka Sasabuchi
J19891478
Mamoru Ishioka
J19872290
Sota Takahashi
J19981524
Toshihiro Shishiuchi =Inoue? J19991386
Shogo Matsuhashi
J19991392
Yuichi Kato
J19981857
Fuyuki Omori
J20010550
Yohei Kanehama
J19991441
Koichi=Shouichi?Kaneya KanayaJ20030836
Takayuki WAKASA
19991572
Takaaki MATSUO
19981528
Seiya Nakamura
J19981552
Hiroaki Matsukara fr2004
J20030834
Tadao Arayashiki
J19991384
Wataru=Kazumitsu Okubo
J19991385
Takaaki Koizumi
J19991455
Yusuke Miyafuru=Miyako
J20001547
Norimasa Zaike
J20001106
Takaya Yoshimoto
J20001115
Takumi Nisawatai
J19991422
Kazuo Arayashiki
J19991442
Masataka Shibata
J19991399
Takehiro Takahashi
J19981856
Keisuke Yoshimoto
J20001067
Takanori Otsu
J19991415
Yusuke Kariya
J19981869
Noritsugu Fujigamori
J19991396
Unya (Unsei) Nakano
J19991440
2003 12 06
IKAHO
B1987
B1988
B1989
B1987
B1986
B1989
B1990
B1979
B1976
B1974
B1985
B1986
B1986
B1985
B1989
B1987
2.36,82
2.43,20
2.34,54
2.35,21
2.35,38
2.43,36
2.47,55
6.12
500
36,40
37,66
38,44
41,87
42,34
42,87
43,25
43,32
46,27
61,54
WD
WD
4
5
1
2
3
6
7
6.12
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B1987
1988
B1986
B1986
B1987
B1987
B1989
B1989
B1987
B1989
B1986
B1985
B1987
B1987
B1985
B1986
B1987
1.42,14
1.42,71
3
4
5.24,01
5.20,37
5.25,33
5.30,60
5.50,31
6.12
5000
2.24,44
7.12
1000
1.16,46
1.18,00
1
2
1.27,58
8
500
J19961887 B84 42,49
J20001618 B88 43,57
J19971619 B87 44,24
20010428
48,79
19991575
52,34
2.08,94
2.10,12
2.08,34
2.12,14
2.14,85
2.18,80
2.19,62
2.22,39
2.28,60
2.39,46
2
3
1
4
5
6
7
8
10
11
7.41,23
7.37,66
8.05,39
7.51,64
8.15,44
8.23,30
8.40,86
1
2
3
1000
1.23,33
7.12
3000
4.10,83
1
4.50,34
8
4.57,27
5.05,02
5.09,32
5.38,96
4.19,22
4.20,87
4.28,62
4.30,65
4.46,23
4.50,20
5.03,68
9
11
12
13
2
3
4
5
6
7
10
9
1.30,40
1.31,59
1.37,93
10
11
12
1.21,77
1.21,93
1.22,80
1.23,01
1.25,25
1.29,77
3
4
5
6
7
9
2
1
4
3
5
6
7
WORLD SPRINT MEMORIAL
LADIES
Megumi Yamazaki
Yukako Koike
Megumi Kawada Kawata
Nanako KUBO
Risa KOJIMA
2
1
3
4
5
1500
1
3000
Yuzi ISOMURA
19980341
Nao Ishii
J19941234
Madoka Imai
J20001617
Nanayo=Nanase Ichiba
J20010417
Mika=Mio Kuroiwa
J20001428
Kanoko Kubo 1988
20010426
;co=guess might as well be kanoko kubo.1990
Aya Iijima
J19980352
54,49
KORIYAMA
2
3
2.20,50
2.22,66
2.30,84
500
38,11
38,14
38,36
39,36
40,23
40,37
41,37
41,49
42,00
42,21
42,52
1
2
3
1000
1.16,55
1
1500
1.18,08
2
MEN
Yukitaka (Kouken?) TANAKA
Yasufumi WATANABE
Kosho Suzuki
19981171
19970692
19980381
19980390
19980388
J19990242
86
86
1
2
5.43,10
3
3000
5000
7.23,77
1.18,33
1.20,48
1.24,80
1.46,42
1
2
3
4.19,95
1
4.22,36
4.31,20
2
3
7.28,70
7.32,32
6.12
1500
7.12
1000
2.28,42
2.45,60
1.45,19
6.12
1500
2.13,00
2.27,66
1
3
2.03,32
2.04,77
2.06,62
2.17,80
6.12
500
55,45
87
5.27,05
5.42,03
1.20,28
Fukushima prefecture high school competition
LADIES
Kaori ANZAI
Yui WATANABE
Miho TSUBARAYA
1
2
3
B86
MEN
Satoru=Satoshi Kanto 1983
J19960639 B83
Ryo Hashizume
J19950613 B82
Kazuki Shinohara
J19960638 B83
Naoto Tsuchiya
19990530
Hiroaki KUROIWA
19970826
Seiji Hoshikawa
19980362
Naoto MIYAZAKI
19990346
Yoshitaka Shinohara
19980361
Noriyuki Kuroiwa
19990344
Masaki ISHIDA not Masataka
20010431
Nobumitsu Kuroiwa
20000819 B87
Yoshinari (probably) Kuroiwa 19980360
Manabu OSADA
19941401
Jun Anzai
19980355
Seiya KUROIWA
20030625
Takaaki Shiraishi
J19960654 B83
Atsushi Masuda
J19970130 B84
Yuji Sakuma
J19960097 B83
Tsubasa TOKUMA
20010430
Keisuke Yano
J19971654 B84
Noriyuki or Nobumitsu Kuroiwa
Nobumitsu Kuroiwa
J20000819 B87
Naoto Tsuchiya
J19990350 B86
Seiji Hoshikawa
J19980362 B85
2003 12 06/07
1.56,43
1.26,68
1.29,31
B81
B88
B90
B89
?
6.12
10000
7.12
5000
8.48,89
15.35,95
7.54,24
2
3
Kenji Sato
2003 12 06
19980389
CHINO
8.17,30
Gifu prefecture preliminary competition
LADIES
Hiromi TAKATSUNA
MEN
Takashi FUKAGAYA
2003 12 06
16.30,18
TOMAKOMAI
LADIES
Chiaki Kosaka
Aya Hashimoto
Ayaka Sato 1990
Azusa Sato
You =Haruka Chiba
Asaka Maekawa
Minami Kishimoto
Ayako Ikeda
Shoi =Sae Suzuki
Momoe Sato
Naomi Minagawa
Norika Matsumoto
Ayaka Inaba
Shiho Kato
Yu Fujiyu=FUJIYOSHI
Hiromi Yamamoto 1990
Mai Kiyama
Yuki Miura
Maki Sato
19971287
19931652
500
62,55
5000
7.55,83
19th Tomakomai city school competition
J20010872 B88
J20021024 B89
J20030583 B90
J20010875 B88
J20010869 B88
20030566 B90
20030791 B90
20030582 B90
J20021103 B89
20030569 B90
20021022 B90
20030564 B90
B90
J20021026 B89
J20021009 B89
J20030570 B90
J20030577 B90
J20021027 B89
J20021010 B89
MEN
Yugo Sasaki
J20021025
Ren Kato
J20010876
Yuta Sasa
J20021007
Ryuichi Omichi
J20011089
Yusuke Kuwashima=Kuwajima
J20021137
Akihiro Kasai
J20021131
Yudai Katsuhiro? Toda
J20021012
Kenta Shundo
20030771
Matsuhiro=Mitsuhiro Williamson20021135
Kazuhiro=Kazuho Morinaga
J20030578
Soichiro Abe
20030574
Kazuki=Toshiki Tanaka
20030770
Shohei Takeda
J20030581
Kota Sakai
J20021138
Koji Kudo
J20010874
Ryo Wakita
J20030584
B89
B88
B89
B88
B89
B90
B89
B90
B89
B90
B90
B90
B90
B89
B88
B90
500
43,76
44,74
45,42
47,60
48,34
49,72
49,74
49,79
49,84
50,57
51,41
53,30
53,59
500
40,65
41,05
42,35
42,60
47,40
48,14
50,04
50,80
53,22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1000
1.29,97
1.31,96
1500
3000
1
2
1.41,48
5
1.42,42
7
1.45,51
1.41,09
1.48,20
8
4
9
1.55,84
1.35,04
1.42,29
10
3
6
1000
1.22,88
1.25,89
1.25,68
1.26,68
1.41,17
1.46,09
1
3
2
4
8
9
1.48,43
1.48,66
1.30,40
1.35,11
1.35,64
10
11
5
6
7
2.33,97
3
2.40,44
7
2.46,27
9
2.27,84
2.40,55
2.29,70
2.34,76
2.39,54
2.39,75
1
8
2
4
5
6
1500
5.35,85
5
5.33,50
4
5.19,85
5.22,83
5.18,64
5.46,03
2
3
1
6
3000
2.32,84
20
2.26,64
2.25,66
2.06,17
2.06,52
2.10,75
2.12,78
18
17
1
2
3
4
4.41,19
8
4.20,44
4.31,96
4.40,70
4.36,87
1
2
7
5
Naoto Tanaka
J20010878 B88
Gen Okamoto
J20010866 B88
Tuyoshi =Tsuyoshi Niiyama
20030573 B90
Daiki Yamamoto
J20010870 B88
Takaaki Doshita=Dounoshita
J20021324 B89
Nobumitsu Sato
J20010868 B88
Yuta Hatakeyama
J20010877 B88
Daiki Ikeda
J20030593 B90
Takubo=Takuho Masada
J20010867 B88
Yuta Kaeriyama
J20021021 B89
Takasuke Tozuke=Kyousuke MICHIBA J20021020 B89
Tomoki Nida= ARAIDA
20030579 B90
Ryuhei =Shouhei Yamamoto
20030575 B90
2003 12 07
IKAHO
2.13,97
5 4.36,56
4
2.14,23
6 4.34,77
3
2.14,41
7 4.39,30
6
2.15,67
8 5.11,82 18
2.15,80
9 4.49,74 12
2.16,37 10 4.50,84 13
2.16,73 11 4.42,19
9
2.17,95 12 4.57,65 15
2.18,81 13 4.47,45 10
2.20,58 14 4.47,69 11
2.20,82 15 4.51,77 14
2.23,13 16 4.57,68 16
2.27,03 19 4.57,70 17
All Kanto championships
LADIES
Ayaka NAKAJIMA
Nozomi HOSODA
Yukari KOYAMA
Keiko ISHII
Eriko ITAI
Yuko TATSUGI
Chifumi ARAYA (SHINYA?)
20010728
20010743
19981218
19990960
20030327 88
20010729
20031002
500
47,52
47,81
50,22
55,05
59,60
1000
1.33,54
1.39,08
1.42,36
1.52,86
1.58,24
1500
3000
2.37,39
2.45,61
2.56,06
2.27,13
2.34,17
5.45,12
1000
1500
3000
4.44,03
1.45,09
1.27,44
2.16,10
5.22,42
5.34,41
MEN
Hiroshi TAKEI
Kazuya ISOKAWA
Masamitsu(not Seiko)KOBAYASHI
Chihiro UEHARA
Yasuhiro MARUYAMA
Yuichiro TSURUTA
Masamitsu MIYAZAWA
Mitsunobu IMADA
Shouichi TOKURA
Masaki KUBOTA
Noboru KOMADA
Shinichiro ITAI
Takuto Kobayashi
Tadami FUKUSHIMA
Eiki KAWASHIMA
Akimichi OKADA
Sho Mizusawa
Tetsuya BANBA
Ryo KITAMURA
b.d. 89-07-26
20020575
20010744
20020564
20020586
20010703
19912364
20020578
19990962
19991129
19890015
19950112
20030326
20031014
19990594
19901129
20011115
20020585
20031046
20021284
500
41,49
43,59
44,62
45,19
45,54
46,01
46,40
47,49
48,48
49,37
52,24
66,86
5.13,47
5.16,94
1.36,13
1.40,50
1.45,69
1.39,07
2.18,89
2.38,69
2.35,32
2.32,98
2.36,04
3.34,46
2.18,74
2.22,51
2.27,57
2.32,42
2.28,56
2.33,42
2.47,06
4.52,12
5.26,40
5.28,21
5.14,22
Hiroyasu SHIMOI
2003 12 08/09
ASAMA
20020072
5.55,29
Nagano prefecture selection
LADIES
Yuriko Tsutsumi
1985-06-29
Misato Kubota
Eri OGUCHI (was Koguci)
Sanae SETO
Emi YAJIMA
Ayaka Nakajima
Ai Koike
Yuuka KOYAMA
Rina KOYAMA
Yuko TATSUGI
Yuki Shimizu
J19980961
J19991280
20001203
20001570
20001212
J20010728
J20010701
20001235
20020545
20010729
J20031028
8.12
500
42,98
43,76
47,78
48,00
51,04
8.12
1500
9.12
1000
9.12
3000
1.34,17
2.18,18
2.19,95
2.23,78
2.26,92
4.55,86
4.55,00
5.04,93
1.32,24
5.03,49
8.12
8.12
8.12
9.12
9.12
MEN
500
1500
5000
1000
3000
Ryosuke Wada
19010713
39,35
Ryu Uehara
19980407
2.01,22
(1500 not Ikaho)
Yui Okuno
19991241
2.02,52
Yoshimitsu Kasahara
19991279
2.05,48
(not Masaki Kanazawa – my error)
Kai (was Hiroshi) HIRAIDE
20010718
2.05,68
7.46,68
Ryou KITAHARA
20010741
2.06,02
1.23,03
Yuusuke SHIMIZU bd.1985.09.19 19991758
2.10,77
Yasuhiro Tanaka 1986
J19991272
7.21,99
Hironori=Daisuke Arisaka
J19991306
7.23,02
Katsuya=Katsunori Kasahara
J20001211
7.26,00
Kentaro Kaneko
J20001226
7.28,83
Reijiro Imai
19970120
7.41,32
Takaomi Shiba
19991285
7.52,65
Kazuya ICHINOSE
bd 1988 20010696
8.00,23
4.39,30
Ryo KUMAGAI
20010742
1.21,27
Tetsunori=Akitoshi Saikawa
J19991291
4.15,85
http://www.skatingjapan.jp/Jsf/News/29th_makomanai_entry.pdf. = name in Katakana アキトシ = Akitoshi
Hiroaki Hara
J20021198
4.19,35
Masaki KANAZAWA
19991282
4.26,42
Ryuuta (Tatsuhiro?) NISHIDA
19980468
4.27,35
Shunsuke SATO
20010694
4.31,16
2003 12 10
HACHINOHE Aomori prefecture preliminary round meeting
;CO=HACHINOHE 10.12.2003 - TOHOKU SELECTION TF / TE
20040819
LADIES
Wakana Akita
500
J19991570 B1988 47,87
1
1000
1.38,22
1500
1
3000
...
Yuuka NISHIMURA
WD
...
Sachi=Sachika Tanabe=Tanabu
J20020603 B1989
2.34,24
MEN
Fuyuki Omori
500
J20010550 B1989 42,93
Toru=Akira Kanahama
Norimasa Zaike
Yukita=Yukitaka Murayama
J19991438 B1988
J20001106 B1989
J20010570 B1989
2
5.21,32
1
...
1
1000
1.28,93
2
1500
1.28,39
1.29,54
1.31,89
1
4
5
3000
5000
...
2.19,75
2.20,63
2.25,70
1
2
3
...
Tatsuhiko Hokirigawa=Horikirigawa? J20010523 B1989
Tomo Sasaki
J20001130 B1990
5.30,29
5.34,62
2003 12 12/13
FUJIKYU
;CO=FUJIKYU 12.-13.12.2003 - 56TH YAMANASHI HS CHAMPIONSHIPS TF / TE
LADIES
Kariko=Kanako Sugiura
Minami Arikawa
Ayumi Yado=Yato
Akina Motekawa=Asakawa
Nana Watanabe
Suzuyo Maeda
MEN
Yuji Takamura
Keisuke Eda
Noriaki Tsuboi
Shuji Osada
Naoyuki Matsumoto
Toyota Watanabe
Takeshi IDE
Kouji HADA
Koichi Shimizu
Kenichiro Ikeda
Kentaro Kohara
Shinjiro Takamura
Ryosuke Watanabe 1987
Yoshihiro KOIKE
2003 12 13/14
KUSHIRO
J19990620
J19980421
J20000713
J20000708
J20020392
J19990627
B86
B86
B86
B85
B86
B86
12.12
500
43,16
43,90
43,86
47,39
52,64
12.12
500
J19990626 B86 38,61
J19921411 B85 39,38
J19941819
39,84
J19990628 B86 41,91
J19990624 B86
20020407 B87
19941068
19990625
J19991274 B86
J19990618 B86
J19961107 B85
J19980302
J20000703 B87
19980446
1
3
2
4
5
12.12
500
43,76
43,68
43,98
47,05
65,14
1
2
3
4
1
2
3
4
9.23,32
9.49,74
5
6
20040819
2
1
3
4
5
12.12
50086,92
87,58
87,84
94,44
117,78
12.12
3000
1
2
3
4
5
4.38,79
5.05,50
12.12
500
38,54
39,30
39,39
42,37
6
7
12.12
50077,15
78,68
79,23
84,28
12.12
10000
13.12
1000
1.29,61
1
1.31,12
1.41,11
1.45,75
2
3
4
1
2
2.24,95
13.12
1500
1
2
3
4
15.34,71 1
15.36,18 2
16.00,77 3
WD
13.12
1500
2.02,03
2.30,60
WD
1
5
2.03,42
2.06,56
2.08,87
2
3
4
13.12
1000
1.17,83
1.17,95
1.19,03
1.29,18
1.20,92
1.36,44
WD
WD
1
13.12
5000
1
2
3
5
4
6
7.44,33
7.49,00
7.31,57
7.53,03
WD
1st WJ Championship memorial – Hokkaido junior high school and elementary school competition – NEW !
2
3
1
4
LADIES JHS
Chiaki KOSAKA
20010872
Aya HASHIMOTO
20021024
Yasuko HIRONO
20010879
Ikumi SUGAWARA
20010907
Shiho KATO
20021026
Aya MISHIMA
20021144
Marina GOU
19991654
Sayaka FUKUYAMA
20021125
Shiho NAKAJIMA
20010894
Manami MORITO
20021050
Kana KOMURO
19991639
Natsuki OOHATA
20030706
Yuka KOBAYASHI
20030761
Safumi (Saya?)MATSUI20010972
Mika OIKAWA
20011074
Rui AIUCHI
20030788
Ayumi JIN
20030797
Natsumi TOSA
20030798
Saaya HATANO
20021127
Manami GOTO
20030725
Azusa TADANO
20030760
Misaki KATO
20030558
Tomoka KUDO
20011023
Ayumi FUJIMURA
20021014
Sakiko SAITO
20021051
Megumi SUGAWARA
20021102
Maako FUJIWARA
20021066
Yuma YAMASHITA
19991646
Haruka SAKAMOTO
20021047
Naomi NAKAMURA
20021049
Aya ITANE
20020993
Asuka OOMORI
20030778
Kanae NAGASAKA
20021070
Yuri MURAO
20021002
Saya SASAKI
20030556
Yuuki MIURA
20021027
Maya SHINODA
20021130
Nana OSANAI
20030606
Kanami KAWAI
19980628
Meiko HIRAMA
20030598
Kyouko INOUE
20021016
Saori SIMOUCHI
20030765
Natsumi HAYASHI
20011024
Risa OOSHIRO
20030599
Ayaka SATO
20021015
Akane NAKAMURA
20030785
13.12
500
42,92 1
43,76 2
44,30 3
44,83 4
44,91 5
45,15 6
45,21 7
45,25 8
45,67 9
45,81 10
46,35
46,79
48,49
49,34
49,66
49,98
52,15
52,59
54,57
55,61
59,73
60,82
13.12
1500
14.12
1000
1.27,67
14.12
3000
1
1.32,04
1.34,40
1.33,75
4
9
7
5.01,84
1.35,33
1.33,97
1.34,53
1.38,36
1.42,17
1.41,58
4
8
10
1.43,84
2.18,11 1
2.20,04 2
2.20,34 3
2.20,42 4
2.20,88 5
2.23,14 6
2.24,14 7
2.26,11 8
2.27,52 9
2.27,99 10
2.28,71
2.28,87
2.29,57
2.30,28
2.31,02
2.31,65
2.32,96
2.34,38
2.37,40
2.37,47
2.38,07
2.43,26
1.31,26
1.32,10
2
5
1.31,67
3
1.32,98
6
4.59,04
5.01,92
4.55,99
3
5
2
4.55,77
1
5.05,85
6
5.10,44 7
5.17,87 10
5.15,93 9
1.36,28
5.14,50
1.37,75
1.40,51
1.41,80
1.43,56
5.23,82
5.34,20
8
LADIES es6 (1991)
Misaki KASHIWABA
20040925
Natsumi WATANABE
20040915
Erina KAMIYA
20040924
Miki SATO
19991642
Atsumi MINAKAMI 91
Yumi (Hiromi) TAKIYOSHI 91
Rie TANAKA
20041050
MEN JHS
Yuugo SASAKI
Satoru MIKAMI
Akitoschi MURAGUCHI
Daisuke NAKAMURA
Kazuya TAKAHASHI
Shouta MAEKAWA
Kazuhiro NORO
Junko HOUZAWA
Ryuunosuke KAWASHIRI
Gen KASHIHARA
Takuya TERADA
Tatsuya OKUMURA
Takuma OOUCHI
Hiroto MASUNO
Toshiki TANAKA
Shunya IKEDA
Yuuto EBINA
Kazunori YOSHINO
Yuutoku SAITO
Shouhei TAKEDA
Takuya AKAMOTO
Kouta SAKAI
Kouji KUDO
Tomonori MURAKAMI
Tomotaka KOBAYASHI
Nobuaki MIYAMORI
Daiki HOUZAWA
Shouta KOHATA
Tsukasa KONNO
Mitsuru YOSHIDA
Shoumu SAITO
Shun SATO
Yuuta KONNO
Ryousuke YAMADA
Masami KUSAKABE
Ayumu SATO
Seiya KADOWAKI
Takuya NAKAJIN
500 13.12
44,62 1
45,57 2
45,83 3
47,00 4
47,19 5
47,33 6
47,45 7
20021025
20001515
20010852
20011289
20011049
20010902
20010953
20011046
20001513
20021119
20021126
20030730
20030715
20030768
20030770
20010880
20021134
20010950
20010903
20030581
20021048
20021138
20010874
20001091
20021038
20010901
20021117
19991637
20010940
20011020
20030555
20001512
20010865
20010941
20021013
20010899
20030752
20021107
39,98 1
40,20 2
40,49 3
40,85 4
40,87 5
41,57 6
41,60 7
41,67 8
41,75 9
41,85 10
43,19
43,47
43,66
44,10
44,43
44,84
45,46
1.22,47
1.23,59
1.23,52
1.23,09
1.24,76
1.22,66
1.23,48
1.24,69
1.25,34
1.27,11
1.25,31
3
8
7
5
4
6
2.18,75
1.27,56
2.03,25 1
2.03,46 2
2.03,69 3
2.04,12 4
2.07,09 5
2.07,18 6
2.08,80 7
2.10,30 8
2.10,66 9
2.10,77 10
2.10,84
2.11,25
2.12,36
2.12,52
2.12,72
2.14,60
2.15,94
2.16,15
2.16,23
2.19,04
1.19,66
1
1.20,78
2
1.23,81
4.17,41
2
4.13,46
1
4.32,23
8
4.28,00
4.28,50
4.40,90
4.38,43
3
4
9
4.38,43
1.26,36
4.34,00
4.49,96
4.28,78
1.28,51
1.23,97 10
5
Tetsuya KODAIRA
Satoshi IKEDA
Masaki NITTA
Kazuho MORINAGA
Kousuke AKAGAMI
Ippei KANAYA
Kentaro TAKEMURA
Yuusuke KATAOKA
Ryouta NOMURA
Naokazu OOKURA
Gousuke YACHIDA
Masakazu ENOMOTO
Mitsuki NAKAMURA
MEN es6 (1991)
Shunsuke NAKAMURA
Yuuta HONMA
Takashi NAKAGAWA
Akihiro ABE
Kouta FUJINO
Shunya MATSUDA
Haruki KUDO
Ryou FUJIBAYASHI 91
Shunya TOMIOKA
Yasuyuki SHIBATA 91
2003 12 13/14
AKAN LAKE
20021129
20030728
20010864
20030578
20030605
20010904
20021067
20011092
20021039
20021110
20021072
20010951
20030753
1.24,54
1.24,89
4.29,66 6
4.31,50 7
4.33,03 9
4.33,45 10
4.40,16
4.44,29
4.49,14
4.50,88
4.51,87
4.59,27
5,03,56
500 13.12
43,35 1
44,06 2
44,21 3
44,39 4
44,75 5
44,95 6
45,29 7
45,49 8
47,03 9
48,02 10
20040979
20041028
20011042
20040973
20040942
20041004
20040984
20040976
13.-14-12.2003 - COMPETITION YB / TE 20090426
LADIES
Aya TAKIGUCHI
Shoko Fujimura
Chisa Hirokawa
MEN
Genta Watanabe
Seigo KIMISHIMA
Takayuki Numazaki
Masashi Saito
Kenta Nomura
Toshiyuki Sayama
20001155
Yuya Sakai
Shouhei Tsukagoshi
Masatoshi TSUCHIYA
Masashi Hagiwara
19981025
J20000787
J20001005
J19990722
19981044
19991650
19991119
20001144
J20001115
J19990794
J19980949
19981758
19990800
13.12
3000
5.24,94
48th Akan championship
14.12
1500
2.12,65
2.16,67
13.12
13.12
500
5000
38,28
39,11
39,19
39,45
39,60 (not Asama)
14.12
1000
14.12
1500
14.12
3000
1.22,89
4.17,82
7.29,04
7.29,07
7.32,59
4.24,35
Tatsuya Hirano
Yuuta KAMIJO
Tetsuya KOHATA
Yuuichi Matsuura
Keisuke ITO
Shinsuke TARUISHI
Yuu NIIZUMA
Takuya SUGAWARA
Yuuji SASAKI
Toshikazu Hirano
Ken Tanaka
Yuuki SHIMAZAKI
Tomokazu SHOUJI
Kouta SAKAI
Ryouji TAKAYAMA
Ichiro OONISHI
Shingo TSUCHIYA
Kouhei NARITA
Yuuta HOTTA HORITA?
2003 12 13
IKAHO
19980957
20001029
20000957
19990821
19990677
19981021
20000993
19990681
20001041
19990709
19991133
20001064
20000776
20001175
19980942
20001165
20000972
19980959
20001000
J20001618
19990327
20030630
MEN
Takaaki SHIRAISHI
Yasunari Kuroiwa
Shouta OZAKI
Tadashi NAKAMURA
Tomohiro HOSHIKAWA
Seiji HOSHIKAWA
Yoshitaka SHINOHARA
Kazuki Okumura
Kenta KUROIWA
Naoto Tsuchiya
19960654
20001436
20001425
20010406
20020851
19980362
19980361
20030641
19990342
J19990350
TOMAKOMAI
LADIES
Maki TABATA 19871743
Eriko ISHINO 19981013
Eriko SEO 19912234
Hiromi OOTSU 19970931
4.27,00
1.20,63
1.21,29
1.22,10
1.22,48
1.23,23
1.23,39
1.24,49
1.27,91
2.04,36 (not Akita)
2.08,68
2.01,94
2.02,97
2.05,09
2.07,78
2.09,14
2.10,61
4.29,30
4.36,72
4.43,09
4.44,16
15-th Gunma prefecture competition
LADIES
Yukako Koike
Nagisa SATO
Natsumi YAGI
2003 12 13/14
7.44,15
1000
1.27,58
1.42,53
1.53,21
500
40,66
41,69
43,52
45,53
1000
1500
5000
1.38,29
1.35,86
2.02,69
2.04,18
2.08,89
2.12,41
7.17,17
72ND JAPAN ALLROUND CHAMPIONSHIPS
Tomakomai Skating Union
Shirakaba H Tokachi
Alpico
Fujikyu Express
174.016
174.994
175.766
176.937
1
2
3
4
13.12
00:41.82
00:42.98
00:43.78
00:43.73
(3)
(6)
(8)
(7)
13.12
04:28.97
04:28.81
04:27.53
04:31.92
(3)
(2)
(1)
(4)
14.12
02:03.56
02:05.56
02:06.81
02:05.25
(1)
(3)
(5)
(2)
14.12
07:41.82
07:33.60
07:31.28
07:41.37
(4)
(2)
(1)
(3)
Yuri OBARA 19932021
Minatsu ONODERA 19971375
Masako HOZUMI 19990688
Megumi YAMAZAKI 19961887
Shiho ISHIZAWA 19991024
Nami NEMOTO 19872246
Yukari OOMATSU 19951376
Eri NATORI 19980431
Masako HOZUMI 19990688
Miki KOMATSU 19991249
Kimiko NURUI 19931109
Emi SAITO 19930867
Mitsuko KITAI 19920698
Erika OKI 19960194
Aki HARA 19931608
Yuu SHIMOJI 19960161
Mizue SUGAWARA 19951437
Azusa SOGAWA 19981047
Orina NAKAJIMA 19921332
Miho HOTTA 19980937
Minako MERA 19960210
Fujikyu Express
Shinshu U. Nagano
Tomakomai Univ.
Sata Construction
Tomakomai Univ.
Fujikyu Express
Shinshu U. Nagano
Tokai Univ. Daisan HS
Tomakomai Univ.
Tokai Univ. Daisan HS
Tomakomai CEC
Daichi Corp.
Tomakomai Skating Union
Tokyo WCPE
Yamanasi University
Nippon SS University
Yamanasi University
Ikeda H Tokachi
Yamanasi University
Kushiro Hoshizono HS
Shinshu U. Nagano
177.729
178.981
181.519
181.662
182.954
182.969
183.884
184.661
133.686
136.211
136.287
136.455
136.509
137.485
137.711
137.796
137.988
138.312
139.014
139.908
5
6
7
8
9
10
11
12
MEN
Kesato MIYAZAKI 19941313
Hiroki HIRAKO 19951976
Kazuaki KOBAYASHI 19941312
Toshihiko ITOKAWA 19871693
Shigeyuki DEJIMA 19951287
Naoki YASUDA 19951539
Yuuki KAWAGISHI 19951318
Shingo DOI 19961876
Masanobu HASHIHARA 19941064
Teruhiro SUGIMORI 19951293
Naoyuki YOSHIMURA 19961676
Kaoru HATAKEYAMA 19951511
Takahiro USHIYAMA 19941055
Takaharu NAKAJIMA 19951548
Mamoru ISHIOKA 19872290
Yasuhiro SHINOHARA 19882102
Fuminori SAIKAWA 19970134
Michihiro ARA 19960237
Toshiyuki OSANO 19921733
Shingo HASHIBAMI 20001044
Tadayuki SHIBUYA 19971671
Kazuki TAKAMURA 19971116
Genki MATSUOKA 19961889
Eiji KOHARA 19941051
Takuya OOISHI 19960177
Hiroya KUROSAKA 19960126
Meiji University
Meiji University
Meiji University
Tokyo Speed
Senshu University
Nippon SS University
Senshu University
Waseda University
Nihon University
Meiji University
Meiji University
Nippon SS University
Meiji University
Nippon SS University
Yoshida Sangyo Corp.
Akita Prefecture SU
Shinshu U. Nagano
Senshu University
Kanezo Construction
Shibecha H Kushiro
Nihon University
Meiji University
Waseda University
Nihon University
Meiji University
Nihon University
163.976
164.475
164.528
164.757
165.921
166.168
166.208
166.775
166.878
167.150
168.027
191.330
121.203
121.364
121.533
121.947
122.107
122.486
122.752
122.759
122.805
122.986
123.121
123.141
123.217
123.532
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
00:42.81
00:44.03
00:44.26
00:44.21
00:44.15
00:42.58
00:44.38
00:45.47
00:44.26
00:44.72
00:41.67
00:44.69
00:45.39
00:45.59
00:44.99
00:45.85
00:45.93
00:43.79
00:45.53
00:47.14
00:44.99
(5)
(10)
(13)
(12)
(11)
(4)
(14)
(20)
(13)
(16)
(2)
(15)
(19)
(22)
(17)
(23)
(24)
(9)
(21)
(25)
(17)
13.12
00:39.64
00:39.47
00:38.53
00:40.78
00:39.39
00:40.08
00:38.15
00:38.37
00:38.17
00:39.30
00:39.54
01:04.88
00:38.85
00:37.77
00:39.04
00:38.67
00:38.96
00:39.59
00:38.60
00:39.81
00:38.09
00:39.32
00:39.51
00:39.43
00:39.42
00:39.83
(23)
(19)
(6)
(31)
(15)
(28)
(3)
(5)
(4)
(13)
(21)
(39)
(9)
(1)
(11)
(8)
(10)
(22)
(7)
(25)
(2)
(14)
(20)
(18)
(17)
(26)
04:35.46
04:34.92
04:35.44
04:35.43
04:40.36
04:53.51
04:42.01
04:41.38
04:35.44
04:46.17
05:03.25
04:45.81
04:42.40
04:42.87
04:49.93
04:42.70
04:46.47
04:57.58
04:52.25
04:45.47
(8)
(5)
(7)
(6)
(9)
(22)
(11)
(10)
(7)
(18)
(24)
(17)
(12)
(14)
(20)
(13)
(19)
(23)
(21)
(16)
13.12
07:01.08
06:58.45
07:05.18
06:54.97
07:02.87
07:07.78
07:15.99
07:17.42
07:10.03
07:09.84
07:08.42
07:06.01
07:10.13
07:30.41
07:09.40
07:18.04
07:17.47
07:11.20
07:24.39
07:11.49
07:35.12
07:20.66
07:14.81
07:23.88
07:19.91
07:17.82
(3)
(2)
(5)
(1)
(4)
(7)
(21)
(22)
(12)
(11)
(8)
(6)
(14)
(35)
(10)
(25)
(23)
(15)
(33)
(16)
(38)
(30)
(19)
(32)
(27)
(24)
02:06.11
02:06.96
02:10.56
02:09.43
02:10.19
02:08.38
02:09.40
02:11.79
02:10.56
02:11.39
02:12.23
02:12.39
02:12.16
02:14.25
02:13.20
02:14.49
02:12.94
02:14.78
02:14.33
02:15.57
02:18.28
(4)
(6)
(11)
(9)
(10)
(7)
(8)
(14)
(11)
(12)
(16)
(17)
(15)
(20)
(19)
(22)
(18)
(23)
(21)
(24)
(25)
14.12
01:56.10
01:58.57
01:56.80
01:56.55
01:58.97
01:57.48
01:57.26
01:55.98
01:58.73
01:57.72
01:57.34
01:58.91
01:58.02
01:55.66
01:58.66
01:58.42
01:58.20
01:59.33
01:59.14
01:59.40
01:57.61
01:58.80
02:00.39
01:57.97
01:59.42
01:59.76
(3)
(16)
(5)
(4)
(21)
(8)
(6)
(2)
(18)
(11)
(7)
(20)
(13)
(1)
(17)
(15)
(14)
(23)
(22)
(25)
(9)
(19)
(29)
(12)
(26)
(28)
07:49.73
07:48.11
07:58.33
08:04.04
08:06.82
08:06.78
08:13.70
08:03.65
(6)
(5)
(7)
(9)
(11)
(10)
(12)
(8)
14.12
14:30.57
14:32.74
14:50.94
14:32.60
14:51.76
14:43.00
15:07.46
15:20.07
15:22.59
15:12.53
15:30.64
14:44.27
(1)
(3)
(6)
(2)
(7)
(4)
(8)
(10)
(11)
(9)
(12)
(5)
Tomohide IDE 19961043
Katsunori SATO 19970099
Takuya NOZAKI 19941222
Masaki HIRANO 19980762
Seitaro OOTOUGE 19960507
Hayato MIYAKOSHI 19971191
Yuusuke HIRAMORI 19960245
Kotaro ENDO 19970473
Kentaro HIGASHI 19951483
Teppei MORI 19970952
Koichiro YODA 19961037
Shinya KUROIWA 19950598
Ken SHIMOJI 20001022
Senshu University
Hosei University
Toyo University
Ikeda H Tokachi
Meiji University
Meiji University
Nippon SS University
Nihon University
Meiji University
Toyo University
Senshu University
Nippon SS University
CHS H Kushiro
2003 12 1314
Iwate prefecture high school and junior high school championship
MORIOKA
LADIES
Aya HAKAMADA
19960496
MEN
Yoshihiro MUSASHI
Kazuhiro ONODERA
Ryou SASAKI
Takaichi ITO
Masaki NAKAMURA
Hiroki KANEHIRA
Toru SAKAMOTO
Tatsuhiro SHIMOYASHIKI
Masashi YOSHIDA
Toshiyuki TAKAHASHI
Satoshi SAITO
Yuuya HIRANO
Daiki=Daichi Sato 1987A
Tomohide SHIMOYASHIKI
2003 12 14
ASAMA
LADIES
Chikako ITO
Maki MIYAKAMI
Wakana HOBO
Saori ADACHI
Yuka KASUGAI
19961775
19960484
20010321
19981609
19971633
20010292
19970449
19960509
20010297
19960493
20000439
20010322
123.780
124.067
124.109
124.504
124.695
124.715
125.106
125.727
126.083
126.711
127.320
127.476
127.484
00:39.97
00:40.20
00:39.77
00:39.41
00:41.60
00:40.70
00:40.97
00:41.55
00:41.76
00:41.06
00:39.17
00:42.43
00:41.61
(27)
(29)
(24)
(16)
(35)
(30)
(32)
(34)
(37)
(33)
(12)
(38)
(36)
(28)
(17)
(36)
(37)
(9)
(20)
(18)
(13)
(26)
(31)
(39)
(29)
(34)
01:59.36
02:01.98
01:57.63
01:59.75
02:00.67
02:01.48
02:02.66
02:03.51
02:01.50
02:03.99
02:02.64
02:03.04
02:03.67
500 13.12
48,62
500
13.12
46,08
51,23
62,11
1500
13.12
5000
13.12
1000
14.12
3000
14.12
10000
14.12
1.51,28
2.13,95
1.38,16
1.51,35
2.37,52
2.46,48
8.24,24
9.10,74
9.16,93
17.00,29
1.28,81
1.30,32
1.36,43
5.34,96
J19960512
19960510
16.09,13
16.20,29
The Gifu high school preliminary round
500
19951049
20000181
19971286
19951048
19971288
07:20.24
07:12.07
07:31.29
07:31.78
07:08.72
07:15.22
07:12.50
07:10.07
07:18.23
07:23.21
07:52.70
07:20.33
07:26.51
1000
1.38,20
1.58,01
1500
2.31,72
2.33,71
2.34,62
2.36,80
(24)
(33)
(10)
(27)
(30)
(31)
(35)
(37)
(32)
(39)
(34)
(36)
(38)
Rie KOBAYASHI
Manami UEDA
19951053
20010273
2.41,68
3.06,20
MEN
Masamichi Akiyama
Takashi FUKAGAYA
Taro MATSUO
Tadayuki NAKANE
Nobuyuki Ichioka
Takuya KASUGAI
Hiromitsu NAKAMORI
Shigeo MITSUOKA
Masaya NARIKI
Yuu HAYAKAWA
Shintaro KAMEYAMA
Hokuto Nakagawa
Kazuyuki Taguchi
Takanori YOKOYA
Hiromitsu KASUGAI
Kouki AKIYAMA
Kyouhei KATO
Ginji ENOKI
Satoshi IMAI
Shousuke HATAMURA
Daisuke MIZUNO
2003 12 17/18
HACHINOHE
19981271
19931652
19880294
19981285
19971711
19981268
19940813
19990117
20010272
20031123
20020320
20000191
20001633
20010276
19990120
19981272
20031122
20020319
19971284
20020321
20031116
500
40,34
40,99
42,19
42,54
43,40
43,65
44,39
45,40
47,84
48,68
50,05
1000
1500
1.25,33
2.10,34
1.20,45
1.21,01
1.31,72
1.32,86
1.36,65
1.55,28
2.26,58
3.08,28
2.13,07
2.18,93
2.48,35
56th Aomori prefecture high school championship
LADIES
Yoshie Matsuo
Megumi Nosato
Yumi Kojima
Haruka Motomiya
Keiko KAWAGUCHI
MEN
Kazuaki Matsuo
Sota Takahashi
Shogo Matsuhashi
Toshihiro Shishiuchi
Yuichi Kato
Takanori Otsu
Yohei Kanehama
Koichi Kaneya=Shouichi KANAYA
Takayuki WAKASA
J19991402
J19991443
J19991569
J19991395
19991400
B1987 290288
B1987
87
B1987
87
B1986
86
J19981528 B1985 210585
J19981524 B1985
85
J19991392 B1986
86
J19991386 B1986
86
J19981857 B1985
85
J19991415 B1987
87
J19991441 B1987
87
?J20030836
19991572
17.12
500
45,73
17.12
1500
1
2.37,49
2.33,19
2.41,10
WD
17.12
500
38,66
41,38
42,27
43,39
43,43
45,30
46,36
58,51
WD
17.12
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
2
1
3
18.12
1000
1.32,21
1.39,09
18.12
3000
1
2
5.18,81
5.40,65
WD
17.12
10000
1
2
18.12
1000
1.16,75
1.22,06
18.12
5000
1
4
1.28,68
1.28,93
7
8
1.33,99
9
WD
WD
Seiya Nakamura Masaya?
Tadao Arayashiki
Wataru = Kazumitsu Okubo
Takaaki Koizumi
Yusuke MIYAKO
Masayoshi Shimomura
Takehiro Takahashi
Takumi Nisawatai
Keisuke Yoshimoto
Noritsugu Fujigamori
Yusuke Kariya
Unya Nakano Unsei?
Masataka Shibata
Tota KASHIWAZAKI
2003 12 17/18
J19981552
J19991384
J19991385
J19991455
20001547
J19981526
J19981856
J19991422
J20001067
J19991396
J19981869
J19991440
J19991399
19981538
CHINO (Koshoku) not NAGANO
LADIES
Nao Natori
Nao Kodaira
Emi Kumagaya
Yoko Takei
Yuriko Tsutsumi
Megumi Kodaira
Misato Kubota
Yue Sakai
Yuka Koyama
Natsuki Ito
Waka Kikuchi
Akane Kasai
Hiroe Kitamura
Mamika Maruyama
Munemi Arai
Emi Ashizawa
Anae=Sanae Seto 1987-08-02
Emi Yashima =Yajima
Eri Natori
Miki Komatsu
Ayaka Kikuchi
Yuko Fujisawa
Mami Kamakura
Namie Nakajima
Sayoko Hara
Yoko Kimoto
Eri Koguchi=Oguchi
Mika Uehara
J19980444
J19991258
J19980428
J19991286
J19980961
J19991256
J19991280
J19961115
J20001235
J19970107
J20001199
J19991267
J19991235
J20001234
J19980408
J20001202
J20001570
J20001212
J19980431
J19991249
J19970113
J20001601
J20001221
J19991284
J19971446
J19991237
J20001203
19991771
B1987
B1986
B1986
B1987
87
86
86
87
2.07,77
2.12,09
2.10,64
2.16,57
WD
2.04,50
2.09,37
2.25,76
B1985 140985
B1985
85
B1987
87
B1987
87
B1986
86
B1985
85
B1987
87
B1986
86
2
5
4
6
1
3
7
1.19,93
1.21,83
1.22,45
1.25,20
WD
15.50,16
17.02,69
16.45,32
17.28,39
16.24,20
WD
2
3
5
6
7.22,70
1
8.51,28
7.42,88
8.03,83
8.05,14
8.20,52
6
2
3
4
5
1
4
3
5
2
WD
48TH NAGANO prefecture high school competition
B85
B86
B85
B87
B85
B86
B86
B87
B87
B86
B87
B86
B86
B87
B85
B87
B87
B87
B85
B86
B87
B86
B87
B86
B86
B86
B87
210585
260586
85
020187
85
86
86
071287
010887
87
86
86
87
85
87
87
230985
051086
280687
86
87
020786
86
86
87
17.12
500
40,93
41,97
42,60
43,19
43,42
43,64
43,77
43,81
44,26
44,80
44,96
45,25
45,28
45,41
46,09
47,67
48,02
51,77
17.12
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2.12,54
2.13,18
2.17,36
2.18,45
2.18,59
2.21,50
2.24,88
2.25,43
2.27,03
2.36,65
17.12
18.12
1000
1.25,52
1.26,76
1.25,81
1.27,89
1.28,61
1.55,85
1.30,60
1.30,75
1.31,10
1.33,46
1.31,58
1.32,44
1.36,81
1.33,51
1.35,53
1.38,51
1.41,54
1.42,22
17.12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
18.12
3000
1
3
2
4
5
18
6
7
8
11
9
10
14
12
13
15
16
17
4.34,43
4.49,82
4.40,88
4.46,60
4.51,08
5.02,17
5.03,80
5.01,46
4.58,26
5.34,85
17.12
18.12
1
4
2
3
5
8
9
7
6
10
18.12
MEN
Yuji Kamijo
J19991607 B86 070486
Ryu Uehara
J19980407 B85 040485
Wataru Nakamura
J19980466 B85
85
Kazuyoshi Tachiki=Tatsugi
J19991287 B86 230786
Shintaro Seki
J20001210 B87
87
Chikara Kasai
J19991266 B85
85
Hiroto Komatsu
J19980419 B85
85
Kengo Furuya
J19951841 B87
87
Satomasa Komatsu and 20010749J19980447 B85
85
Shinsuke Aoki
J20001207 B87
87
Kiyoto Yanagisawa
J20001197 B87
87
Yosuke Ichikawa Yuusuke
J20001233 B87 130388
Masaki Kanazawa
J19991282 B86 110686
Yoshimitsu Kasahara
J19991279 B86
86
Tadashi Okuno
=Yui
J19991241 B86
Kaoru Nakajima
J20001200 B87
87
Mitsuru Ito
Mitsu?
J19991263 B86
Yusuke Shimizu 1985
J19991758 B85
85
Tetsunori Saikawa =Akitoshi J19991291 B86 220986
Haruki Arai
J19991240 B86 040287
Takaomi Shiba
J19991285 B86 230586
Natsumi Wada = Natsuki
J19980443 B85
85
Daisuke Koguchi
J19981749 B85
85
Motoki=Genki Ushiyama 20001215 J2000J082 B87
87
Ryota Nishida
19980468 J2000J072 B87
Masahito Yui
20011259 J2000NG13 B87
87
Sadatoshi Nakajima
J19980437 B85 241085
Tatsuya Yoshizawa
J19991257 B86 130387
Daisuke Toyama
J19991238 B86
86
Hironori Arisaka =Daisuke
J19991306 B86
86
Koki Saeki
J20001223 B87
87
Yohei Iida
J19991252 B86
86
Kentaro Kaneko
J20001226 B87 260388
Seigo Sato
J20001232 B87
87
Yasuhiro Tanaka 1986
J19991272 B86
86
Reijiro Imai
J19970120 B85
85
Katsuya Kasahara =Katsunari J20001211 B87
87
Daiki Sato 1987A Hiroki?
J20001196 B87
87
Hiromine Tanaka Hirotaka?
J19991265 B86
2003 12 18/19
500
37,01
37,94
38,13
38,56
38,82
38,83
38,85
38,98
39,67
40,22
40,99
41,86
1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
10000
2.04,19
2.03,26
2.05,85
2.04,80
2.04,00
2.08,58
2.14,47
2.00,61
2.01,64
2.06,06
2.06,16
2.06,35
2.08,99
2.09,69
2.13,25
2.44,59
1000
1.16,04
1.15,71
1.17,34
1.19,53
1.19,53
2
1
3
8
8
5000
1.17,65
4
1.22,45
11
1.25,15
1.27,00
1.19,35
1.19,45
1.19,47
1.19,95
1.22,76
1.25,00
14
15
5
6
7
10
12
13
5
3
7
6
4
11
15
1
2
8
9
10
12
13
14
16
14.48,39
15.19,79
15.30,61
15.25,58
16.00,68
15.34,62
15.44,36
15.44,27
15.58,03
16.22,79
17.14,64
16.55,08
1
2
4
3
9
5
7
6
8
10
12
11
18.12
04:25.88
04:36.72
04:33.54
04:35.85
04:34.65
(1)
(5)
(2)
(4)
(3)
7.31,42
7.17,64
8.02,53
5
2
16
7.40,92
11
7.50,79
8.10,08
14
17
7.12,16
7.24,05
7.28,88
7.34,85
7.37,05
7.37,90
7.38,48
7.40,64
7.43,26
7.43,87
7.59,69
8.11,54
1
3
4
6
7
8
9
10
12
13
15
18
IKAHO 18.-19.12.2003 - 23RD JAPAN STUDENT CHAMPIONSHIPS JSF
LADIES ALLROUND
Minatsu ONODERA 19971375
Yukari OOMATSU 19951376
Mizue SUGAWARA 19951437
Erika OKI 19960194
Asami HASEGAWA 19981866
Shinshu U. Nagano
Shinshu U. Nagano
Yamanasi University
Tokyo WCPE
Nippon SS University
175.845
179.762
180.121
180.956
181.200
1
2
3
4
5
18.12
00:42.28
00:41.82
00:43.01
00:43.58
00:44.50
(2)
(1)
(5)
(10)
(15)
19.12
02:08.07
02:08.78
02:10.61
02:13.63
02:11.73
(1)
(2)
(4)
(10)
(6)
19.12
07:45.62
08:08.96
07:59.85
07:48.58
07:50.15
(1)
(7)
(4)
(2)
(3)
Minako MERA 19960210
Yuu SHIMOJI 19960161
Nozomi FUJII 19941740
Orina NAKAJIMA 19921332
Yayoi OONO 19960178
Chiaki ASAKURA 19961881
Aki HARA 19931608
Yuka TARUISHI 19951355
Sada YOSHIDA 19981037
Mayu SUDO 19941173
Nobuko YAMADA 19970090
Naomi KITAHASHI 19951254
Erika IDE 19952014
Masako KOIKE 19961915
Kana NIOUZU 19960379
Asako UEDA 19951351
Tomomi HAKAMADA 19940911
Mika KASUGA 19951059
Akimi KUMAGAI 19960228
Tomoko SHIRASAKI 20011147
Shinshu U. Nagano
Nippon SS University
Nippon SS University
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
Tokyo WCPE
Yamanasi University
Daito University
Tokyo WCPE
Tokyo WCPE
Tokyo WCPE
Daito University
Tokyo WCPE
Daito University
Tokyo WCPE
Daito University
Tokyo WCPE
Tokyo WCPE
Daito University
Tsukuba University
182.401
182.899
182.944
183.692
186.603
187.499
6
7
8
9
10
11
-
LADIES SPRINT
Tomoko KAWADA 19970914
Miki HARA 19931607
Mika YACHITA 19941184
Natsumi KANAZAWA 19941065
Sachie KOBAYASHI 19951399
Kana TAKAHASHI 19951909
Yumi YONEKURA 19961092
Nozomi OKAZAWA 19951762
Asuka TAKAHASHI 19960218
Sanna OGAWA 19942103
Yuko YOSHIDA 19960244
Satomi SAKAI 19952095
Masaki KUZUMI 19960401
Kaori NIOUZU 19941249
Tomomi OCHI 19931174
Yasue ITO 19952063
Aya KAJIKI 19941066
Shinshu U. Nagano
Yamanasi University
Nippon SS University
Shinshu U. Nagano
Tokyo WCPE
Shinshu U. Nagano
Yamanasi University
Yamanasi University
Waseda University
Shinshu U. Nagano
Nippon SS University
Tsukuba University
Daito University
Daito University
Tokyo WCPE
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
167.515
168.005
169.045
169.190
170.325
170.715
171.140
172.260
172.750
173.985
175.270
175.375
175.745
187.445
206.170
127.890
082.820
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
MEN ALLROUND
Masanobu HASHIHARA 19941064
Kaoru HATAKEYAMA 19951511
Fuminori SAIKAWA 19970134
Naoki YASUDA 19951539
Yuusuke HIRAMORI 19960245
Akihiko KANNO 19971158
Tomohide IDE 19961043
Michihiro ARA 19960237
Nihon University
Nippon SS University
Shinshu U. Nagano
Nippon SS University
Nippon SS University
Nippon SS University
Senshu University
Senshu University
161.865
163.196
164.152
164.362
164.815
165.324
165.431
165.754
1
2
3
4
5
6
7
8
138.288
138.293
138.518
138.853
139.420
140.388
141.981
142.542
142.963
144.641
145.851
147.556
150.501
00:42.56
00:43.19
00:43.18
00:43.39
00:44.25
00:43.11
00:42.75
00:45.02
00:44.47
00:44.52
00:44.20
00:44.32
00:45.19
00:46.04
00:47.29
00:45.20
00:44.51
00:46.73
00:46.65
00:46.82
(3)
(8)
(7)
(9)
(12)
(6)
(4)
(18)
(14)
(17)
(11)
(13)
(19)
(21)
(25)
(20)
(16)
(23)
(22)
(24)
04:43.54
04:40.02
04:42.33
04:38.76
04:45.92
04:50.65
04:44.97
04:51.39
04:50.06
04:50.27
04:54.38
04:52.44
04:54.75
04:58.47
04:53.56
05:06.42
05:16.65
05:05.63
05:18.78
05:26.29
(9)
(7)
(8)
(6)
(11)
(14)
(10)
(15)
(12)
(13)
(18)
(16)
(19)
(20)
(17)
(22)
(23)
(21)
(24)
(25)
18.12
00:42.86
00:42.19
00:43.17
00:42.10
00:42.74
00:43.25
00:41.83
00:42.68
00:42.95
00:42.40
00:43.09
00:43.44
00:44.02
00:44.94
00:51.97
00:42.81
00:41.76
(9)
(4)
(12)
(3)
(7)
(13)
(2)
(6)
(10)
(5)
(11)
(14)
(15)
(16)
(17)
(8)
(1)
18.12
01:23.55
01:25.11
01:25.31
01:27.47
01:25.62
01:26.06
01:26.92
01:26.21
01:28.67
01:28.97
01:30.09
01:30.15
01:28.59
01:45.77
01:45.95
01:26.88
01:22.12
(2)
(3)
(4)
(10)
(5)
(6)
(9)
(7)
(12)
(13)
(14)
(15)
(11)
(16)
(17)
(8)
(1)
18.12
00:37.48
00:39.00
00:38.13
00:39.49
00:38.81
00:38.45
00:39.21
00:38.69
(1)
(14)
(2)
(25)
(11)
(6)
(18)
(9)
18.12
07:02.91
06:55.33
07:08.58
07:01.45
07:04.81
07:11.35
07:04.60
07:08.99
(7)
(2)
(19)
(5)
(12)
(26)
(11)
(21)
02:11.39
02:12.03
02:11.88
02:12.51
02:14.54
02:15.55
02:10.22
02:14.11
02:16.44
02:16.86
02:16.77
02:19.08
02:18.22
02:18.59
02:18.98
02:20.08
02:22.07
02:24.55
02:23.33
02:27.90
(5)
(8)
(7)
(9)
(12)
(13)
(3)
(11)
(14)
(16)
(15)
(20)
(17)
(18)
(19)
(21)
(22)
(24)
(23)
(25)
19.12
00:41.13
00:41.83
00:41.90
00:41.69
00:42.11
00:41.89
00:41.99
00:43.36
00:42.28
00:43.38
00:43.19
00:43.14
00:42.91
00:45.15
00:49.79
00:41.64
(1)
(4)
(6)
(3)
(8)
(5)
(7)
(13)
(9)
(14)
(12)
(11)
(10)
(15)
(16)
(2)
19.12
01:55.48
01:57.80
01:54.18
01:54.66
01:59.98
01:56.83
01:56.72
01:56.09
(3)
(16)
(1)
(2)
(23)
(14)
(11)
(6)
08:07.89
08:10.29
08:07.49
08:16.72
08:18.54
08:27.65
WD
(6)
(8)
(5)
(9)
(10)
(11)
19.12
01:23.50
01:22.86
01:22.64
01:23.33
01:25.33
01:25.09
01:27.72
01:26.23
01:26.37
01:27.44
01:27.89
01:27.44
01:29.04
01:28.94
01:42.87
(4)
(2)
(1)
(3)
(6)
(5)
(11)
(7)
(8)
(9)
(12)
(9)
(14)
(13)
(15)
19.12
14:32.02
14:27.95
15:02.08
14:50.14
14:30.62
14:55.92
14:57.10
15:09.39
(3)
(1)
(8)
(4)
(2)
(6)
(7)
(10)
Takao MURASAKI 19940629
Takuya NOZAKI 19941222
Kazuya YOSHIZAWA 19911292
Seitaro OOTOUGE 19960507
Teruhiro SUGIMORI 19951293
Takuya OOISHI 19960177
Genki MATSUOKA 19961889
Kazuki TAKAMURA 19971116
Hironari KIKUCHI 19961077
Naoyuki YOSHIMURA 19961676
Michio TAKAHASHI 19951250
Hiroya KUROSAKA 19960126
Tomoki MAEDA 19941168
Yuta OGASAWARA 19940633
Chouichi KITAMURA 19940596
Kotaro ENDO 19970473
Kazuya SHINKAI 19950999
Masayuki SAKAMOTO 19951523
Shuuji SUGAWARA 19971196
Kenji MURATA 19951244
Takahiro KASAI 19971675
Teppei MORI 19970952
Kazuki ENDO 19971204
Yuya TAKAHASHI 19960434
Masayoshi ENDO 19970906
Yuuta KATO 19951440
Shinya KUROIWA 19950598
Keisuke YANO 19971654
Takayuki SATO 19960551
Yuusuke IIDA 19961675
Ryuichi SATO 19960513
Takaaki SHIRAISHI 19960654
Yuusuke KAMINAGAKURA 19971043
Hiroaki KUROIWA 19970826
Keigo SATO 19970097
Itsuki UEHARA 19961031
Kiyotaka HOSHI 19950638
Atsushi MASUDA 19970130
Kousuke TADA 19981633
Kesato MIYAZAKI 19941313
Shigeyuki DEJIMA 19951287
Yuuki KAWAGISHI 19951318
Hiroki HIRAKO 19951976
Katsunori SATO 19970099
Hayato MIYAKOSHI 19971191
Kentaro HIGASHI 19951483
Shingo YOSHIDA 19951424
Yoshihiro KATO 19951252
Toyo University
Toyo University
Yamanasi University
Meiji University
Meiji University
Meiji University
Waseda University
Meiji University
Nihon University
Meiji University
Toyo University
Nihon University
Toyo University
Senshu University
Toyo University
Nihon University
Nippon SS University
Yamanasi University
Nippon SS University
Nippon SS University
Toyo University
Toyo University
Nihon University
Nihon University
Nippon SS University
Toyo University
Nippon SS University
Kanto Gakuin Univ.
Daito University
Yamanasi University
Yamanasi University
Kanto Gakuin Univ.
Nihon University
Toyo University
Hosei University
Daito University
Nihon University
Kanto Gakuin Univ.
Daito University
Meiji University
Senshu University
Senshu University
Meiji University
Hosei University
Meiji University
Meiji University
Kanto Gakuin Univ.
Yamanasi University
166.067
167.115
167.242
167.453
119.792
121.160
121.167
121.253
121.353
121.525
121.876
122.574
122.604
123.005
123.680
123.765
124.026
124.078
124.123
124.155
124.382
124.733
124.813
125.030
125.557
125.564
125.685
125.850
126.472
127.386
127.440
127.441
127.482
127.587
127.803
128.200
128.998
129.101
139.390
080.489
080.569
081.319
082.803
083.124
083.219
083.763
9
10
11
12
00:39.01
00:38.84
00:38.50
00:40.38
00:38.64
00:38.17
00:38.36
00:39.87
00:38.88
00:39.08
00:39.91
00:40.67
00:39.35
00:40.29
00:39.68
00:40.60
00:39.87
00:39.32
00:39.22
00:40.02
00:41.32
00:40.20
00:39.23
00:41.17
00:41.03
00:39.80
00:41.78
00:41.06
00:41.95
00:41.79
00:41.82
00:41.11
00:40.59
00:41.11
00:41.33
00:39.22
00:40.21
00:39.40
00:43.39
00:39.19
00:38.71
00:38.20
00:40.55
00:41.11
00:39.93
00:40.23
00:41.97
WD
(15)
(12)
(7)
(37)
(8)
(3)
(5)
(28)
(13)
(16)
(30)
(41)
(23)
(36)
(26)
(40)
(28)
(22)
(19)
(32)
(48)
(33)
(21)
(47)
(42)
(27)
(50)
(43)
(53)
(51)
(52)
(44)
(39)
(44)
(49)
(19)
(34)
(24)
(55)
(17)
(10)
(4)
(38)
(44)
(31)
(35)
(54)
07:05.57
07:12.71
07:14.71
07:03.65
07:03.06
07:21.04
07:07.77
07:07.03
07:15.43
07:03.52
07:07.10
07:09.88
07:24.14
07:10.39
07:19.34
07:08.45
07:18.63
07:28.42
07:30.43
07:14.62
07:06.26
07:14.17
07:41.23
07:08.77
07:22.57
07:36.78
07:09.12
07:21.60
07:22.46
07:29.26
07:18.64
07:32.25
07:40.32
07:33.14
07:34.93
08:01.60
07:41.22
08:05.85
08:26.40
06:52.99
06:58.59
07:11.19
07:02.53
07:00.14
07:12.89
07:15.33
(13)
(27)
(31)
(10)
(8)
(37)
(17)
(15)
(33)
(9)
(16)
(23)
(41)
(24)
(36)
(18)
(34)
(42)
(44)
(30)
(14)
(29)
(51)
(20)
(40)
(48)
(22)
(38)
(39)
(43)
(35)
(45)
(49)
(46)
(47)
(52)
(50)
(53)
(54)
(1)
(3)
(25)
(6)
(4)
(28)
(32)
01:58.04
01:55.73
01:56.16
01:59.89
01:56.54
01:56.66
02:00.09
01:56.04
01:56.79
02:00.28
01:57.77
01:56.75
01:56.52
01:59.03
02:00.20
02:00.96
02:00.88
01:59.75
01:59.58
02:02.02
02:01.31
02:03.35
01:58.38
02:02.95
02:00.81
02:00.26
02:02.98
02:01.89
02:00.83
02:02.01
02:05.27
02:03.32
02:02.58
02:03.49
02:02.94
02:02.46
02:08.00
02:03.35
02:16.08
(17)
(4)
(7)
(22)
(9)
(10)
(24)
(5)
(13)
(27)
(15)
(12)
(8)
(19)
(25)
(31)
(30)
(21)
(20)
(35)
(32)
(42)
(18)
(39)
(28)
(26)
(40)
(33)
(29)
(34)
(45)
(41)
(37)
(44)
(38)
(36)
(46)
(42)
(47)
15:03.08
15:28.56
15:31.03
14:54.90
(9)
(11)
(12)
(5)
MEN SPRINT
Satoshi KANEKO 19941142
Bunpei KAWABATA 19951975
Kazuki SHINOHARA 19960638
Masataka SUZUKI 19951395
Tetsuya SHIMIZU 19970908
Shinsuke MIYAZAKI 19960637
Satoshi KANTO 19960639
Ryou HASHIDZUME 19950613
Tetsuro KAMATA 19970225
Eiji KOHARA 19941051
Koichiro YODA 19961037
Tooru TANAKA 19960232
Tooru MATSUMOTO 19950979
Takami KUBODERA 19941193
Masataka NISHIDA 19960208
Hiroki ISHIGURO 19951496
Masayuki KOJIMA 19941014
Hirofumi HATTORI 19921815
Yoshihisa NARUSE 19960381
Motoyoshi ANZAI 19981321
Manabu OSADA 19941401
Takanori CHIKYU 19931988
Yuji SAKUMA 19960097
Takeshi NAKATA 19950342
Shoushi HARADA 19970922
Hiroshi OKAHISA 19970989
Yasutaka TANNO 19930552
Hitoshi SAITO 19941248
Yasuhito NAKAHARA 19970533
Hokuto NAKAGAWA 20000191
Shunsuke TAKENAKA 19970981
Tatsuya HINATA 19951570
Takayuki SUZUKI 19950516
Daisuke OZAWA 19970133
Kodai MATSUHASHI 19970455
Masataka SUGIURA 19960994
Tomoki TAGO 19991631
Yuuya NAGAI 19951498
Tadayuki SHIBUYA 19971671
Akio OOTA 19971057
Yoshihito SHIMOHATA 19960147
Shintaro KONNO 19941761
Shinichiro YOSHIDA 19960202
Yudai NATORI 19961075
Yuki SHIRO 19950985
Taichi SUGIMOTO 19970450
Yasuhito NISHIMURA 19951336
Yuuki TSUJIMOTO 19960131
Meiji University
Senshu University
Toyo University
Yamanasi University
Yamanasi University
Nippon SS University
Toyo University
Toyo University
Toyo University
Nihon University
Senshu University
Yamanasi University
Hosei University
Nihon University
Nippon SS University
Daito University
Hosei University
Kanto Gakuin Univ.
Nihon University
Hosei University
Kanto Gakuin Univ.
Hosei University
Kanto Gakuin Univ.
Toyo University
Sendai University
Yamanasi University
Nippon SS University
Sendai University
Keio University
Kanto Gakuin Univ.
Shinshu U. Nagano
Daito University
Yamanasi University
Yamanasi University
Toyo University
Yamanasi University
Nippon SS University
Hosei University
Nihon University
Meiji University
Meiji University
Yamanasi University
Keio University
Nihon University
Nippon SS University
Senshu University
Senshu University
Senshu University
150.665
150.850
153.270
153.370
153.545
153.620
153.625
153.920
154.040
154.050
154.500
154.585
154.860
155.280
155.280
155.435
155.935
158.750
159.175
159.545
160.130
160.890
161.575
161.990
162.570
162.655
163.270
163.650
164.925
166.110
166.205
167.740
171.310
171.430
172.110
178.210
178.590
185.100
224.500
110.500
110.830
112.195
112.460
114.630
115.575
073.950
074.680
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
18.12
00:38.54
00:37.69
00:39.00
00:39.07
00:38.79
00:38.01
00:39.01
00:39.31
00:38.78
00:39.19
00:38.33
00:38.28
00:38.31
00:39.03
00:38.78
00:38.43
00:39.19
00:39.54
00:39.32
00:39.68
00:39.94
00:39.70
00:40.76
00:39.89
00:40.21
00:40.19
00:39.33
00:40.06
00:41.07
00:41.25
00:42.81
00:41.64
00:43.35
00:42.95
00:59.13
00:44.93
01:01.81
00:40.56
00:38.10
00:36.87
00:36.77
00:36.90
00:37.77
00:38.34
00:37.17
00:38.00
00:36.95
00:37.44
(17)
(7)
(22)
(25)
(21)
(10)
(23)
(28)
(19)
(26)
(14)
(12)
(13)
(24)
(19)
(16)
(26)
(31)
(29)
(32)
(35)
(33)
(40)
(34)
(38)
(37)
(30)
(36)
(41)
(42)
(45)
(43)
(47)
(46)
(49)
(48)
(50)
(39)
(11)
(2)
(1)
(3)
(8)
(15)
(5)
(9)
(4)
(6)
18.12
01:14.36
01:16.23
01:16.25
01:16.30
01:16.45
01:18.33
01:16.47
01:17.26
01:18.27
01:15.96
01:19.87
01:18.82
01:19.00
01:18.59
01:16.07
01:18.84
01:18.60
01:20.96
01:21.98
01:21.55
01:20.56
01:22.62
01:22.71
01:22.44
01:23.36
01:25.41
01:27.74
01:24.87
01:23.28
01:24.97
01:21.21
01:26.58
01:25.61
01:26.51
01:15.73
01:32.26
01:18.35
02:02.30
02:12.82
01:14.92
01:14.96
01:16.01
01:15.38
01:14.48
01:21.79
01:15.23
01:14.00
01:14.48
(2)
(13)
(14)
(15)
(16)
(20)
(17)
(18)
(19)
(10)
(27)
(24)
(26)
(22)
(12)
(25)
(23)
(30)
(34)
(32)
(29)
(36)
(37)
(35)
(39)
(42)
(46)
(40)
(38)
(41)
(31)
(45)
(43)
(44)
(9)
(47)
(21)
(48)
(49)
(5)
(6)
(11)
(8)
(3)
(33)
(7)
(1)
(3)
19.12
00:37.70
00:37.55
00:37.93
00:38.48
00:38.57
00:38.24
00:38.33
00:38.41
00:37.92
00:38.93
00:38.57
00:38.35
00:38.11
00:38.11
00:37.35
00:38.26
00:38.40
00:39.24
00:38.81
00:39.48
00:39.20
00:39.34
00:39.65
00:39.99
00:40.11
00:39.89
00:39.37
00:40.22
00:41.14
00:41.39
00:41.50
00:41.31
00:42.85
00:42.65
00:37.22
00:42.85
00:38.63
00:40.47
01:22.96
00:36.17
00:36.58
00:37.29
00:37.00
00:39.05
00:37.51
WD
(9)
(8)
(11)
(22)
(23)
(14)
(17)
(20)
(10)
(27)
(23)
(18)
(12)
(12)
(6)
(15)
(19)
(30)
(26)
(33)
(29)
(31)
(34)
(36)
(37)
(35)
(32)
(38)
(40)
(42)
(43)
(41)
(45)
(44)
(4)
(45)
(25)
(39)
(47)
(1)
(2)
(5)
(3)
(28)
(7)
19.12
01:14.49
01:14.99
01:16.43
01:15.34
01:15.92
01:16.41
01:16.10
01:15.14
01:16.41
01:15.90
01:15.33
01:17.09
01:17.88
01:17.69
01:22.23
01:18.65
01:18.09
01:18.98
01:20.11
01:19.22
01:21.42
01:21.08
01:19.62
01:21.78
01:21.14
01:19.74
01:21.40
01:21.87
01:22.15
01:21.97
01:22.58
01:23.00
01:24.61
01:25.15
01:15.79
01:28.60
01:17.95
01:25.84
01:14.06
(3)
(4)
(14)
(7)
(10)
(12)
(11)
(5)
(12)
(9)
(6)
(15)
(18)
(17)
(35)
(21)
(20)
(22)
(26)
(23)
(30)
(27)
(24)
(31)
(28)
(25)
(29)
(32)
(34)
(33)
(36)
(37)
(38)
(39)
(8)
(41)
(19)
(40)
(1)
Satoru KOBAYASHI 19970701
Shungo NOUCHI 19970703
Kazuaki KOBAYASHI 19941312
2003 12 20/21/22
Yamanasi University
Nippon SS University
Meiji University
OBIHIRO
082.425
00:42.20 (44)
dnf
00:38.63 (18)
59TH HOKKAIDO WINTER COMPETITION TF / TE
86
20.12
500
43,01
J20000996
J19980922
87
85
43,47
44,97
J19981025
19990813
85
LADIES
Akika Matsumoto
J19991017
Mizuho Sakuraya
Mika Kato 1985
Aya Takiguchi
Haruka TAKAHASHI
01:20.45 (28)
WD
dnf
00:38.26 (15)
00:38.47 (21)
01:17.52 (16)
01:14.34 (2)
20040819
2
20.12
500
42,24
3
5
43,07
44,96
1
20.12
50085,25
1
21.12
1000
1.28,35
4
5
86,54
89,93
4
5
WD
WD
21.12
3000
22.12
1500
WD
WD
2.36,64
1
...
...
MEN
....
500
MEN 2
Akira Miyada
Seiji Hatanaka
2003 12 20/21/22
500
20.12
500
45,03
46,55
19891602
19841156
OBIHIRO
500-
10000
21.12
1000
1.33,97
1.42,31
1
2
J19970946 270485
20.12
500
40,78
51,44
1500
5000
1
2
- 56TH HOKKAIDO HIGH SCHOOL COMPETITION TF / TE
LADIES
Maki Tsuji
1000
4
1
20.12
500
40,57
1
19
50,14
19
20040819
20.12
50081,35
1
21.12
1000
1.22,36
21.12
3000
1
101,58 19
1.57,72
22
1.36,07
19
22.12
1500
...
Rika=Mizuka Sato
20031051
87
J19990801
86
...
Marie Abe
MEN
Shiki Ueda
...
Kazuya Oikawa
2003 12 20
J19990810 250786
J20001081
ASAMA
LADIES
Yuka KASUGAI
MEN
20.12
500
37,28
1
20.12
500
37,34
1
20.12
50074,62
20.12
10000
1
87
National Sports Festival selection Gifu Prefecture
19971288
500
47,13
1000
1500
5000
10000
21.12
1000
1.18,23
WD
22.12
1500
22.12
5000
WD
7.24,74
7
8
Takanori YOKOYA 20010276
Satoshi IMAI
Shunji Kasuga
Shigeo MITSUOKA
Tadayuki NAKANE
Masamichi AKIYAMA
Shousuke HATAMURA
2003 12 21
43,87
19971284
951050
19990117
19981285
19981271
20020321
1.25,12
1.27,04
1.36,63
2.15,82
8.39,82
KUSHIRO 33rd Kushiro city small junior high school competition
LADIES
Manami Morito
Ikumi Sugawara
Natsuki Ohata
Sakiko Saito
Haruka Sakamoto
Naomi Nakamura 1989
Nana Osanai
J20021050
J20010907
J20030706
J20021051
J20021047
J20021049
J20030606
B89
B88
B90
B89
B89
B89
B90
LADIES OUT OF COMP.
Shiho Nakajima
Maako Fujiwara
Aya Mishima
Kana Komuro
Saya Sasaki
Meiko Hirama
Emi=Manami Goto
Asuka Omori
Kanae Nagasaka
Risa Oshiro
J20010894
J20021066
J20021144
J19991639
J20030556
J20030898
20030725
J20030778
J20021070
20030599
B89
89
B89
89
B89
89
B88
88
B90
90
B90
90
90
B90 011190
B89
89
90
MEN
Ryo Nagaya
KushiroJHS
Masayuki Ishikawa KushiroJHS Hk
Hironori=Yuutoku Saito
J20010903
Takuya Akamoto
J20021048
Shota Maekawa
20010902
Tsukasa Konno
20010940
Nobuaki Miyamori
J20010901
Kosuke Akagami
J20030605
Wataru Sato
Ichipei=Ippei Kanaya
J20010904
Kohei Kanaya
20030707
Kenta Hotta
MEN OUT OF COMP.
Satoru Migami
Kazuhiro Noro
Takahito Tsukada
89
88
90
88
89
89
90
500
45,82
46,79
47,16
500
45,73
45,75
47,07
47,45
47,49
48,20
58,28
500
44,95
48,28
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
1
2
B88
88
B89 260689
88
1000
1.36,26
1.35,14
1.38,39
1.30,60
1.32,40
1.33,41
1.38,08
5
4
7
1
1
3
6
1000
1.35,95
1.31,07
1.36,77
1.37,40
1.34,39
1.38,65
1.58,03
1.36,40
1.38,26
1.46,57
3
1
5
6
2
8
10
4
7
9
1000
disq.
1.43,13
1.20,39
1.21,26
1.24,63
1.24,79
500
40,21
40,55
41,60
1.26,88
1
2
3
4
2.29,83
2.33,48
2.49,05
1
2
3
1500
5
1
2
3
4
1000
1
2
3
2.21,60
2.25,11
2.28,31
2.36,63
1500
88
J20001515 B89 110789
J20010953 B88
88
J20001514 B89
89
(cyudan) JHA WAM TF / TE
1500
B88
87
B90 031190
B88
17.44,63
16.32,54
17.53,33
2.05,30
2.05,72
2.14,69
2.17,48
2.09,43
2.12,68
2.14,92
2.15,64
2.25,14
2.32,74
3000
1
2
5
8
3
4
6
7
9
10
1500
3000
2
2.17,11
4.31,31
4.44,36
4.40,36
4.45,61
5.02,66
5.18,77
5
1
3
2
4
5
6
20040819
Ryota Seki
Yuto Ebina
Tomohito Yamada
Kyosei Konno
Takuhito = Takuto Ueda
Kazuki Kuramoto
Koyuki=Kazushi Enomoto
Shomu Saito
Yuta Konno
Kyosuke Nakagawa
Daisuke Sakamoto
Kazuki Yoshino Kazunori
Ryunosuke Kawagishi
Shota Kohata
Shun Sato
Tomotaka Kobayashi
Yusuke Kataoka
Shunsuke Yamamoto
Ryuta Nomura
Masakazu Enomoto
Junya Sato
Yosuke Nomura
2003 12 23
IKAHO
20040921
J20021134 B89
B88
20030726
20030555
20010865
20030794
20030796
J20010950
J20001513
J19991637
J20001512
J20021038
20011092
20021096
J20021039
20010951
20030600
20030601
B88
B88
B88
B89
B89
90
90
91
90
90
88
88
88
89
020290
B89
89
89
45,32
46,00
47,52
47,96
49,31
50,32
53,02
4
5
6
7
8
9
10
disq.
1.34,90
1.38,37
2.01,46
1.44,59
1.43,45
1.50,48
1.26,54
1.28,05
1.36,28
ds
4
6
10
8
7
9
1
3
5
90
90
2.12,44
2.18,94
2.27,74
2.33,48
2.09,03
2.16,02
2.16,93
2.18,10
2.18,41
2.20,68
2.21,46
2.23,28
2.29,39
2.29,43
2.36,24
2
8
12
15
1
3
4
6
7
9
10
11
13
14
16
Gunma prefecture selection
LADIES
Minami SUDO
Mizuho INOUE
Risa KOJIMA
Natsuki FUKUDA
Asuka INOUE
Emi SAITO
Hiromi ENDO
Saki KIMURA
19960652
20030653
19991575
20030629
20030650
20030652
19970816
19990329
MEN
Tadami FUKUSHIMA
Yuuji YOKOTE
Yuuki TATSUYUKI
Hidefumi Fuji
Genki MITA
Eiki KAWASHIMA
Akimichi OKADA
Takahiro HOSHIKAWA
Yousuke SAKABE
Shouta OZAKI
19990594
20030645
20010434
980348
20000811
19901129
20011115
20020824
20020856
20001425
2003 12 2324
89
MATSUBARAKO
500
45,27
1000
1.34,74
1.47,30
1.48,47
1.51,04
1.53,83
1.54,90
1500
2.54,23
2.34,60
2.46,60
500
42,26
46,60
50,71
1000
1.26,31
1.45,67
1.21,82
1.22,23
1.31,08
1.35,10
1.37,30
1.37,47
1500
5000
2.07,03
2.06,66
7.56,06
37th national university competition conference (kokkouritsu)
4.23,33
4.42,82
4.50,14
4.46,73
4.50,97
4.50,05
4.45,37
5.22,41
5.15,17
5.05,07
5.31,24
1
2
6
4
7
5
3
10
9
8
11
LADIES
Yukari Omatsu
Junko NAKAMICHI
Kimiko IKEMORI
Miho YAGUCHI
Ruka WATABE
Ayako MINAMISONO
Akiko MIURA
J19951376 270682
20020069
20011137
20020378
20020381
20020379
20020387
MEN
Kensuke NISHIO
Tetsuya SUMINOKURA
Yuusuke OONO
Hiroyasu ORII
Takaaki OOURA
Hideo YAMAMOTO
Yoshikazu HIRASAWA
Daisuke OGAWA
88.01.01
Shinnosuke AWATA
Shuuichi KASHIMA
Mikio NAKAJIMA
Hiroshi SAITO
Katsuhito KAWAI
Takeshi KOUNO
Tomokazu FURUKAWA
Susumu OKU
Shigehiro KANEDA
Akira NITTO
Takashi ONO
Shigeki MORIYA
Teppei MIYAHARA
Takeshi SAITO
Toshiro KIMURA
2003 12 24
ASAMA
20000692
20001416
20001415
20020072
20000689
20011219
20020446
20001464
20010134
20000377
20011218
20020942
20021247
20001468
20020071
20011220
20011216
20011246
20020944
20011245
20020445
20020377
20000579
23.12
1000
1.25,04
1.52,70
23.12
1500
24.12
500
56,50
2.29,61
3.02,47
5.12,90
5.42,66
5.56,50
6.35,00
23.12
1500
2.13,05
2.20,92
2.23,36
2.24,01
2.24,13
2.29,33
2.29,72
2.33,28
2.38,66
2.41,03
2.51,28
3.17,00
23.12
5000
24.12
500
46,59
46,96
47,03
5.40,78
51,14
8.37,34
8.49,08
8.50,98
9.41,00
9.48,94
9.49,41
10.01,40
4.59,27
4.59,04
4.52,95
5.37,96
5.49,57
5.28,84
5.50,07
45,26
46,65
46,86
49,46
MEN
Hiroaki MOMOSE 20031117
Nobuyuki Ichioka
Masaya NARIKI
Shintaro KAMEYAMA
Daisuke MIZUNO
1000
1.37,31
1.58,93
19971288
20010273
500
59,94
971711
20010272
20020320
20031116
24.12
3000
44,59
2003 Gifu prefecture - Tono region competition meeting
LADIES
Yuka KASUGAI
Manami UEDA
24.12
3000
1000
2.03,00
1.19,72
1.35,57
1.40,05
1.43,48
1500
2.26,32
2.29,11
5.20,81
Takanori YOKOYA
Yuu HAYAKAWA
2003 12 24/25
NIKKO
20010276
20031123
2.21,67
2.27,19
30TH JAPAN SPRINT CHAMPIONSHIPS
LADIES
Shihomi SHINYA 19900581
Aki TONOIKE 19892195
Tomomi OKAZAKI 19841189
Sayuri OOSUGA 19941107
Yukari WATANABE 19941176
Maki TABATA 19871743
Maki TSUJI 19970946
Mihoko MOTEKI-AMANO 19902152
Sayuri YOSHII 19970102
Kimiko NURUI 19931109
Tomomi SHIMIZU 19910691
Aya KAJIKI 19941066
Junko OOSUGA 19960179
Yuri OBARA 19932021
Nao NATORI 19980444
Hiromi OOTSU 19970931
Miki HARA 19931607
Eriko SEO 19912234
Shiho ISHIDA 19981003
Megumi YAMAZAKI 19961887
Mika YACHITA 19941184
Yasue ITO 19952063
Minatsu ONODERA 19971375
Fumie KUROSAWA 19980992
Natsumi KANAZAWA 19941065
Kana TAKAHASHI 19951909
Aki HARA 19931608
Wakana SAIKAWA 19932136
Tomoko KAWADA 19970914
Sachie KOBAYASHI 19951399
Nao KODAIRA 19991258
Nozomi OKAZAWA 19951762
Sanna OGAWA 19942103
Yumi YONEKURA 19961092
Takemura Seisakusyo Co
Alpico
Fujikyu Express
Sankyo Seiki co
Fujikyu Express
Tomakomai Skating Union
Shirakaba Tokachi
Yamanakako Yamanashi
Sankyo Seiki co
Tomakomai CEC
Fujikyu Express
Shinshu U. Nagano
Sankyo Seiki co
Fujikyu Express
Chino Nagano
Fujikyu Express
Yamanasi University
Alpico
Ikeda H Tokachi
Sata Construction
Nippon SS University
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
Ikeda H Tokachi
Shinshu U. Nagano
Shinshu U. Nagano
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
Shinshu U. Nagano
Tokyo WCPE
Ina HS Nagano
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
Yamanasi University
158.985
160.295
160.610
161.295
161.605
162.150
162.525
163.300
163.440
163.765
164.020
164.630
164.855
165.960
166.085
166.270
166.520
167.570
167.830
168.515
168.790
168.905
169.420
169.540
170.025
170.095
170.315
170.855
170.860
171.595
172.540
173.355
173.435
173.635
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
24.12
00:39.16
00:39.73
00:39.63
00:39.42
00:39.76
00:40.50
00:40.09
00:40.24
00:40.36
00:40.49
00:40.17
00:40.98
00:40.04
00:41.53
00:41.06
00:41.76
00:40.98
00:41.89
00:40.85
00:41.85
00:41.65
00:40.91
00:42.72
00:41.66
00:41.65
00:41.64
00:42.74
00:41.44
00:41.70
00:41.80
00:42.13
00:43.28
00:42.69
00:41.77
(1)
(4)
(3)
(2)
(5)
(12)
(7)
(9)
(10)
(11)
(8)
(15)
(6)
(19)
(17)
(25)
(15)
(29)
(13)
(28)
(21)
(14)
(32)
(23)
(21)
(20)
(33)
(18)
(24)
(27)
(30)
(34)
(31)
(26)
24.12
01:19.71
01:19.83
01:19.56
01:21.69
01:21.13
01:19.80
01:20.34
01:21.51
01:21.43
01:21.25
01:22.66
01:21.35
01:21.84
01:21.97
01:23.20
01:23.02
01:22.68
01:22.62
01:24.12
01:23.72
01:23.85
01:26.28
01:23.41
01:24.46
01:26.90
01:25.71
01:24.41
01:26.07
01:26.49
01:26.31
01:27.84
01:25.95
01:26.97
01:28.26
(2)
(4)
(1)
(11)
(6)
(3)
(5)
(10)
(9)
(7)
(15)
(8)
(12)
(13)
(18)
(17)
(16)
(14)
(22)
(20)
(21)
(28)
(19)
(24)
(31)
(25)
(23)
(27)
(30)
(29)
(33)
(26)
(32)
(34)
25.12
00:39.04
00:39.69
00:39.59
00:39.28
00:39.35
00:40.90
00:40.49
00:39.97
00:40.23
00:40.52
00:40.72
00:40.40
00:40.42
00:41.43
00:40.78
00:41.33
00:41.11
00:42.09
00:41.24
00:42.01
00:41.63
00:41.27
00:42.45
00:41.78
00:41.25
00:41.61
00:42.14
00:41.70
00:41.16
00:41.64
00:41.71
00:42.67
00:42.49
00:42.20
(1)
(5)
(4)
(2)
(3)
(14)
(10)
(6)
(7)
(11)
(12)
(8)
(9)
(21)
(13)
(20)
(15)
(29)
(17)
(28)
(23)
(19)
(32)
(27)
(18)
(22)
(30)
(25)
(16)
(24)
(26)
(34)
(33)
(31)
25.12
01:21.86
01:21.92
01:23.22
01:23.50
01:23.86
01:21.70
01:23.55
01:24.67
01:24.27
01:24.26
01:23.60
01:25.15
01:26.95
01:24.03
01:25.29
01:23.34
01:26.18
01:24.56
01:27.36
01:25.59
01:27.17
01:27.17
01:25.09
01:27.74
01:27.35
01:27.98
01:26.46
01:29.36
01:29.51
01:30.00
01:29.56
01:28.86
01:29.54
01:31.07
(2)
(3)
(4)
(6)
(9)
(1)
(7)
(14)
(12)
(11)
(8)
(16)
(21)
(10)
(17)
(5)
(19)
(13)
(25)
(18)
(22)
(22)
(15)
(26)
(24)
(27)
(20)
(29)
(30)
(33)
(32)
(28)
(31)
(34)
MEN
Hiroyasu SHIMIZU 19860239
Yusuke IMAI 19890730
Takaharu NAKAJIMA 19951548
Masaaki KOBAYASHI 19930618
Ryouhei SHIMIZU 19921267
Tadashi OBARA 19960251
Yoshihito SHIMOHATA 19960147
NEC
Gunma SU
Nippon SS University
Yamagata Pref. Assoc.
Yoshida Sangyo Corp.
Meiji University
Meiji University
145.055
146.520
146.610
146.705
147.265
147.345
148.765
1
2
3
4
5
6
7
24.12
00:35.55
00:36.40
00:36.25
00:36.10
00:35.93
00:36.26
00:36.56
(1)
(7)
(5)
(3)
(2)
(6)
(10)
24.12
01:13.32
01:12.85
01:12.76
01:13.31
01:13.94
01:13.82
01:14.57
(4)
(2)
(1)
(3)
(8)
(7)
(14)
25.12
00:35.73
00:36.60
00:36.76
00:36.56
00:36.08
00:36.31
00:36.65
(1)
(7)
(9)
(5)
(2)
(3)
(8)
25.12
01:14.23
01:14.19
01:14.44
01:14.78
01:16.57
01:15.73
01:16.54
(2)
(1)
(3)
(4)
(13)
(5)
(12)
Keiichiro NAGASHIMA 19960233
Joji KATO 19910359
Takahiro USHIYAMA 19941055
Shintaro YAMATE 19930883
Toshiyuki OSANO 19921733
Kuniomi HANEISHI 19871221
Yuuya OIKAWA 19930680
Tomokazu SAWA 19930670
Yasuhito NISHIMURA 19951336
Yutaro SHINOHARA 19890766
Shingo DOI 19961876
Yuki SHIMIZU 19951556
Tadayuki SHIBUYA 19971671
Kazuo TERASHIMA 19921137
Shinichiro YOSHIDA 19960202
Kazuaki KOBAYASHI 19941312
Tooru SUZUKI 19961019
Akio OOTA 19971057
Suguru ONO 19970226
Minetaka SASABUCHI 19891478
Yuuki TSUJIMOTO 19960131
Yuya SAKAI 19990794
Yuuji KAMIJO 19991607
Taichi SUGIMOTO 19970450
Daisuke SHINOHARA 19941314
Satoshi KANEKO 19941142
Masataka NISHIDA 19960208
Yudai NATORI 19961075
Yuki SHIRO 19950985
Tomonori KAWATA 19942177
Fuminori SAIKAWA 19970134
Shintaro KONNO 19941761
Koichiro YODA 19961037
Masataka SUZUKI 19951395
Ryu UEHARA 19980407
Shinsuke MIYAZAKI 19960637
Tetsuya SHIMIZU 19970908
Bunpei KAWABATA 19951975
Kazuki SHINOHARA 19960638
2003 12 25
KARUIZAWA
LADIES
Saki EDA
Aoi TANAKA
Chie YAGISHITA
Nao KUWAHARA
Fumiko OKABE
Nihon University
Sankyo Seiki co
Meiji University
Daichi Corp.
Kanezo Construction Gn
Skating Union Tochigi
Bikkuri Donkey
Obihiro Skating Union
Senshu University
Alpen Group
Waseda University
Tateshina Club
Nihon University
Yamagata Pref. Assoc.
Keio University
Meiji University
Nihon University
Meiji University
Nihon University
Hachinohe Skating Assoc.
Senshu University
Hokuyo H Kushiro
Okaya Nagano
Senshu University
Nihon University
Meiji University
Nippon SS University
Nihon University
Nippon SS University
Xerox Akita
Shinshu U. Nagano
Yamanasi University
Senshu University
Yamanasi University
Saku HS Nagano
Nippon SS University
Yamanasi University
Senshu University
Toyo University
149.045
149.350
149.365
149.575
149.660
149.745
149.775
149.875
149.885
149.930
150.030
150.090
150.215
150.220
150.240
150.350
150.550
151.120
151.140
151.155
151.210
151.500
151.575
151.785
152.015
152.490
152.795
152.825
152.965
153.050
153.125
153.345
153.795
154.100
155.080
155.750
156.595
076.015
-
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
4th Saitama prefecture distance championship
20020658
19971302
19991170
19980603
20031137
25.12
500
46,80
48,59
51,27
52,50
53,67
1
2
3
4
5
00:36.60
00:36.10
00:36.99
00:36.91
00:37.13
00:36.44
00:36.45
00:36.93
00:36.57
00:36.76
00:37.13
00:37.13
00:37.01
00:37.02
00:36.92
00:37.39
00:36.79
00:37.06
00:37.32
00:37.28
00:37.35
00:37.65
00:37.00
00:37.75
00:37.48
00:37.44
00:37.55
00:37.41
00:37.03
00:37.12
00:37.93
00:37.37
00:38.31
00:38.19
00:37.90
00:38.38
00:38.72
00:37.79
00:37.93
(12)
(3)
(18)
(15)
(25)
(8)
(9)
(17)
(11)
(13)
(25)
(25)
(20)
(21)
(16)
(32)
(14)
(23)
(29)
(28)
(30)
(37)
(19)
(38)
(35)
(34)
(36)
(33)
(22)
(24)
(41)
(31)
(44)
(43)
(40)
(45)
(46)
(39)
(41)
01:14.68
01:13.99
01:13.75
01:14.54
01:14.43
01:15.20
01:15.49
01:15.35
01:15.24
01:14.96
01:14.18
01:14.68
01:13.74
01:15.18
01:15.05
01:14.37
01:15.23
01:15.76
01:15.36
01:16.23
01:15.08
01:15.29
01:15.38
01:15.35
01:15.80
01:15.45
01:16.97
01:16.17
01:16.37
01:18.92
01:14.90
01:16.44
01:15.53
01:16.07
01:18.20
01:18.43
01:17.97
01:16.45
dsq
JSF 25/26 Dec
25.12(26.12) 25.12(26.12)
1000
1500
1.36,50 2
1.42,29 4
1.47,70 7
1.50,25 8
1.50,30 9
(15)
(9)
(6)
(13)
(12)
(22)
(31)
(26)
(24)
(18)
(10)
(15)
(5)
(21)
(19)
(11)
(23)
(33)
(28)
(37)
(20)
(25)
(29)
(26)
(34)
(30)
(41)
(36)
(38)
(45)
(17)
(39)
(32)
(35)
(43)
(44)
(42)
(40)
00:37.11
00:36.57
00:37.63
00:37.02
00:37.38
00:37.31
00:36.54
00:37.02
00:37.03
00:37.09
00:37.67
00:37.21
00:37.74
00:36.82
00:37.27
00:37.81
00:36.91
00:36.98
00:37.24
00:37.17
00:37.43
00:37.50
00:36.99
00:37.72
00:37.61
00:38.07
00:37.54
00:38.05
00:37.81
00:36.86
00:38.32
00:37.37
00:38.42
00:38.40
00:38.16
00:38.40
00:39.14
(19)
(6)
(31)
(15)
(26)
(24)
(4)
(15)
(17)
(18)
(32)
(21)
(34)
(10)
(23)
(35)
(12)
(13)
(22)
(20)
(27)
(28)
(14)
(33)
(30)
(38)
(29)
(37)
(35)
(11)
(40)
(25)
(43)
(41)
(39)
(41)
(44)
01:15.99
01:19.37
01:15.74
01:16.75
01:15.87
01:16.79
01:18.08
01:16.50
01:17.33
01:17.20
01:16.28
01:16.82
01:17.19
01:17.58
01:17.05
01:15.93
01:18.47
01:18.40
01:17.80
01:17.18
01:17.78
01:17.41
01:19.79
01:17.28
01:18.05
01:18.51
01:18.44
01:18.56
01:19.88
01:19.22
01:18.85
01:20.77
01:18.60
01:18.95
01:19.84
01:19.51
01:19.50
(9)
(38)
(6)
(14)
(7)
(15)
(28)
(11)
(22)
(20)
(10)
(16)
(19)
(24)
(17)
(8)
(31)
(29)
(26)
(18)
(25)
(23)
(41)
(21)
(27)
(32)
(30)
(33)
(43)
(37)
(35)
(44)
(34)
(36)
(42)
(40)
(39)
Misa UMEZAWA
Arisa YAJIMA
Kanami YOSHIDA
Saeko NOHARA
Tomoko HASUMI
19950920
19980610
19980574
19980637
19980614
MEN
Kenta IWASAWA
19970574
Yasunori MIYABE Saitama SU 20031288
Michio SHIMANE
19991174
Kazusa WAKABAYASHI
20021308
Ryuuji SHIMANE
19991172
Shougo SHINODA
20020653
Fumitake OKABE
19970585
Shouta TOMOMITSU
20000728
Yoshiki ENDO
20011359
Manabu HORIGUCHI
20020659
Hiroki ARAI
20000721
Hideyuki KIKUCHI
20010365
Takashi NAITO
19980546
2003 12 26/27
KARUIZAWA
LADIES
Saki EDA
Misa UMEZAWA
Aoi TANAKA
Chie YAGISHITA
Nao KUWAHARA
Ayumi ARAI
Kanami YOSHIDA
Arisa YAJIMA
Saeko NOHARA
Tomoko HASUMI
Fumiko OKABE
MEN
Kenta IWASAWA
Michio SHIMANE
Shougo SHINODA
Takashi NAITO
Manabu HORIGUCHI
Hiroki ARAI
Fumitake OKABE
Shouta TOMOMITSU
Hideyuki KIKUCHI
dns
dns
1.32,53
1.37,91
1.42,51
1.45,19
25.12
500
42,13
42,67
43,19
44,75
50,30
57,16
1
2
3
4
5
6
1
3
5
6
2.24,01
2.30,68
2.43,90
2.40,36
25.12(26.12)
1000
1.29,96 3
1.28,28 1
1.29,91 2
1.33,31 5
1.46,82 7
2.00,70 8
1.32,78 4
1.40,68 6
1
2
4
3
25.12(26.12) 25.12(26)
1500
3000
2.22,24
2.34,31
2.12,34
2.18,57
2.20,89
2.40,47
4
5
1
2
3
6
4.31,87
4.42,14
4.51,21
5.27,62
4.30,18
2
3
4
5
1
25.12
5000
17th Saitama prefecture junior high school competition meeting
7.56,38
20020658
19950920
19971302
19991170
19980603
20040359
19980574
19980610
19980637
19980614
20031137
19970574
19991174
20020653
19980546
20020659
20000721
19970585
20000728
20010365
26.12
500
46,99
47,64
50,34
52,10
52,91
60,94
26.12
1500
1
2
3
4
5
6
27.12
3000
2
1.41,15
3
1.49,02
6
1.33,82
1.42,11
1
4
1.47,53
5
dns
2.27,68
2.30,29
2.42,93
2.43,95
2.45,46
26.12
500
42,76
43,53
58,32
27.12
1000
1.34,15
1
2
3
4
5
26.12
1500
27.12
1000
1.27.73
1.30,80
2.14,18
1
2
3
2.14,10
2.20,69
2.21,57
2.22,93
2.40,20
2.43,78
1
2
3
4
5
6
5.13,85
1
5.37,36
2
27.12
3000
1
3
6
1.30,23
2
1.33,91
4
4.31,28
4.42,21
1
2
4.49,74
3
dsq (5.22,74)
1
Ryuuji SHIMANE
2003 12 26/27
KARUIZAWA
LADIES
Miho MINAMI
Tomoyo NOGUCHI
Machiko OCHIAI
Ayumi YOSHIDA
Yoshie OOTA
Mika IWASAKI
Nagisa TOMOMITSU
19991172
1.47,13
Preliminary round meeting for 53rd national high school championship
26.12
26.12
27.12
27.12
500
1500
1000
3000
19980584
45,47 1
1.33,85 2
19980605
45,59 2
1.33,57 1
20030966
49,24 3
1.46,79 4
19980571
2.18,23 1
4.47,18
20000738
2.19,00 2
4,47,39
19980634
2.27,24 3
5.22,66
20000725
2.32,01 4
1.40,22 3
MEN
Yuuta MATSUMOTO
Hiroyuki OOHASHI
Tetsunori MASUDA
Kazuya OWADA
Masahiro MIYASATO
Shinya YAMAMOTO St
Shouta OKAMOTO
Takahiro YAMAZAKI
Yasuhiro ICHINOHE
Yuuji MIKAMI
Yuuya ARAI
Mitsunari YAGISHITA
Eiji OONUKI
Ryo SAKAMOTO
Shouichi NOGUCHI
Genki KAWAKAMI
Yoshio NAKAMURA
19980607
19960739
19940526
19960741
20010367
20030965
20030964
19980573
19960733
19980549
19991171
19960666
19960730
19960752
20010366
20000735
26.12
500
39,28
39,65
40,16
40,55
44,04
47,93
50,38
60,77
26.12
5000
....
27.12
1000
1.23,94
1.21,28
1.21,23
1.20,90
1
2
3
4
5
6
7
8
7.42,47
7.48,83
25.12
500
39,50
39,82
1
3
1
2
3
27.12
1500
7
4
3
2
1
2
1.20,52
1.22,94
1.23,18
1.25,78
2003 12 25 25th Saitama prefecture high school skating competition
Eiji Onuki
Tetsunori Masuda
5
1
5
6
8
2.08,33
2.10,42
2.11,24
2.13,37
1
2
3
4
2.20,93
2.21,60
2.26,74
2.29,33
5
6
7
8
PACK STYLE
25.12
1000
1.21,61
1.20,76
3
1
2003 12 27/28
FUJIKYU 27.-28.12.2003 - 4TH YAMANASHI JHS SD CHAMPIONSHIPS (27th Yamanasi prefecture junior high school skating
championship conference)
LADIES
Hitomi Yano
Atsumi Watanabe
Fumie Takehara
J20010770 B88
88
J20030208 B88 290389
J20010769 B88
88
27.12
500
45,06
48,64
50,89
1
2
3
27.12
1500
2.20,40
2.36,82
2.37,45
1
2
3
28.12
1000
1.31,59
1.38,47
1.42,87
1
2
3
28.12
3000
4.53,48
5.42,45
5.24,94
1
4
2
Rika Haneda = Hada ?
Mami Asami? Asao
Masako Kozawa
MEN
Yukinari Maeda
Takuya Amano
Itsuki=Tatsuki Otsuka
Fumiya Shinkai
Ryo Kobayashi
Rei Shiohata
Jun Takamura
Ryotaro Chiba
2003 12 27/28
FUJIKYU
J20030244 B90
J20020402 B89
20030206
J20010767
J20020404
J20030243
J20020396
J20030242
J20020391
J20030246
J20030245
2003 12 30/31
OKAYA
LADIES
Kurumi KODAMA
51,13
53,12
54,44
88
210489
211290
89
280590
301089
140590
110590
27.12
500
43,54
44,50
44,71
45,36
45,47
45,94
47,04
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7
2.40,17
2.54,27
2.55,28
27.12
1500
2.13,42
4
5
6
1.47,14
2.04,82
1.50,33
4
6
5
27.12
5000
3
2
4
7
5
6
1000
1.38,95
1.48,03
1.49,60
1.46,91
1.45,51
1.48,44
1.49,02
1.49,84
2.12,52
1
4
7
3
2
5
6
8
9
3.16,99
10
1000
1.42,30
1.46,27
1.49,80
1.52,97
1.54,41
1.58,86
1.58,77
2.08,69
1
2
3
4
5
7
6
8
3
5
6
28.12
1000
1.28,54
1.29,77
1.32,30
1.32,02
1.32,41
1.40,57
1.34,24
1.35,78
1
2.24,97
2.23,30
2.27,32
2.44,53
2.28,63
2.29,16
5.36,53
5.59,92
6.04,52
8.37,34
1
8.40,82
2
1
2
4
3
5
8
6
7
28.12
3000
4.41,32
4.45,72
4.58,40
4.53,22
5.04,54
5.58,29
5.05,64
4.52,84
15TH YAMANASHI JHS SPRINT CHAMPIONSHIPS
LADIES
1.Mitsuba =Mitsuha Matsuoka
J20020405
2.Miyu Kegasawa=Kigasawa
J20020408
3.Ayumi Sakamoto 1988
J20030207
4.Tsugumi=Tsumugi Mori
J20010765
5.Rie Furuhara
J20020400
6.Reimi Watanabe
J20030249
7.Miho Imai
J20010766
8.Makoto=Koto Kegasawa=KigasawaJ20030250
9.Hidemi Asao
J20020401
Makie Shimizu
J20030212
Shiori Watanabe
B89
Asako IKEDA
20030209
MEN
1.Hiroki Naito
2.Kenta Watanabe
3.Kota Imai
4.Shinya Hirajima
5.Shigeyuki Wakao
6.Yuki Shindo
7.Shin Kobayashi
Takuya Watanabe
B88
B89
B90
B89
B90
B89
B90
B90
90
89
88
J20030240
J20030248
J20030216
J20030214
J20030211
J20030215
20031296
B90
500
47,77
49,80
50,04
50,47
52,07
52,04
52,39
52,52
61,59
98,44
91,70
dns
B89 230689
B88 090888
B88
88
B88
88
B89
89
B90
90
B88
88
B90 071190
B89
B90
500
47,68
49,43
50,38
52,43
53,17
54,76
64,44
60,22
B90
90
B90
B90
90
B90
B89
B90 230690
B90
1
2
3
4
6
5
7
8
9
11
10
1
2
3
4
5
6
8
7
500
47,33
49,56
49,66
50,88
52,13
51,52
52,91
52,3
61,54
54,20
1
2
3
4
6
5
8
7
10
9
1000
1.35,33
1.45,38
1.45,92
1.46,10
1.46,35
1.47,36
1.48,71
2.02,93
2.07,72
1.48,83
1
2
3
4
5
6
7
9
10
8
192.240
206.065
207.460
207.855
210.130
211.460
214.165
221.205
253.250
500
47,79
49,46
49,69
50,66
54,50
51,01
64,76
1
2
3
4
6
5
7
1000
1.38,61
1.43,80
1.45,78
1.45,87
1.51,11
1.51,48
1.58,53
1
2
3
4
5
6
7
195.925
203.925
207.860
212.510
220.430
220.940
247.850
26th west Japanese competition meeting
20010658
30.12
1000
1.53,98
30.12
1500
31.12
500
53,09
31.12
3000
1
2
5
4
6
8
7
3
Kanae MIYANAGA
Kazuko TAKAHASHI
Nozomi HARADA
Yoshika SOGA
93.05.21
Yazuho ADACHI
Ayana MAEKAWA
Chika ISHIDA
Juri TANAKA
Masayo UEDA
Hiromi UEDA
Maki MIYAKAMI
Eri USAMI
Yuki AKUNE
Yuki MIZUNO
Rino MURASE
Ayano MAMI
Kyasari RIVERA
Youko HIGUCHI
Kaoru NARUSE
Kyouko AMI
Manami UEDA
Maho KASUGA
19911503
19891022
20010657
20020523
19990116
20020520
19971525
19980101
19981277
19981276
20000181
20001302
20001306
19981279
20010112
20010077
20020521
19981278
20011333
19971524
20010273
19951051
MEN
Minto SEKAI
93.09.15 19991327
Tomoki ADACHI
(20071418) 19981261
Masayuki HIRATA 92.08.12 20011269
Yuusuke KADOGAWA
20000497
Kazuya SAKAKIBARA 91.09.10 19991328
Toyoki MUKAI
20021317
Taketo KASUGA
19990115
Seiya KOIKE
20020713
Jou TOKUKATSU
20031169
Tomonari MITSUOKA(20071537)20000182
Toshitaka ITO (20071423)
19981262
Daisuke UEMURA
86.09.16 19950845
Hirofumi HATTORI
19921815
Takenori TERADA
19950851
Tetsuya SUZUKI
19921136
Daisuke SATO Kanazawa SSC 19950438
Nobuhiko TAKAGI
19920395
Shoutaro TANAKA
19980100
Kazuo HATTORI
19970325
Kazuma WAKATSUKI
19980267
Ryouta ASAI
20010608
Shouta UEMURA 90.07.21
19981474
Hiromitsu NAKAMORI
19940813
Hitoshi TOKUKATSU
20000056
1.56,60
2.00,14
2.05,37
2.05,90
2.06,50
2.33,66
2.41,56
2.59,80
3.04,42
3.07,15
3.07,84
3.10,66
3.10,82
3.13,91
3.23,61
3.23,66
3.47,44
52,76
54,34
57,17
57,44
59,09
63,44
48,74
48,48
52,51
56,34
50,93
53,90
54,79
55,96
52,88
61,38
46,51
48,92
51,81
56,38
5.04,82
30.12
1000
1.50,65
1.59,01
1.59,80
2.03,39
2.16,19
2.17,46
2.25,03
2.27,45
2.27,84
2.36,03
3.53,07
30.12
1500
2.14,90
2.15,77
2.18,12
2.19,16
2.19,92
2.20,18
2.20,57
2.24,49
2.32,05
2.38,68
2.40,53
2.41,19
2.43,00
30.12
5000
31.12
500
51,29
52,93
54,46
57,13
58,70
59,96
62,21
62,12
66,39
59,97
31.12
3000
41,04
4.34,09
39,58
41,18
41,62
41,70
42,74
45,34
48,09
Shigeo MITSUOKA
Taketomo TERADA
Kouji NAKAGAWA
Yuuji KONDO
Masayuki FUJIWARA
Masato SHIRAI
Katsuya MATSUMOTO
Kazuaki YUASA
Akinori TAKAHASHI
Kentaro YAMAMOTO
Yasuyuki HARA
Yuuto MIYOSHI
Taneki? YOSHIKAWA
Katsutoshi IIDZUKA
Takuya ISHIDA
Katsuo TAKAHIRA
Naoki HASHIMURA
Eisuke FUJIOKA
Shinichiro WATANABE
Masatake (Shougo) KAI
Motoyoshi ANZAI
Toshihito KASUGA
Hiromitsu KASUGAI
Kouki AKIYAMA
Hiromi TAKAMATSU
Takashi FUKAGAYA
Kazuyuki TAGUCHI
Taro MATSUO
Yoshinori HOBO
Masaya NARIKI
2004 01 03/04
19990117
19981475
20001301
20010609
19872673
19981803
19970291
19980514
19845734
20001639
19961228
20010075
19990575
20020444
19970015
19950437
20020441
20030903
20001288
19942223
19981321
19951050
19990120
19981272
20031278
19931652
20001633
19880294
19971714
20010272
2.43,15
2.44,05
2.44,77
2.45,11
2.47,26
2.47,91
2.48,57
2.49,58
2.53,47
2.54,60
2.55,51
2.55,65
2.57,80
3.01,07
3.03,79
3.10,52
3.11,00
3.14,75
3.23,69
48,85
48,58
48,57
46,76
49,63
5.41,74
50,84
51,19
46,69
50,45
51,78
5.58,40
51,31
52,36
5.53,83
53,12
9.45,79
5.13,57
39,30
42,79
45,37
46,35
46,93
4.23,36
4.29,04
4.35,23
4.58,02
5.25,84
30th HACHINOHE AOMORI SPRINT CHAMPIONSHIPS (23th junior)
LADIES JUNIOR
1.Yuka Kawasaki
2.Ayumi Okubo
3.Wakana Akita
4.Sachi=Sachika Tanabe=Tanabu
5.Hitomi Nishimura
6.Ayami Koizumi
7.Reina Kawanabe
8.Chifumi Konishi
9.Mai Sato
10.Satoki=Saki Otsubo
11.Shiho Akasaka
12.Mimori=Miteki Narita
13.Kanami Mori
14.Harumi Nishino
15.Maki Fujigamori
J20010571
J19991428
J19991570
J20020603
J20001092
J20001127
J20001113
J20030841
J20030867
J20020622
J20010567
J20020617
J20020628
J20020604
J20010524
B1989
B1988
B1988
B1989
B1990
B1990
B1990
B1990
B1991
B1992
B1991
B1991
B1992
B1989
B1988
89
88
90
89
90
90
90
90
91
92
91
91
92
89
500
46,49
47,67
48,38
48,23
51,23
51,32
51,02
52,10
51,92
52,89
52,17
52,65
53,19
54,63
51,58
1
2
4
3
6
7
5
10
9
13
11
12
14
15
8
1000
1.31,75
1.37,50
1.36,23
1.36,24
1.40,58
1.41,11
1.43,61
1.43,88
1.46,97
1.46,38
1.49,66
1.48,89
1.50,51
1.49,72
1.39,74
1
4
2
3
6
7
8
9
11
10
13
12
15
14
5
500
46,26
46,67
47,90
48,56
50,13
49,95
51,00
50,50
51,55
51,52
51,09
53,04
52,84
52,90
66,19
1
2
3
4
6
5
8
7
11
10
9
14
12
13
21
1000
1.33,72
1.38,25
1.37,15
1.38,84
1.41,31
1.42,50
1.42,78
1.44,08
1.45,51
1.45,59
1.47,09
1.47,86
1.47,29
1.47,00
1.41,05
1
3
2
4
6
7
8
9
10
11
13
15
14
12
5
185.485
192.215
192.970
194.330
202.305
203.075
205.215
206.580
209.710
210.395
211.635
214.065
214.930
215.890
218.165
16.Remi Kojima
17.Maki Kudo
18.Kino Ichinohe
19.Mizuki Niiyama
20.Naho (Nao) Akasaka
21.Masako=Hiroko Kumano
LADIES
1.Yoshie Matsuo
2.Yumi Kojima
3.Haruka Motomiya
Megumi NOSATO
MEN JUNIOR
1.Shinichiro Ikeda
2.Toru Kanahama=Kanehama
3.Fuyuki Omori
4.Yukita=Yukitaka Murayama
5.Norimasa Zaike
6.Yoshinori Kimura
7.Tatsuhiko Azuma
8.Takaya Yoshimoto
9.Yoshiki Tanabu
10.Yuta Sato 1992
11.Shun Matsuo
12.Masahiro Baba
20010535
13.Yusuke Sasaki
14.Hitoshi Otanaka
15.Taro Matsumoto
16.Ryuki=Kanji Nishina
17.Ryusuke Nakamura
18.Yuta Jinba
19.Yutaka Kakeuchi
20.Kodai Nakamura
21.Kazuo Arayashiki
22.Masaki (Yuuki?)Matsukawa
23.Tomotaka Terazawa
24.Tatsuhiko Hokirigawa
25.Yudai Inagaki
Tomo SASAKI
MEN
1.Kazuaki=Takaaki Matsuo
2.Mamoru Ishioka
3.Masayoshi Shimomura
4.Tota Kashiwazaki
5.Sota Takahashi
6.Seiya (Masaya?)Nakamura
7.Hiroaki Matsukura 1988
J19991568
J20020625
J20020626
J2005AO13
J2006AO01
J20030876
B1990
B1992
B1992
B1992
B1993
B1994
90
92
92
93
94
55,30
55,64
56,53
55,38
59,90
66,42
16
18
19
17
20
21
1.50,57
1.54,03
1.56,32
2.01,11
2.02,64
2.12,01
16
17
18
19
20
21
54,77
54,09
54,19
55,37
57,52
63,17
17
15
16
18
19
20
1.48,64
1.52,11
1.50,70
2.07,81
2.01,17
2.08,59
16
18
17
20
19
21
219.675
222.800
224.230
235.210
239.325
259.890
J19991402 B1987 290288
J19991569 B1987
87
J19991395 B1986
86
19991443
500
45,53
50,88
50,24
dns
1
3
2
1000
1.32,75
1.37,80
1.40,54
1
2
3
500
45,38
49,07
49,46
1
2
3
1000
1.33,90
1.38,75
1.38,54
1
3
2
184.235
198.225
199.240
J19991437
J19991438
J20010550
J20010570
J20001106
J20010545
J19991461
J20001115
J20020629
J20020615
J19991432
J20010525
J20030838
J20010569
J20010536
J20010572
J19991431
J20010562
J20001094
J20020616
J19991442
J20010528
J20001131
J20010523
J20001116
20001130
B1988
B1988
B1989
B1989
B1989
B1990
B1988
B1989
B1991
B1992
B1989
B1990
B1990
B1991
B1990
B1991
B1988
B1989
B1990
B1992
B1989
B1991
B1991
B1989
B1989
500
42,12
43,23
42,99
43,73
44,35
43,84
44,53
44,06
44,63
44,58
45,78
45,75
46,76
46,50
46,23
45,74
46,87
46,61
46,83
48,70
49,45
47,40
50,04
48,24
49,92
dns
1
3
2
4
7
5
8
6
10
9
13
12
17
15
14
11
19
16
18
22
23
20
25
21
24
1000
1.26,16
1.25,60
1.28,97
1.28,14
1.27,41
1.28,28
1.27,95
1.30,52
1.28,66
1.29,75
1.30,93
1.32,04
1.33,48
1.33,63
1.36,05
1.35,56
1.33,47
1.35,43
1.37,29
1.40,97
1.39,58
1.52,41
1.46,12
1.37,98
1.42,74
2
1
8
5
3
6
4
10
7
9
11
12
14
15
18
17
13
16
19
22
21
25
24
20
23
500
42,14
43,13
43,21
42,94
43,41
43,41
43,64
43,28
44,10
44,09
45,61
45,13
45,55
45,96
45,52
45,90
46,71
46,79
46,58
47,47
48,82
46,85
48,62
60,60
63,57
1
3
4
2
6
6
8
5
10
9
14
11
13
16
12
15
18
19
17
21
23
20
22
24
25
1000
1.24,80
1.25,90
1.28,48
1.28,41
1.27,07
1.28,04
1.28,35
1.29,80
1.30,12
1.31,06
1.29,37
1.31,80
1.32,28
1.34,11
1.33,85
1.35,37
1.34,25
1.34,51
1.36,16
1.37,04
1.39,32
1.35,71
1.45,34
1.38,48
1.41,50
1
2
7
6
3
4
5
9
10
11
8
12
13
15
14
18
16
17
20
21
23
19
25
22
24
J19981528
J19872290
J19981526
J19981538
J19981524
J19981552
J20030834
B1985 210585
B1974 290574
B1985 140985
B1985
85
B1985
85
B1987
87
88
1
2
3
4
7
5
9
1000
1.17,04
1.17,55
1.19,55
1.20,05
1.20,24
1.21,40
1.23,05
1
2
3
4
5
6
7
500
37,90
38,41
40,47
40,39
40,01
40,36
41,29
1
2
6
5
3
4
9
1000
1.16,60
1.15,41
1.20,04
1.19,68
1.21,06
1.21,47
1.21,93
2
1
4
3
5
6
7
180289
88
89
89
060589
90
88
89
020491
92
270290
90
90
91
90
91
88
89
90
92
91
89
500
38,06
38,23
39,63
40,43
41,16
40,49
41,41
169.740
172.110
174.925
174.945
175.000
175.410
176.320
177.500
178.120
179.075
181.540
182.800
185.190
186.330
186.700
187.105
187.440
188.370
190.135
195.175
197.720
198.310
204.390
207.070 Horikirigawa?
215.610
152.780
153.120
159.895
160.685
161.820
162.285
165.190
8.Wataru=Kazumitsu Okubo
9.Takayuki Wakasa
10.Keisuke Yoshimoto
11.Tadao Arayashiki
12.Takehiro Takahashi
13.Takaaki Koizumi
14.Shogo Matsuhashi
15.Masataka Shibata
16.Toshihiro Shishiuchi
17.Yusuke Miyafuru-Miyako
18.Yusuke Kariya
19.Noritsugu Fujigamori
20.Unya Unsei?Nakano
21.Takanori Otsu
Yuichi Kato
Shunichi ISE
Minetaka SASABUCHI
Takumi NISAWATAI
Youhei KANAHAMA
2004 01 05
CHINO
MEN
Yoshinori HOBO
Hiromitsu KASUGAI
Kouki AKIYAMA
Toshihito KASUGA
IKAHO
LADIES
Yukako Koike
Manami Ichiba
Mai Miyazaki
Hiromi Suzuki
Saki Kimura
Kozue Zenyoji
B1986
B1986
B1987
B1986
B1985
B1987
B1986
B1986
B1986
B1987
B1985
B1986
B1987
B1987
B1985
86
86
87
86
85
87
86
86
86
87
85
86
87
87
85
41,28
40,90
42,28
41,90
42,37
42,90
41,67
44,46
42,94
43,44
45,37
46,46
45,80
58,08
43,09
dns
dns
dns
dns
8
6
12
11
13
14
10
18
15
17
19
21
20
22
16
1.24,14
1.23,85
1.23,27
1.24,33
1.24,64
1.25,63
1.28,01
1.25,26
1.27,67
1.28,33
1.29,16
1.29,21
1.31,10
1.28,03
1.31,92
10
9
8
11
12
14
16
13
15
18
19
20
21
17
22
40,87
41,15
41,70
41,32
42,37
41,96
41,76
43,32
43,04
42,03
44,95
45,44
44,88
44,80
WD
7
8
11
10
15
13
12
17
16
14
20
21
19
18
1.22,93
1.24,40
1.22,09
1.23,87
1.25,48
1.24,56
1.25,45
1.23,03
1.28,12
1.31,57
1.27,83
1.27,91
1.29,68
1.26,54
Gifu prefecture selection
LADIES
Chikako ITO
Masayo UEDA
Kaoru NARUSE
2004 01 06/07
J19991385
J19991572
J20001067
J19991384
J19981856
J19991455
J19991392
J19991399
J19991386
J20001547
J19981869
J19991396
J19991440
J19991415
J19981857
19911386
19891478
19991422
19991441
5.1
500
48,44
50,58
19951049
19981277
20011333
5.1
3000
5.38,71
5.1
1500
2.28,00
2.30,78
2.32,52
19971714
19990120
19981272
19951050
5.1
5000
8.56,55
8.20,38
38 th Gunma prefecture junior high school championship
J20001618
J20010433
J20010416
19960672
J19990329
J20030647
B88 111188
B88 240389
B90 041090
B88
B90
90
B90
90
6.1
500
43,58
44,78
46,53
49,04
51,20
51,70
1
2
3
4
5
6
7.1
1000
1.27,64
1.34,03
1.35,82
6.1
1500
1
3
4
7.1
3000
9
12
8
11
15
13
14
10
19
21
17
18
20
16
165.685
166.175
166.660
167.320
169.800
169.955
170.160
171.925
173.875
175.420
178.815
180.460
181.070
190.165
Miho NABEYA
Tomomi NABEYA
Madoka Imai
Miho Sugai
Yuka Tojo
Nanayo Ichiba
Mio Kuroiwa
Kanoko Kobayashi Kubo 1988
Kanoko=Nanako Kubo 1991
Nagisa SATO
MEN 1
Yoshihiro Musya
Kohei Takano
Junichi Sato
Kazuya Yamazaki
J20010427
J20020820
J20030642
J20020858
MEN 2
Ryusuke Yamagoshi
Yoshinori Hoshikawa
Shingo Tanaka
Teruyuki Ogawa
Takayuki Nabeya
Tsubasa Isomura
Hayato NISHIYAMA
Sho Yoshida
Suke Xxxma
Shunya Tsuchiya
Daiki Kuroiwa
Yosuke Sakabe
Ryosuke Sakazume
Kyouhei KIMURA
Yuuji YOKOTE
Shouhei HAMANO
Gaku KAWAMURA
Akihiro INOUE
Yasunari Kuroiwa
Shuta Ozaki
Masataka Ishida
Taiyo Mida = Mita
Dan Tomomasa
2004 01 06/07
LADIES
IKAHO
19970799
19970797
J20001617
J20021183
J19991574
J20010417
J20001428
J20010426
J20010428
19990327
J20001426
J20010431
J20010424
J20000809
J19970795
J19970800
20010433
J20010422
B88
J20010518
J20010432
J20020856
J19991576
19990328
20030645
20000798
20000802
20020885
J20010436
J20010425
J20010431
J20010420
J20020875
52,11
53,00
B88
B88
B89
B90
B89
B88
B90
240888
011088
2
5
6
040990
030589
88
180191
B88
B90
B90 030690
B90
B87
B88
B88
B90
B88
B88
1.27,98
1.37,74
1.39,71
080389
260688
290488
260690
88
6.1
500
43,54
46,35
47,46
51,16
6.1
500
38,37
39,48
41,18
42,47
43,51
43,83
50,02
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
B88
7.1
1000
1.28,12
1.32,74
1.41,05
1.48,77
2.20,08
2.23,49
2.28,74
2.29,64
2.44,34
2
3
4
5
6.1
1500
1000
1.17,37
1.22,16
1.25,83
1.34,06
1
2
4
6
1.46,98
1.24,48
1.29,49
3
5
B88 101288
B88 050289
B89
B88
B89
38th Gunma prefecture high school championship
6.1
1500
1
6
4.59,34
5.07,07
5.16,34
5.22,92
1
2
3
4
1
2
3
4
B88 010289
B88 090189
B90
B89
6.1
500
2.17,02
2.29,96
7.1
3000
2.12,06
2.21,91
2.09,41
2.17,88
2.22,95
2.31,24
2.31,36
2.32,24
2.37,24
2.37,32
2.41,96
6.1
5000
3000
2
4
1
3
5
6
5.10,85
5
4.27,63
4.38,50
4.42,70
4.43,82
5.24,21
1
2
3
4
6
7.31,38
7.58,40
8.09,51
8.06,15
1
2
4
3
Megumi Kawada
Aya IIJIMA
MEN
Kazuki Okumura
Kenta KUROIWA
Kenta NAKANO
Seiji Hoshikawa
Yoshitaka Shinohara
Genki MITA
Morihiro TAKANO
Nobumitsu Kuroiwa
2004 01 07
J19971619 091187
19980352
20030641
87
19990342
19941211
J19980362
85
J19980361
85
20000811
19960658
J20000819 100987
42,69
2.22,72
6.1
500
39,35
42,09
44,38
5.07,71
6.1
5000
7.1
10000
7.11,90
7.27,05
7.55,64
8.11,16
14.52,55
HACHINOHE 54th Aomori prefecture junior high school conference winter competition
LADIES
Wakana Akita
Ayami Koizumi
Chifumi Konishi
Harumi Nishino
Yuki Matsuda 1990
Hikaru Sakacho
Eriko Terasawa
Sachi Miura
Ayumi Okubo
Reina Kawanabe
Hitomi Nishimura
Yuka Kawasaki
Sachi=Sachika Tanabe=Tanabu
Maki Fujigamori
Remi Kojima
J19991570
J20001127
J20030841
J20020604
J20001139
J20001136
J20030839
J20001138
J19991428
J20001113
J20001092
J20010571
J20020603
J20010524
J19991568
B1988
B1990
B1990
B1989
B1990
B1990
B1990
B1990
B1988
B1990
B1990
B1989
B1989
B1988
B1990
MEN
Shinichiro Ikeda
Fuyuki Omori
Yuta Jinba
Taro Matsumoto
Yudai Inagaki
Yuki Izumiyama
Yuki Kanehama
Masahiro Itabashi
Taisuke Motomiya
Souhei MATSUDA
Toru Kanahama=Kanehama
Yukita=Yukitaka Murayama
Yoshinori Kimura
Masahiro Baba
20010535
J19991437
J20010550
J20010562
J20010536
J20001116
J20030837
J20001121
J19991433
J20010539
20001142
J19991438
J20010570
J20010545
J20010525
B1988 180289
B1989
89
B1989
89
B1990
90
B1989
89
B1990
B1989
B1989
B1989
B1988
B1989
B1990
B1990
90
90
90
89
90
90
500
46,73
49,81
50,51
53,12
55,40
56,73
66,18
68,40
1
2
3
4
5
6
7
8
88
90
90
89
89
1000
1.50,11
1.42,35
1.45,94
1.48,88
1.51,97
1.56,73
2.21,27
2.23,64
1.38,28
1.43,74
2.00,03
1500
6
2
4
5
7
8
10
11
1
3
9
90
88
89
90
90
500
41,83
42,53
46,77
46,82
48,10
48,72
48,87
49,50
51,03
WD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1000
1.25,38
1.29,35
1.36,42
1.34,31
1.42,64
1.46,12
1.42,01
1.42,85
1.46,83
WD
1.26,58
1.28,84
1.31,21
1.32,99
2.33,09
2.35,36
2.35,04
2.25,03
2.28,33
2.36,40
2.48,89
3000
3
5
4
1
2
6
7
1500
3000
1
4
8
7
10
12
9
11
13
2
3
5
6
2.12,44
2.19,97
2.20,86
2.21,49
5.09,26
5.06,11
5.19,64
5.45,41
1
3
4
5
2
1
3
4
5000
Yusuke Sasaki
Norimasa Zaike
Kazuo Arayashiki
Shun Matsuo
Tatsuhiko Azuma
Takaya Yoshimoto
Ryusuke Nakamura
Tomo Sasaki
Yutaka Kakeuchi
Tatsuhiko Hokirigawa
2004 01 07 / 08?
NIKKO
LADIES
Nana OOTSUKI
MEN
Takuya KOMATSU
Satoshi TAKAHATA
Yasutaka WADA
Takayuki HIRAISHI
Hidetoshi OSODA
2004 01 06/09
NIKKO
LADIES
Tomoko KAWADA 19970914
Yasue ITO 19952063
Aya KAJIKI 19941066
Miki HARA 19931607
Natsumi KANAZAWA 19941065
Mika YACHITA 19941184
Yumi YONEKURA 19961092
Sachie KOBAYASHI 19951399
Takara SATO 19970227
Yuko YOSHIDA 19960244
Asuka TAKAHASHI 19960218
Masaki KUZUMI 19960401
Kaori NIOUZU 19941249
Nobuko YAMADA 19970090
Asako UEDA 19951351
Hitomi CHIBA 19960098
Tomomi HAKAMADA 19940911
Akiko MIURA 20020387
Ruka WATABE 20020381
Miyuki SUGIMURA 20010759
Mizue SUGAWARA 19951437
Yukari OOMATSU 19951376
J20030838
J20001106
J19991442
J19991432
J19991461
J20001115
J19991431
J20001130
J20001094
J20010523
B1990
90
B1989 060589
B1989
B1989 270290
B1988
88
B1989
89
B1988
88
B1990
B1990
90
B1989
Horikirigawa?
2.19,26
2.36,96
2.40,30
2
6
7
4.52,60
4.44,59
5.53,03
4.48,05
4.50,28
4.54,29
5.04,47
5.09,22
5.13,39
5.17,22
4
1
10
2
3
5
6
7
8
9
8.01,54
8.09,61
8.45,35
8.31,38
8.52,83
8.52,83
8.56,42
Tochigi prefecture competition meeting
19990158
20030108
19990320
20030107
19990152
20010087
7.1
500
60,39
7.1
1500
3.13,50
8.1
1000
2.13,42
8.1
3000
7.19,81
7.1
500
53,07
53,10
55,97
7.1
1500
2.49,41
2.44,08
2.52,62
8.1
1000
8.1
3000
6.08,46
5.51,29
6.28,74
1.50,01
1.59,04
1.21,00
1.24,42
76TH STUDENT INTER COLLEGE CHAMPIONSHIPS
Shinshu U. Nagano
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
Nippon SS University
Yamanasi University
Tokyo WCPE
Akita University
Nippon SS University
Waseda University
Daito University
Daito University
Tokyo WCPE
Daito University
Hokusho University
Tokyo WCPE
Tsuru University
Tsuru University
Tsuru University
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
082.23
082.36
082.64
082.74
083.97
084.33
084.80
084.93
085.78
085.85
086.26
086.76
089.99
090.35
090.53
090.73
091.36
108.71
120.90
125.54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6.1
00:41.11
00:41.34
00:41.39
00:41.77
00:42.37
00:42.40
00:42.53
00:42.88
00:42.88
00:42.92
00:43.90
00:43.23
00:45.24
00:45.76
00:45.59
00:46.02
00:45.62
00:55.16
01:07.87
01:08.42
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
12
11
13
16
14
17
15
18
19
20
7.1
00:41.12
00:41.02
00:41.25
00:40.97
00:41.60
00:41.93
00:42.27
00:42.05
00:42.90
00:42.93
00:42.36
00:43.53
00:44.75
00:44.59
00:44.94
00:44.71
00:45.74
00:53.55
00:53.03
00:57.12
7.1
3
2
4
1
5
6
8
7
10
11
9
12
15
13
16
14
17
19
18
20
04:34.15
04:35.76
1
2
8.1
01:28.60
01:28.80
01:23.54
6
9
1
9.1
01:26.06
3
01:28.23
01:32.45
01:32.46
01:32.47
4
11
12
13
01:33.48
14
01:38.22
01:36.76
18
17
01:59.64
01:48.03
02:10.65
20
19
21
02:11.91
02:08.74
4
1
1
2
4
3
5
5
7
Minatsu ONODERA 19971375
Erika OKI 19960194
Yuu SHIMOJI 19960161
Asami HASEGAWA 19981866
Minako MERA 19960210
Nozomi FUJII 19941740
Sada YOSHIDA 19981037
Orina NAKAJIMA 19921332
Chiaki ASAKURA 19961881
Yuka TARUISHI 19951355
Masako KOIKE 19961915
Nozomi OKAZAWA 19951762
Naomi KITAHASHI 19951254
Miki HARA 19931607
Masaki KUZUMI 19960401
Mayu SUDO 19941173
Aki HARA 19931608
Kana TAKAHASHI 19951909
Erika IDE 19952014
Tomoko SHIRASAKI 20011147
Shinshu U. Nagano
Tokyo WCPE
Nippon SS University
Nippon SS University
Shinshu U. Nagano
Nippon SS University
Tokyo WCPE
Yamanasi University
Tokyo WCPE
Daito University
Daito University
Yamanasi University
Daito University
Yamanasi University
Daito University
Tokyo WCPE
Yamanasi University
Shinshu U. Nagano
Tokyo WCPE
Tsukuba University
MEN
Tadashi OBARA 19960251
Keiichiro NAGASHIMA 19960233
Akio OOTA 19971057
Tooru SUZUKI 19961019
Kodai MATSUHASHI 19970455
Yasuhito NISHIMURA 19951336
Suguru ONO 19970226
Yuki SHIRO 19950985
Yoshihito SHIMOHATA 19960147
Yuuki TSUJIMOTO 19960131
Ryou HASHIDZUME 19950613
Masataka NISHIDA 19960208
Bunpei KAWABATA 19951975
Hiroki ISHIGURO 19951496
Masataka SUZUKI 19951395
Shinsuke MIYAZAKI 19960637
Tooru TANAKA 19960232
Hirofumi HATTORI 19921815
Manabu OSADA 19941401
Yuji SAKUMA 19960097
Tatsuya HINATA 19951570
Kazuki SHINOHARA 19960638
Shintaro KONNO 19941761
Kesato MIYAZAKI 19941313
Hiroki HIRAKO 19951976
Michio TAKAHASHI 19951250
Michihiro ARA 19960237
Naoyuki YOSHIMURA 19961676
Shigeyuki DEJIMA 19951287
Kaoru HATAKEYAMA 19951511
Hiroya KUROSAKA 19960126
Tomohide IDE 19961043
Meiji University
Nihon University
Meiji University
Nihon University
Toyo University
Senshu University
Nihon University
Nippon SS University
Meiji University
Senshu University
Toyo University
Nippon SS University
Senshu University
Daito University
Yamanasi University
Nippon SS University
Yamanasi University
Kanto Gakuin Univ.
Kanto Gakuin Univ.
Kanto Gakuin Univ.
Daito University
Toyo University
Yamanasi University
Meiji University
Meiji University
Toyo University
Senshu University
Meiji University
Senshu University
Nippon SS University
Nihon University
Senshu University
04:35.97
04:38.73
04:39.87
04:42.47
04:43.07
04:43.29
04:46.15
04:46.72
04:47.24
04:59.76
05:00.78
05:02.08
NF
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-
01:25.42
01:28.41
01:28.64
01:28.72
01:31.60
01:33.59
01:36.11
073.41
073.53
073.99
074.06
074.08
074.63
074.71
074.84
075.22
075.50
075.85
075.86
075.95
076.34
076.70
076.81
077.45
078.90
079.03
079.71
082.99
120.90
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-
6.1
00:37.33
00:37.00
00:37.36
00:37.29
00:37.22
00:37.49
00:37.51
00:37.56
00:37.46
00:37.90
00:38.10
00:37.96
00:37.93
00:38.09
00:38.49
00:38.52
00:38.62
00:39.60
00:39.52
00:39.65
00:41.83
00:38.09
NF
4
1
5
3
2
7
8
9
6
10
15
12
11
13
16
17
18
20
19
21
22
13
-
7.1
00:36.08
00:36.53
00:36.63
00:36.77
00:36.86
00:37.14
00:37.20
00:37.28
00:37.76
00:37.60
00:37.75
00:37.90
00:38.02
00:38.25
00:38.21
00:38.29
00:38.83
00:39.30
00:39.51
00:40.06
00:41.16
01:22.81
7.1
2
11
5
15
8
6
9
7
10
12
14
02:19.16
2
5
7
8 02:11.87
10
15
16 02:33.03
13
8.1
1
2
3
4
5
6
7
8
11
9
10
12
13
15
14
16
17
18
19
20
21
22
07:00.19
07:01.50
07:03.07
07:03.90
07:06.37
07:07.31
07:07.53
07:07.86
07:08.25
02:10.31
02:14.92
02:11.93
02:32.21
02:14.14
02:12.44
02:14.29
02:13.58
02:14.60
02:17.11
02:21.75
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
16
8.1
01:15.81
4
01:16.93
01:16.69
01:18.13
9
6
14
01:17.64
01:18.40
01:19.20
10
15
17
01:24.02
01:18.08
23
12
01:22.28
20
01:23.32
01:26.86
22
24
01:18.08
12
9.1
14:27.13
14:35.12
14:41.86
14:41.77
1
4
6
5
14:34.31
14:47.98
3
7
02:04.47
20
01:56.03
01:58.37
5
11
Eiji KOHARA 19941051
Yuusuke HIRAMORI 19960245
Yoshihiro KATO 19951252
Takao MURASAKI 19940629
Kotaro ENDO 19970473
Takahiro KASAI 19971675
Takayuki SATO 19960551
Keisuke YANO 19971654
Ryuichi SATO 19960513
Masayuki SAKAMOTO 19951523
Naoki YASUDA 19951539
Kousuke TADA 19981633
Shingo YOSHIDA 19951424
Tadashi OBARA 19960251
Takaharu NAKAJIMA 19951548
Kazuaki KOBAYASHI 19941312
Kazuya YOSHIZAWA 19911292
Taichi SUGIMOTO 19970450
Takahiro USHIYAMA 19941055
Tadayuki SHIBUYA 19971671
Tomoki TAGO 19991631
Atsushi MASUDA 19970130
Itsuki UEHARA 19961031
Satoshi KANTO 19960639
Seitaro OOTOUGE 19960507
Yuta OGASAWARA 19940633
Masanobu HASHIHARA 19941064
Shinya KUROIWA 19950598
Takaaki SHIRAISHI 19960654
Teppei MORI 19970952
Yuuki KAWAGISHI 19951318
Tomoki MAEDA 19941168
Teruhiro SUGIMORI 19951293
Akihiko KANNO 19971158
Takuya NOZAKI 19941222
Tetsuya SHIMIZU 19970908
Hokuto NAKAGAWA 20000191
Nihon University
Nippon SS University
Yamanasi University
Toyo University
Nihon University
Toyo University
Daito University
Kanto Gakuin Univ.
Yamanasi University
Yamanasi University
Nippon SS University
Daito University
Kanto Gakuin Univ.
Meiji University
Nippon SS University
Meiji University
Yamanasi University
Senshu University
Meiji University
Nihon University
Nippon SS University
Kanto Gakuin Univ.
Daito University
Toyo University
Meiji University
Senshu University
Nihon University
Nippon SS University
Kanto Gakuin Univ.
Toyo University
Senshu University
Toyo University
Meiji University
Nippon SS University
Toyo University
Yamanasi University
Kanto Gakuin Univ.
MEN GROUP 2
Shinichiro YOSHIDA 19960202
Tooru MATSUMOTO 19950979
Masayuki KOJIMA 19941014
Hitoshi SAITO 19941248
Shoushi HARADA 19970922
Yuuki ISHIZEKI 19921444
Shunichi CHIBA 19960144
Hiroyasu ORII 20020072
Yousuke EGUCHI 20020773
Keisuke SATO 19960929 Tokyo
Masatsugu SHIMIZU 20001192
Shuuichi KASHIMA 20000377
Shunsuke TAKENAKA 19970981
Akira NITTO 20011246
Tomokazu FURUKAWA 20020071
Keio University
Hosei University
Hosei University
Sendai University
Sendai University
Waseda University
Kokushikan University
Tsukuba University
Keio University
Rikkyo University
Shinshu U. Nagano
Tohoku University
Shinshu U. Nagano
Tohoku University
Tsukuba University
07:08.64
07:08.99
07:11.11
07:14.20
07:15.05
07:17.57
07:22.16
07:28.12
07:28.46
07:31.21
07:31.69
08:06.85
08:26.98
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
01:14.68
01:15.64
01:15.79
01:15.97
01:16.75
01:16.85
01:17.97
01:18.76
01:20.00
01:21.24
01:22.48
14:53.01
14:33.03
14:53.09
12
2
13
14:49.79
14:51.20
15:09.98
15:40.49
15:23.46
15:38.36
8
10
16
21
17
20
1
2
3
5
7
8
11
16
18
19
21
14:51.13
14:52.38
14:55.22
14:58.89
15:24.67
15:29.26
075.10
076.78
077.42
079.86
080.13
082.09
086.86
087.98
089.69
089.88
090.92
091.52
095.23
097.88
101.93
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6.1
00:37.93
00:38.32
00:39.27
00:40.20
00:40.57
00:41.59
00:44.34
00:43.59
00:45.58
00:44.87
00:45.30
00:46.32
00:53.69
00:49.14
00:43.96
1
2
3
4
5
6
9
7
12
10
11
13
15
14
8
7.1
00:37.17
00:38.46
00:38.15
00:39.66
00:39.56
00:40.50
00:42.52
00:44.39
00:44.11
00:45.01
00:45.62
00:45.20
00:41.54
00:48.74
00:57.97
7.1
1
3
2
5
4
6
8
10
9
11
13
12
7
14
15
8.1
05:53.74
06:07.03
02:43.19
23
01:57.10
02:19.39
7
22
01:55.33
01:54.82
01:57.23
01:57.82
01:55.87
01:54.98
3
1
8
9
4
2
02:02.75
02:03.57
16
19
9
11
14 01:58.44
15
18 02:03.10
19
01:56.05
01:57.99
01:58.68
01:59.63
01:59.91
02:02.89
02:09.31
9.1
02:00.31
02:04.05
3
4
02:10.45
7
02:26.56
10
02:09.17
6
10
11
12
18
6
10
13
14
15
17
21
Genki MATSUOKA 19961889
Katsunori SATO 19970099
Fuminori SAIKAWA 19970134
Keigo SATO 19970097
Yasuhito NAKAHARA 19970533
Shigeki MORIYA 20011245
Noburo OOTE 20010754
Masahiro MIZUSHIRI 20011146
Shingo DOI 19961876
Sumito SHIMOKAWA 20000441
Tetsuya FUKUDA 20020384
Motoyoshi ANZAI 19981321
Hiroyuki YANAGIMACHI 19940618
Kenichi TSUTSUI 20020070
Shinnosuke AWATA 20010134
2004 01 10/11
Waseda University
Hosei University
Shinshu U. Nagano
Hosei University
Keio University
Tohoku University
Tsuru University
Tsukuba University
Waseda University
Morioka University
Tsuru University
Hosei University
Sendai University
Tsukuba University
Tohoku University
07:11.59
07:13.04
07:18.18
07:31.27
07:51.70
08:49.26
09:04.31
09:20.23
1
2
3
4
5
6
7
8
04:27.83
04:17.73
04:56.66
04:45.95
05:40.99
05:43.75
05:53.39
04:15.85
04:52.21
06:16.35
3
2
01:57.01
6
4
7
8
9
1 01:54.88
5 02:11.72
12 02:34.56
02:04.20
02:12.25
02:38.93
02:59.12
OBIHIRO 34th Hokkaido junior high school conference
LADIES
Chiaki KOSAKA 20010872
Yukana NISHINA 20021059
Aya HASHIMOTO 20021024
Yumi KAWAGUCHI 20010975
Yoshimi YOSHIMURA 20021085
Yasuko HIRONO 20010879
Minami OOTSUKA 20010927
Sayaka FUKUYAMA 20021125
Chie MATSUYAMA 20010924
Ayaka SATO 20030583
Yuumi ASAI 20010983
Tomomi ISOGAWA 20021062
Ikumi SUGAWARA 20010907
Marina GOU 19991654
Keiko WATANABE 20010918
Yuka NARISAWA 20021092
Aya MISHIMA 20021144
Haruka CHIBA 20010869
Maya GOTO 20010992
Natsumi KOBAYASHI 20021061
Miyuki SATO 20021065
Tsubasa KATO 20021086
Manami MORITO 20021050
Natsuo OHATA 20030706
Tomoka KUDO 20011023
Ayumi FUJIMURA 20021014
Eri SHIRAKI 20011144
Yumi FUNAHASHI 20021090
Miki KUNISHIMA 20021060
Chisato AIZAWA 20010919
Hayakita H Iburi
Shihoro H Tokachi
Hayakita H Iburi
Toyokoro H Tokachi
Toyokoro H Tokachi
Kamikawa H
Obihiro 5 H Tokachi
Kuneppu H Abashiri
Shihoro H Tokachi
Hobetsu H Iburi
Nakasatsunai H Tokachi
Otofuke H Tokachi
Kushiro Assoc.
Nishiharu Betsukai H
Betsukai Central H
Obihiro H Tokachi
Tomihara H Kushiro
Tomakomai H Iburi
First Obihiro H Tokachi
Shihoro H Tokachi
Mihara JHS Kushiro
Ashoro H Tokachi
Yaoi Kushiro
Otanoshike H Kushiro
Shibetsu H Nemuro
Bihoro H Abashiri
Makubetsu H Tokachi
Obihiro H Tokachi
Shihoro H Tokachi
Betsukai H Nemuro
10.1
43.01
43.47
44.33
44.58
44.81
44.91
44.93
45.23
45.24
45.27
45.29
45.90
46.03
46.10
46.18
46.26
46.44
46.62
46.69
46.86
46.88
47.53
47.56
47.77
10.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
4:56.26
4:56.45
4:58.09
4:59.17
5:00.35
5:03.05
1
2
3
4
5
6
11.1
1:31.53
1:29.95
2
1
11.1
1:33.55
1:33.30
1:34.17
1:34.29
1:34.91
1:35.48
1:37.24
1:31.73
7
6
9
10
12
14
21
3
1:32.84
1:40.97
5
24
1:36.16
17
2:22.90
2:19.24
2:24.87
2:24.86
2:23.50
2:29.55
5
1
11
10
6
19
2
1
8
11
5
9
12
13
Rika MORITA 20021043
Yui TAKAHATA 20021100
Kozue SAITO 20021041
Tomoko MINODA 20021091
Sakiko SAITO 20021051
Shiho KATO 20021026
Yuuki MIURA 20021027
Naomi NAKAMURA 20021049
Yuki ISHITSUKA 20021116
Mana MIYAKOSHI 20010917
Maya SHINODA 20021130
Asuka OOMORI 20030778
Ai SHOUJI 20021087
Hiromi YAMAMOTO 20030570
Miki YAMADA 20030739
Mai KIYAMA 20030577
Nana OSANAI 20030606
Yuma YAMASHITA 19991646
Megumi SUGAWARA 20021102
Minami FUKUOKA 20021052
Kanami KAWAI 19980628
Naomi NAKAMURA 20010882
Aya ITANE 20020993
Azusa SATO 20010875
Maako FUJIWARA 20021066
Shiho NAKAJIMA 20010894
Yuuki KUMATA 20021036
Saya SASAKI 20030556
Haruka SAKAMOTO 20021047
Aya SATO 20071217
Mai KOUDA 20030744
Kousho ARAKI 20011014
Sarabetsu H Tokachi
Makubetsu H Tokachi
Hiroo H Tokachi
Obihiro H Tokachi
Yaoi Kushiro
Hayakita H Iburi
Hayakita H Iburi
Musa H Kushiro
Toyokoro H Tokachi
Betsukai Central H
Kiyosato H Abashiri
Toya H Kushiro
Ashoro H Tokachi
Eniwa H Ishikari
Toyokoro H Tokachi
Tomakomai H Iburi
Green Mausoleum Kushiro
Akan H Kushiro
Shibetsu H Nemuro
Betsukai H Nemuro
Kiyosato H Abashiri
Makubetsu H Tokachi
Kitami H Abashiri
Hobetsu H Iburi
Tomihara H Kushiro
Akkeshi H Kushiro
Otofuke H Tokachi
Shiranuka Kushiro
Keiun Kushiro
Bihoro H Abashiri
Second Obihiro H Tokachi
Makubetsu H Tokachi
MEN
Ryouhei HAGA 20010996
Satoru MIKAMI 20001515
Masaya ISHIDA 20010973
Akitoschi MURAGUCHI 20010852
Kazuya TAKAHASHI 20011049
Yuuta UCHIDA 20010978
Kazuhiro NORO 20010953
Yuugo SASAKI 20021025
Yuuto DOI 20011091
Koudai WATANABE 20010896
Daisuke NAKAMURA 20011289
Toshiyuki KAWAMOTO 20010990
Junko HOUZAWA 20011046
Ren KATO 20010876
Ryousuke INAGAKI 20011012
Obihiro H Tokachi
Akkeshi H Kushiro
Toyokoro H Tokachi
Kitami H Abashiri
Memanbetsu Abashiri
Ashoro H Tokachi
Hamanaka H Kushiro
Hayakita H Iburi
Memuro H Tokachi
Hiroo H Tokachi
Abashiri H
First Obihiro H Tokachi
Memanbetsu Abashiri
Atsuma H Iburi
Otofuke H Tokachi
5:03.52
5:03.82
5:04.40
5:08.92
5:09.33
5:11.52
5:11.57
5:12.20
5:12.49
5:16.44
5:17.19
5:18.71
5:20.47
5:21.95
5:26.42
5:26.76
5:28.73
dns
10.1
38.52
39.87
40.00
40.13
40.27
40.29
40.43
40.53
40.57
40.62
40.65
40.67
40.77
41.16
41.41
10.1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
7
8
9
10
11
12 1:36.75
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1:31.88
1:33.56
1:34.30
1:34.94
1:35.48
1:36.11
1:36.19
1:36.52
1:38.26
1:39.41
2:22.84
4
2:28.28
2:28.45
2:24.63
16
17
8
2:26.13
2:27.82
13
15
2:30.33
20
2:27.33
2:22.13
2:25.93
14
2
12
2:24.69
2:33.47
2:22.24
9
22
3
2:34.80
24
2:24.29
2:28.81
2:30.37
2:34.16
7
18
21
23
20
4
8
11
13
14
16
18
19
22
23
11.1
1:19.21
1:23.01
1:25.10
1:24.91
1:39.16
1:23.90
1:24.96
1:25.05
1
5
14
11
24
8
12
13
11.1
1:23.28
6
11.1
Hayabusa SUGIMOTO 20030591
Tsukasa KONNO 20010940
Yuuki ITO 20010887
Shuuhei ASO 20010976
Tetsuya KOUHEI 20021129
Youta SAZA 20021007
Daiki IKEDA 20030593
Ryo KAWADA 19991651
Yuusuke TERUI 20021081
Takeaki FUJINO 20031254
Kazunori YOSHINO 20010950
Shouhei TAKEDA 20030581
Tsubasa MINODA 20011352
Kouta SAKAI 20021138
Masaya KANESO 20011027
Shunji SASAKI 20010977
Yoshitaka NISHINO 20021089
Nobuaki MIYAMORI 20010901
Satoshi SHOUJI 20021084
Kousuke MIYOSHI 20021044
Gen OKAMOTO 20010866
Yoshiya YANO 20010929
Kento MIYAMURA 20021098
Shuuzou OKUAKI 20010922
Naoto TANAKA 20010878
Tatsuya YAMADA 20021034
Kazuho MORINAGA 20030578
Kousuke AKAGAMI 20030605
Yoshiatsu TANAKA 20010851
Tomotaka KOBAYASHI 20021038
Daiki YAMAMOTO 20010870
Yuuta HATAKEYAMA 20010877
Ryousuke WATANABE 20010974
Yuuta KIYAMA 20021021
Shintaro OSANAI 20010931
Yuutoku SAITO 20010903
Takuya AKAMOTO 20021048
Shouta ONO 20021058
Takahito TSUKADA 20001514
Masatoshi MATSUMURA 20010987
Masaki HAYASHI 20010888
Ryuichi OMICHI 20011089
Tomonori MURAKAMI 20001091
Koushi TAMURA 20010883
Takuma OOUCHI 20030715
Takatoshi NAGASAWA 20010988
Suguru TANAKA 20021160
Masaki NITTA 20010864
Kazutaka TANAKA 20010985
Memuro H Tokachi
Mihara JHS Kushiro
Otofuke H Tokachi
Ashoro H Tokachi
Shari H Abashiri
Chitose H Iburi
Urakawa H Hidaka
Nishishunbetsu Nemuro
Kouryou Asahikawa
Shibecha H Kushiro
Kiritappu Kushiro
Hayakita H Iburi
Obihiro H Tokachi
Urakawa H Hidaka
Hiroo Tokachi
Ashoro H Tokachi
Obihiro H Tokachi
Otanoshike H Kushiro
Toyokoro H Tokachi
Sarabetsu H Tokachi
Tomakomai H Iburi
Obihiro H Tokachi
Makubetsu H Tokachi
Shihoro H Tokachi
Tomakomai H Iburi
Urahoro Tokachi
Tomakomai H Iburi
Green Mausoleum Kushiro
Hokurei
Akan H Kushiro
Tomakomai H Iburi
Atsuma H Iburi
Toyokoro H Tokachi
Tomakomai H Iburi
Obihiro H Tokachi
Yaoi Kushiro
Musa H Kushiro
Shihoro H Tokachi
Akkeshi H Kushiro
Nakasatsunai H Tokachi
Ashoro H Tokachi
Urakawa H Hidaka
Obihiro H Tokachi
Makubetsu H Tokachi
Betsukai H Nemuro
Nakasatsunai H Tokachi
Attoko H Nemuro
Bihoro H Abashiri
Nakasatsunai H Tokachi
41.42
41.46
41.63
41.68
41.73
41.74
41.86
42.06
42.15
43.06
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1:24.24
1:25.79
1:25.76
1:27.01
9
18
17
19
2:17.84
7:25.01
7:30.29
7:32.11
7:41.08
7:42.78
7:46.99
7:47.97
7:48.33
7:48.61
7:49.07
7:49.64
7:50.21
7:51.13
7:51.26
7:52.07
7:52.13
7:54.58
7:55.05
7:57.18
7:58.76
8:00.26
8:00.89
8:02.96
8:06.27
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2:10.56
1:20.65
1:21.20
1:22.56
1:23.88
1:24.39
1:25.58
1:25.71
1:27.19
1:27.20
1:28.56
1:28.93
2
3
4
7
10
15
16
20
21
22
23
24
4:24.53
4:26.95
4:25.33
1
3
2
4:35.21
8
4:33.13
7
4:30.19
4:39.98
4:37.16
4:28.78
5
18
13
4
4:36.96
4:37.96
4:36.56
11
14
9
4:40.91
19
4:39.01
4:38.39
16
15
4:53.40
4:30.69
24
6
11
2:08.13
6
2:05.46
2:03.38
2:07.71
3
1
4
2:09.66
10
2:16.38
2:17.71
22
23
2:03.44
2:08.10
2:08.27
2:09.06
2
5
7
8
Kazuya MATSUMOTO 20011016
Kouji KUDO 20010874
Yuusuke NUMAZAKI 20010915
Takehiro TANAKA 20030741
Masaki KOIZUMI 20011090
Ryuunosuke KAWASHIRI 20001513
Hayato NAGAE 20011078
Yuuki TAKAHASHI 20010966
Suguru MUTO 20021108
Satoshi IKEDA 20030728
Takuya TERADA 20021126
Ippei KANAYA 20010904
Ryo WAKITA 20030584
Takumitsu TSUCHIYA 20021082
Naoki SUMITA 20021101
Susumu SATO 20010899
Takaaki DOUNOSHITA 20021324
Ryouta NOMURA 20021039
2004 01 10/11
MATSUBARAKO
Ashoro H Tokachi
Hobetsu H Iburi
Nishishunbetsu Nem
Nakasatsunai H Tokachi
Honbetsu H Tokachi
Akkeshi H Kushiro
Shari H Abashiri
Nakashibetsu H Nemuro
Habomai Nemuro
Shibetsu H Nemuro
Shari H Abashiri
Kushiro Assoc.
Atsuma H Iburi
Kouryou Asahikawa
Shibetsu H Nemuro
Keiun Kushiro
Monbetsu
Akan H Kushiro
9
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
4:36.83
4:37.06
4:39.97
4:45.74
4:46.12
4:48.66
4:50.85
42nd Nagano prefecture junior high school competition meeting
LADIES
Fuuko UMEGAWA
Yuuko KASAHARA
Chigusa USHIYAMA
Nami AMEMIYA
Yoshie SATO
Mari TSUCHIDA
Marie TOOYAMA
Aya KOBAYASHI
Usuda JHS
Chiho ITO
Tsugumi YODA
Yurie SAKAMOTO
Mai MIYASAKA
Kaori ITO
Yui(Hiroe) TSUCHIYA
Waka SHINOHARA
Ayaka KASAHARA
Aya KOBAYASHI
Suwa JHS
Ai YANAGISAWA
Kumiko OKUHARA
Seiko WATANABE
Chifumi SHINYA
MEN
2:09.62
2:11.84
2:11.99
2:12.42
2:12.82
2:12.84
2:13.21
2:13.28
2:13.95
2:15.36
2:16.15
20031025
20021359
20031018
20010711
20020548
20031183
20031005
20031231
19980463
20021314
19991484
20031044
20010725
20010693
20020549
20031015
20010722
19991288
20011267
20010709
20031002
10.1
500
45,40
46,17
46,82
47,25
48,90
52,30
53,75
70,13
10.1
1500
11.1
1000
1.33,66
1.37,08
1.35,38
1.38,22
1.41,73
1.48,38
2.21,41
2.25,46
2.28,90
2.29,28
2.30,92
2.34,96
2.35,54
2.35,95
2.41,08
5.10,73
5.21,93
5.17,88
1.40,12
1.40,65
5.11,80
1.37,44
5.37,25
1.27,85
1.36,00
1.38,30
1.38,44
1.41,02
10.1
500
11.1
3000
10.1
1500
10.1
5000
5.19,70
11.1
1000
11.1
3000
10
12
17
20
21
22
23
Takuto KOBAYASHI
Shinichiro GOTO
Kazuya ITO
Mitsusato KASHIWAGI
Sho MIZUSAWA
Masakatsu OKABE
Kai USHIYAMA
Ryo KITAMURA
Naoto KUROIWA
Teru TAKAMIZAWA
Tatsumi TAKANO
Shuuji MATSUZAWA
Tatsuya ARIGA
Norishige Nakajima
Dai USHIYAMA
You ICHIKAWA
Takayuki HANDA
Takuya HARADA
Takumu YOSHIKURA
Hajime SHIBATA
Yasuhiro MARUYAMA
Shunsuke TAKEMURA
Naoya Kobayashi
Shouta KOMATSU
Masatoshi OZAKI
Yuusuke SHIMIZU
Naoya KURIHARA
Masamitsu KOBAYASHI
Norihiro IKUNO
Hiroya KOIKE
Kouki ITO
Masamitsu MIYAZAWA
Takaya WATANABE
Ryousuke KITSUGI
Takenori SHINOHARA
Takahiro UEHARA
Yuudai TAGUCHI
Hiroshi TAKEI
Ryousuke Wada
Ryousuke AMAMIYA
Daichi Yamanaka
Takuya ENDO
Shinobu Kobayashi
Kai HIRAIDE
Ryo KITAHARA
Yutaka KIKUCHI
2004 01 13/15
MORIOKA
20031014
20010715
20020581
20010691
20020585
20020555
20031228
20021284
20031229
20020551
20031010
20031013
20010698
20031022
20010702
20020582
19981751
20011287
20020563
20020567
20010703
20031017
20010719
19980469
20020557
20010716
20020572
20020564
20010695
20031016
20020558
20020578
20020562
20031009
20031184
20031182
20021197
20020575
20010713
20010712
20031019
19980459
20010730
20010718
20010741
20020550
41,59
41,92
42,61
43,71
43,98
44,77
45,87
46,14
47,05
51,49
52,02
52,17
1.24,58
1.26,82
1.27,77
1.29,35
1.31,16
1.32,59
1.35,93
1.35,03
1.46,55
1.43,86
1.45,28
2.07,13
2.12,77
2.14,17
2.14,32
2.16,42
2.16,48
2.21,02
2.21,78
2.22,20
2.41,89
Nagamine JHS Chino
4.40,87
4.31,18
4.48,05
1.26,44
1.27,71
1.27,31
1.34,28
1.29,13
5.44,87
4.21,32
4.30,23
4.48,64
7.26,25
7.46,44
8.00,07
8.02,36
8.02,72
8.07,96
8.13,30
8.16,31
8.17,43
8.31,48
8.37,56
8.45,81
8.59,19
9.01,14
9.19,63
281088
010590
90
27th all the Japanese junior speed skating championship
4.43,99
4.46,48
4.41,52
4.56,70
5.16,73
5.20,79
1.20,95
1.21,01
1.21,46
1.24,80
1.29,19
1.32,04
4.34,48
4.40,32
4.55,25
dates !
ALLROUND
LADIES
Eriko ISHINO 19981013
Minatsu ONODERA 19971375
Maki TSUJI 19970946
Masako HOZUMI 19990688
Yuki MATSUDA 20001080
Azusa SOGAWA 19981047
Shouko FUJIMURA 20000787
Minami ARIKAWA 19980421
Shiho ISHIZAWA 19991024
Naho MIYAGOSHI 19990814
Eri NATORI 19980431
Minami KAWASAKI 19990815
Miki KOMATSU 19991249
Yuka WAKAYAMA 19991082
Teruyo YAJIMA 20000995
Nobuko YAMADA 19970090
Miho HOTTA 19980937
Miyako SUMIYOSHI 19990807
Chisa HIROKAWA 20001005
Ayumi YOSHIDA 19980571
Mai IKEDA 19970973
Yuka OKAJIMA 19980730
Mami KAMAKURA 20001221
Ayaka KIKUCHI 19970113
Madoka IMAI 20001617
Sada YOSHIDA 19981037
Haruka SUGO 20001555
Naomi TSUCHIYA 20000813
Mika KASUGA 19951059
Naoko ATSUMI 19980939
Haruka TAKAHASHI 19990813
Wakana HOBO 19971286
Shiho ONODERA 19990700
Miki SHINOHARA 20000816
Nanase ICHIBA 20010417
Ayami SATO 19990705
Namie NAKAJIMA 19991284
Eri YAMAYA 20000788
Aya OGAWA 20001002
Chihiro TOKUMOTO 19990827
Yuuko FUJISAWA 20001601
Chiaki OGASAWARA 19950322
Hiromi MATSUO 19970688
Suzuyo MAEDA 19990627
Natsumi TARISAWA 19991143
Sakiko FUNAKI 20001004
Sayoko HARA 19971446
Mika UEHARA 19991771
Mai MIYAZAKI 20010416
Mio KUROIWA 20001428
Mari HASEGAWA 19980743
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
172.000
Shinshu University Ng
174.867
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
175.489
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
175.624
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
176.902
Ikeda HS Htk
179.357
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
179.391
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
179.576
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
179.741
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
180.184
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
180.425
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
180.504
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
181.338
Ikeda HS Htk
181.339
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
181.368
Tokyo WCPE
182.501
Kushiro Seien HS Hku
182.550
Kushiro Hokuyo HS Hku
182.607
Kushiro Hokuyo HS Hku
184.282
Chichibu HS Saitama
184.576
Taiheyo Product Ibaraki
184.589
Obihiro South CHS Htk
185.681
Okaya East HS Ng
186.040
Saku Chousei HS Ng
187.236
Kitatachibana JHS Shibukawa Gn
135.986
Tokyo WCPE
136.225
Yamagata Central HS Yg
138.773
Tsumagoi HS Gn
139.515
Tokyo WCPE
139.953
Kushiro Hokuyo HS Hku
140.576
Ikeda HS Htk
142.256
Iwamura HS Gf
145.446
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Tsumagoi HS Gn
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Tomakomai Industrial HS H Ib
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Kushiro Seien HS Hku
Ikeda HS Htk
Nagano Higashi HS Ng
Tohoku HS Sendai Miyagi b.d.85.09.11
Teikyo Asaka HS Koriyama Fs
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Shibecha HS H Ku
Kushiro Nishi HS Hku
Saku Chousei HS Ng
Ina Nishi HS Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Shibecha HS H Ku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
13.1
00:41.76
00:42.38
00:41.15
00:42.81
00:42.79
00:42.34
00:43.64
00:44.48
00:42.82
00:43.13
00:43.72
00:44.64
00:43.00
00:44.59
00:45.40
00:43.89
00:45.31
00:42.87
00:44.06
00:44.52
00:43.95
00:43.71
00:44.54
00:45.44
00:43.98
00:44.02
00:44.18
00:44.93
00:44.94
00:45.27
00:44.94
00:45.44
00:45.37
00:45.60
00:45.94
00:45.98
00:45.99
00:46.05
00:46.17
00:46.19
00:46.34
00:46.37
00:46.40
00:46.50
00:46.58
00:46.67
00:46.75
00:46.95
00:47.05
00:47.10
00:47.13
(2)
(4)
(1)
(6)
(5)
(3)
(11)
(20)
(7)
(10)
(13)
(24)
(9)
(23)
(31)
(14)
(29)
(8)
(18)
(21)
(15)
(12)
(22)
(32)
(16)
(17)
(19)
(25)
(26)
(28)
(26)
(32)
(30)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
14.1
02:10.56
02:12.44
02:14.75
02:10.66
02:12.77
02:17.66
02:14.66
02:14.98
02:16.83
02:10.79
02:17.07
02:13.55
02:18.07
02:13.21
02:12.43
02:17.93
02:13.05
02:20.18
02:20.54
02:15.75
02:19.39
02:18.06
02:19.11
02:18.22
02:20.45
02:21.84
02:19.87
02:24.78
02:25.27
02:22.19
02:29.27
02:34.19
02:23.14
(1)
(5)
(11)
(2)
(6)
(16)
(10)
(12)
(14)
(3)
(15)
(9)
(19)
(8)
(4)
(17)
(7)
(24)
(26)
(13)
(22)
(18)
(21)
(20)
(25)
(27)
(23)
(30)
(31)
(28)
(32)
(33)
(29)
14.1
01:25.17
01:26.77
01:25.07
01:28.65
01:26.83
01:27.25
01:29.15
01:27.50
01:28.65
01:34.21
01:29.14
01:28.96
01:28.79
01:29.81
01:28.35
01:29.60
01:31.43
01:29.95
01:29.70
01:31.28
01:29.44
01:32.02
01:34.19
01:37.93
01:30.38
01:29.85
01:35.94
01:32.65
01:33.18
01:35.82
01:35.12
01:37.22
dsq
(2)
(3)
(1)
(8)
(4)
(5)
(13)
(6)
(8)
(27)
(12)
(11)
(10)
(17)
(7)
(15)
(22)
(19)
(16)
(21)
(14)
(23)
(26)
(32)
(20)
(18)
(30)
(24)
(25)
(29)
(28)
(31)
15.1
04:24.81
04:29.74
04:41.33
04:29.62
04:38.65
04:45.04
04:37.74
04:38.12
04:41.92
04:38.12
04:38.67
04:41.21
04:47.52
04:44.65
04:45.90
04:47.01
04:43.05
04:48.22
04:51.16
04:55.00
04:56.74
04:59.65
04:48.21
04:40.55
(1)
(3)
(11)
(2)
(7)
(15)
(4)
(5)
(12)
(5)
(8)
(10)
(18)
(14)
(16)
(17)
(13)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(19)
(9)
Kei NISHIDATE 20000458
Youko KIMOTO 19991237
Megumi IZUMIYA 20001047
Chifumi SHINYA 20031002
Natsumi YAMAMOTO 20001084
Aya TAKIGUCHI 19981025
Asami HASEGAWA 19981866
Yagisawa JHS Tokyo
Saku Chousei HS Ng
Kushiro Seien HS Hku
Miyada JHS Ina Ng
Kushiro Seien HS Hku
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Nippon SS University Tokyo
MEN
Yasuyuki IIYAMA 19980925
Yuya SAKAI 19990794
Katsunori SATO 19970099
Kazuya OIKAWA 20001081
Masashi MICHISHITA 19991146
Hayato MIYAKOSHI 19971191
Youta KONNO 19990680
Noriaki TSUBOI 19941819
Yasuyuki ONO 20001031
Yuuta WAKABAYASHI 19981149
Kazuki TAKAMURA 19971116
Tadayuki SHIBUYA 19971671
Masayoshi ENDO 19970906
Sadatoshi NAKAJIMA 19980437
Shuuji SUGAWARA 19971196
Akitoshi SAIKAWA 19991291
Sho SATO 19990168
Takuya SAKAMOTO 19981291
Masayoshi SHIMOMURA 19981526
Fumiya YAMADA 20000977
Tota KASHIWAZAKI 19981538
Toshikazu HIRANO 19990709
Akihiko OOISHI 19980966
Ken INOMATA 19990802
Shingo HASHIBAMI 20001044
Kazuki ENDO 19971204
Masatoshi TSUCHIYA 19981758
Keisuke EDA 19921411
Kentaro KANEKO 20001226
Hiroki ABE 19990676
Atsushi MASUDA 19970130
Takanobu CHIBA 19990714
Kouji HADA 19990625
Naoto TSUCHIYA 19990350
Takuya KAWAHARA 20000777
Yoshimitsu KASAHARA 19991279
Yasuhiro TANAKA 19991272
Masaki KANAZAWA 19991282
Shingo MORIYA 19981391
Hisahiro SEKI 19950344
Ryuuhei AKUTSU 20000089
Yasuaki KATO 19980944
Teppei MORI 19970952
Yuichi MATSUURA 19990821
Keisuke YANO 19971654
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Kushiro Hokuyo HS Hku
Hosei University
Kushiro Hokuyo HS Hku
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Meiji University
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Nikko HS Tg
Meiji University
Nihon University
Nippon SS University Tokyo
Saku Chousei HS Ng
Nippon SS University Tokyo
Sarashina AHS Nagano Ng
Akita CHS Ak
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Hachinohe CHS Ao
Kushiro CHS Hku
Hachinohe CHS Ao
Ikeda HS Htk
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Kushiro Nishi HS Hku
Shibecha HS H Ku
Nihon University
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Kanto Gakuin University
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Fujikawaguchiko HS Yn
Tsumagoi HS Gn
Tomakomai Industrial HS H Ib
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Okaya East HS Ng
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Morioka Daisan HS Iw
Nikko HS Tg
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Toyo University
Shibecha HS HKu
Kanto Gakuin University
167.759
168.821
169.058
169.462
169.738
169.881
169.890
170.332
170.369
170.454
170.763
170.902
171.059
171.192
171.541
171.574
171.860
172.340
172.378
172.826
173.266
174.520
174.561
176.014
125.272
125.495
125.834
126.082
126.539
126.626
127.061
127.273
127.371
127.502
127.595
127.610
127.616
127.664
127.921
128.582
128.947
128.960
129.226
129.299
129.520
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
00:47.29
00:47.46
00:47.49
00:47.51
00:48.17
00:55.01
dns
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)
13.1
00:38.85
00:39.19
00:39.63
00:39.96
00:40.97
00:40.10
00:40.12
00:40.23
00:40.60
00:39.61
00:39.99
00:37.96
00:40.74
00:39.66
00:39.27
00:40.05
00:40.16
00:40.20
00:40.80
00:40.52
00:40.96
00:40.51
00:40.28
00:40.36
00:39.58
00:39.87
00:39.93
00:39.95
00:40.54
00:40.80
00:39.68
00:40.91
00:40.02
00:40.55
00:40.98
00:39.50
00:40.87
00:39.97
00:39.68
00:39.98
00:40.70
00:40.81
00:40.94
00:40.65
00:40.86
(2)
(3)
(8)
(15)
(47)
(22)
(23)
(26)
(34)
(7)
(18)
(1)
(37)
(9)
(4)
(20)
(24)
(25)
(38)
(31)
(46)
(29)
(27)
(28)
(6)
(12)
(13)
(14)
(32)
(38)
(10)
(43)
(19)
(33)
(48)
(5)
(42)
(16)
(10)
(17)
(36)
(40)
(45)
(35)
(41)
13.1
04:09.19
04:09.75
04:20.45
04:07.53
04:10.38
04:24.10
04:24.24
04:23.68
04:10.65
04:25.28
04:28.34
04:29.43
04:18.60
04:27.06
04:27.77
04:16.83
04:14.10
04:24.93
04:09.51
04:20.19
04:16.30
04:19.91
04:19.53
04:19.70
04:25.78
04:29.01
04:28.43
04:29.08
04:21.76
04:24.48
04:28.15
04:20.78
04:37.15
04:27.34
04:22.47
04:26.94
04:31.62
04:36.53
04:33.09
04:36.76
04:27.13
04:28.44
04:30.30
04:29.08
04:33.66
(2)
(4)
(15)
(1)
(5)
(20)
(21)
(19)
(6)
(24)
(32)
(38)
(10)
(27)
(30)
(9)
(7)
(23)
(3)
(14)
(8)
(13)
(11)
(12)
(25)
(35)
(33)
(36)
(17)
(22)
(31)
(16)
(46)
(29)
(18)
(26)
(40)
(44)
(42)
(45)
(28)
(34)
(39)
(36)
(43)
14.1
02:03.05
02:05.28
02:02.26
02:05.39
02:07.36
02:01.23
02:03.27
02:02.53
02:04.57
02:03.85
02:01.52
01:59.64
02:06.43
02:01.78
02:03.19
02:06.03
02:06.40
02:04.54
02:07.39
02:08.43
02:07.98
02:10.82
02:06.43
02:08.99
02:04.19
02:02.37
02:03.50
02:03.86
02:07.12
02:05.24
02:08.07
02:08.70
02:03.48
02:07.19
02:08.61
02:10.86
02:04.43
02:04.82
02:08.18
02:07.43
02:11.18
02:10.23
02:09.71
02:11.41
02:09.15
(8)
(21)
(5)
(22)
(29)
(2)
(10)
(7)
(18)
(13)
(3)
(1)
(25)
(4)
(9)
(23)
(24)
(17)
(30)
(35)
(32)
(42)
(25)
(38)
(15)
(6)
(12)
(14)
(27)
(20)
(33)
(37)
(11)
(28)
(36)
(43)
(16)
(19)
(34)
(31)
(44)
(41)
(40)
(45)
(39)
15.1
07:43.62
07:42.46
07:32.67
07:44.51
07:25.85
07:33.55
07:26.40
07:33.13
07:44.71
07:33.48
07:35.44
08:01.57
07:30.76
07:44.29
07:45.80
07:47.09
07:52.17
07:44.72
07:55.30
07:41.31
07:49.30
07:50.86
08:08.83
08:13.75
(11)
(10)
(4)
(13)
(1)
(7)
(2)
(5)
(14)
(6)
(8)
(22)
(3)
(12)
(16)
(17)
(20)
(15)
(21)
(9)
(18)
(19)
(23)
(24)
Ryuuta MATSUYAMA 20001030
Yuuya FUKUOKA 20001027
Yuusuke KAMINAGAKURA 19971043
Daisuke KOGUCHI 19981749
Shouhei TSUKAGOSHI 19980949
Eisuke KAWAHARA 19981023
Katsunari KASAHARA 20001211
Ryouta NOMURA 19991007
Seiichi MIYAURA 20001038
Seiji HOSHIKAWA 19980362
Daiki WAKABAYASHI 20000090
Yuudai NAKAYAMA 20001026
Tatsuya YOSHIZAWA 19991257
Kazuyuki TAGUCHI 20001633
Youhei IIDA 19991252
Masanori TARUISHI 19981021
Shinichi MORI 19981053
Kouki AIZAWA 19980945
Kaoru NAKAJIMA 20001200
Seiji TSUKADA 19991079
Masato SUZUKI 19990804
Shinjiro TAKAMURA 19980302
Takaomi SHIBA 19991285
Genki USHIYAMA 20001215
Masanori HAYAKAWA 19980952
Youichi EBATA 19990796
Takayuki HIRAISHI 19990152
Tatsuya HIRANO 19980957
Tatsuhiro NISHIDA 19980468
Ryuichi SATO 19960513
Yuu NIIZUMA 20000993
Takuya KAWAGISHI 19971653
Kousho SUZUKI 19990242
Shingo TSUCHIYA 20000972
Hiroaki SATO 19960508
Shunsuke TAKENAKA 19970981
Keigo SATO 19970097
Kouichi SHIMIZU 19991274
Ken SHIMOJI 20001022
Masashi HAGIWARA 19990800
Toshiyuki SAYAMA 20001155
Tomohide SHIMOYASHIKI 19960510
Masamichi AKIYAMA 19981271
Daisuke TOOYAMA 19991238
Kazuma TSUCHIYA 20000818
Naoto MIYAZAKI 19990346
Naoya ENDO 19990792
Kentaro KOHARA 19961107
Yuutaro WATANABE 19991010
Daisuke ARISAKA 19991306
Yuuki SHIMAZAKI 20001064
Ryousuke WATANABE 20000703
Kohei NARITA 19980959
Naoyuki MATSUMOTO 20030210
Ikeda HS Htk
Kushiro CHS Hku
Nihon University
Okaya Minami HS Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Ikeda HS Htk
Tsumagoi HS Gn
Nikko HS Tg
Kushiro CHS Hku
Okaya Minami HS Ng
Iwamura HS Gf
Okaya East HS Ng
Kushiro CHS Hku
Ikeda HS Htk
Kushiro CHS Hku
Saku Chousei HS Ng
Kushiro IHS Hku
Kushiro Hokuyo HS Hku
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Okaya East HS Ng
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Shibecha HS H Ku
Kushiro Konan HS Hku
Sakushingakuin HS Utsonomiya Tg
Shibecha HS H Ku
Okaya East HS Ng
Yamanasi University
Kushiro CHS Hku
Nippon SS University Tokyo
Koriyama-kita THS Fs
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Morioka Daisan HS Iw
Shinshu University Ng
Hosei University
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Kushiro CHS Hku
Kushiro NCT Hku
Ikeda HS Htk
Morioka Daisan HS Iw
Iwamura HS Gf
Saku Chousei HS Ng
Tsumagoi HS Gn
Tsumagoi HS Gn
Kushiro CHS Hku
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Kushiro Hokuyo HS Hku
Saku Chousei HS Ng
Ikeda HS Htk
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Shibecha HS H Ku
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
130.139
130.659
133.433
00:40.06
00:40.93
00:40.51
00:41.02
00:41.04
00:41.07
00:41.07
00:41.13
00:41.14
00:41.17
00:41.17
00:41.24
00:41.26
00:41.31
00:41.32
00:41.34
00:41.37
00:41.39
00:41.42
00:41.42
00:41.43
00:41.48
00:41.49
00:41.50
00:41.53
00:41.54
00:41.54
00:41.54
00:41.55
00:41.56
00:41.58
00:41.58
00:41.60
00:41.60
00:41.68
00:41.71
00:41.81
00:41.84
00:41.88
00:41.93
00:41.93
00:41.95
00:41.98
00:42.02
00:42.02
00:42.07
00:42.07
00:42.13
00:42.14
00:42.16
00:42.18
00:42.22
00:42.24
00:42.26
(21)
(44)
(29)
(49)
(50)
(51)
(51)
(53)
(54)
(55)
(55)
(57)
(58)
(59)
(60)
(61)
(62)
(63)
(64)
(64)
(66)
(67)
(68)
(69)
(70)
(71)
(71)
(71)
(74)
(75)
(76)
(76)
(78)
(78)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(85)
(87)
(88)
(89)
(89)
(91)
(91)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
04:37.52 (47)
04:32.72 (41)
04:46.34 (48)
02:11.48 (46)
02:12.83 (47)
02:15.60 (48)
Yoshitaka SHINOHARA 19980361
Yasunari KUROIWA 20001436
Ichiro OONISHI 20001165
Tomomi OOHASHI 19981153
Takehiro TAKAHASHI 19981856
Kouichi NAKANO 19981457
Hironori YOKOYAMA 20010197
Kouta SAKAI 20001175
Ryouji TAKAYAMA 19980942
Takumi NAGAHARA 20001056
Kenji SATO 19980389
Yuuya ARAI 19980549
Shunya TSUCHIYA 20001518
Hiroki OOSAKI 19950334
Hidetoshi OSODA 20010087
Nobumitsu KUROIWA 20000819
Daisuke OZAWA 19970133
Yuuji MIKAMI 19960733
Shouta OZAKI 20001425
Masaki HASEGAWA 19970285
Yuuta HOTTA 20001000
Haruki ARAI 19991240
Masaki HIRANO 19980762
Tsumagoi HS Gn
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Kushiro Hokuyo HS Hku
Nikko HS Tg
Hachinohe CHS Ao
Yamagata Central HS Yg
Yamagata Central HS Yg
Kushiro CHS Hku
Kushiro CHS Hku
Ikeda HS Htk
Koriyama-kita THS Fs
Chichibu HS Saitama
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Morioka Daisan HS Iw
Okorogawa JHS Nikko Tg
Tsumagoi HS Gn
Yamanasi University
Chichibu HS Saitama
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Yamagata Central HS Yg
Kushiro CHS Hku
Saku Chousei HS Ng
Ikeda HS Htk
00:42.30
00:42.30
00:42.35
00:42.44
00:42.44
00:42.46
00:42.52
00:42.53
00:42.61
00:42.69
00:42.73
00:42.76
00:42.76
00:42.83
00:43.04
00:43.26
00:43.29
00:43.61
00:43.90
00:43.94
00:45.02
01:12.40
dns
(100)
(100)
(102)
(103)
(103)
(105)
(106)
(107)
(108)
(109)
(110)
(111)
(111)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
SPRINT
LADIES
Nao NATORI 19980444
Tomoko KAWADA 19970914
Chika ATAKA 19981011
Takara SATO 19970227
Asami HOTTA 19981052
Arisa GOU 19991653
Nao KODAIRA 19991258
Megumi KUMAGAI 19980428
Azusa MATSUMOTO 20000782
Ayami HOTTA 20001590
Asami ITO 20001077
Risa HORI 20001140
Haruna TAKAHASHI 19990684
Yoko TAKEI 19991286
Haruka MATSUMOTO 19991017
Yukako KOIKE 20001618
Midzuho SAKURAYA 20000996
Megumi KAWATA 19971619
Kanako SUGIURA 19990620
Kaori SAKURAI 19980938
Ayumi YATO 20000713
Natsuki ITO 19970107
Atsumi HIGUCHI 19970984
Fumie KUROSAWA 19980992
Asami HOTTA 19981052
Shiho ISHIDA 19981003
Megumi KODAIRA 19991256
Akane KASAI 19991267
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Shinshu University Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Akita University
Komazawa Univer.Tomakomai HS
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Ina Nishi HS Ng
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Ikeda HS Htk
Kushiro Seien HS Hku
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Ina Nishi HS Ng
Ikeda HS Htk
Onogami JHS Shibukawa Gn
Ikeda HS Htk
Sousei School Maebashi Gn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Kushiro IHS Hku
Hokuto HS Yn
Saku Chousei HS Ng
Nidom Inc Tomakomai Hib
Ikeda HS Htk
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Ikeda HS Htk
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Saku Chousei HS Ng
168.640
169.385
172.180
174.240
174.650
174.665
175.475
176.255
176.705
177.240
177.720
177.850
178.475
178.650
178.680
181.605
181.995
182.245
182.575
184.560
185.965
185.985
186.245
128.755
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
-
13.1
00:42.02
00:42.27
00:43.85
00:43.57
00:43.07
00:43.98
00:43.71
00:44.39
00:44.00
00:44.16
00:43.88
00:44.20
00:44.04
00:44.88
00:45.06
00:45.03
00:44.82
00:44.87
00:44.45
00:45.72
00:45.76
00:45.77
00:45.79
00:43.51
00:43.07
00:43.34
00:45.82
00:46.02
(1)
(2)
(8)
(6)
(3)
(10)
(7)
(15)
(11)
(13)
(9)
(14)
(12)
(19)
(21)
(20)
(17)
(18)
(16)
(22)
(23)
(24)
(25)
(5)
(3)
(4)
(26)
(27)
13.1
01:24.74
01:25.75
01:25.27
01:26.42
01:26.89
01:25.97
01:27.96
01:28.12
01:29.07
01:29.99
01:29.36
01:30.04
01:30.51
01:29.59
01:28.87
01:30.62
01:31.26
01:31.55
01:33.09
01:32.30
01:34.24
01:32.62
01:34.21
01:25.21
(1)
(4)
(3)
(6)
(7)
(5)
(8)
(9)
(11)
(14)
(12)
(15)
(16)
(13)
(10)
(17)
(18)
(19)
(22)
(20)
(24)
(21)
(23)
(2)
14.1
00:41.93
00:41.77
00:42.37
00:43.48
00:43.03
00:43.43
00:43.00
00:43.58
00:43.36
00:43.24
00:43.90
00:43.79
00:43.25
00:44.02
00:43.85
00:44.81
00:44.66
00:44.48
00:44.27
00:44.80
00:44.78
00:45.28
00:45.11
00:42.64
(2)
(1)
(3)
(11)
(6)
(10)
(5)
(12)
(9)
(7)
(15)
(13)
(8)
(16)
(14)
(22)
(19)
(18)
(17)
(21)
(20)
(24)
(23)
(4)
14.1
01:24.64
01:24.94
01:26.65
01:27.96
01:30.21
01:28.54
01:29.57
01:28.45
01:29.62
01:29.69
01:30.52
01:29.68
01:31.86
01:29.91
01:30.67
01:32.91
01:33.77
01:34.24
01:34.62
01:35.78
01:36.61
01:37.25
01:36.48
dsq
(1)
(2)
(3)
(4)
(12)
(6)
(7)
(5)
(8)
(10)
(13)
(9)
(15)
(11)
(14)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(22)
(23)
(21)
Waka KIKUCHI 20001199
Noriko KAKUGEN 19981065
Hiroe KITAMURA 19991235
Mika KATO 19980922
Ayaka NISHIJIMA 19980940
Yukino KUROIWA 20000817
Sakie TSUKUDA 19980745
Manami ICHIBA 20001433
Naomi SATO 20001007
Saku Chousei HS Ng
Komazawa Univer.Tomakomai HS Hib
Okaya East HS Ng
Ikeda HS Htk
Kushiro Koryo HS Hku
Tsumagoi HS Gn
Kushiro Seien HS Hku
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Kushiro Konan HS Hku
MEN
Kodai MATSUHASHI 19970455
Akio OOTA 19971057
Suguru ONO 19970226
Takaaki MATSUO 19981528
Yuuji KAMIJO 19991607
Shiki UEDA 19990810
Ryu UEHARA 19980407
Ryouta KOMATSU 19980951
Yukihiro TOMIOKA 20000950
Shingo SUGIYAMA 19981080
Shouta MIYAMURA 20001062
Satoru AOYAMA 19981325
Tadasuke TSUCHIYA 19971622
Ryuusuke YAMAKOSHI 20001426
Hiroto KOMATSU 19980419
Wataru NAKAMURA 19980466
Seigo KIMISHIMA 19981044
Yuuji TAKAMURA 19990626
Tomohiro TAKAHASHI 19991076
Ryo OOGAKI 19980761
Yoshinari KUROIWA 19980360
Kazuyoshi TATSUGI 19991287
Hiroshi OKAHISA 19970989
Genta WATANABE 19990722
Takayuki NUMAZAKI 19991650
Chikara KASAI 19991266
Yoshiki HOSHIKAWA 20001431
Taijun SHINHAMA 20001019
Natsuki WADA 19980443
Masashi SAITO 19991119
Kazuki OKUMURA 20030641
Kenta NOMURA 20001144
Satoru KOBAYASHI 19970701
Jun TOYOYOSHI 19991633
Kimikazu SATO 19990170
Keita NONAKA 19990326
Keisuke ITO 19990677
Shinsuke AOKI 20001207
Hiroshi OOMIYA 19991138
Satomasa KOMATSU 20010749
Yuuta KAMIJO 20001029
Takuya SUGAWARA 19990681
Joji YANGIHARA 19990159
Toyo University
Meiji University
Nihon University
Hachinohe CHS Ao
Okaya East HS Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Saku Chousei HS Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Ikeda HS Htk
Akita CHS Ak
Tsumagoi HS Gn
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Okaya Minami HS Ng
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Ikeda HS Htk
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Ikeda HS Htk
Tomakomai Industrial HS H Ib
Tsumagoi HS Gn
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Yamanasi University
Ikeda HS Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Kushiro Nishi HS Hku
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Shibecha HS H Ku
Tsumagoi HS Gn
Ikeda HS Htk
Yamanasi University
Obihiro South CHS Htk
Akita CHS Ak
Maebashi CHS Gn
Shibecha HS H Ku
Okaya East HS Ng
Shibecha HS H Ku
Okaya East HS Ng
Ikeda HS Htk
Shibecha HS H Ku
Nikko HS Tg
151.620
151.970
152.780
153.635
153.660
153.975
154.070
154.350
154.380
155.625
156.240
157.440
157.530
157.695
158.115
158.300
158.365
158.665
158.775
159.205
159.235
159.455
161.300
122.305
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
00:46.06
00:46.10
00:46.18
00:46.28
00:46.62
00:46.68
00:46.79
00:47.02
00:47.16
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
14.1
00:37.56
00:38.25
00:37.94
00:38.52
00:37.94
00:38.40
00:37.88
00:37.81
00:38.65
00:38.72
00:38.60
00:39.17
00:39.53
00:39.02
00:39.32
00:39.71
00:39.32
00:39.60
00:39.49
00:39.52
00:39.33
00:39.42
00:40.05
00:39.85
00:40.12
00:40.14
00:40.16
00:40.19
00:40.31
00:40.43
00:40.51
00:40.87
00:40.92
00:40.99
00:41.02
00:41.03
00:41.05
00:41.05
00:41.14
00:41.21
00:41.28
00:41.38
00:41.39
(1)
(6)
(4)
(8)
(4)
(7)
(3)
(2)
(10)
(11)
(9)
(13)
(20)
(12)
(14)
(22)
(14)
(21)
(18)
(19)
(16)
(17)
(24)
(23)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(37)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
14.1
01:16.00
01:16.29
01:16.75
01:17.39
01:17.01
01:18.27
01:18.42
01:17.32
01:17.30
01:18.41
01:18.67
01:19.44
01:18.64
01:19.90
01:19.99
01:20.75
01:19.23
01:20.50
01:20.98
01:20.60
01:20.22
01:20.51
01:22.92
01:27.57
(1)
(2)
(3)
(7)
(4)
(8)
(10)
(6)
(5)
(9)
(12)
(14)
(11)
(15)
(16)
(21)
(13)
(18)
(22)
(20)
(17)
(19)
(23)
(24)
15.1
00:37.10
00:37.43
00:37.49
00:38.00
00:37.89
00:37.88
00:38.32
00:38.08
00:38.45
00:38.31
00:38.45
00:39.17
00:39.03
00:38.68
00:38.48
00:38.49
00:39.35
00:39.14
00:38.47
00:39.29
00:39.70
00:39.31
00:39.35
00:38.67
(1)
(2)
(3)
(6)
(5)
(4)
(9)
(7)
(10)
(8)
(10)
(19)
(17)
(16)
(13)
(14)
(22)
(18)
(12)
(20)
(24)
(21)
(22)
(15)
15.1
01:17.92
01:16.29
01:17.95
01:16.84
01:18.65
01:17.12
01:17.32
01:19.60
01:17.26
01:18.78
01:19.71
01:18.76
01:19.30
01:20.09
01:20.64
01:19.45
01:20.16
01:19.35
01:20.65
01:20.19
01:20.19
01:20.94
01:20.88
dns
(6)
(1)
(7)
(2)
(8)
(3)
(5)
(14)
(4)
(10)
(15)
(9)
(11)
(16)
(20)
(13)
(17)
(12)
(21)
(18)
(18)
(23)
(22)
Yuuki HONDA 19991110
Yohei SHIONO 20010196
Tetsuya KOHATA 20000957
Kiyoto YANAGISAWA 20001197
Kyouhei TSUCHIYA 19990345
Takashi KOKUNAI 19990728
Takumi MATSUDA 20000965
Kenta KUROIWA 19990342
Yoshitsugu WADA 19981086
Ryouta KUROIWA 20000815
2004 01 16/18
FUJIKYU
Shibecha HS H Ku
Yamagata Central HS Yg
Shibecha HS H Ku
Saku Chousei HS Ng
Tsumagoi HS Gn
Obihiro AHS Htk
Ikeda HS Htk
Tsumagoi HS Gn
Shibecha HS HKu
Tsumagoi HS Gn
19921332
19951355
82
19952063
J19931607 220782
19961092
83
MEN
Michihiro Ara
Michio Takahashi
Yuki Kawagishi
Tatsuya HINATA
Kousuke TADA
Takayuki SUZUKI
Takaaki OOURA
Tetsuya SUMINOKURA
Satoru=Satoshi Kanto 1983
Masataka Nishida
NIKKO
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53
36th Kanto student championship
LADIES
Orina NAKAJIMA
Yuka Taruishi
Yasue ITO
Miki Hara
Yumi Yonekura
2004 01 17
00:41.44
00:41.49
00:41.60
00:42.09
00:42.33
00:42.65
00:43.19
00:44.15
01:00.03
01:12.63
J19960237 170983
J19951250 220482
J19951318 060183
19951570
19981633
19950516
20000689
20001416
J19960639
83
19960208
83
16.1
1000
1.30,98
1.34,54
17.1
3000
18.1
1500
5.36,61
2.15,82
2.29,65
16.1
3000
4.08,73
4.12,53
4.13,71
4.50,81
4.51,61
4.59,59
5.09,15
17.1
5000
18.1
1500
9.42,24
1.59,05
2.01,09
30th Aomori prefecture - Tochigi prefecture elementary school meeting
LADIES es 6 1991
Mai SATO 20030867
Shiho AKASAKA 20010567
Miteki NARITA 20020617
Satomi TERANISHI 20000085
Sayaka UCHIMURA 20041225
Mao NAKAMURA 20010530
Chitose NAKAZAWA 20020612
es 5 1992 +
Kanami MORI 20020628
Saki OOTSUBO 20020622
Yukiko ASASAKA 20020619
Nejou ES
Tamonoki
Kinainai
Yokokawa
Nikko ES
Konan ES
Konan ES
Hachinohe Ao
ES Hachinohe Ao
ES Oirase Ao
ES Utsonomiya Tg
Tg
Hachinohe Ao
Hachinohe Ao
Sannohe ES Ao
Hachinohe ES Ao
Cyojya ES Hachinohe Ao
500
00:51.59
00:52.00
00:53.73
00:57.72
00:57.95
00:59.66
01:03.58
1
2
3
4
5
6
7
1000
01:44.08
01:47.93
01:48.63
02:01.73
01:59.00
02:04.35
02:16.37
1
2
3
5
4
6
7
00:50.92
00:51.59
00:53.53
1
2
3
01:45.54
01:45.39
01:51.72
2
1
4
Maki KUDO 20020625
Mizuki NIIYAMA 20050572
Kino ICHINOHE 20020626
Tomomi KAWATSU 20050434
Yuki MIYATA 92
Yuri WADA 20050435
Momoko KOGURA 92
Mayumi KITAMURA 92 Tg
Mai YUSAWA 20050429
Kanasa TAKESAWA 92 Tg
MEN es 6 1991
Yoshiki TANABU 20020629
Hitoshi OOTANAKA 20010569
Kanji NISHINA 20010572
Yuuki MATSUKAWA 20010528
Tomotaka TERAZAWA 20001131
Takuma TANABU 20040494
Yuu URUSHIZAWA 20010537
Katsutoshi HOSHI 91
es 5 1992 +
Yuuta SATO 20020615
Koudai NAKAMURA 20020616
Kouhei SASAKI 20030858
Shouichi KUMANO 20010566
Ryouta KOMUKAI 20050571
Kouta KOMATSU 20050433
Yuusuke OOTSUKI 19990154
Makoto IGARASHI 92
Kouhei NISHIZAWA 20020607
Kazuki ITANI 20050436
Yuusuke KOKARUMAI 20050564
2004 01 17/18
Sannohe ES Ao
Momoishi ES Ao
Sannohe ES Ao
Oomuro ES Nikko Tg
Nikko ES Tg
Oomuro ES Nikko Tg
Nikko ES Tg
Nikko ES Tg
Nikko ES Tg
Nikko ES Tg
00:53.87
00:54.23
00:54.77
00:59.50
01:02.54
01:03.00
01:10.43
01:11.11
4
5
6
7
8
9
10
11
01:56.21
01:51.19
01:53.41
DQ
02:08.95
02:12.97
02:29.61
02:35.94
02:07.28
02:16.53
6
3
5
-
8
9
11
12
7
10
Nakaibayashi ES Hachinohe Ao
Korekawa ES Hachinohe Ao
Uramachi ES Aomori Ao
Konan ES Hachinohe Ao
Meiji ES Hachinohe Ao
Shimonaga ES Hachinohe Ao
Kinainai ES Oirase Ao
Okorogawa ES Nikko Tg
500
00:43.42
00:45.64
00:46.63
00:47.90
00:48.66
00:49.81
00:50.99
00:52.14
1
2
3
4
5
6
7
8
1000
01:28.05
01:32.76
01:36.35
01:39.61
01:43.83
01:41.76
01:41.38
01:53.94
1
2
3
4
7
6
5
8
Kinainai ES Oirase Ao
Kinainai ES Oirase Ao
Nejou ES Hachinohe Ao
Meiji ES Hachinohe Ao
Kaiyo ES Oirase Ao
Oomuro ES Nikko Tg
Kiyohara ES Utsonomiya Tg
Nikko ES Tg
Konan ES Hachinohe Ao
Arasawa ES Nikko Tg
Hachinohe ES Ao
00:43.81
00:48.40
00:51.74
00:53.15
00:56.46
00:57.06
00:57.38
00:57.48
00:59.54
01:00.28
01:01.46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01:29.63
01:39.92
01:47.94
01:50.95
02:02.35
01:56.42
01:59.47
01:58.32
02:01.90
02:06.73
02:07.41
1
2
3
4
9
5
7
6
8
10
11
TOMAKOMAI 35th South Hokkaido competition meeting (minami
LADIES HS
Toshie SATO 20011238
Mizuka SATO 20031051
Ayami SATO 19990705
Sanae OOGAKI 20000955
Tomakomai
Tomakomai
Tomakomai
Tomakomai
Industrial
Industrial
Industrial
Industrial
HS
HS
HS
HS
Hib
Hib
Hib
Hib
095.99
-
MEN HS
Akira CHIBA 19990698
Daisuke SATO 19990695
Ryo OOGAKI 19980761
Takaki MASADA 19990699
Shigeo IKEGAWA 20000954
Naoji KIMURA 19990716
Takuya KAWAHARA 20000777
Tomakomai
Tomakomai
Tomakomai
Tomakomai
Atsuma HS
Tomakomai
Tomakomai
Higashi HS
Industrial
Industrial
Industrial
Hib
Industrial
Industrial
Hib
HS Hib
HS Hib
HS Hib
082.97
083.39
-
HS Hib
HS Hib
1
-
17.1
00:48.40
NS
1
-
17.1
00:47.59
NS
17.1
1
-
04:56.63
1
2
-
17.1
00:41.30
00:41.61
NS
1
2
-
17.1
00:41.67
00:41.78
2
3
01:33.29
02:21.76
1 02:27.84
18.1
01:24.09
01:22.04
NS
3
2
-
01:21.61
02:10.17
02:10.07
NS
1 NS
1
17.1
1
2
07:40.19
07:45.33
08:31.79
18.1
01:38.12
01:48.56
1
2
3
18.1
1
2
18.1
2
1
-
-
LADIES jHS
Chiaki KOSAKA 20010872
Aya HASHIMOTO 20021024
Shiho KATO 20021026
Azusa SATO 20010875
Ayako IKEDA 20030582
Minami KISHIMOTO 20030791
Yuuki MIURA 20021027
Sayaka TOKUDA 20021035
Sae SUZUKI 20021103
Naomi MINAGAWA 20021022
Miyuki SHINYA 20031156
Ayaka SATO 20030583
Hiromi YAMAMOTO 20030570
Asaka MAEKAWA 20030566
Mai KIYAMA 20030577
Maki SATO 20021010
Momoe SATO 20030569
Yuu FUJIYOSHI 20021009
Norika MATSUMOTO 20030564
Yuka CHIBA 20060759
Hayakita JHS Hib
Hayakita JHS Hib
Hayakita JHS Hib
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Hayakita JHS Hib
Ogifushi JHS Urakawa Hhd
Hayakita JHS Hib
Urakawadaichi JHS Hhd
Kaisei JHS Tomakomai Hib
Kouyo JHS Tomakomai Hib
Ogifushi JHS Urakawa Hhd
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Hakuyo JHS Eniwa His
Tomioka JHS Chitose His
Tomakomaihigashi JHS Hib
Tomioka JHS Chitose His
Tomioka JHS Chitose His
Tomioka JHS Chitose His
Shincho Chitose JHS His
Keihoku JHS Tomakomai Hib
087.65
090.23
092.03
095.18
097.35
097.53
099.17
100.36
100.93
101.09
105.94
113.12
MEN JHS
Yuugo SASAKI 20021025
Ren KATO 20010876
Youta SAZA 20021007
Kouji KUDO 20010874
Shouhei TAKEDA 20030581
Ryuuichi OOMICHI 20011089
Takaaki DOUNOSHITA 20021324
Daiki IKEDA 20030593
Tomoki ARAIDA 20030579
Norihiko NISHI 20021140
Yuusuke KUWAJIMA 20021137
Akihiko NISHI 20021139
Mitsuhiro WILLIAMSON 20021135
Kenta SHUNDO 20030771
Kouta SAKAI 20021138
Kazuho MORINAGA 20030578
Tsuyoshi NIIYAMA 20030573
Naoto TANAKA 20010878
Ryo WAKITA 20030584
Yoshiatsu TANAKA 20010851
Gen OKAMOTO 20010866
Yuuta HATAKEYAMA 20010877
Yuuta KIYAMA 20021021
Shouhei YAMAMOTO 20030575
Kyousuke MICHIBA 20021020
Souichiro ABE 20030574
Toshiki TANAKA 20030770
Nobumitsu SATO 20010868
Daiki YAMAMOTO 20010870
Ken SHIBANO 20030576
Hayakita JHS Hib
Atsuma JHS Hib
Kyoudai JHS Chitose His
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Hayakita JHS Hib
Urakawadaini JHS Hhd
Monbetsu JHS Hidaka Hhd
Urakawadaichi JHS Hhd
Mukawa JHS Hib
Urakawadaini JHS Hhd
Urakawadaini JHS Hhd
Urakawadaini JHS Hhd
Urakawadaini JHS Hhd
Shizunai JHS Shinihidaka Hhd
Urakawadaini JHS Hhd
Kouyo JHS Tomakomai Hib
Keihoku JHS Tomakomai Hib
Akeno JHS Tomakomai Hib
Atsuma JHS Hib
Hokurei JHS Sapporo His
Yayoi JHS Tomakomai Hib
Atsuma JHS Hib
Tomakomaihigashi JHS Hib
Keimei JHS Tomakomai Hib
Ogifushi JHS Urakawa Hhd
Keihoku JHS Tomakomai Hib
Shizunai JHS Shinihidaka Hhd
Keihoku JHS Tomakomai Hib
Keimei JHS Tomakomai Hib
Ogifushi JHS Urakawa Hhd
079.68
081.92
083.49
084.60
084.67
085.12
087.13
087.53
089.40
092.84
097.37
100.25
103.78
116.00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
17.1
00:44.08
00:45.31
00:45.85
00:47.50
00:48.83
00:49.21
00:49.90
00:49.74
00:49.77
00:50.49
00:54.13
00:46.10
17.1
00:40.20
00:41.38
00:42.00
00:42.64
00:42.79
00:42.93
00:43.56
00:44.99
00:44.28
00:46.10
00:48.37
00:50.23
00:52.04
00:51.85
1
2
3
5
6
7
10
8
9
11
12
4
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
14
13
17.1
00:43.57
00:44.92
00:46.18
00:47.68
00:48.52
00:48.32
00:49.27
00:50.62
00:51.16
00:50.60
00:51.81
01:07.02
17.1
00:39.48
00:40.54
00:41.49
00:41.96
00:41.88
00:42.19
00:43.57
00:42.54
00:45.12
00:46.74
00:49.00
00:50.02
00:51.74
01:04.15
1
2
3
4
6
5
7
9
10
8
11
12
1
2
3
5
4
6
8
7
9
10
11
12
13
14
17.1
05:06.61
05:14.04
05:10.18
05:24.37
05:21.92
1
3
2
6
5
05:17.77
4
05:31.31
05:24.71
05:24.95
05:32.95
05:47.66
17.1
04:37.31
18.1
01:42.72
2
01:43.03
01:46.94
01:47.02
01:50.86
3
6
7
8
01:41.87
01:44.22
01:45.18
NS
02:30.95
02:36.44
02:34.88
02:40.07
1 02:34.06
4 02:41.20
5 02:45.62
-
9
7
8
10
11
18.1
1
4
3
5
2
6
7
18.1
5
04:44.95
04:29.10
12
2
04:39.37
7
05:01.15
15
04:26.38
04:32.34
04:36.70
04:38.70
04:40.57
04:41.26
04:42.74
04:43.15
04:45.31
04:52.50
05:02.42
05:03.81
05:04.85
NS
NS
18.1
02:36.82
17
02:24.62
13
02:07.86
02:11.88
02:12.98
02:09.53
02:09.60
02:08.57
02:11.28
02:13.92
02:14.97
02:22.07
02:16.89
02:29.57
02:25.52
NS
02:13.82
4 02:31.09
1
6
7
3
4
2
5
9
10
12
11
15
14
-
8
16
01:26.09
1
01:27.88
3
01:27.85
2
01:38.85
01:37.46
01:42.29
01:46.32
6
5
7
9
01:36.25
1
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
-
-
Katsuhiro TODA 20021012
2004 01 18/19
Eniwa JHS His
YATSUGATAKE
01:43.23
54TH YAMANASHI JHS CHAMPIONSHIPS
LADIES
Hitomi YATO 20010770
Mitsuha MATSUOKA 20020405
Atsumi WATANABE 20030208
Ayumi SAKAMOTO 20030207
Miyuu KIGASAWA 20020408
Tsumugi MORI 20010765
Miho IMAI 20010766
Reimi WATANABE 20030249
Riko HADA 20030244
Rie FURUHARA 20020400
Koto KIGASAWA 20030250
Fumie TAKEHARA 20010769
Asako IKEDA 20030209
Izumi JHS Hokuto Yn
Izumi JHS Hokuto Yn
Konan JHS Fujikawaguchi Yn
Konan JHS Fujikawaguchi Yn
Oshino JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Oshino JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Oshino JHS Yn
Izumi JHS Hokuto Yn
Katsuyama JHS Fujikawaguchi Yn
MEN
Yukinari MAEDA 20010767
Tatsuki OOTSUKA 20030243
Rei SHIOHATA 20020391
Hiroki NAITO 20030240
Kouta IMAI 20030216
Shinya HIRAJIMA 20030214
Shigeyuki WAKAO 20030211
Takuya WATANABE 90
Takuya AMANO 20020404
Fumiya SHINKAI 20020396
Ryou KOBAYASHI 20030242
Kenta WATANABE 20030248
Ryoutaro CHIBA 20030245
Jun TAKAMURA 20030246
Yamanakako JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
Katsuyama JHS Fujikawaguchi Yn
Yamanakako JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Shimoyoshida JHS Fujiyoshida Yn
Yamanakako JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
Oshino JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
2004 01 24/25
NAGANO
19.1
00:45.84
00:48.10
00:50.11
00:50.42
00:50.73
00:50.85
00:51.58
00:53.65
19.1
00:44.11
00:45.80
00:46.85
00:48.18
00:48.22
00:50.81
00:53.12
00:57.84
19.1
1
2 01:58.47
3
4
5
6 02:21.26
7
8 02:25.21
02:10.49
02:10.64
02:20.14
02:24.41
02:41.29
1
2
3
4
5
6
7
8
J19960244
83
J19951437 251182
J19960161
J19961092
83
20011147
20020378
J19941066 020882
20020387
20010759
24.1
500
42,68
42,97
24.1
1000
1.27,77
1
05:41.91
3
05:58.42
5
06:01.51
7
06:01.45
05:42.55
06:10.05
05:36.04
6
4
8
2
1
5
7
2
3
4
6
8
19.1
02:31.12
1
19.1
03:12.32
6
03:13.97
03:09.85
7
5
02:36.05
02:40.75
02:44.50
03:15.64
2 08:36.62
3 08:43.07
4
8
08:51.94
09:02.46
42th Kanto Koshinetsu university competition
LADIES
Yuko Yoshida
Mizue Sugawara
Yu Shimogi=Shimoji 1983
Yumi Yonekura
Tomoko SHIRASAKI
Miho YAGUCHI
Aya Kajiki
Akiko MIURA
Miyuki SUGIMURA
19.1
05:14.15
25.1
1500
1.25,37
1.26,26
1.31,94
1.59,12
2.08,61
2.44,82
2.46,91
1
2
3
4
8 02:37.14
18
Kyouko NAKAGAWA
MEN
Tomoki Tago
Tetsuro Kamata
Shungo Nouchi
Masataka Suzuki
Yasutaka TANNO
Takeshi Nakata
Tetsuya SUMINOKURA
Takaaki OOURA
Masatsugu SHIMIZU
Kaisei YAMADA
Kazuki Shinohara
Katsuhito KAWAI
Toru Tanaka
Hiroaki KUROIWA
Tomokazu FURUKAWA
Kazuyuki KAWAGUCHI
Hisashi HAYATA
Keisuke KATO
Tomohide Ide
Shigeyuki Dejima
Yoshihiro Kato
Shunsuke Takenaka
Yousuke SAKURABA
Noburo OOTE
Masahiro MIZUSHIRI
Tetsuya FUKUDA
Kenji Murata
Takahiro Kasai
Masayoshi Endo
Masayuki Sakamoto
2004 01 22/23/24/25
MORIOKA
LADIES
Maki TSUJI 19970946
Nao NATORI 19980444
Shiho ISHIDA 19981003
Chika ATAKA 19981011
Nao KODAIRA 19991258
Fumie KUROSAWA 19980992
Asami HOTTA 19981052
Azusa MATSUMOTO 20000782
Yoko TAKEI 19991286
Kanako SUGIURA 19990620
Risa HORI 20001140
20020388
J19991631
J19970225
J19970703
J19951395
19930552
19950342
20001416
20000689
20001192
20020068
J19960638
20021247
J19960232
19970826
20020071
20030195
20030201
20030185
J19961043
J19951287
J19951252
19970981
20000691
20010754
20011146
20020384
J19951244
J19971675
J19970906
J19951523
2.49,08
84
84
84
82
82
24.1
500
37,18
37,43
37,48
37,65
38,90
39,00
42,80
44,11
45,12
45,32
83
24.1
1000
24.1
1500
24.1
3000
1.16,07
1.20,37
1.27,76
1.31,94
1.16,13
1.26,90
2.13,00
1.58,71
2.01,95
2.18,30
2.23,71
2.32,83
2.34,92
83
251183
130582
82
84
3.58,34
4.02,82
4.04,19
4.30,75
4.48,20
4.59,79
5.07,30
5.10,74
021082
83
010884
82
53RD ALL JAPAN HIGH SCHOOL CHAMPIONSHIPS
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Ikeda HS Tokachi H
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Ina Nishi HS Ng
Ikeda HS Tokachi H
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Ina Nishi HS Ng
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Kushiro Seien HS Hku
25.1
5000
9.38,80
6.58,60
7.00,76
7.49,76
8.08,60
8.32,34
8.40,24
9.09,91
7.01,47
7.06,16
7.10,11
7.14,68
DATE !
23.2
00:40.74
00:41.50
00:41.60
00:41.73
00:42.10
00:42.17
00:42.69
00:42.72
00:42.89
00:43.11
00:43.22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
24.2
01:21.88
01:24.47
1
5
24.2
01:23.84
01:25.65
01:25.61
4
8
7
01:28.13
01:26.96
01:30.13
01:26.14
15
11
17
9
25.2
Megumi KODAIRA 19991256
Yuriko TSUTSUMI 19980961
Megumi KAWATA 19971619
Yuka HOKODATE 20001073
Sakie TSUKUDA 19980745
Kaori SAKURAI 19980938
Yoshie MATSUO 19991402
Yuuka KOYAMA 20001235
Natsuki ITO 19970107
Misato KUBOTA 19991280
Akane KASAI 19991267
Ayaka NISHIJIMA 19980940
Ayumi YATO 20000713
Azusa SOGAWA 19981047
Shiho ISHIZAWA 19991024
Megumi KUMAGAI 19980428
Miyako SUMIYOSHI 19990807
Chisa HIROKAWA 20001005
Yui SAKAI 19961115
Yuka OKAJIMA 19980730
Sanae OOGAKI 20000955
Naomi TSUCHIYA 20000813
Waka KIKUCHI 20001199
Eriko ISHINO 19981013
Masako HOZUMI 19990688
Minami ARIKAWA 19980421
Eri NATORI 19980431
Yuki MATSUDA 20001080
Miho HOTTA 19980937
Miki KOMATSU 19991249
Ayaka KIKUCHI 19970113
Yuka WAKAYAMA 19991082
Mami KAMAKURA 20001221
Shiho ONODERA 19990700
Naoko ATSUMI 19980939
Haruka SUGO 20001555
Ayumi YOSHIDA 19980571
Yuuko FUJISAWA 20001601
Ayami SATO 19990705
Eri OGUCHI 20001203
Miki SHINOHARA 20000816
Aya OGAWA 20001002
Mari HASEGAWA 19980743
Yuki NISHIDA 19991004
Suzuyo MAEDA 19990627
Natsumi TARISAWA 19991143
Sakiko FUNAKI 20001004
Hiromi MATSUO 19970688
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Matsumoto Fukashi HS Ng
Sousei Secondary S Maebashi Gn
Obihiro Ootani HS Htk
Kushiro Seien HS Hku
Kushiro IHS Hku
Hachinohenishi HS Ao
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Okaya East HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Kushiro Koryo HS Hku
Hokuto HS Yn
Ikeda HS Tokachi H
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Kushiro Hokuyo HS Hku
Kushiro Hokuyo HS Hku
Okaya East HS Ng
Obihiro South CHS Htk
Tomakomai Industrial HS Hib
Tsumagoi HS Gn
Saku Chousei HS Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Kushiro Seien HS Hku
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Saku Chousei HS Ng
Ikeda HS Tokachi H
Okaya East HS Ng
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Kushiro Hokuyo HS Hku
Yamagata Central HS Yg
Chichibu HS St
Nagano Higashi HS Ng
Tomakomai Industrial HS Hib
Okaya East HS Ng
Tsumagoi HS Gn
Kushiro Seien HS Hku
Shibecha HS Hku
Kushirohigashi HS Hku
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Shibecha HS Hku
Kushiro Nishi HS Hku
Teikyo Asaka HS Koriyama Fs
00:43.46
00:43.65
00:43.77
00:44.57
00:44.64
00:44.91
00:44.92
00:45.19
00:45.25
00:45.41
00:45.42
00:45.47
00:45.55
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01:27.20
13
01:30.24
18
01:31.50
22
01:31.00
20
01:31.10
01:22.74
01:23.62
01:25.12
01:26.23
01:27.18
01:27.86
01:29.51
01:30.67
01:32.05
01:32.98
21
2
3
6
10
12 04:56.37
14
16
19
23
24
04:29.75
04:37.57
04:39.97
04:42.40
04:42.55
04:42.72
04:45.53
04:46.71
04:48.66
04:50.75
04:52.09
04:54.34
04:55.88
04:56.64
04:59.97
05:02.29
05:04.34
05:05.02
05:06.76
05:07.47
05:08.15
05:10.38
05:16.77
02:13.74
02:12.58
7
5
02:17.21
12
02:21.84
DQ
20
-
02:07.44
02:10.38
02:12.21
02:12.87
02:12.15
02:16.03
02:18.85
02:17.48
02:16.21
02:15.53
1
2
4
6
3
9
17
13
10
8
02:18.09
02:16.60
02:18.73
02:19.81
02:18.55
14
11
16
18
15
02:20.50
19
02:25.67
22
02:24.61
02:35.90
21
23
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
MEN
Yuuji KAMIJO 19991607
Ryu UEHARA 19980407
Ryouta KOMATSU 19980951
Takaaki MATSUO 19981528
Yoshitsugu WADA 19981086
Shiki UEDA 19990810
Tomohiro TAKAHASHI 19991076
Kazuyoshi TATSUGI 19991287
Shouta MIYAMURA 20001062
Hiroto KOMATSU 19980419
Wataru NAKAMURA 19980466
Satoru AOYAMA 19981325
Yoshinari KUROIWA 19980360
Akihiko OOISHI 19980966
Ryo OOGAKI 19980761
Yuuji TAKAMURA 19990626
Hirofumi NAKAMURA 19991084
Hisahiro SEKI 19950344
Jun ANZAI 19980355
Shintaro SEKI 20001210
Masashi SAITO 19991119
Masato SUZUKI 19990804
Souta TAKAHASHI 19981524
Ryuuhei AKUTSU 20000089
Masaki HIRANO 19980762
Yuya SAKAI 19990794
Kouji HADA 19990625
Yukihiro TOMIOKA 20000950
Takuya SAKAMOTO 19981291
Tadasuke TSUCHIYA 19971622
Yui OKUNO 19991241
Noriaki TSUBOI 19941819
Yuudai NAKAYAMA 20001026
Yuuta WAKABAYASHI 19981149
Yasuyuki IIYAMA 19980925
Sadatoshi NAKAJIMA 19980437
Masayoshi SHIMOMURA 19981526
Yuuya FUKUOKA 20001027
Akitoshi SAIKAWA 19991291
Ken TANAKA 19991133
Yasuyuki ONO 20001031
Masaki KANAZAWA 19991282
Shingo MORIYA 19981391
Seiji HOSHIKAWA 19980362
Yoshimitsu KASAHARA 19991279
Fumiya YAMADA 20000977
Tomohide SHIMOYASHIKI 19960510
Toshikazu HIRANO 19990709
Okaya East HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Hachinohe CHS Ao
Shibecha HS Hku
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Ikeda HS Tokachi H
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Ikeda HS Tokachi H
Okaya Minami HS Ng
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Akita CHS Ak
Tsumagoi HS Gn
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Tomakomai Industrial HS Hib
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Obihirohakuyo HS Htk
Morioka Daisan HS Iw
Maebashi CHS Gn
Okaya Minami HS Ng
Shibecha HS Hku
Kushiro Hokuyo HS Hku
Hachinohe HS Ao
Nikko HS Tg
Ikeda HS Tokachi H
Kushiro Hokuyo HS Hku
Fujikawaguchiko HS Yn
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Tsumagoi HS Gn
Iwamurada HS Saku Ng
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Kushiro CHS Hku
Nikko HS Tg
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Saku Chousei HS Ng
Hachinohe CHS Ao
Kushiro CHS Hku
Sarashina AHS Nagano Ng
Honbetsu HS Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Okaya East HS Ng
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Tsumagoi HS Gn
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Kushiro CHS Hku
Morioka Daisan HS Iw
Ikeda HS Tokachi H
23.2
00:37.11
00:37.28
00:37.63
00:37.80
00:37.85
00:38.17
00:38.71
00:38.73
00:38.81
00:38.88
00:38.98
00:39.07
00:39.19
00:39.23
00:39.29
00:39.29
00:39.37
00:39.44
00:39.48
00:39.55
00:39.65
00:39.80
00:40.03
00:40.19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
17
18
19
20
21
22
23
24
24.2
01:16.39
01:16.56
01:18.07
01:16.38
01:17.25
4
5
10
3
7
24.2
01:19.21
01:18.45
18
12
01:17.84
01:18.64
9
13
01:20.15
20
01:21.50
01:20.35
23
21
01:19.02
16
01:19.60
19
01:15.45
01:16.24
01:16.93
01:17.45
01:18.41
01:18.66
01:18.99
01:19.13
01:20.47
DQ
1
2
6
8
11
14
15
17
22
-
24.2
02:02.17
02:02.54
02:04.46
4
5
10
02:04.83
02:04.97
02:07.50
02:03.22
11
13
18
7
02:01.94
01:59.27
02:01.59
02:02.67
02:03.49
02:04.28
02:04.92
02:05.25
02:06.22
02:06.37
02:06.41
02:08.09
02:08.16
02:10.29
02:10.51
3
1
2
6
8
9
12
14
15
16
17
19
20
21
22
25.2
07:11.81
07:26.51
07:14.30
3
16
6
07:15.66
7
Takayuki HIRAISHI 19990152
Keisuke EDA 19921411
Shingo HASHIBAMI 20001044
Masashi MICHISHITA 19991146
Youta KONNO 19990680
Nobumitsu KUROIWA 20000819
Haruki ARAI 19991240
Daiki WAKABAYASHI 20000090
Tatsuya YOSHIZAWA 19991257
Shintaro ENDOU 20010298
Yasuaki KATO 19980944
Tota KASHIWAZAKI 19981538
Kouki AIZAWA 19980945
Toshiyuki SAYAMA 20001155
Naoto TSUCHIYA 19990350
Ichiro OONISHI 20001165
Daisuke TOOYAMA 19991238
Yasuhiro TANAKA 19991272
Yuutaro WATANABE 19991010
Kouki SAIKI 20001223
Toshinari MORI 20001088
Takehiro TAKAHASHI 19981856
Kouichi SHIMIZU 19991274
Tatsuya HIRANO 19980957
Katsunari KASAHARA 20001211
Ken SHIMOJI 20001022
Kentaro KOHARA 19961107
Sho SATO 19990168
Kouichi NAKANO 19981457
Tomomi OOHASHI 19981153
Ryouta NOMURA 19991007
Takumi NAGAHARA 20001056
Sakushingakuin HS Utsonomiya Tg
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Shibecha HS Hku
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Tsumagoi HS Gn
Saku Chousei HS Ng
Nikko HS Tg
Okaya Minami HS Ng
Morioka AHS Iw
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Hachinohe CHS Ao
Kushiro CHS Hku
Ikeda HS Tokachi H
Tsumagoi HS Gn
Kushiro Hokuyo HS Hku
Saku Chousei HS Ng
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Kushiro Hokuyo HS Hku
Okaya Minami HS Ng
Honbetsu HS Htk
Hachinohe CHS Ao
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Shibecha HS Hku
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Kushiro CHS Hku
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Akita CHS Ak
Yamagata Central HS Yg
Nikko HS Tg
Komazawa Univ.Tomakomai HS Hib
Ikeda HS Tokachi H
43rd East Hokkaido competition meeting (higashi hokkaido)
ladies jhs
Yukana NISHINA 20021059
Hiromi KAWAGUCHI 20010975
Chie MATSUYAMA 20010924
Yumi ASAI 20010983
Sayaka FUKUYAMA 20021125
Miki KUNISHIMA 20021060
Tomomi ISOKAWA 20021062
Aya ITANE 20020993
Sakiko SAITO 20021051
Tomoka KUDO 20011023
Haruka SAKAMOTO 20021047
Naomi NAKAMURA 20010882
Megumi SUGAWARA 20021102
Yuki ISHITSUKA 20021116
Mai KOUDA 20030744
(only 500 m 24 Jan
43.04
44.73
45.03
45.39
45.73
45.78
45.80
45.81
45.87
46.09
46.24
46.29
46.38
46.82
46.97
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
02:23.00
WD
23
-
15:14.21
15:27.60
15:28.67
15:32.39
15:32.50
15:33.03
15:33.22
15:38.74
15:40.32
15:44.62
15:46.80
15:50.77
15:54.89
15:55.14
15:55.93
15:59.63
15:59.72
16:03.56
16:06.88
16:07.33
16:08.63
16:14.84
16:17.75
16:21.32
16:56.73
OBIHIRO 24-25 January 2004
double track races; other – single/pack)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
07:10.14
07:18.58
2
8
07:21.48
07:12.50
07:20.68
07:12.37
07:08.65
07:25.09
07:21.49
10
5
9
4
1
15
11
07:23.77
07:21.53
14
12
07:29.27
07:26.84
07:34.93
18
17
21
07:22.62
13
07:29.30
07:34.40
07:36.09
07:36.41
07:38.82
19
20
22
23
24
Miyuki SATO 20021065
Yumi FUNAHASHI 20021090
Manami MORITO 20021050
Kozue SAITO 20021041
Naomi NAKAMURA 20021049
Yuka SATO 20030742
Eri SHIRAKI 20011144
Natsuki OOHATA 20030706
Akane NAKAMURA 20030785
Hazuki SARUWATARI 20030592
Yuuki KUMATA 20021036
Natsumi KOBAYASHI 20021061
Kaori SHIMIZUGUCHI 20021076
Nana OSANAI 20030606
Yuri MURAO 20021002
Sayuri TAKAISHI 20030776
Kyouko NAKAMURA 20030588
Kousho ARAKI 20011014
Miki YAMADA 20030739
Mei NAKAYAMA 20030714
Anri SATO 20030737
Mao TAKAHASHI 20021054
Mizuki SATO 20021080
Yuka MAEHARA 20030736
Tomoyo HISAMOTO
Misaki KATO 20030558
Konomi MORITA 20030735
Saori SIMOUCHI 20030765
47.07
47.16
47.25
47.34
47.63
47.66
47.75
47.80
47.86
48.22
48.72
48.83
48.91
48.98
49.02
49.08
49.17
49.40
49.49
49.84
50.34
50.77
50.83
50.91
51.27
52.50
53.05
63.41
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
men junior high school
Masaya ISHIDA 20010973
Masatoshi MATSUMURA 20010987
Yuutoku SAITO 20010903
Hirotaka WATANABE 20010896
Takuya AKAMOTO 20021048
Kazutaka TANAKA 20010985
Tooru TAKAHASHI 20010911
Ryousuke INAGAKI 20011012
Ryousuke WATANABE 20010974
Yuuki ITO 20010887
Suguru TANAKA 20021160
Tsukasa KONNO 20010940
Kaoru MUTO 20021108
Yuusuke NUMAZAKI 20010915
Yuusuke TERUI 20021081
Takehiro TANAKA 20030741
Yuuki TAKAHASHI 20010966
Nobuaki MIYAMORI 20010901
Tomonori MURAKAMI 20001091
Satoshi IKEDA 20030728
Seiya KADOWAKI 20030752
Ryou KAWADA 19991651
Ippei KANAYA 20010904
Keisuke HIRAMA 20030733
24-01 500
40.44
1
40.46
2
40.56
3
40.89
4
40.92
5
41.55
6
41.73
7
41.91
8
41.97
9
42.01
10
42.13
11
42.14
12
42.16
13
42.29
14
42.31
15
42.47
16
42.51
17
42.73
18
42.95
19
42.95
19
43.04
21
43.11
22
43.23
23
43.27
24
Takumitsu TSUCHIYA 20021082
Hayabusa SUGIMOTO 20030591
Tsuyoshi SHIBATA 20021120
Yuuichi HIGASHIHARA 20010884
Keisuke SARUWATARAI
Tatsuya YAMADA 20021034
Yoshiaki MIYABO 20021111
Satoshi SHOUJI 20021084
Kousuke AKAGAMI 20030605
Naoki SUMITA 20021101
Yasushi MIYAURA 20030722
Kouki FUJIYOSHI 20020997
Tatsuya OKUMURA 20030730
Yuusuke TERASHIMA 20030800
Wataru YAMAMOTO 20030717
Yousuke MIKI 20001095
Takahiro TANAKA 20031251
Kazuma IWAYA 20021083
Ryouta SAGA 20021073
Hiroto MASUNO 20030768
Mitsuru YOSHIDA 20011020
Nobuki SASAKI 20030769
Ken HIGASHIDE 20031223
Kazuki HAYASHI
Kousuke SHIBATA 20030784
Shingo TAKAHASHI 20021079
Yoshimi IKEDA 20021074
Akita KINOSHITA 20030712
Kouhei ABE 20030604
Tomohiro KAWAGUCHI 20030738
Keiichi IGARASHI 20030723
Hirotaka TORIYAMA
Ryouta KATAYAMA 20021075
Seiya TAKIGUCHI
Yuuto NAKAYAMA 20030793
Kouji YAMANAKA
Akihiro KAGA 20030711
Shou SHIMIZU 20030721
Yuuta TANAKA 20021056
Keiji TOGASHI
Akira YOSHIDA 20040904
Shigeto TAKAYAMA 20031221
Masayoshii YOSHIDA 20030750
Seiya MATSUURA
Koushi TAMURA 20010883
Yuuta ENDO 20011239
Akitoschi MURAGUCHI 20010852
43.27
43.30
43.39
43.48
43.48
43.64
43.96
43.98
44.00
44.12
44.12
44.21
44.30
44.32
44.35
44.46
44.73
44.94
45.05
45.13
45.41
45.45
45.51
45.65
45.66
45.69
45.70
46.00
46.16
46.18
46.28
46.29
46.42
46.83
46.99
47.33
47.41
48.38
49.01
49.15
50.31
51.98
58.67
58.71
59.19
61.37
61.80
24
26
27
28
28
30
31
32
33
34
34
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
open men
Takuma KARASAKI 19941494
Akashi MIYADA 19891602
Makoto MORITA
41.26
45.44
46.82
1
2
3
2004 01 31/02 01
TOMAKOMAI - Tomakomai junior high school sprint championship
LADIES JHS
Chiaki KOSAKA 20010872
Ayaka SATO 20030583
Aya HASHIMOTO 20021024
Haruka CHIBA 20010869
Ayako IKEDA 20030582
Mai KIYAMA 20030577
Azusa SATO 20010875
Yuuki MIURA 20021027
Sae SUZUKI 20021103
Naomi MINAGAWA 20021022
Shiho KATO 20021026
open
Azusa MATSUMOTO 20000782
Shiho ONODERA 19990700
Sanae OOGAKI 20000955
Ayami SATO 19990705
Hiromi YAMAMOTO 20030570
Mizuka SATO 20031051
MEN JHS
Yuugo SASAKI 20021025
Shouhei TAKEDA 20030581
Ren KATO 20010876
Daiki YAMAMOTO 20010870
Naoto TANAKA 20010878
Takaaki DOUNOSHITA 20021324
Kazuho MORINAGA 20030578
Kouji KUDO 20010874
Gen OKAMOTO 20010866
Tsuyoshi NIIYAMA 20030573
Yuuta KIYAMA 20021021
Tomoki ARAIDA 20030579
Souichiro ABE 20030574
Shouhei YAMAMOTO 20030575
Ken SHIBANO 20030576
open
Shuuji SUGAWARA 19971196
Takuya KAWAHARA 20000777
Daisuke SATO 19990695
Akira CHIBA 19990698
Takaki MASADA 19990699
Yuuichi HIGASHIHARA 20010884
Ryouta NOMURA 19991007
Naoji KIMURA 19990716
Shigeo IKEGAWA 20000954
2004 02 07/08
HACHINOHE
LADIES
Shiho AKASAKA 20010567
jhs3
jhs1
jhs2
jhs3
jhs1
jhs1
jhs3
jhs2
jhs2
jhs3
jhs2
Hayakita JHS Hib
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Hayakita JHS Hib
Keihoku JHS Tomakomai Hib
Hayakita JHS Hib
Tomakomaihigashi JHS Hib
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Hayakita JHS Hib
Kaisei JHS Tomakomai Hib
Kouyo JHS Tomakomai Hib
Hayakita JHS Hib
176.795
185.155
188.260
191.000
191.425
192.475
193.375
200.675
206.040
211.500
234.370
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
31.1
00:43.67
00:44.85
00:44.63
00:46.27
00:48.29
00:47.40
00:48.61
00:50.63
00:50.03
00:51.56
01:35.03
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(3)
(2)
(4)
(4)
31.1
01:29.38
01:34.03
01:34.34
01:37.51
01:37.46
01:36.32
01:39.72
01:41.61
01:46.84
01:51.08
01:35.43
(1)
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
(3)
(3)
(4)
(4)
(2)
1.2
00:43.29
00:45.61
00:44.09
00:46.58
00:46.93
00:48.09
00:46.94
00:48.44
00:50.22
00:51.04
00:45.79
(1)
(1)
(1)
(2)
(2)
(3)
(3)
(3)
(4)
(4)
(2)
1.2
01:30.29
01:35.36
01:44.74
01:38.79
01:34.95
01:37.65
01:35.93
01:41.60
01:44.74
01:46.72
01:31.67
(1)
(2)
(3)
(3)
(1)
(3)
(2)
(2)
(3)
(4)
(1)
op
op
op
op
op
op
Komadai Tomakomai HS
Komadai Tomakomai HS
Tomakomai Industrial
Tomakomai Industrial
Hakuyo JHS Eniwa His
Tomakomai Industrial
175.785
183.950
185.180
189.750
195.380
209.815
1
2
3
4
5
6
00:42.83
00:46.21
00:44.98
00:47.54
00:50.46
00:51.46
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
01:28.75
01:31.53
01:35.79
01:36.41
01:38.57
01:48.55
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
00:43.27
00:46.59
00:44.88
00:47.59
00:47.52
00:50.56
(1)
(3)
(2)
(5)
(4)
(6)
01:30.62
01:30.77
01:34.85
01:32.83
01:36.23
01:47.04
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
(6)
jhs2
jhs1
jhs3
jhs3
jhs3
jhs2
jhs1
jhs3
jhs3
jhs1
jhs2
jhs1
jhs1
jhs1
jhs1
Hayakita JHS Hib
Hayakita JHS Hib
Atsuma JHS Hib
Keimei JHS Tomakomai Hib
Akeno JHS Tomakomai Hib
Monbetsu JHS Hidaka Hhd
Kouyo JHS Tomakomai Hib
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Yayoi JHS Tomakomai Hib
Keihoku JHS Tomakomai Hib
Tomakomaihigashi JHS Hib
Mukawa JHS Hib
Keihoku JHS Tomakomai Hib
Keimei JHS Tomakomai Hib
Ogifushi JHS Urakawa Hhd
160.095
165.475
166.935
167.420
168.645
170.950
173.040
173.055
173.265
175.120
176.415
179.020
186.675
187.945
192.005
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
31.1
00:40.05
00:41.01
00:40.96
00:41.37
00:42.57
00:42.45
00:42.93
00:42.28
00:42.59
00:43.67
00:44.70
00:44.35
00:46.45
00:46.91
00:46.87
(1)
(1)
(1)
(2)
(5)
(2)
(2)
(4)
(6)
(3)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
31.1
01:19.74
01:21.86
01:26.16
01:24.22
01:23.70
01:25.19
01:25.88
01:28.60
01:25.95
01:28.27
01:27.45
01:29.67
01:32.68
01:32.62
01:39.16
(1)
(1)
(4)
(2)
(1)
(2)
(2)
(6)
(3)
(3)
(3)
(4)
(6)
(5)
(7)
1.2
00:39.99
00:41.14
00:40.81
00:41.58
00:42.41
00:42.53
00:43.20
00:42.27
00:43.31
00:43.82
00:44.54
00:44.25
00:46.85
00:47.33
00:46.94
(1)
(1)
(1)
(2)
(4)
(2)
(2)
(3)
(5)
(3)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
1.2
01:20.37
01:24.79
01:24.17
01:24.72
01:23.63
01:26.75
01:27.94
01:28.41
01:28.78
01:26.99
01:26.90
01:31.17
01:34.07
01:34.79
01:37.23
(1)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
op
op
op
op
op
op
op
op
op
Nippon SS University
Tomakomai Industrial
Tomakomai Industrial
Tomakomai Higashi HS
Tomakomai Industrial
Memuro JHS Htk
Komadai Tomakomai HS
Tomakomai Industrial
Atsuma HS Hib
157.085
164.170
165.570
165.775
171.805
175.860
177.365
-
1
2
3
4
5
6
7
-
00:39.07
00:40.47
00:41.32
00:40.61
00:42.76
00:43.19
00:40.30
00:42.04
00:40.54
(1)
(3)
(6)
(5)
(8)
(9)
(2)
(7)
(4)
01:17.96
01:22.25
01:23.25
01:25.23
01:25.09
01:28.55
01:21.16
(1)
(4)
(5)
(7)
(6)
(8)
(2)
00:39.27
00:40.64
00:40.94
00:40.47
00:43.64
00:43.76
00:40.38
00:42.48
00:40.83
(1)
(4)
(6)
(3)
(8)
(9)
(2)
(7)
(5)
01:19.53
01:23.87
01:23.37
01:24.16
01:25.72
01:29.27
01:52.21
01:24.19
(1)
(3)
(2)
(4)
(6)
(7)
(8)
(5)
Hib
Hib
HS Hib
HS Hib
HS Hib
Tokyo
HS Hib
HS Hib
Hib
HS Hib
Hib
HS Hib
01:21.80 (3)
10th ABA cup
Tamonoki Hachinohe Ao
163.08
1
7.2 300
30.96
1
7.2 500
50.28
1
8.2 300
31.24
2
8.2 500
50.60
1
Saki OOTSUBO 20020622
Mai SATO 20030867
Miteki NARITA 20020617
Yukiko ASASAKA 20020619
Mizuki NIIYAMA 20050572
Maki KUDO 20020625
Kino ICHINOHE 20020626
Yurie MURAYAMA 20050567
Nao AKASAKA 20031291
Mao NAKAMURA 20010530
Motoko YANAGIMACHI 20030874
Chitose NAKAZAWA 20020612
Kanami MORI 20020628
Chihiro KATO 20020611
Hachinohe ES Ao
Nejou Hachinohe Ao
Kinainai Osirase Ao
Cyojya Hachinohe Ao
Momoishi ES Ao
Sannohe Ao
Sannohe Ao
Shiroshita Hachinohe Ao
Tamonoki Hachinohe Ao
Konan Hachinohe Ao
Meiji Hachinohe Ao
Konan Hachinohe Ao
Sannohe Ao
Konan Hachinohe Ao
164.80
169.36
173.44
174.04
174.12
174.40
175.95
183.96
185.55
185.84
191.92
200.03
116.51
125.79
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-
31.70
33.65
32.95
33.25
34.09
32.70
34.05
36.21
35.44
36.20
36.88
38.31
32.45
34.14
2
7
5
6
9
4
8
13
11
12
14
15
3
10
MEN
Yoshiki TANABU 20020629
Yuuta SATO 20020615
Hitoshi OOTANAKA 20010569
Kanji NISHINA 20010572
Yuuki MATSUKAWA 20010528
Koudai NAKAMURA 20020616
Tomotaka TERAZAWA 20001131
Kouta MIYAZAKI 20030880
Takuma TANABU 20040494
Yuuta KAWASAKI 20040491
Hiroshi KIMURA 20040495
Yuu URUSHIZAWA 20010537
Fumiya KUDO 20020627
Ookaze MATSUDA 20010565
Yoshihiro ITABASHI 20010538
Yoshihiro MIZUNASHI 20040496
Genki FURUKAWA 20030862
Ryouta KOMUKAI 20050571
Kouhei NISHIZAWA 20020607
Kouji ENDO 20030844
Yuusuke KOKARUMAI 20050564
Masaya MIYAZAKI 20030879
Shouichi KUMANO 20010566
Nagane Hachinohe Ao
Kinainai Osirase Ao
Nagane Hachinohe Ao
Uramachi Aomori Ao
Konan Hachinohe Ao
Kinainai Osirase Ao
Meiji Hachinohe Ao
Hakusandai Hachinohe Ao
Shimonaga Hachinohe Ao
Shiroshita Hachinohe Ao
Shimonaga Hachinohe Ao
Kinainai Osirase Ao
Sannohe Ao
Meiji Hachinohe Ao
Cyojya Hachinohe Ao
Shimonaga Hachinohe Ao
Nejou Hachinohe Ao
Kaiyo Oirase Ao
Konan Hachinohe Ao
Konan Hachinohe Ao
Hachinohe ES Ao
Hakusandai Hachinohe Ao
Meiji Hachinohe Ao
139.98
148.27
148.52
149.61
151.44
153.23
156.96
159.02
161.08
162.04
163.83
165.34
172.91
174.44
177.06
177.10
183.06
184.57
186.38
188.53
188.86
201.27
87.05
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
-
7.2 300
26.73
28.13
28.36
28.85
29.59
29.67
29.68
30.58
31.98
31.35
30.01
31.99
32.43
33.45
33.91
34.07
34.80
35.56
35.69
35.81
36.57
36.65
33.37
1
2
3
4
5
6
7
9
12
10
8
11
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
14
2004 02 07
KORIYAMA
Yuudai KOMATSU
Kenji Sato
Yukitaka TANAKA
Tomohiro SUZUKI
51.06
51.83
53.42
53.46
52.59
53.48
55.70
56.88
57.36
57.80
59.42
62.51
2
3
5
6
4
7
8
9
10
11
12
13
7.2 500
42.86
45.37
45.67
45.94
46.51
46.54
48.58
49.69
49.31
49.59
51.30
50.59
53.85
53.23
55.23
54.36
56.68
57.19
59.10
59.09
57.83
62.66
53.68
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
12
11
15
13
17
16
18
19
21
22
20
23
14
30.80
32.86
32.97
32.08
33.72
33.69
32.49
34.22
35.02
34.14
36.05
37.00
31.62
34.06
1
6
7
4
9
8
5
12
13
11
14
14
3
10
51.24
51.02
54.10
55.25
53.72
54.53
53.71
56.65
57.73
57.70
59.57
62.21
52.44
57.59
3
2
7
9
6
8
5
10
13
12
14
15
4
11
8.2 300
26.92
28.39
28.12
28.23
28.21
28.57
30.26
30.93
31.71
30.79
31.02
30.73
32.42
34.12
32.73
33.02
34.33
34.07
34.93
34.81
35.70
38.47
1
5
2
4
3
6
7
10
12
9
11
8
13
17
14
15
18
16
20
19
21
22
8.2 500
43.47
46.38
46.37
46.59
47.13
48.45
48.44
47.82
48.08
50.31
51.50
52.03
54.21
53.64
55.19
55.65
57.25
57.75
56.66
58.82
58.76
63.49
1
3
2
4
5
9
8
6
7
10
11
12
14
13
15
16
18
19
17
21
20
22
2004 Fukushima prefecture high school new member competition and
15th Fukushima prefecture record meeting
19981530
980389
19980390
19950652
500
47,42
87
1000
1500
1.28,23
1.29,19
2.26,55
2004 02 07/08
NIKKO
10th Kanto high school championship
MEN
Yuta Wakabayashi
Noriaki TSUBOI
Jouji YANAGIHARA
Morihiro TAKANO
Masahiro MIYASATO
Genki KAWAKAMI
Tetsuro OOWADA
Daiki Wakabayashi
Koichi Shimizu
Nobumitsu Kuroiwa
Tomomi OOHASHI
Kentaro KOHARA
Naoyuki MATSUMOTO
Ryousuke WATANABE
Yasuhiro ICHINOHE
Kenichiro IKEDA
Eiji Onuki
Takayuki HIRAISHI
Shouichi NOGUCHI
Takahiro YAMAZAKI
2004 02 08
FUJIKYU
IKAHO
7.2
5000
8.2
500
8.2
1500
39,71
2.18,59
2.21,61
46,44
7.14,69
7.14,87
7.15,35
7.32,76
7.33,34
7.36,18
7.37,61
7.40,24
7.40,27
2.06,85
39,97
2.04,30
2.19,47
2.30,20
52nd Chubu Mikasa Trophy
MEN
Touten TAKAHASHI
Tatsuya TAKEUCHI
Shougo KAWAGUCHI
2004 02 /09/10
J19981149 051085
19941819
19990159
19960658
20010367
20010366
20011153
J20000090 290987
J19991274
86
J20000819 100987
19981153
19961107
20030210
20000703
19980573
19990618
19960666
19990152
19960752
20030964
7.2
1000
1.15,81
1.18,42
1.22,87
1.31,01
1.32,89
1.35,38
1.37,76
19950656
19990097
19951693
8.2
5000
7.55,00
8.47,96
9.29,48
24TH INTER JUNIOR HIGH SCHOOL WINTER MEET Date !
LADIES
Yukana NISHINA 20021059
Chiaki KOSAKA 20010872
Reika SHIMIZU 20020568
Yoshimi YOSHIMURA 20021085
Yasuko HIRONO 20010879
Aya HASHIMOTO 20021024
Chie MATSUYAMA 20010924
Yukako KOIKE 20001618
Ayaka SATO 20030583
Yumi KAWAGUCHI 20010975
Shihoro JHS Htk
Hayakita JHS Hib
Hara JHS Ng
Toyokoro JHS Htk
Kamikawa JHS Hka
Hayakita JHS Hib
Shihoro JHS Htk
Onogami JHS Shibukawa Gn
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Toyokoro JHS Htk
9.2
00:41.37
00:41.76
00:42.72
00:42.76
00:42.78
00:42.92
00:43.00
00:43.14
00:43.22
00:43.27
9.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.2
01:26.08
01:28.55
01:27.96
1
5
2
10.2
01:28.66
6
01:28.86
01:32.29
01:28.91
7
19
8
02:19.46
16
Maya GOTO 20010992
Marina GOU 19991654
Ayaka GOTO 20031045
Sayaka FUKUYAMA 20021125
Ikumi SUGAWARA 20010907
Yuko TATSUGI 20010729
Minami OOTSUKA 20010927
Aya MISHIMA 20021144
Yuumi ASAI 20010983
Saya SASAKI 20030556
Keiko WATANABE 20010918
Manami MORITO 20021050
Fuuko UMEKAWA 20031025
Kumiko OKUHARA 20011267
Ayumi FUJIMURA 20021014
Yumi FUNAHASHI 20021090
Ayumi SAKAMOTO 20031030
Hitomi YATO 20010770
Miki KUNISHIMA 20021060
Chisato AIZAWA 20010919
Nanase ICHIBA 20010417
Minami OOTA 19970108
Yui TAKAHATA 20021100
Tomoka KUDO 20011023
Sakiko SAITO 20021051
Miyu SAIKI 20010720
Rika MORITA 20021043
Asami KAMAKURA 20031029
Tomoko MINODA 20021091
Eri SHIRAKI 20011144
Kozue SAITO 20021041
Aya YUI 20021196
Shiho KATO 20021026
Saaya TANABU 20020603
Hitomi KAMAKURA 20010714
Yuma YAMASHITA 19991646
Ai SHOUJI 20021087
Yuki ISHITSUKA 20021116
Madoka IMAI 20001617
Aya KOBAYASHI 20010722
Aya ITANE 20020993
Megumi SUGAWARA 20021102
Yuka KAWASAKI 20010571
Maako FUJIWARA 20021066
Tomomi ISOGAWA 20021062
Yuuki SHIMIZU 20031028
Naomi NAKAMURA 20010882
Arisa YASHIMA 19980610
Mai MIYAZAKI 20010416
Obihirodaiichi JHS Htk
Kaminishishunbetsu JHS Hne
Hara JHS Ng
Kuneppu JHS Hab
Kushiro JHS att Hk Univ. Hku
Ina JHS Ng
Obihirodaigo JHS Htk
Tomihara JHS Kushiro Hku
Nakasatsunai JHS Htk
Shiranuka JHS Hku
Betsukaichuou JHS Hne
Yayoi JHS Kushiro Hku
Fujimi kougen JHS Ng
Nishinadai JHS Omachi Ng
Bihoro JHS Hab.
Seiryou JHS Obihiro Htk
Fujimi minami JHS Ng
Izumi JHS Hokuto Yn
Shihoro JHS Htk
Notsuke JHS Betsukai Hne
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Kawakami JHS Ng
Satsunai JHS Makubetsu Htk
Kawakita JHS Shibetsu Hne
Yayoi JHS Kushiro Hku
Fujimi minami JHS Ng
Sarabetsu Central JHS Htk
Hara JHS Ng
Minamimachi JHS Obihiro Htk
Satsunai JHS Makubetsu Htk
Taiki JHS Htk
Kawakami JHS Ng
Hayakita JHS Hib
Hachinohe Daiichi JHS Ao
Hara JHS Ng
Akan JHS Kushiro Hku
Ashoro JHS Htk
Toyokoro JHS Htk
Kitatachibana JHS Shibukawa Gn
Suwaminami JHS Ng
Kouei JHS Kitami Hab
Kawakita JHS Shibetsu Hne
Hachinohe Daini JHS Ao
Tomihara JHS Kushiro Hku
Otofuke JHS Htk
Hara JHS Ng
Nukanai JHS Makubetsu Htk
Higashimatsuyama JHS St
Tsumogoi Nishi JHS Gn
00:43.44
00:43.48
00:43.81
00:43.94
00:43.98
00:44.48
00:44.53
00:44.81
00:44.91
00:45.19
00:45.23
00:45.43
00:45.61
00:46.32
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
04:46.12
04:54.08
04:54.79
04:56.39
04:56.43
04:57.05
04:57.60
04:58.89
05:00.38
05:02.05
05:02.79
05:05.17
05:06.35
05:08.01
05:09.79
05:09.88
05:10.08
05:11.38
05:11.92
05:12.56
05:12.83
05:14.46
05:16.83
05:21.47
01:30.19
12
01:30.19
12
01:29.77
01:32.69
10
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
01:27.97
01:28.20
01:29.48
01:29.97
01:30.78
01:31.43
01:31.70
01:31.81
01:31.85
01:33.78
01:35.04
3
4
9
11
14
15
16
17
18
21
22
02:14.05
02:12.99
02:19.05
02:18.07
02:16.34
02:19.95
02:18.94
02:19.42
2
1
14
9
5
18
13
15
02:16.35
02:18.39
02:17.94
6
11
8
02:20.73
19
02:22.22
21
02:23.08
22
02:15.48
02:17.39
02:18.76
02:22.17
02:18.35
4
7
12
20
10
Kanoko KOBAYASHI-KUBO 20010426
Kanami KAWAI 19980628
Minami FUKUOKA 20021052
Ayaka NAKAJIMA 20010728
Mai KIYAMA 20030577
Mai KOUDA 20030744
Naganoharanishi JHS Gn
Kiyosato JHS Hab
Betsukaichuou JHS Hne
Inahigashi JHS Ng
Tomakomaihigashi JHS Hib
Obihirodaini JHS Htk
MEN
Ryouhei HAGA 20010996
Ryuusuke YAMAKOSHI 20001426
Masatoshi MATSUMURA 20010987
Yuuto DOI 20011091
Toshiyuki KAWAMOTO 20010990
Kazuya TAKAHASHI 20011049
Satoru MIKAMI 20001515
Masaya ISHIDA 20010973
Yoshiki HOSHIKAWA 20001431
Junpei MORIBAYASHI 19990171
Ryo KUMAGAI 20010742
Yuuta UCHIDA 20010978
Ryousuke AMAMIYA 20010712
Tetsuya KOUHEI 20021129
Daisuke NAKAMURA 20011289
Tsukasa KONNO 20010940
Koushi TAMURA 20010883
Shuuhei ASO 20010976
Koudai WATANABE 20010896
Ryousuke INAGAKI 20011012
Ryuichi OMICHI 20011089
Yuuki ITO 20010887
Hayabusa SUGIMOTO 20030591
Ryousuke WADA 20010713
Kazunori YOSHINO 20010950
Takumi YUI 20010707
Kouta SAKAI 20021138
Tsubasa MINODA 20011352
Shouhei TAKEDA 20030581
Yoshitaka NISHINO 20021089
Hidetoshi OSODA 20010087
Shunsuke SATO 20010694
Tomotaka KOBAYASHI 20021038
Satoshi SHOUJI 20021084
Shuuzou OKUAKI 20010922
Kousuke MIYOSHI 20021044
Yoshiya YANO 20010929
Ryo KITAHARA 20010741
Nobuaki MIYAMORI 20010901
Ryo WAKITA 20030584
Kazuya MATSUMOTO 20011016
Obihirodaihachi JHS Htk
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Nakasatsunai JHS Htk
Memuronishi JHS Htk
Obihirodaiichi JHS Htk
Memanbetsu JHS Ozora Hab.
Shinryou JHS Akkeshi Hku
Toyokoro JHS Htk
Tsumogoi Nishi JHS Gn
att. University Akita JHS Ak
Shiojiri JHS Ng
Ashoro JHS Htk
Fujimi kougen JHS Ng
Shari JHS Hab
Abashiri daisan JHS Hab
Mihara JHS Kushiro Hku
Nukanai JHS Makubetsu Htk
Ashoro JHS Htk
Taiki JHS Htk
Ryokunan JHS Otofuke Htk
Urakawadaini JHS Hhd
Kyouei JHS Otofuke Htk
Memuro JHS Htk
Fujimi kougen JHS Ng
Kiritappu JHS Hamanaka Hku
Kawakami JHS Ng
Urakawadaini JHS Hhd
Minamimachi JHS Obihiro Htk
Hayakita JHS Hib
Seiryou JHS Obihiro Htk
Okorogawa JHS Nikko Tg
Karuizawa JHS Ng
Akanko JHS Akan Hku
Toyokoro JHS Htk
Shihoro JHS Htk
Sarabetsu Central JHS Htk
Obihirodainana JHS Htk
Shiojiri JHS Ng
Otanoshike JHS Kushiro Hku
Atsuma JHS Hib
Ashoro JHS Htk
01:35.70
01:42.87
23
24
02:14.60
02:19.72
02:27.53
02:30.38
9.2
00:38.20
00:38.43
00:38.91
00:39.01
00:39.05
00:39.08
00:39.15
00:39.38
00:39.46
00:39.47
00:39.59
00:39.84
00:39.88
00:40.08
00:40.08
00:40.23
00:40.23
00:40.28
00:40.31
00:40.47
00:40.55
00:40.71
00:41.05
00:53.33
9.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
16
18
19
20
21
22
23
24
10.2
01:17.87
01:18.99
2
3
01:19.94
5
01:23.84
22
DQ
-
01:22.49
14
01:23.02
20
10.2
01:21.64
10
02:08.31
07:12.82
07:16.57
07:21.78
07:29.16
07:29.19
07:33.64
07:35.68
07:38.57
07:38.69
07:40.07
07:40.13
07:42.39
07:43.97
07:44.72
07:47.47
07:48.33
07:49.44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
3
17
23
24
02:04.15
10.2
14
8
04:21.17
04:24.97
04:24.35
1
4
2
04:28.96
04:31.72
04:28.76
04:33.15
04:35.77
8
10
7
11
15
04:24.73
3
Daichi YAMANAKA 20031019
Yoshiatsu TANAKA 20010851
Naoto TANAKA 20010878
Kazuho MORINAGA 20030578
Masaya KANESO 20011027
Ryousuke WATANABE 20010974
Takehiro TANAKA 20030741
Shintaro OSANAI 20010931
Takatoshi NAGASAWA 20010988
Yuutoku SAITO 20010903
Takuya AKAMOTO 20021048
Hiroshi TAKEI 20020575
Hiroaki HARA 20021198
Masaki HAYASHI 20010888
Tatsuya ARIGA 20010698
Youta SAZA 20021007
Akitoschi MURAGUCHI 20010852
Hayato NAGAE 20011078
Yuusuke TERUI 20021081
Takahito TSUKADA 20001514
Tomonori MURAKAMI 20001091
Yuusuke NUMAZAKI 20010915
Jou KATSUKI 19990248
Kazutaka TANAKA 20010985
Shouta ONO 20021058
Takaaki DOUNOSHITA 20021324
Suguru TANAKA 20021160
Masaki NITTA 20010864
Daiki YAMAMOTO 20010870
Ryuunosuke KAWASHIRI 20001513
Shunya TSUCHIYA 20001518
Kazuya ISOKAWA 20010744
Ren KATO 20010876
Kouji KUDO 20010874
Norimasa ZAIKE 20001106
Suguru MUTO 20021108
Yoshinori KIMURA 20010545
Yutaka KIKUCHI 20020550
Naoya KOBAYASHI 20010719
Shunji SASAKI 20010977
Gen OKAMOTO 20010866
Yasunari KUROIWA 20001436
Yuusuke SHIMIZU 20010716
Yuuta KIYAMA 20021021
Naoki SUMITA 20021101
Kento MIYAMURA 20021098
2004 02 12
IKAHO
Kawakami JHS Ng
Hokurei JHS Sapporo His
Akeno JHS Tomakomai Hib
Kouyo JHS Tomakomai Hib
Hiroo JHS Htk
Toyokoro JHS Htk
Nakasatsunai JHS Htk
Obihirodainana JHS Htk
Nakasatsunai JHS Htk
Yayoi JHS Kushiro Hku
Kushiro Musa JHS Hku
Ina JHS Ng
Kawakami JHS Ng
Ashoro JHS Htk
Suwa JHS Ng
Kyoudai JHS Chitose His
Kousei JHS Kitami Hab.
Shari JHS Hab
Kouryou JHS Nakashibetsu Hne
Shinryou JHS Akkeshi Hku
Ryokunen JHS Obihiro Htk
Nishishunbetsu JHS Betsukai Hne
Atami JHS Koriyama Fs
Nakasatsunai JHS Htk
Shihoro JHS Htk
Monbetsu JHS Hidaka Hhd
Attoko JHS Nemuro Hne
Bihoro JHS Hab.
Keimei JHS Tomakomai Hib
Shinryou JHS Akkeshi Hku
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Sugano JHS Matsumoto Ng
Atsuma JHS Hib
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Nejou JHS Hachinohe Ao
Habomai JHS Nemuro Hne
Ichikawa JHS Hachinohe Ao
Saku JHS Ng
Fujimi minami JHS Ng
Ashoro JHS Htk
Yayoi JHS Tomakomai Hib
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Hara JHS Ng
Tomakomaihigashi JHS Hib
Kawakita JHS Shibetsu Hne
Satsunai JHS Makubetsu Htk
07:50.05
07:51.06
07:54.74
07:56.10
07:58.70
07:59.85
07:59.99
18
19
20
21
22
23
24
01:17.77
01:19.21
01:19.95
01:20.17
01:20.96
01:21.58
01:21.87
01:21.89
01:22.46
01:22.51
01:22.72
01:22.90
01:22.91
01:22.91
01:23.11
01:24.70
not Yoshihiro Musashi 19961775
Gunma prefecture high school and junior high school new member competition
1
4
6
7
8
9
11
12
13
15
16
17
18
18
21
23
04:33.15
11
04:37.90
04:42.23
17
23
04:26.43
5
9
01:57.99
1
02:04.34
02:02.90
02:03.44
02:01.35
9
5
6
2
02:07.36
12
02:10.26
21
02:01.64
02:01.99
02:04.12
02:04.37
02:04.51
02:08.25
02:08.57
02:08.76
02:09.53
02:09.93
02:09.96
02:10.08
02:10.72
02:13.73
02:15.65
3 04:31.27
4
7
10
11
13 04:40.14
15 04:43.88
16
17
18
19
20
22
23
24
04:27.32
04:34.12
04:35.09
04:36.43
04:39.25
04:39.26
04:40.04
04:41.52
21
24
6
13
14
16
18
19
20
22
LADIES HS
Yukika Kuroiwa
Miki IMAI
Megumi Kawada
Naomi Tsuchiya
20000817
20000821
19971619
20000813
LADIES JHS
Yuka TOUJO
Saki KIMURA
Yui TAKAHASHI
Kozue ZENYOJI
Nanako KUBO
19991574
19990329
20020867
20030647
20010428
12.2
500
43,57
45,15
19990326
20000810
19990346
19941211
19990350
19990344
MEN JHS
Teruyuki OGAWA
Yousuke SAKABE
Yuma TADOKORO
Ryousuke SAKAZUME
Junichi SATO
Makoto KUROIWA
Akihiro INOUE
Hirokazu KOMATSU
Shouhei HAMANO
Gaku KAWAMURA
Kazuya YAMAZAKI
Kento IIDZUKA
Masaki ISHIDA
Tsubasa TOKUMA
Kyouhei KIMURA
Yuuji YOKOTE
Takehito OKAMURA
Kouhei TAKANO
20000809
20020856
20020877
19991576
20030642
20020878
20020885
20030644
20000798
20000802
20020858
20020860
20010431
20010430
19990328
20030645
20030648
20020820
12.2
1500
2.19,23
500
MEN HS
Keita Nonaka
Akihito Kigure
Naoto MIYAZAKI
Kenta NAKANO
Naoto Tsuchiya
Noriyuki Kuroiwa
12.2
1000
1.29,22
1.34,83
1.29,37
1000
1.37,45
1.41,17
1.48,88
1.53,51
1500
2.23,74
2.24,33
12.2
500
39,45
12.2
1000
1.20,73
1.20,93
1.22,82
1.34,83
12.2
1500
12.2
5000
12.2
10000
7.43,98
15.20,57
15.45,02
500
41,88
43,88
44,96
45,01
46,08
46,28
46,70
47,17
48,05
48,44
49,21
50,31
1000
1.30,39
1500
3000
5000
2.17,67
1.36,11
2.29,09
1.38,12
1.39,05
1.37,43
1.40,75
5.56,85
1.40,31
1.42,44
1.23,75
1.26,31
1.33,33
1.33,59
1.37,05
2004 02 13/14
IKAHO
23th Gunma prefecture sprint championship
http://sports.pref.gunma.jp/contents/club/39/2/club2.pdf upd. 22.08.2013
13.2
13.2
LADIES
500
1000
Mizuho INOUE
20030653
50,38
8.27,20
14.2
500
14.2
1000
Yui TAKAHASHI
20020867
Natsuki FUKUDA
20030629
Natsumi YAGI
20030630
Asuka INOUE
20030650
Emi SAITO
20030652
Yukina KOJIMA
20030635
Moeko NAKASAWA (and 20060450)20030654
Eina YOKOSAWA
20030637
Yuzuka MIYAZAKI
20030663
Misaki HIGUCHI
20030631
Saeko OOTANI
20030628
Yukako Koike
20001618
Saki KIMURA
19990329
Masato KUROIWA
20020852
Nagisa SATO
19990327
Nagisa ARAI
20010432
Miki KUROIWA
20020854
MEN
Ryusuke YAMAKOSHI
Keisei=Yoshinari Kuroiwa
Akihito Kigure
Yoshihiro MUSHA
Daiki KUROIWA
Kyouhei KIMURA
89.08.06
Tomohiro HOSHIKAWA
Takahiro HOSHIKAWA
Kou KUROIWA
Takehito OKAMURA
Seiya KUROIWA
Hirotake Kuroiwa
Takamasa HOSHIKAWA
Takuya SHIMODA
Hiroki ISHIDA
Yuuhei KAWASHIMA 91.05.22
Yuuka TOUJOU
Ryousuke SAKAZUME
Shinsuke Miyazaki
Kenyu Tsuchiya
Jun Anzai
Hidefumi Fuji
Ryouta KUROIWA
Sho YOSHIDA
2004 02 13/14
LADIES
IKAHO
20001426
19980360
20000810
20001427
20001432
19990328
20020851
20020824
20020828
20030648
20030625
20020831 261091
20020827
20030651
20030649
19990330
19991573
19991576
19960637
19971622
19980355
19980348
20000815
20010422
52,57
52,83
53,63
54,02
54,64
55,90
58,97
59,82
60,35
61,11
63,93
13.2
500
38,96
37,67
39,72
42,64
44,72
44,77
46,11
47,30
48,31
48,31
48,39
48,61
50,29
50,40
51,07
51,24
51,82
2.00,90
2.04,98
2.07,08
2.15,57
2.13,38
2.09,03
13.2
1000
1.18,95
1.18,22
42,89
48,38
49,61
50,54
51,42
51,52
1.46,13
14.2
500
38,24
14.2
1000
1.18,69
1.45,43
1.42,00
1.40,64
1.45,14
1.43,99
1.53,39
1.52,91
1.52,99
1.37,28
37,92
38,31
38,51
40,50
40,90
41,78
38nd Gunma prefecture allround championship
13.2
500
13.2
1500
14.2
1000
14.2
3000
156,000
Madoka Imai
Miki Shinohara
Nanase ICHIBA
Mio KUROIWA
Aya IIJIMA
Miho SUGAI
Yuka TOUJO
Masako Koike
Naomi Tsuchiya
20001617
20000816
20010417
20001428
19980352
20021183
19991574
19961915
20000813
MEN
Kazuma Tsuchiya
Shunya TSUCHIYA
Genki MITA
Taiyou MITA
Kouhei TAKANO
Dan TOMOMASA
Seiji HOSHIKAWA
Teruyuki Ogawa
Noriyuki Kuroiwa
Masaki ISHIDA
2004 02 12/13
43,46
44,37
45,19
46,01
46,46
47,80
50,67
2.26,43
5.10,99
13.2
500
40,03
41,73
42,47
45,55
45,61
48,94
13.2
3000
4.39,08
4.37,17
4.59,19
14.2
1500
2.17,97
2.06,99
183.629
188.414
190.592
216.354
1
2
3
4
12.2
00:41.86
00:43.45
00:45.50
00:50.56
(1)
(2)
(3)
(4)
MEN
Kouichi SHIMIZU 19991274
Kouji HADA 19990625
Naoyuki MATSUMOTO 20030210
Yuuji TAKAMURA 19990626
Kenichiro IKEDA 19990618
Shouji OSADA 19990628
Toyota WATANABE 20020407
Ryousuke WATANABE 20000703
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Fujikawaguchiko HS Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Hokuto HS Yn
Fuji Gakuen HS Fujiyoshida Yn
Fuji Gakuen HS Fujiyoshida Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
168.356
170.066
171.828
173.696
176.112
193.348
208.488
041.560
1
2
3
4
5
6
7
-
12.2
00:40.51
00:38.06
00:40.34
00:38.42
00:41.34
00:41.84
00:46.87
00:41.56
(4)
(1)
(3)
(2)
(5)
(7)
(8)
(6)
LADIES
Tomoyo NOGUCHI
Saki EDA
Misa UMEZAWA
7.51,06
8.04,13
24TH YAMANASHI HS SHINJIN (NEW MEMBER COMPETITION)
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Hokuto HS Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
KARUIZAWA
14.2
5000
7.58,81
7.56,58
2.31,45
4.35,14
5.05,71
LADIES
Kanako SUGIURA 19990620
Ayumi YATO 20000713
Suzuyo MAEDA 19990627
Nana WATANABE 20020392
2004 02 13/
5.04,97
1.29,34
20000818
20001518
20000811
20010420
20020820
20020875
19980362
20000809
19990344
20010431
YATSUGATAKE
4.59,25
1.28,61
1.31,06
1.33,81
1.33,91
1.33,96
12.2
02:20.42
02:22.64
02:23.60
02:43.76
(1)
(2)
(3)
(4)
13.2
01:29.15
01:29.83
01:32.75
01:43.41
(1)
(2)
(3)
(4)
13.2
05:02.33
05:15.02
05:05.11
05:57.02
(1)
(3)
(2)
(4)
12.2
04:13.92
04:20.49
04:23.37
04:31.36
04:28.15
05:04.96
05:19.93
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
(7)
13.2
02:03.70
02:06.89
02:03.28
02:06.62
02:07.79
02:21.58
02:36.54
(2)
(4)
(1)
(3)
(5)
(6)
(7)
13.2
07:22.93
07:42.95
07:45.00
07:58.44
07:54.85
08:54.89
09:21.17
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
(7)
Saitama prefecture junior high school and high school new member competition
13.2
500
19980605 HS
20020658 JHS
19950920 JHS
13.2
1000
1.33,10
1.34,03
1.35,82
13.2
1500
2.26,82
13.2
3000
Kanami YOSHIDA
Aoi TANAKA
Mika IWASAKI
19980574 JHS
19971302 JHS
19980634 HS
MEN
Eiichi SASAZAKI
Eiji Onuki
Shouichi NOGUCHI
Nobuyuki MIYZAWA
Shouta OKAMOTO
Takashi NAITO
Tatsuya HASUMI
2004 02 13/14
NIKKO
13.2
500
54,23
13.2
1000
1.49,74
1.19,54
1.30,03
1.42,61
1.42,78
13.2
1500
13.2
3000
2.12,71
2.26,01
Tochigi prefecture championship
KARUIZAWA
LADIES
Ayumi YOSHIDA
Arisa YAJIMA
Yoshie OOTA
Saki EDA
Mika IWASAKI
Kanami YOSHIDA
Saeko NOHARA
Tomoko HASUMI
Fumiko OKABE
Hitomi OKAMURA
Machiko OCHIAI
Tomoyo NOGUCHI
Misa UMEZAWA
5.15,32
20030963 HS
19960666 HS
19960752 HS
20030967 HS
20030965 HS
19980546 JHS
19980609 HS
MEN
Ryuhei Akutsu
Daiki Wakabayashi
Tomomi Oohashi
Hidetoshi OSODA
Ryouichi TERANISHI
Kousuke KAMIYAMA
Tatsuki KITAMURA
Seiki TEDZUKA
Yuta Wakabayashi
Jouji Yanagihara
Kouhei Kobori
2004 02 14/15
1.35,98
1.40,31
20000089
20000090
19981153
20010087
19990155
20020736
20020737
20010086
19981149
19990159
19981147
500
39,51
40,60
41,11
42,32
43,27
44,64
44,98
45,07
111087
290987
051085
3000
4.22,02
5.03,47
4.51,51
5.09,89
5.05,15
4.14,05
4.50,43
5.03,38
1500
2.04,23
2.03,49
2.06,58
2.18,42
2.18,43
2.27,09
1.57,91
2.09,42
2.13,39
5000
7.58,84
7.30,56
8.21,93
7.17,11
8.30,71
8.53,45
Saitama prefecture championship
19980571
19980610
20000738
20020658
19980634
19980574
19980637
19980614
20031137
19960687
20030966
19980605
19950920
14.2
500
43,36
44,61
45,39
46,09
46,26
46,41
49,79
51,38
52,60
14.2
1000
14.2
1500
15.2?
500
15.2?
1000
15.2?
3000
6.04,95
1.36,60
5.27,54
1.42,40
2.38,65
1.40,74
1.44,64
6.08,50
47,25
45,04
45,78
MEN
Hiromitsu NISHIKAWA
Mitsunari YAGISHITA
Yoshiki ENDO
Yasuhiro ICHINOHE
Yoshihiro ASAMI
Yuuji MIKAMI
Takashi NAITO
Ryo SAKAMOTO
Takahiro YAMAZAKI
Manabu HORIGUCHI
Masahiro IHARA
Katsuyuki ARAI
Shouichi NOGUCHI
Genki KAWAKAMI
Yoshio NAKAMURA
Fumitake OKABE
Shouta TOMOMITSU
Shouta OKAMOTO
Nobuyuki MIYZAWA
Hideyuki KIKUCHI
Eiji Onuki
Yuuya ARAI
Masahiro MIYASATO
Kazusa WAKABAYASHI
2004 02 14/15
OKAYA
LADIES A
Atsuko KONDO 20020232
B
Chieko OOSHIMA 20001620
Naoko KOYAGUCHI 19890597
Yukie NITADORI 20031290
C
Kuniko YATA 19860549
Takako KOUYAMA 19910489
Chidzu NAKAMURA 20031277
Kazuyo TAKAHASHI 20010593
MEN A
Akira TAKAYAMA 19845918
Hitoshi TOKUKATSU 20000056
Yuichiro TSURUTA 19912364
Kiyoto NISHIMURA 19981166
Kenichi HIKIDA 19971274
19880085
19991171
20011359
19980573
19842571
19960733
19980546
19960730
20030964
20020659
20020640
19842645
19960752
20010366
20000735
19970585
20000728
20030965
20030967
20010365
19960666
19980549
20010367
20021308
14.2
500
39,74
40,41
40,70
42,20
42,79
43,08
43,08
43,60
43,75
43,82
44,34
44,37
44,45
46,15
46,18
47,36
47,44
49,06
50,81
51,02
4TH JAPAN MASTERS CHAMPIONSHIPS
14.2
1000
1.22,72
14.2
3000
15.2?
500
15.2?
1500
15.2?
5000
2.11,39
2.07,41
8.50,86
8.34,67
5.01,66
2.14,54
9.56,31
5.24,83
5.03,36
5.19,81
2.24,76
4.43,54
4.25,86
1.32,61
1.32,01
1.33,54
1.39,31
1.38,82
2.36,67
2.08,69
4.29,39
4.52,46
5.06,43
5.30,38
date !
Hamamatsu Skating Assoc. Sh
14.2 1000
02:33.11 1
15.2 500
01:15.18
1
Hokkaido SU Sapporo His
Yokkaichi Skating Assoc. Mi
Kyouya Tokyo
01:41.44
01:55.28
02:14.10
1
2
3
00:46.84
00:57.64
01:03.34
1
2
3
Hachinohe Skating Assoc. Ao
Gonohenanbu Ao
Osaka SSC
Nagoya Club Ai
02:01.45
02:01.67
02:46.10
03:08.52
1
2
3
4
01:01.22
01:17.01
01:21.09
01:29.48
1
2
3
4
14.2 1000
01:26.81
01:28.03
01:33.59
01:43.60
1
2
3
4
15.2 500
00:41.52
00:42.60
1
2
00:48.98
00:48.85
4
3
Muratec Tsu Mi
Tokukatsu Sasebo Ns
Honda Wakou St
FHI Subaru
Television Osaka
15.2 1500
15.2 1500
02:28.32
1
02:46.09
2
8.43,53
10.04,77
B
Kazutoshi MIYAWAKI 19840536
Youji KOYAGUCHI 19890596
Akira OONUKI 19931156
Shigeru IKEDA 19842933
Eiki KAWASHIMA 19901129
Tamotsu SHIMOYAMA 20001585
Akimichi OKADA 20011115
Kenji ISHIZAWA 20071127
Toyoyuki MATSUOKA 19920769
Kiyomi KOMATSU 20031297
Masayuki IWATA 19842013
Hiroshi BANDO 19980196
Katsuo TAKAHIRA 19950473
Tomiji OOISHI 19842888
Katsumi TAKENAKA 19872514
C
Katsunori NASU 20031001
Kazuo SEKI 19842495
Hiroshi KAWARAGI 19841363
Kazuo MOMOSE 19844651
Shiro HIYAMA 19843047
Shuji KIKUCHI 19871159
Makoto KIMURA 19981662
Etsuro YOSHIDA 19843762
Kazuo UCHIYAMA 19842299
Akinori TAKAHASHI 19845734
Tadataka YUGUCHI 19844861
Shigeru KAYAMA 19842480
Yasushi KAWATA 20000846
Mikiyasu TANAKA 19910350
Masao TOTSUKA 19891149
Yutoshi? MOCHIDA 20011353
Michio SHIBAZAKI 19980333
D
Takei MINEGISHI 20011292
Kaneyoshi KATSUTA 20031000
Katsuhisa OOTSUKA 19901265
Tomie SHIBATA 20031220
Susumu WATANABE 20021276
Akira KANEYA
2004 02 14/15
OKAYA
Sapporo Fire Departament His
Fuji Electric Systems
Maiko Manichi Inc
JFE Steel Corp
FHI Subaru
Hiragishinishi ES Sapporo His
Yashima denki Co
Nakasatsunai Fire StationHtk
Akan Taxi Hku
ESC SSS Skate Sapporo His
Hitachi Chemical Chiku Ib
University of Tokushima
Kahoku Town Hall Is
JFE Steel Corp
Tokyo M Government Office
01:26.70
01:28.03
01:29.32
01:30.44
01:32.35
01:35.38
01:35.74
01:36.34
01:37.79
01:37.87
01:39.17
01:44.21
01:44.58
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Showa Electric Co
Urawa Komaba Saitama St
Top Sports
Momose interior
Toshiba BaLS Corp
Techno craft C&V
Hokuriyu Industry
Tokyo M Government Office
Kanetatsu
Tokai Kogyo Company
Niigata pref Skating Union
FHI Subaru
Nakadouri Hospital Akita
Tochigi Skating Union
Maebashi Skate Gn
Kuan Ho Construction
Kiryuu Club Gn
01:26.60
01:32.14
01:32.58
01:35.06
01:36.19
01:36.47
01:38.97
01:41.62
01:41.83
01:42.17
01:42.26
01:42.86
01:47.41
01:54.85
01:56.13
01:56.89
01:58.62
Tokyo Speed
Katsuta Building Matsusaka Mi
Kanto SSC
Shibata Farm
Sapporo Skating Union His
C Andersen
01:57.66
01:59.83
02:00.79
02:00.92
02:13.66
02:24.62
00:42.67
00:43.57
00:47.15
00:45.80
00:45.60
1
2
5
4
3
00:47.34
00:48.66
00:49.20
00:51.67
00:48.81
00:55.77
6
7
9
10
8
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
00:43.62
00:43.97
00:45.03
00:46.97
00:47.08
00:46.87
00:48.31
00:50.56
00:50.51
00:51.29
00:48.95
00:49.52
00:52.08
00:55.14
00:56.22
00:55.56
01:00.09
1
2
3
5
6
4
7
11
10
12
8
9
13
14
16
15
17
1
2
3
4
5
6
00:57.99
00:58.76
00:59.42
00:59.58
01:02.74
DQ
1
2
3
4
5
-
02:14.49
02:17.70
02:20.48
1
2
3
02:29.83
4
43RD INTER COMPANY CHAMPIONSHIP
LADIES
Sayuri YOSHII 19970102
Tomomi SHIMIZU 19910691
Junko OOSUGA 19960179
Mihoko MOTEKI-AMANO 19902152
Sankyo Seiki Company
Fuji Kyoko Co Ltd Yn
Sankyo Seiki Company
Yamanakako Skating Club Yn
14.2
00:39.86
00:40.52
00:40.82
00:40.82
14.2
1
2
3
3
15.2
01:22.86
01:26.09
01:25.36
01:26.19
15.2
1
4
2
5
Kimiko NURUI 19931109
Yuri OBARA 19932021
Atsumi HIGUCHI 19970984
Hiromi OOTSU 19970931
Nami NEMOTO 19872246
Megumi YAMAZAKI 19961887
Emi SAITO 19930867
Mitsuko KITAI 19920698
Nao ISHII 19941234
Mai IKEDA 19970973
KCL Group Tomakomai Hib
Fuji Kyoko Co Ltd Yn
Tomakomai Skating Union Hib
Fuji Kyoko Co Ltd Yn
Fuji Kyoko Co Ltd Yn
Sata Construction
Daichi Corp.
Tomakomai Skating Union Hib
Shibukawa Club Gn
Taiheyo Product
MEN
Yuuya OIKAWA 19930680
Tomonori KAWATA 19942177
Yutaro SHINOHARA 19890766
Yuki SHIMIZU 19951556
Kazuo TERASHIMA 19921137
Shintaro YAMATE 19930883
Tomokazu SAWA 19930670
Kuniomi HANEISHI 19871221
Satoshi OOKE 19920300
Mamoru ISHIOKA 19872290
Kouki YAMAMOTO 19871677
Seishi WASHIO 19990891
Kenji YAMADA 19870103
Yasuhiro SHINOHARA 19882102
Toshiyuki OSANO 19921733
Masato HISHINUMA 19930567
Takayuki TAGUCHI 19891798
Hiroaki MATSUKURA 20030834
Chiaki TAKAHASHI 19843811
Bikkuri Donkey
Xerox Akita
Toyama Pref. Sougou SC
Tateshina Club
Yamagata Pref. Assoc.
Daichi Corp.
Obihiro Skating Union Htk
Tochigi Skating Union
Tochigi Skating Union
Yoshida Sangyo Corp.
JFE Steel Corp
Tokyo M Government Office
FHI Subaru
Akita Prefecture Skating Union
Kanezo Construction Gn
Sapporo SSC His
JOU JAPON TAGUCHI
Misawa Air Base
Fukushima Pref. PE Assoc.
2004 02 14/15
FUJIKYU
LADIES
Miki HARA 19931607
Kanako SUGIURA 19990620
Ayumi YATO 20000713
Yumi YONEKURA 19961092
Akina ASAKAWA 20000708
Nana WATANABE 20020392
Ayumi SAKAMOTO 20030207
Ruka WATABE 20020381
Reimi WATANABE 20030249
Akiko MIURA 20020387
Ayako MINAMISONO 20020379
Miyuki SUGIMURA 20010759
Miho YAGUCHI 20020378
Ichina MIYAZATO 20020383
Yae KINJOU 20030202
Kyouko NAKAGAWA 20020388
00:41.53
00:42.13
00:45.56
5
6
7
01:27.73
01:25.51
01:33.59
02:06.44
02:07.00
02:10.49
02:11.09
02:13.00
02:14.65
02:18.19
14.2
00:36.58
00:37.01
00:37.03
00:37.15
00:37.41
00:37.41
00:37.51
00:38.11
00:38.15
00:38.56
00:43.84
00:44.35
00:49.23
14.2
1
2
3
4
5
5
7
8
9 02:03.02
10
11
12
13
01:56.78
01:59.14
02:01.12
02:03.78
02:05.80
1
2
3
4
5
6 01:28.60
7 01:30.10
6
3
9
04:36.27
04:37.70
04:47.05
04:46.18
04:49.19
1
2
4
3
5
15.2
01:14.59
01:17.40
01:15.74
01:14.76
01:17.63
01:14.81
01:16.38
01:15.37
1
8
5
2
9
3
6
4
01:28.88
01:28.49
12
11
7
8
14.2
15.2
4
1 07:31.30
2
3
5
6
07:53.43
04:12.61
1
04:18.27
04:18.78
2
3
04:35.82
4
1
01:16.91
01:23.07
7
10
2
20TH YAMANASHI SPRINT CHAMPIONSHIPS
Yamanasi University
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Hokuto HS Yn
Yamanasi University
Hokuto HS Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Konan JHS Fujikawaguchi Yn
Tsuru University Yn
Oshino JHS Yn
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
170.765
176.680
180.275
180.915
201.685
208.895
210.290
211.130
222.505
223.170
229.100
229.415
238.510
255.115
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14.2
00:41.29
00:42.51
00:43.61
00:43.66
00:47.88
00:50.72
00:49.88
00:51.77
00:57.32
00:53.66
00:52.22
00:57.69
00:57.09
00:59.06
00:52.26
00:53.98
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(8)
(14)
(11)
(9)
(15)
(13)
(16)
(10)
(12)
14.2
01:29.23
01:32.55
01:32.03
01:37.93
01:46.98
01:47.93
01:53.42
01:49.03
01:55.53
01:56.63
02:19.31
01:57.37
02:01.99
02:11.58
01:57.61
01:50.40
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
(9)
(7)
(10)
(11)
(17)
(12)
(14)
(15)
(13)
(8)
15.2
00:41.23
00:42.15
00:43.89
00:42.24
00:47.67
00:50.56
00:49.86
00:51.79
00:52.61
00:53.76
00:52.06
00:54.63
00:57.60
00:59.05
00:52.67
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
(7)
(6)
(8)
(10)
(12)
(9)
(13)
(14)
(15)
(11)
15.2
01:27.26
01:31.49
01:33.52
01:32.10
01:45.29
01:47.30
01:47.68
01:46.11
01:49.62
01:54.87
01:50.33
01:56.82
02:05.65
02:22.43
(1)
(2)
(4)
(3)
(5)
(7)
(8)
(6)
(9)
(11)
(10)
(12)
(13)
(14)
Eriko YAMADA 20020376
Tsuru University Yn
MEN
Shintaro KONNO 19941761
Masanobu HASHIHARA 19941064
Masataka SUZUKI 19951395
Tooru TANAKA 19960232
Takayuki SUZUKI 19950516
Shouji OSADA 19990628
Nobuaki AZUMA 19990604
Takaaki OOURA 20000689
Yuuji TAKAMURA 19990626
Kazuyuki KAWAGUCHI 20030195
Hisashi HAYATA 20030201
Toyota WATANABE 20020407
Kenta WATANABE 20030248
Hiroki NAITO 20030240
Yuuki SHIRO 19950985
Kensuke NISHIO 20000692
Yamanasi University
Nihon University
Yamanasi University
Yamanasi University
Yamanasi University
Fuji Gakuen HS Fujiyoshida Yn
Tsuru University YnOB
Tsuru University Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
Fuji Gakuen HS Fujiyoshida Yn
Oshino JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
Nippon SS University Tokyo
Tsuru University Yn
2004 02 14/15
FUJIKYU
152.725
152.905
156.175
164.355
174.780
176.120
181.375
185.700
191.045
195.730
196.180
196.390
214.525
237.330
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
01:01.37 (17)
02:17.92 (16)
14.2
00:38.04
00:38.42
00:39.93
00:39.86
00:44.21
00:43.55
00:45.02
00:46.31
00:39.25
00:48.97
00:50.11
00:48.24
00:48.95
01:23.40
dsq
dsq
(1)
(2)
(5)
(4)
(7)
(6)
(8)
(9)
(3)
(12)
(13)
(10)
(11)
(14)
14.2
01:17.66
01:16.40
01:17.61
01:24.14
01:29.60
01:31.87
01:33.30
01:34.88
01:20.81
01:41.16
01:36.64
01:42.45
02:12.08
01:55.63
01:24.97
01:30.32
(3)
(1)
(2)
(5)
(7)
(9)
(10)
(11)
(4)
(13)
(12)
(14)
(16)
(15)
(6)
(8)
14.2
00:43.81
00:44.13
00:46.01
00:45.88
00:46.74
00:48.82
00:52.78
00:50.94
00:51.93
00:51.89
00:55.16
00:55.57
00:45.37
(1)
(2)
(5)
(4)
(6)
(7)
(11)
(8)
(10)
(9)
(12)
(13)
(3)
14.2
02:16.04
02:16.58
02:22.39
02:29.88
02:30.22
02:34.28
02:38.91
02:42.39
02:44.89
02:53.91
02:52.26
02:59.25
14.2
00:39.44
00:39.50
00:40.54
00:39.88
00:40.53
00:40.08
00:40.74
00:39.54
00:42.34
00:42.47
00:42.61
00:41.81
00:40.67
00:42.56
00:43.76
00:48.53
(1)
(2)
(7)
(4)
(6)
(5)
(9)
(3)
(11)
(12)
(14)
(10)
(8)
(13)
(15)
(18)
14.2
04:20.60
04:28.81
04:24.80
04:27.92
04:25.83
04:34.93
04:30.52
04:35.85
04:31.21
04:34.60
04:46.97
04:45.10
05:01.36
05:03.59
04:56.61
05:10.01
15.2
00:37.36
00:37.65
00:38.53
00:39.79
00:42.59
00:41.69
00:43.57
00:44.77
01:11.59
00:46.59
00:48.35
00:47.18
00:47.22
00:47.05
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(5)
(7)
(8)
(14)
(9)
(13)
(11)
(12)
(10)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(11)
(10)
(12)
15.2
01:27.83
01:29.88
01:31.43
01:35.89
01:35.34
01:39.00
01:45.62
01:45.19
01:47.41
01:47.12
01:52.41
01:50.59
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
(8)
(7)
(10)
(9)
(12)
(11)
(1)
(5)
(2)
(4)
(3)
(9)
(6)
(10)
(7)
(8)
(12)
(11)
(15)
(16)
(13)
(17)
15.2
02:00.12
02:00.01
02:02.45
02:02.72
02:05.69
02:01.58
02:04.06
02:02.67
02:02.55
02:04.86
02:08.38
02:12.31
02:14.41
02:16.03
02:17.73
02:24.43
(2)
(1)
(4)
(7)
(10)
(3)
(8)
(6)
(5)
(9)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(17)
15.2
01:16.99
01:17.27
01:17.82
01:25.27
01:26.36
01:29.89
01:32.27
01:34.36
01:19.60
01:39.18
01:38.80
01:39.49
01:44.63
01:38.13
(1)
(2)
(3)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(4)
(2)
(11)
(13)
(14)
(10)
15.2
05:11.99
05:03.79
05:20.25
05:34.84
05:48.48
05:51.94
05:48.96
06:09.72
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(8)
15.2
07:37.50
07:58.52
07:49.31
07:51.41
07:52.25
08:14.79
08:11.23
08:29.54
(1)
(5)
(2)
(3)
(4)
(7)
(6)
(8)
58TH YAMANASHI CHAMPIONSHIPS
LADIES
Aki HARA 19931608
Minami ARIKAWA 19980421
Hitomi YATO 20010770
Mitsuha MATSUOKA 20020405
Suzuyo MAEDA 19990627
Atsumi WATANABE 20030208
Rie FURUHARA 20020400
Tsumugi MORI 20010765
Miyuu KIGASAWA 20020408
Miho IMAI 20010766
Riko HADA 20030244
Koto KIGASAWA 20030250
Orina NAKAJIMA 19921332
Yamanasi University
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Izumi JHS Hokuto Yn
Izumi JHS Hokuto Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Konan JHS Fujikawaguchi Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Oshino JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
Oshino JHS Yn
Yamanasi University
185.069
185.227
192.563
199.591
202.563
208.402
216.720
219.285
160.598
163.420
168.785
170.615
045.370
1
2
3
4
5
6
7
8
MEN
Eiji KOHARA 19941051
Kazuki TAKAMURA 19971116
Noriaki TSUBOI 19941819
Kazuya SHINKAI 19950999
Kouichi SHIMIZU 19991274
Masayuki SAKAMOTO 19951523
Naoyuki MATSUMOTO 20030210
Kouji HADA 19990625
Yoshihiro KATO 19951252
Kenichiro IKEDA 19990618
Kentaro KOHARA 19961107
Ryousuke WATANABE 20000703
Hiroshi OKAHISA 19970989
Daisuke OZAWA 19970133
Takuya AMANO 20020404
Ryoutaro CHIBA 20030245
Nihon University
Meiji University
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Nippon SS University Tokyo
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Yamanasi University
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Fujikawaguchiko HS Yn
Yamanasi University
Hokuto HS Yn
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Yamanasi University
Yamanasi University
Yamanakako JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
168.663
172.156
172.420
172.580
173.956
175.906
176.302
177.359
128.391
129.856
133.231
133.429
135.699
138.501
139.105
148.341
1
2
3
4
5
6
7
8
Noburo OOTE 20010754
Jun TAKAMURA 20030246
Fumiya SHINKAI 20020396
Tetsuya FUKUDA 20020384
Tatsuki OOTSUKA 20030243
2004 02 14
Tsuru University Yn
Yamanakako JHS Yn
Kobuchizawa JHS Yn
Tsuru University Yn
Yamanakako JHS Yn
HACHINOHE
150.295
150.368
153.020
157.495
161.226
Daini JHS Hachinohe Ao
Shimonaga JHS Hachinohe Ao
Momoishi JHS Oirase Ao
Meiji JHS Hachinohe Ao
Meiji JHS Hachinohe Ao
Nejo JHS Hachinohe Ao
Meiji JHS Hachinohe Ao
Nejo JHS Hachinohe Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
Shimoda JHS Oirase Ao
Sannohe JHS Ao
MEN
Fuyuki OOMORI 20010550
Taro MATSUMOTO 20010536
Yutaka KAKEUCHI 20001094
Tomoyoshi SASAKI 20030718
Yuuta JINBA 20010562
Yuudai INAGAKI 20001116
Masahiro ITABASHI 19991433
Souhei MATSUDA 20001142
Taisuke MOTOMIYA 20010539
Yuuki IZUMIYAMA 20030837
Yoshinori KIMURA 20010545
Yukitaka MURAYAMA 20010570
Masahiro BABA 20010535(25)
Yuki KANEHAMA 20001121
Yuusuke SASAKI 20030838
Norimasa ZAIKE 20001106
Shun MATSUO 19991432
Takaya YOSHIMOTO 20001115
Kazuo ARAYASHIKI 19991442
Daini JHS Hachinohe Ao
Shimoda JHS Oirase Ao
Nejo JHS Hachinohe Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
Meiji JHS Hachinohe Ao
Chouja JHS Hachinohe Ao
Chouja JHS Hachinohe Ao
Meiji JHS Hachinohe Ao
Chouja JHS Hachinohe Ao
Nejo JHS Hachinohe Ao
Shikawa JHS Hachinohe Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
Shimoda JHS Oirase Ao
Chouja JHS Hachinohe Ao
Nejo JHS Hachinohe Ao
Nejo JHS Hachinohe Ao
Chouja JHS Hachinohe Ao
Rokunohe JHS Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
HACHINOHE
LADIES
Yoshie MATSUO 19991402
Megumi NOSATO 19991443
Yumi KOJIMA 19991569
Haruka MOTOMIYA 19991395
(19)
(16)
(20)
(17)
(21)
05:14.73
05:25.85
04:57.90
05:28.71
05:15.26
(18)
(20)
(14)
(21)
(19)
02:26.01
02:27.33
02:22.71
02:43.74
02:24.49
(19)
(20)
(16)
(21)
(18)
41st Aomori prefecture junior high school new member competition meeting (shinjin)
LADIES
Ayami KOIZUMI 20001127
Harumi NISHINO 20020604
Chifumi KONISHI 20030841
Yuki MATSUDA 20001139
Hikaru SAKACHO 20001136
Eriko TERASAWA 20030839
Sachi MIURA 20001138
Hitomi NISHIMURA 20001092
Yuka KAWASAKI 20010571
Saaya TANABU 20020603
Reina KAWANABE 20001113
Remi KOJIMA 19991568
2004 02 14/15
00:49.17
00:46.95
00:55.80
00:48.13
01:00.52
500
00:50.01
00:52.69
00:53.18
00:54.51
00:56.57
01:07.51
01:07.72
500
00:43.13
00:44.86
00:45.51
00:45.97
00:46.13
00:48.09
00:48.61
00:49.41
00:49.43
00:49.68
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1000
01:44.68
01:47.09
02:05.31
01:49.18
02:00.98
02:23.27
02:24.05
01:43.52
1500
2
3
6
4
5
7
8
1
1000
01:31.02
01:34.96
01:37.57
2
6
7
01:34.90
5
01:44.87
01:44.74
02:01.15
01:30.73
01:31.45
01:34.19
01:45.37
02:39.19
02:28.08
02:31.68
02:41.99
02:53.85
3000
3
1
2
4
5
1500
9
8
11
1
3
4
10
05:13.72
05:02.14
05:23.50
05:39.41
2
1
3
4
3000
02:38.45
02:38.45
6
6
02:23.12
02:21.07
02:26.13
02:43.56
02:19.18
02:20.29
4
3
5
8
1 04:44.28
2 04:47.85
04:45.03
04:47.63
05:19.03
5000
08:50.32
3
1
4
2 08:26.69
3 08:43.14
5 09:41.83
1
2
4
45th Aomori prefecture high school new member competition meeting (shinjin)
Hachinohenishi
Hachinohenishi
Hachinohenishi
Hachinohenishi
HS
HS
HS
HS
Ao
Ao
Ao
Ao
14.2
00:44.46
00:48.95
14.2
15.2
01:35.63
01:46.94
1
2
02:30.84
02:31.96
1
2
15.2
1
2
05:21.31
05:26.60
1
3
Keiko KAWAGUCHI 19991400
Hachinohe CHS Ao
MEN
Kazumitsu OOKUBO 19991385
Yusuke MIYAKO 20001547
Toshihiro SHISHIUCHI 19991386
Shougo MATSUHASHI 19991392
Youhei KANAHAMA 19991441
Shouichi KANAYA 20030836
Takayuki WAKASA 19991572
Keisuke YOSHIMOTO 20001067
Masaya NAKAMURA 19981552
Tadao ARAYASHIKI 19991384
Takaaki KOIZUMI 19991445
Takumi NISAWATAI 19991422
Masataka SHIBATA 19991399
Takanori OOTSU 19991415
Noritsugu FUJIGAMORI 19991396
Unsei NAKANO 19991440
First HS att.Hachinohe
Kouseigan HS Hachinohe
Hachinohe CHS Ao
Kouseigan HS Hachinohe
Hachinohe HS Ao
Momoishi HS Oirase Ao
Kouseigan HS Hachinohe
Hachinohe CHS Ao
First HS att.Hachinohe
Hachinohe CHS Ao
Hachinohenishi HS Ao
Kouseigan HS Hachinohe
Hachinohe CHS Ao
Hachinohe CHS Ao
Momoishi HS Oirase Ao
First HS att.Hachinohe
02:32.83
IoT Ao
Ao
Ao
Ao
14.2
00:40.60
00:41.91
00:43.17
00:44.82
00:47.44
00:56.41
01:05.22
Ao
MEN es 6 (1991)
Yoshiki TANABU 20020629
Shunsuke NAKAMURA 20040979
14.2
02:24.01
6
02:14.43
5
1
2
3
4
7
15:34.93
15:55.34
17:08.01
17:21.03
IoT Ao
2004 02 15
HACHINOHE
13th Aomori prefecture - Tomakomai match
net.ne.jp/~sigma/0304/09/index.htm 2004 02 15 ... ? )
LADIES es 6 (1991)
Mao KIDA 20041027
Mai SATO 20030867
Tomoka NAKAMURA 20041025
Shiho AKASAKA 20010567
Yuka MIURA 20040971
Miteki NARITA 20020617
Yuki SATO 91
Mao NAKAMURA 20010530
Chitose NAKAZAWA 20020612
LADIES es 5 (1992)
Kanami MORI 20020628
Minami MORINAGA 20050901
Saki OOTSUBO 20020622
Mizuki NIIYAMA 20050572
Kino ICHINOHE 20020626
Yuka ABE 20050903
Maki KUDO 20020625
Tomomi KATAGAI 20050902
Yukiko ASASAKA 20020619
14.2
1
2
3
4
5
6
7
02:07.02
02:11.06
02:13.04
02:13.33
02:25.04
IoT Ao
3
1
2
3
4
05:25.26
2
15.2
01:27.37
2
01:32.60
5
01:40.83
02:00.92
01:34.71
7
8
6
01:26.46
01:28.82
01:29.85
1
3
4
15.2
07:32.80
2
09:22.73
07:28.27
07:55.58
08:27.06
08:18.38
6
1
3
5
4
( wsssa 2004 02 05; JSF 0304 lists – 2004 02 02; http://www.htv-
Mukawa SBS Hib
Nejou SBS Hachinohe Ao
Mukawa SBS Hib
Nagane Club Hachinohe Ao
Hayakita SBS Hib
Kinainai SBS Oirase Ao
Hayakita SBS Hib
Konan SBS Hachinohe Ao
Konan SBS Hachinohe Ao
00:46.98
00:51.74
00:51.74
00:51.94
00:51.96
00:52.75
00:56.53
00:58.55
01:02.09
1
2
2
4
5
6
7
8
9
01:51.41
01:56.22
01:59.12
02:01.36
01:59.54
02:03.46
02:07.33
02:14.01
02:27.13
1
2
3
5
4
6
7
8
9
Sannohe SBS Ao
Tomakomai Union SBS Hib
Hachinohe SBS Ao
Momoishi SBS Ao
Sannohe SBS Ao
Hayakita SBS Hib
Sannohe SBS Ao
Tomakomai Union SBS Hib
Cyojya SSLC Hachinohe Ao
00:51.61
00:51.67
00:52.93
00:53.21
00:53.94
00:54.33
00:54.77
00:55.84
00:55.85
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01:51.83
01:53.73
01:52.20
02:01.85
02:01.28
01:55.49
01:56.07
02:05.52
02:04.73
1
3
2
7
6
4
5
9
8
Nagane Club Hachinohe Ao
Hayakita SBS Hib
00:42.51
00:43.03
1
2
01:29.53
01:31.67
1
2
Akihiro ABE 20040973
Hitoshi OOTANAKA 20010569
Kanji NISHINA 20010572
Yuuki MATSUKAWA 20010528
Shunya TOMIOKA 20040976
Takuma TANABU 20040494
Yuu URUSHIZAWA 20010537
Tomotaka TERAZAWA 20001131
Shinji IKEDA 91
Hayakita SBS Hib
Nagane Club Hachinohe Ao
Uramachi SBS Aomori Ao
Konan SBS Hachinohe Ao
Hayakita SBS Hib
Shimonaga SBS Hachinohe Ao
Kinainai SBS Oirase Ao
Meiji SBS Hachinohe Ao
Hayakita SBS Hib
00:43.95
00:45.54
00:45.81
00:47.51
00:47.68
00:50.01
00:50.36
00:51.37
00:53.05
3
4
5
6
7
8
9
10
11
01:33.13
01:35.53
01:35.34
01:42.98
01:38.10
01:46.03
01:45.05
WD
01:53.65
3
5
4
7
6
9
8
-
10
MEN es 5 (1991)
Yuuta SATO 20020615
Junki DONOSHITA 20051080
Koudai NAKAMURA 20020616
Kouhei SASAKI 20030858
Yuusuke TAKEDA 20050904
Kouji TANAKA 20050907
Ryouta KOMUKAI 20050571
Shouichi KUMANO 20010566
Kouhei NISHIZAWA 20020607
Yuusuke KOKARUMAI 20050564
Kinainai SBS Oirase
Mukawa SBS Hib
Kinainai SBS Oirase
Nejou SBS Hachinohe
Hayakita SBS Hib
Tomakomai Union SBS
Kaiyo SBS Oirase Ao
Meiji SBS Hachinohe
Konan SBS Hachinohe
Hachinohe SBS Ao
00:44.13
00:46.36
00:47.31
00:49.43
00:50.60
00:51.34
00:55.61
00:56.51
00:56.60
00:57.22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
01:38.53
01:40.33
01:44.12
01:57.85
01:55.01
01:51.43
02:14.44
02:10.08
02:13.36
02:14.16
1
2
3
6
5
4
10
7
8
9
2004 02 16/17
MATSUBARAKO
Ao
Ao
Ao
Hib
Ao
Ao
24th Nagano prefecture high school new member competition meeting
LADIES
Nao KODAIRA 19991258
Yoko TAKEI 19991286
Megumi KODAIRA 19991256
Waka KIKUCHI 20001199
Natsuki ITO 19970107
Akane KASAI 19991267
Yuuka KOYAMA 20001235
Hiroe KITAMURA 19991235
Masaka MARUYAMA 20001234
Miki KOMATSU 19991249
Mami KAMAKURA 20001221
Ayaka KIKUCHI 19970113
Yuuko FUJISAWA 20001601
Namie NAKAJIMA 19991284
Sayoko HARA 19971446
Mika UEHARA 19991771
Emi YAJIMA 20001212
Ina Nishi HS Ng
Ina Nishi HS Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Saku Chousei HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Okaya East HS Ng
Excelan HS Matsumoto Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Okaya East HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Nagano Higashi HS Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Saku Chousei HS Ng
Ina Nishi HS Ng
Chino HS Ng
MEN
Yuuji KAMIJO 19991607
Yoshimitsu KASAHARA 19991279
Masaki KANAZAWA 19991282
Kazuyoshi TATSUGI 19991287
Genki USHIYAMA 20001215
Okaya East HS Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Okaya East HS Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
16.2
00:41.70
00:43.12
00:43.59
00:44.85
00:44.99
00:45.03
00:45.25
00:45.32
00:45.66
16.2
02:13.18
02:14.56
02:14.90
02:17.09
02:19.75
02:26.14
02:34.77
02:43.51
16.2
00:37.20
00:38.42
00:39.19
00:39.39
00:40.03
17.2
01:29.58
01:29.80
01:32.24
01:32.09
01:33.34
01:33.91
01:37.53
01:37.92
01:34.19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
16.2
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
01:44.52
16.2
17.2
1
2
4
3
5
6
8
9
7
04:41.38
04:42.57
04:39.66
04:49.95
05:28.64
05:09.10
05:27.39
2
3
1
4
7
5
6
17.2
01:16.51
01:18.50
01:17.84
01:22.02
01:22.55
1
3
2
7
9
10
17.2
Kengo FURUYA 19951841
Shintaro SEKI 20001210
Shinsuke AOKI 20001207
Kiyoto YANAGISAWA 20001197
Yuusuke ICHIKAWA 20001233
Akitoshi SAIKAWA 19991291
Yasuhiro TANAKA 19991272
Yui OKUNO 19991241
Kentaro KANEKO 20001226
Takaomi SHIBA 19991285
Kaoru NAKAJIMA 20001200
Mitsu ITO 19991263
Seigo SATO 20001232
Masahito YUI 20011259
Tatsuya YOSHIZAWA 19991257
Haruki ARAI 19991240
Daisuke TOOYAMA 19991238
Youhei IIDA 19991252
Katsunari KASAHARA 20001211
Daisuke ARISAKA 19991306
Hiroki SATO 20040273
Hirotaka TANAKA 19991265
Kouki SAIKI 20001223
2004 02 18/19
Okaya Minami HS Ng
Okaya Minami HS Ng
Okaya East HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Nagano Technical HS Ng
Sarashina AHS Nagano Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Iwamurada HS Saku Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Okaya East HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Okaya Minami HS Ng
Nagano Minami HS Ng
Koumi HS Ng
Okaya Minami HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Okaya East HS Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Saku Chousei HS Ng
Karuizawa HS Ng
Okaya Technical HS Ng
Okaya Minami HS Ng
00:40.42
00:40.44
00:40.68
00:41.21
00:42.13
6 02:09.44
7
8
9
10
02:01.44
02:02.98
02:03.52
02:04.56
02:07.46
02:07.54
02:10.33
02:10.40
02:20.56
7
1
2
3
4
5
6
8
9
10
07:15.22
07:18.04
07:25.91
07:32.67
07:36.26
07:39.61
07:58.37
08:07.42
DQ
01:19.66
01:25.86
01:24.93
01:27.10
01:19.08
5
12
10
14
4
01:21.69
6
01:22.26
8
01:25.97
01:25.39
13
11
1
2
3
4
5
6
7
8
−
04:30.15
6
04:27.93
5
04:23.17
2
05:10.51
04:24.23
04:33.31
04:32.22
04:37.44
04:25.37
04:22.61
04:48.41
04:47.72
04:37.56
13
3
8
7
9
4
1
12
11
10
HACHINOHE 56th Aomori prefecture championship
LADIES
Saaya TANABU 20020603
Yuka KAWASAKI 20010571
Yumi KOJIMA 19991569
Yoshie MATSUO 19991402
Hitomi NISHIMURA 20001092
Ayami KOIZUMI 20001127
Daichi JHS Hachinohe Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
Hachinohenishi HS Ao
Hachinohenishi HS Ao
Nejo JHS Hachinohe Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
194.900
197.062
203.843
205.836
213.736
222.936
1
2
3
4
5
6
MEN
Mamoru ISHIOKA 19872290
Masayoshi SHIMOMURA 19981526
Tota KASHIWAZAKI 19981538
Keisuke YOSHIMOTO 20001067
Syunichi ISE 19911386
Takehiro TAKAHASHI 19981856
Masataka SHIBATA 19991399
Souta TAKAHASHI 19981524
Shougo MATSUHASHI 19991392
Takanori OOTSU 19991415
Satoru KANAZAWA 20021325(911374)
Tadao ARAYASHIKI 19991384
Masaya NAKAMURA 19981552
Kazumitsu OOKUBO 19991385
Takaaki KOIZUMI 19991445
Yoshida Sangyo Corp.
Hachinohe CHS Ao
Hachinohe CHS Ao
Hachinohe CHS Ao
Hachinohe Plaza Hotel Ao
Hachinohe CHS Ao
Hachinohe CHS Ao
Hachinohe HS Ao
Kouseigan HS Hachinohe Ao
Hachinohe CHS Ao
Hachinohe Skating Assoc. Ao
Hachinohe CHS Ao
First HS att.Hachinohe IoT Ao
First HS att.Hachinohe IoT Ao
Hachinohenishi HS Ao
166.405
171.707
172.140
172.866
174.032
174.656
176.398
176.554
178.164
178.890
180.650
180.729
131.214
133.176
133.430
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
18.2
00:46.72
00:45.04
00:48.93
00:44.50
00:50.61
00:50.84
(3)
(2)
(4)
(1)
(5)
(6)
18.2
04:59.46
05:09.28
05:14.09
05:30.52
05:29.09
05:43.93
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
19.2
02:23.49
02:23.73
02:27.15
02:30.38
02:36.63
02:42.23
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
18.2
00:38.50
00:39.83
00:40.69
00:40.94
00:41.18
00:41.63
00:43.47
00:39.24
00:40.32
00:44.20
00:39.66
00:41.40
00:39.79
00:40.81
00:41.56
(1)
(5)
(7)
(10)
(11)
(15)
(24)
(2)
(6)
(27)
(3)
(13)
(4)
(8)
(14)
18.2
07:11.29
07:33.25
07:25.47
07:28.09
07:30.22
07:27.90
07:30.62
07:50.29
07:50.19
07:31.78
08:02.54
07:56.39
08:18.74
08:19.26
08:07.27
(1)
(8)
(2)
(4)
(5)
(3)
(6)
(10)
(9)
(7)
(14)
(11)
(22)
(23)
(16)
19.2
01:58.78
02:01.36
02:02.39
02:03.94
02:03.08
02:04.50
02:05.35
02:02.65
02:06.34
02:09.06
02:05.89
02:05.48
02:04.65
02:07.32
02:09.43
(1)
(2)
(3)
(6)
(5)
(7)
(9)
(4)
(12)
(14)
(11)
(10)
(8)
(13)
(15)
19.2
08:24.40
08:45.66
08:55.15
09:21.24
09:20.68
10:06.99
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(6)
19.2
15:03.67
15:21.98
15:22.15
15:16.09
15:36.08
15:34.73
15:21.67
16:28.05
16:14.24
15:29.84
16:55.46
16:37.29
(1)
(4)
(5)
(2)
(8)
(7)
(3)
(10)
(9)
(6)
(12)
(11)
Norimasa ZAIKE 20001106
Tatsuhiko AZUMA 19991461
Takaya YOSHIMOTO 20001115
Yusuke MIYAKO 20001547
Toshihiro SHISHIUCHI 19991386
Yuusuke SASAKI 20030838
Yoshinori KIMURA 20010545
Yuusuke KARIYA 19981869
Noritsugu FUJIGAMORI 19991396
Fuyuki OOMORI 20010550
Takayuki WAKASA 19991572
Unsei NAKANO 19991440
Yukitaka MURAYAMA 20010570
Yuuichi KATO 19981857
Takumi NISAWATAI 19991422
2004 02 18/19
AKITA
Takayuki Sato
Homare = Sho Sato
Yuu SATO
2004 02 20
NIKKO
OKAYA
134.023
135.491
136.533
137.399
137.859
138.012
138.288
139.098
139.350
139.662
140.179
140.560
141.218
141.453
146.573
00:43.17
00:42.61
00:42.57
00:40.81
00:43.18
00:43.49
00:43.41
00:43.98
00:45.58
00:41.98
00:41.34
00:45.19
00:43.07
00:42.13
00:46.36
(21)
(19)
(18)
(8)
(22)
(25)
(23)
(26)
(29)
(16)
(12)
(28)
(20)
(17)
(30)
07:56.83
08:06.45
08:12.60
08:34.39
08:14.29
08:17.09
08:21.95
08:17.72
08:01.77
08:41.86
08:56.69
08:16.64
08:41.82
08:44.13
08:53.90
(12)
(15)
(17)
(25)
(18)
(20)
(24)
(21)
(13)
(27)
(30)
(19)
(26)
(28)
(29)
02:09.51
02:12.71
02:14.11
02:15.45
02:15.75
02:14.44
02:14.05
02:16.04
02:16.78
02:16.49
02:15.51
02:17.12
02:17.90
02:20.73
02:20.47
Akita prefecture sprint championships
19960551
19990168
19990169
83
86
18.2
500
39,46
18.2
1000
1.18,99
19.2
500
19.2
1000
39,74
42,94
1.18,79
1.24,77
1500
3000
16 th Tochigi prefecture selection
MEN
Yuta Wakabayashi
Kouhei KOBORI
Ryouhei Akutsu
Tomomi Oohashi
Ryouichi TERANISHI
Kousuke KAMIYAMA
Seiki TEDZUKA
Tatsuki KITAMURA
2004 02 20
Nejo JHS Hachinohe Ao
Chouja JHS Hachinohe Ao
Rokunohe JHS Ao
Kouseigan HS Hachinohe Ao
Hachinohe CHS Ao
Nejo JHS Hachinohe Ao
Shikawa JHS Hachinohe Ao
First HS att.Hachinohe IoT Ao
Momoishi HS Oirase Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
Kouseigan HS Hachinohe Ao
First HS att.Hachinohe IoT Ao
Daini JHS Hachinohe Ao
First HS att.Hachinohe IoT Ao
Kouseigan HS Hachinohe Ao
19981149 051085
19981147
20000089 111087
19981153
19990155
20020736
20010086
20020737
500
38,63
40,13
1000
1.24,38
1.20,26
1.20,78
1.30,70
1.31,38
1.32,43
1.34,87
4.21,51
2.22,05
51st Gifu prefecture high school new member competition meeting
LADIES
Wakana HOBO 19971286
Rie KOBAYASHI 19951053
Maho KASUGA 19951051
Iwamura HS Gf
Nakatsu CHS Gifu
Nakatsu CHS Gifu
MEN
Kazuyuki TAGUCHI 20001633
Yuuzou TAKAYAMA 19990127
Daisuke MIZUNO 20031116
Kyouhei KATO 20031122
Ginji ENOKI 20020319
Nobuyuki ICHIOKA 19971711
Shintaro KAMEYAMA 20020320
Iwamura HS Gf
Iwamura HS Gf
Ena AHS Gifu
Nakatsu CHS Gifu
Ena AHS Gifu
Ena HS Gifu
Nakatsu CHS Gifu
500
00:43.23
00:46.48
500
00:39.33
00:40.31
00:44.06
00:57.08
01:00.78
1000
1 01:31.36
2 01:36.58
01:34.34
1000
1 01:21.27
2
3
4
5 DQ
01:30.34
01:41.98
1500
1
3
2
02:22.37
1
1500
3000
1
02:08.91
DQ
-
2 02:19.42
3 02:35.30
1
-
2
3
5000
(16)
(17)
(19)
(21)
(23)
(20)
(18)
(24)
(26)
(25)
(22)
(27)
(28)
(30)
(29)
Hiroaki MOMOSE 20031117
Masamichi AKIYAMA 19981271
Shousuke HATAMURA 20020321
Yuu HAYAKAWA 20031123
2004 02 20/21
Ena AHS
Iwamura
Iwamura
Nakatsu
MATSUBARAKO
LADIES
Miki Komatsu
Eri Natori
Ayaka Kikuchi
Mami Kamakura
Minami Oota
Yuuki Kikuchi
Aya YUI
Sayoko HARA
Chiho ITO
Akane KASAI
Ai YANAGISAWA
MEN
Yudai Natori
Takumi Yui
Daichi YAMANAKA
Hirotaka TANAKA
Takayuki Kogashiwa
Hiroaki Hara
Kaoru NAKAJIMA
Yui Okuno
Masaki Kanazawa
Kengo FURUYA
Sadatoshi Nakajima
Mitsui Ito
Kentaro Kaneko
Yasuhiro Tanaka 1986
Daisuke Arisaka
Katsunari Kasahara
Kaoru Nakajima
Daisuke Koguchi
Takaomi Shiba
Seigo Sato
Kouki Saiki
Hiroki SATO
Takuya ENDO
Gifu
HS Gf
HS Gf
CHS Gifu
03:09.01
4
04:26.10
04:45.83
04:46.85
1 07:47.20
2 08:03.03
3 08:08.99
52nd Nagano prefecture (Shinshu) allround championship
J19991249
J19980431
J19970113
J20001221
J19970108
J19991481
20021196
19971446
19980463
19991267
19991288
19961075
20010707
20031019
19991265
20011253
20021198
20001200
19991241
19991282
19951841
19980437
19991263
20001226
19991272
19991306
20001211
20001200
19981749
19991285
20001232
20001223
20001196
19980459
051086
230985
280687
87
211188
240790
20.2
1000
1.25,54
1.25,61
1.26,69
1.28,18
1.29,70
1.34,04
1.33,65
1.34,13
1.34,66
250389
101289
110686
87
241085
20.2
1500
2.00,64
2.02,68
2.07,27
2.11,59
2.12,80
20.2
3000
21.2
500
42,94
43,65
44,33
4.53,00
5.00,78
45,76
48,82
46,75
87
85
230586
87
2.27,03
46,25
43,99
47,25
20.2
5000
9.05,25
2.25,71
21.2
500
41,27
41,33
42,47
8.39,93
8.04,49
8.16,82
8.21,54
8.30,93
8.38,30
8.39,05
260388
86
21.2
1500
21.2
3000
4.32,63
4.18,03
4.32,84
4.46,71
4.44,38
39,73
39,57
4.29,91
4.28,00
38,51
40,50
38,71
39,41
39,81
40,35
40,41
40,71
40,93
41,57
41,83
43,18
43,37
4.37,35
1
2
3
Reijiro Imai
Masahito YUI
Kazushi YUI
Shinobu KOBAYASHI
2004 02 20/21
MATSUBARAKO
19970120
20011259
20031021
20010730
20031023
20021285
J20001234
MEN
Tetsunori=Akitoshi Saikawa
Shunsuke Takenaka
Kiyoto YANAGISAWA
Norishige NAKAJIMA
You ICHIKAWA
Yuusuke ICHIKAWA
KUSHIRO
LADIES
Kimiko NURUI 19931109
Shiho ISHIZAWA 19991024
Risa HORI 20001140
Yukana NISHINA 20021059
Shiho ISHIDA 19981003
Chiaki KOSAKA 20010872
Asuka TAKAHASHI 19960218
Asami ITO 20001077
Asami HOTTA 19981052
Haruka MATSUMOTO 19991017
Midzuho SAKURAYA 20000996
Sanae OOGAKI 20000955
Miki KUNISHIMA 20021060
Sakiko SAITO 20021051
Kaori SAKURAI 19980938
Yumi KAWAGUCHI 20010975
Aya HASHIMOTO 20021024
Tomoka KUDO 20011023
44,22
44,46
45,20
46,04
Nagano prefecture sprint championship
LADIES
Satomi KOHARA
Miku ENDO
Mamika Maruyama
2004 02 20/21
85
19991291
19970981
20001197
20031022
20020582
20001233
20.2
500
20.2
1000
1.35,05
1.39,75
20.2
500
39,83
40,08
40,60
40,81
41,31
41,57
20.2
1000
87
220986
84
32nd Hokkaido sprint championship
KCL Group Tomakomai Hib
Komadai Tomakomai HS Hib
Kushiro Seien HS Hku
Shirochochuo JHS Htk
Ikeda HS Htk
Hayakita JHS Hib
Waseda University
Ikeda HS Htk
Komadai Tomakomai HS Hib
Ikeda HS Htk
Ikeda HS Htk
Tomakomai Industrial HS Hib
Shirochochuo JHS Htk
Yayoi JHS Kushiro Hku
Kushiro IHS Hku
Toyokoro JHS Htk
Hayakita JHS Hib
Kawakita JHS Shibetsu Hne
21.2
500
46,86
47,17
43,63
1.23,41
1.23,02
(not 6th ...)
170.645
172.420
174.165
174.415
175.250
176.550
178.885
179.280
179.445
179.950
179.980
180.960
181.355
181.690
181.880
182.300
182.405
182.435
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20.2
00:41.93
00:42.78
00:42.93
00:43.22
00:42.47
00:43.88
00:43.99
00:43.22
00:44.08
00:45.11
00:44.11
00:44.20
00:44.98
00:45.60
00:44.96
00:45.07
00:45.30
00:45.38
1
3
4
5
2
8
9
5
10
19
11
12
16
26
15
17
24
25
20.2
01:27.41
01:27.04
01:28.65
01:28.82
01:30.29
01:29.54
01:31.41
01:31.69
01:32.59
01:30.79
01:31.69
01:32.50
01:30.95
01:32.24
01:32.33
01:33.10
01:33.41
01:31.89
2
1
3
4
6
5
10
11
18
7
12
16
8
14
15
23
26
13
21.2
00:41.24
00:42.22
00:42.36
00:42.39
00:41.80
00:42.57
00:43.47
00:43.74
00:43.00
00:43.65
00:43.82
00:43.73
00:44.91
00:44.33
00:44.21
00:44.14
00:43.85
00:44.62
1
3
4
5
2
6
8
11
7
9
14
10
23
20
17
16
15
21
21.2
01:27.54
01:27.80
01:29.10
01:28.79
01:31.67
01:30.66
01:31.44
01:32.95
01:32.14
01:31.59
01:32.41
01:33.56
01:31.98
01:31.28
01:33.09
01:33.08
01:33.10
01:32.98
1
2
4
3
9
5
7
14
11
8
12
19
10
6
17
16
18
15
Yuka HOKODATE 20001073
Ayaka SATO 20030583
Chie MATSUYAMA 20010924
Yoshimi YOSHIMURA 20021085
Shiho KATO 20021026
Sakie TSUKUDA 19980745
Megumi SUGAWARA 20021102
Naomi NAKAMURA 20010882
Maako FUJIWARA 20021066
Minami OOTSUKA 20010927
Tomoko MINODA 20021091
Naomi SATO 20001007
Aya MISHIMA 20021144
Kozue SAITO 20021041
Shiho NAKAJIMA 20010894
Eri SHIRAKI 20011144
Miyuki SATO 20021065
Haruka SAKAMOTO 20021047
Ai TSUCHIDA 20030595
Saya SASAKI 20030556
Yuki ISHITSUKA 20021116
Manami MORITO 20021050
Kanae NAGASAKA 20021070
Mai KOUDA 20030744
Mana OOTSUKA 19991000
Eri YAMAYA 20000788
Naomi NAKAMURA 20021049
Yuuki KUMATA 20021036
Azusa SATO 20010875
Asuka OOMORI 20030778
Nana OSANAI 20030606
Natsuo OHATA 20030706
Meiko HIRAMA 20030598
Maya GOTO 20010992
Rika MORITA 20021043
Azusa MATSUMOTO 20000782
Marina GOU 19991654
Fumie KUROSAWA 19980992
Ayaka NISHIJIMA 19980940
Obihiro Ootani HS Htk
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Shirochochuo JHS Htk
Toyokoro JHS Htk
Hayakita JHS Hib
Kushiro Seien HS Hku
Kawakita JHS Shibetsu Hne
Nukanai JHS Makubetsu Htk
Tomihara JHS Kushiro Hku
Obihirodaigo JHS Htk
Minamimachi JHS Obihiro Htk
Kushiro Konan HS Hku
Tomihara JHS Kushiro Hku
Taiki JHS Htk
Akkeshi JHS Hku
Satsunai JHS Makubetsu Htk
Mihara JHS Kushiro Hku
Keiun JHS Hku
Kuttari JHS Shintoku Htk
Shiranuka JHS Hku
Toyokoro JHS Htk
Yayoi JHS Kushiro Hku
Hamanaka Chirippu JHS Hku
Obihirodaini JHS Htk
Obihirosanjou HS Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Kushiro Musa JHS Hku
Otofuke Kyouei JHS Htk
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Touya JHS Kushiro Hku
Midoriryou JHS Kushiro Hku
Otanoshike JHS Kushiro Hku
Akanko JHS Akan Hku
Obihirodaiichi JHS Htk
Sarabetsu CJHS Htk
Komadai Tomakomai HS Hib
Kaminishi Shyunbetsu JHS Hne
Ikeda HS Htk
Kushiro Koryo HS Hku
182.455
182.705
182.810
183.950
184.460
184.870
185.575
185.940
186.345
187.490
188.175
189.450
189.600
189.640
189.825
190.335
190.675
190.800
190.810
191.000
191.125
191.530
191.990
192.000
192.155
192.390
192.590
192.630
192.940
193.015
194.670
195.835
196.270
199.075
205.400
132.965
094.100
044.930
045.110
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
MEN
Keiichiro NAGASHIMA 19960233
Tadayuki SHIBUYA 19971671
Shouta MIYAMURA 20001062
Yuutoku SAITO 20010903
Tomohiro TAKAHASHI 19991076
Yuuta KAMIJO 20001029
Takayuki NUMAZAKI 19991650
Masashi SAITO 19991119
Nihon University
Nihon University
Ikeda HS Htk
Yayoi JHS Kushiro Hku
Ikeda HS Htk
Ikeda HS Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Shibecha HS Hku
150.475
152.280
157.645
158.625
159.315
159.675
160.065
160.480
1
2
3
4
5
6
7
8
00:44.86
00:45.19
00:45.12
00:45.22
00:46.07
00:45.09
00:46.35
00:46.07
00:46.31
00:46.58
00:47.35
00:47.02
00:47.23
00:47.27
00:46.29
00:46.90
00:47.35
00:46.37
00:47.37
00:47.21
00:47.95
00:47.87
00:48.22
00:47.73
00:46.65
00:47.26
00:48.63
00:48.37
00:48.39
00:49.36
00:48.05
00:48.93
00:48.61
00:46.99
00:46.43
00:43.55
00:46.35
00:44.93
00:45.11
13
22
21
23
27
18
30
27
30
35
44
39
41
43
29
37
44
33
46
40
49
48
51
47
36
42
55
52
53
57
50
56
54
38
34
7
32
14
19
20.2
00:37.96
00:38.89
00:39.21
00:40.39
00:38.96
00:39.66
00:39.41
00:40.04
1
2
4
15
3
7
5
9
01:33.01
01:34.74
01:32.65
01:33.38
01:32.94
01:33.92
01:32.54
01:35.25
01:33.30
01:33.90
01:35.81
01:36.31
01:38.41
01:37.16
01:36.92
01:34.95
01:37.51
01:32.64
01:37.21
01:36.69
01:35.75
01:38.52
01:36.48
01:35.56
01:38.75
01:38.99
01:37.19
01:37.54
01:38.36
01:37.03
01:37.82
01:40.31
01:38.55
01:46.97
01:34.49
01:31.35
01:35.50
22
30
20
25
21
28
17
32
24
27
36
37
49
42
40
31
45
19
44
39
35
50
38
34
52
53
43
46
48
41
47
54
51
55
29
9
33
20.2
01:15.68
01:15.80
01:19.82
01:18.18
01:20.95
01:20.68
01:20.65
01:20.45
1
2
5
4
11
9
8
6
00:44.24
00:43.79
00:44.21
00:44.67
00:45.08
00:45.04
00:45.58
00:45.31
00:46.24
00:45.46
00:45.66
00:45.96
00:45.89
00:45.88
00:45.64
00:46.66
00:45.89
00:45.38
00:46.59
00:46.94
00:45.91
00:46.11
00:46.72
00:47.33
00:45.98
00:46.52
00:46.95
00:46.18
00:46.48
00:46.74
00:47.84
00:47.16
00:47.66
00:47.00
01:04.07
00:43.74
19
13
17
22
25
24
29
26
40
28
31
36
33
32
30
44
33
27
43
47
35
38
45
51
37
42
48
39
41
46
53
50
52
49
54
11
21.2
00:36.76
00:37.79
00:38.71
00:39.29
00:38.95
00:39.23
00:39.56
00:39.51
1
3
4
8
5
7
10
9
01:33.70
01:32.71
01:34.31
01:34.74
01:33.68
01:35.56
01:34.75
01:33.87
01:34.29
01:37.00
01:34.52
01:36.63
01:34.55
01:35.82
01:38.87
01:38.60
01:37.36
01:45.46
01:36.49
01:37.01
01:38.78
01:36.58
01:37.62
01:38.32
01:40.30
01:38.23
01:36.83
01:38.62
01:37.78
01:36.80
01:39.74
01:39.18
01:41.45
01:43.20
01:35.31
21
13
24
27
20
30
28
22
23
37
25
34
26
31
47
44
39
53
32
38
46
33
40
43
50
42
36
45
41
35
49
48
51
52
29
21.2
01:15.83
01:15.40
01:19.63
01:19.71
01:21.86
01:20.89
01:21.54
01:21.41
2
1
4
5
16
11
14
13
Ken TANAKA 19991133
Takuya AKAMOTO 20021048
Kouta SAKAI 20021138
Yuugo SASAKI 20021025
Kazunori YOSHINO 20010950
Shuuzou OKUAKI 20010922
Yoshiya YANO 20010929
Hiroshi OOMIYA 19991138
Ryousuke WATANABE 20010974
Masaya ISHIDA 20010973
Tsukasa OOWADA 20021141
Kazutaka TANAKA 20010985
Yuuto DOI 20011091
Shouhei TAKEDA 20030581
Kazuya MATSUMOTO 20011016
Kunihiko KONDO 20001060
Akira CHIBA 19990698
Shuuhei ASO 20010976
Kenta NOMURA 20001144
Tsubasa MINODA 20011352
Daisuke SATO 19990695
Tsutomu YOSHIMURA 20001034
Yuuki HONDA 19991110
Jun TOYOYOSHI 19991633
Ryuichi OMICHI 20011089
Takahito TSUKADA 20001514
Hayabusa SUGIMOTO 20030591
Kazuhiro NORO 20010953
Masaya KANESO 20011027
Takuya SUGAWARA 19990681
Takashi KOKUNAI 19990728
Takaaki DOUNOSHITA 20021324
Naotsugu KIMURA 19990716
Satoshi IKEDA 20030728
Tooru TAKAHASHI 20010911
Takuya NAKAJIN 20021107
Tatsuya YAMADA 20021034
Takanori TSUDZUKI 20001589
Daiki IKEDA 20030593
Takehiro TANAKA 20030741
Satoshi SHOUJI 20021084
Masaki HAYASHI 20010888
Yuuichi HIGASHIHARA 20010884
Akio OOTA 19971057
Genta WATANABE 19990722
Yuuji SASAKI 20001041
Takumi MATSUDA 20000965
Tomotaka KOBAYASHI 20021038
Honbetsu HS Htk
Kushiro Musa JHS Hku
Urakawadaini JHS Hhd
Hayakita JHS Hib
Kiritappu JHS Hamanaka Hku
Shirochochuo JHS Htk
Obihirodainana JHS Htk
Shibecha HS Hku
Toyokoro JHS Htk
Toyokoro JHS Htk
Senbiri JHS Honbetsu Htk
Nakasatsunai JHS Htk
Memuronishi JHS Htk
Hayakita JHS Hib
Ashoro JHS Htk
Honbetsu HS Htk
Tomakomai Higashi HS Hib
Ashoro JHS Htk
Ikeda HS Htk
Minamimachi JHS Obihiro Htk
Tomakomai Industrial HS Hib
Honbetsu HS Htk
Shibecha HS Hku
Obihiro South CHS Htk
Urakawadaini JHS Hhd
Shinryou JHS Akkeshi Hku
Memuro JHS Htk
Hamanaka Chirippu JHS Hku
Hiroo JHS Htk
Shibecha HS Hku
Obihiro AHS Htk
Monbetsu JHS Hidaka Hhd
Tomakomai Industrial HS Hib
Shibetsu JHS Hne
Notsuke JHS Betsukai Hne
Habomai JHS Nemuro Hne
Urahoro JHS Htk
Honbetsu HS Htk
Urakawadaichi JHS Hhd
Nakasatsunai JHS Htk
Toyokoro JHS Htk
Ashoro JHS Htk
Memuro JHS Htk
Meiji University
Ikeda HS Htk
Kushirohigashi HS Hku
Ikeda HS Tokachi H
Akanko JHS Akan Hku
161.275
161.335
161.515
161.895
162.215
162.890
163.330
163.445
163.625
163.750
164.165
164.275
164.625
165.125
165.285
165.530
165.825
165.890
166.060
166.115
166.530
166.655
166.675
166.765
166.825
167.065
167.080
167.960
168.250
168.285
168.480
168.615
169.095
169.170
170.040
170.390
170.590
170.645
170.845
173.690
174.970
178.300
179.545
120.715
128.655
130.065
086.300
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
00:40.40
00:40.02
00:40.17
00:40.16
00:41.26
00:40.17
00:41.14
00:40.88
00:41.25
00:40.12
00:40.97
00:41.57
00:40.68
00:41.21
00:41.19
00:41.58
00:41.28
00:41.29
00:40.75
00:41.67
00:41.87
00:41.03
00:41.71
00:40.31
00:41.13
00:42.15
00:41.61
00:41.99
00:42.11
00:41.54
00:41.51
00:42.46
00:42.54
00:42.09
00:43.27
00:42.63
00:42.88
00:42.67
00:41.72
00:43.16
00:44.51
00:55.98
00:44.21
16
8
12
11
27
12
23
19
26
10
20
32
17
25
24
33
28
29
18
35
38
21
36
14
22
44
34
39
43
31
30
45
46
42
52
48
50
49
37
51
54
55
53
01:20.61
01:20.79
01:21.13
01:21.36
01:21.04
01:21.80
01:22.54
01:21.55
01:22.53
01:24.06
01:21.97
01:22.06
01:23.86
01:22.32
01:23.82
01:23.35
01:24.12
01:24.21
01:25.25
01:23.58
01:25.25
01:25.34
01:24.07
01:24.90
01:25.55
01:25.04
01:24.46
01:24.85
01:25.59
01:26.08
01:27.72
01:24.28
01:25.98
01:26.47
01:26.97
01:24.85
01:26.11
01:26.48
01:28.09
01:26.43
01:27.22
01:22.02
01:31.70
01:17.61
00:39.58 6 01:24.31
00:42.07 40 01:30.15
00:42.55 47 01:30.39
00:42.07 40 01:28.46
7
10
13
14
12
16
22
15
21
27
17
19
26
20
25
23
29
30
38
24
38
40
28
36
41
37
33
34
42
44
51
31
43
47
49
34
45
48
52
46
50
18
56
3
32
54
55
53
00:40.58
00:40.71
00:40.68
00:40.10
00:40.48
00:40.54
00:40.77
00:40.71
00:40.55
00:39.89
00:40.31
00:40.69
00:40.60
00:41.19
00:41.18
00:40.74
00:40.99
00:41.05
00:39.76
00:41.08
00:40.92
00:41.00
00:40.98
00:40.70
00:40.65
00:41.00
00:41.07
00:40.86
00:41.63
00:40.91
00:40.47
00:42.45
00:41.43
00:41.38
00:41.46
00:41.07
00:42.25
00:42.05
00:42.07
00:43.84
00:42.77
00:40.50
00:43.62
00:37.30
00:38.98
00:41.51
00:42.32
20
26
23
13
16
18
29
26
19
12
14
24
21
42
41
28
34
37
11
40
32
35
33
25
22
35
38
30
47
31
15
52
44
43
45
38
50
48
49
55
53
17
54
2
6
46
51
01:19.98
01:20.42
01:20.20
01:21.91
01:19.91
01:22.56
01:20.30
01:22.16
01:21.12
01:23.42
01:23.80
01:21.97
01:22.83
01:23.13
01:22.01
01:23.07
01:22.99
01:22.89
01:25.85
01:23.15
01:22.23
01:23.91
01:23.90
01:26.61
01:24.54
01:22.79
01:24.34
01:25.37
01:23.43
01:25.59
01:25.28
01:23.13
01:24.27
01:24.93
01:23.65
01:28.53
01:24.81
01:25.37
01:26.02
01:26.95
01:28.16
01:21.62
01:31.73
01:16.87
7
10
8
17
6
22
9
20
12
31
34
18
24
28
19
27
26
25
46
30
21
36
35
48
39
23
38
43
32
45
42
28
37
41
33
51
40
43
47
49
50
15
52
3
2004 02 21/22
KUSHIRO
75TH HOKKAIDO CHAMPIONSHIP
LADIES
Masako HOZUMI 19990688
Miho HOTTA 19980937
Shiho ONODERA 19990700
Yuka WAKAYAMA 19991082
Chisa HIROKAWA 20001005
Azusa SOGAWA 19981047
Miyako SUMIYOSHI 19990807
Ayami SATO 19990705
Sada YOSHIDA 19981037
Naoko ATSUMI 19980939
Chihiro TOKUMOTO 19990827
Yuki NISHIDA 19991004
Yuka OKAJIMA 19980730
Megumi IZUMIYA 20001047
Aya OGAWA 20001002
Yuka TARUISHI 19951355
Haruka TAKAHASHI 19990813
Natsumi TARISAWA 19991143
Sakiko FUNAKI 20001004
Marie ABE 19990801
Natsumi YAMAMOTO 20001084
Komadai Tomakomai HS Hib
Kushiro Seien HS Hku
Komadai Tomakomai HS Hib
Ikeda HS Htk
Kushiro Hokuyo HS Hku
Ikeda HS Htk
Kushiro Hokuyo HS Hku
Tomakomai Industrial HS Hib
Tokyo WCPE
Kushiro Hokuyo HS Hku
Ikeda HS Htk
Kushirohigashi HS Hku
Obihiro South CHS Htk
Kushiro Seien HS Hku
Kushiro Seien HS Hku
Daito Bunka University
Ikeda HS Htk
Shibecha HS Hku
Kushiro Nishi HS Hku
Kushirohigashi HS Hku
Kushiro Seien HS Hku
181.952
187.192
187.481
188.885
189.739
190.086
190.645
191.095
191.501
191.844
193.298
194.672
195.573
195.762
196.132
196.588
147.848
147.966
150.241
153.896
155.584
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
MEN
Shingo HASHIBAMI 20001044
Hiroya KUROSAKA 19960126
Hiroki ABE 19990676
Genki MATSUOKA 19961889
Toshiyuki SAYAMA 20001155
Takanobu CHIBA 19990714
Yuuya FUKUOKA 20001027
Yoshitsugu WADA 19981086
Yoshihito SHIMOHATA 19960147
Keisuke YANO 19971654
Fumiya YAMADA 20000977
Ryouta NOMURA 19991007
Toshikazu HIRANO 19990709
Ryuuta MATSUYAMA 20001030
Seiichi MIYAURA 20001038
Takumi NAGAHARA 20001056
Ginji FUJISHIRO 19991083
Ken INOMATA 19990802
Takuya KAWAHARA 20000777
Shigeo IKEGAWA 20000954
Taijun SHINHAMA 20001019
Toshinari MORI 20001088
Shibecha HS Hku
Nihon University
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Waseda University
Ikeda HS Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Kushiro CHS Hku
Shibecha HS Hku
Meiji University
Kanto Gakuin University
Kushiro CHS Hku
Komadai Tomakomai HS Hib
Ikeda HS Htk
Ikeda HS Htk
Ikeda HS Htk
Ikeda HS Htk
Ikeda HS Htk
Kushiro Nishi HS Hku
Tomakomai Industrial HS Hib
Atsuma HS Hib
Kushiro Nishi HS Hku
Honbetsu HS Htk
168.065
168.489
171.178
172.089
173.528
174.852
175.016
175.267
175.410
175.574
175.788
175.892
176.541
176.623
177.873
179.697
128.523
129.508
130.228
130.649
130.892
130.915
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
20.2
00:44.68
00:45.46
00:44.18
00:44.38
00:45.10
00:43.13
00:44.43
00:46.42
00:44.37
00:46.00
00:45.65
00:46.21
00:45.20
00:47.75
00:45.22
00:45.22
00:46.35
00:46.74
00:47.99
00:46.35
00:48.40
6
11
2
4
7
1
5
17
3
13
12
14
8
19
9
9
15
18
20
15
21
21.2
04:38.56
04:42.23
04:44.87
04:49.87
04:46.69
04:55.38
04:58.48
04:46.30
04:52.62
04:52.09
04:53.55
04:55.18
05:03.96
04:52.70
04:58.63
05:07.16
05:15.77
05:10.60
05:14.77
05:31.16
05:31.03
1
2
3
6
5
12
13
4
8
7
10
11
15
9
14
16
19
17
18
21
20
22.2
02:10.24
02:15.44
02:17.09
02:17.79
02:17.83
02:16.85
02:16.59
02:21.80
02:22.06
02:17.26
02:20.85
02:23.22
02:21.47
02:21.90
02:22.93
02:21.58
02:26.61
02:28.38
02:29.37
02:37.06
02:36.04
1
2
5
7
8
4
3
12
14
6
9
16
10
13
15
11
17
18
19
21
20
21.2
00:38.91
00:39.50
00:40.80
00:39.31
00:41.95
00:40.19
00:39.62
00:38.37
00:37.04
00:40.58
00:40.61
00:40.04
00:40.41
00:40.23
00:41.46
00:42.69
00:40.43
00:40.13
00:40.82
00:40.83
00:40.39
00:42.28
4
6
21
5
35
12
7
3
1
17
19
10
15
13
27
40
16
11
22
23
14
36
21.2
07:12.87
07:16.44
07:23.71
07:30.29
07:17.18
07:38.23
07:39.01
07:32.66
07:50.15
07:33.24
07:37.97
07:40.93
07:44.39
07:45.54
07:37.86
07:36.67
07:44.37
07:54.08
07:49.32
07:46.63
08:05.62
07:41.42
1
2
4
6
3
13
14
7
27
8
12
16
21
22
11
10
20
31
25
24
35
17
22.2
02:01.52
01:57.94
02:01.30
02:01.37
02:03.52
02:03.97
02:04.44
02:06.50
02:00.09
02:03.55
02:03.54
02:02.83
02:04.26
02:04.19
02:10.11
02:11.31
02:04.97
02:05.91
02:07.43
02:09.47
02:05.82
02:07.48
5
1
3
4
7
10
13
17
2
9
8
6
12
11
34
37
14
16
22
29
15
23
22.2
07:54.33
08:15.48
08:21.27
08:22.64
08:29.15
08:41.10
08:29.39
08:16.93
08:30.08
08:34.10
08:37.73
08:35.26
08:45.57
08:39.29
08:54.98
08:49.82
1
2
4
5
6
13
7
3
8
9
11
10
14
12
16
15
22.2
15:07.24
15:20.64
15:11.48
15:45.88
15:33.75
15:50.32
16:00.31
16:29.31
17:06.50
16:09.75
16:04.03
16:16.33
16:05.44
16:08.87
15:45.15
15:51.40
1
3
2
6
4
7
9
15
16
13
10
14
11
12
5
8
Masato SUZUKI 19990804
Yuichi MATSUURA 19990821
Tetsuya KOHATA 20000957
Yuudai NAKAYAMA 20001026
Seiji TSUKADA 19991079
Ken SHIMOJI 20001022
Takumi NAGAHARA 20001056
Naoya ENDO 19990792
Takaki MASADA 19990699
Shingo TSUCHIYA 20000972
Kouta SAKAI 20001175
Yuu NIIZUMA 20000993
Yuutaro WATANABE 19991010
Yoshitaka SASAKI 20010847
Yuuki SHIMAZAKI 20001064
Masanori TARUISHI 19981021
Ichiro OONISHI 20001165
Youichi EBATA 19990796
Masaki HIRANO 19980762
Koji OWADA 20001176
Yasuhiro YAMAMOTO 19990717
Seigo KIMISHIMA 19981044
Yuuta HOTTA 20001000
2004 02 21/22
MORIOKA
Kushiro Hokuyo HS Hku
Shibecha HS Hku
Shibecha HS Hku
Kushiro CHS Hku
Kushiro IHS Hku
Kushiro CHS Hku
Ikeda HS Htk
Kushiro CHS Hku
Tomakomai Industrial HS Hib
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Kushiro CHS Hku
Kushiro CHS Hku
Kushiro Hokuyo HS Hku
Midorigaoka HS Kushiro Hku
Ikeda HS Htk
Kushiro CHS Hku
Kushiro Hokuyo HS Hku
Kushiro Konan HS Hku
Ikeda HS Htk
Honbetsu HS Htk
Honbetsu HS Htk
Ikeda HS Htk
Kushiro CHS Hku
130.976
131.015
131.080
131.229
131.288
131.956
132.127
132.506
132.519
132.686
132.766
132.958
133.091
133.577
133.656
133.755
133.768
133.940
135.274
136.198
139.517
00:39.64
00:41.00
00:39.94
00:40.69
00:41.51
00:42.63
00:42.69
00:41.46
00:42.28
00:41.81
00:41.70
00:41.90
00:42.48
00:41.59
00:41.48
00:41.43
00:43.11
00:41.28
00:37.86
00:44.16
00:44.00
00:40.60
00:44.84
8
24
9
20
30
39
40
27
37
33
32
34
38
31
29
26
42
25
2
44
43
18
45
08:01.10
07:55.95
08:09.57
07:46.26
07:50.22
07:41.46
07:36.67
08:06.43
07:49.79
07:58.53
07:51.73
08:07.55
07:39.75
08:11.34
08:14.73
08:11.39
07:42.45
08:15.37
07:30.08
07:50.42
08:21.91
08:08.93 38
Iwate prefecture allround championship
LADIES
Kei Nishidate
Tomoka USHIDAKI
Aoi NAKAMURA
Misaki KOGA
Kana SATO
Maho SHIBATA
Chiyuki UEDA
Yuka ITO
Yukie SATO
Mia USHIDAKI
Satsuki WATANABE
MEN
Hiroaki SATO
Tomohide Shimoyashiki
Ryuuichi Sato
Youehei OTOUGE
J20000458 081090
20010304
20020266
19991731
20000457
20030223
20010318
19990198
20010307
20010303
20010309
19960508
19960510
19960513
19960506
85
84
21.2
500
45,97
49,70
50,43
51,82
53,54
54,30
55,02
57,64
60,47
60,51
64,08
21.2
500
40,45
40,52
40,71
40,92
21.2
1500
2.24,16
2.37,77
2.53,30
2.47,56
2.47,47
2.55,70
3.04,63
3.10,97
3.07,33
3.11,02
21.2
3000
4.45,08
4.28,03
34
32
39
23
28
18
9
36
26
33
30
37
15
40
42
41
19
43
5
29
44
22.2
1000
1.34,49
1.45,15
1.44,06
1.49,04
1.49,52
1.48,27
1.54,09
1.55,82
2.02,51
2.03,46
2.03,15
22.2
3000
4.58,09
5.35,13
5.43,73
6.15,94
5.45,91
6.02,92
22.2
1500
22.2
5000
7.39,64
7.59,58
02:09.68
02:07.26
02:06.55
02:11.74
02:08.27
02:09.54
02:11.31
02:07.21
02:09.78
02:09.07
02:11.68
02:06.91
02:13.91
02:08.56
02:08.11
02:09.56
02:13.24
02:09.37
02:37.22
02:14.99
02:15.98
02:11.15
32
21
18
39
25
30
36
20
33
27
38
19
41
26
24
31
40
28
44
42
43
35
Shintaro Endo
Sumito SHIMOKAWA
Dai SATO
Daichi SATO
Naoto YOSHIDA
Hiroki KANEHIRA
Takuro ITO
Shunpei SASAKI
Toru SAKAMOTO
Kei TAGUCHI
Masahiro MURANAKA
Takuya TSUSTUMI
Keiichi UEDA
Yoshima HASHIMOTO
Daisuke OTOUGE
Seitaro Otouge
Keisuke SATO
Hiroki OOSAKI
Hisahiro Seki
2004 02 23/24/25
NAGANO
LADIES
Kimiko NURUI 19931109
Sayuri YOSHII 19970102
Junko OOSUGA 19960179
Mihoko MOTEKI-AMANO 19902152
Tomoko KAWADA 19970914
Nao NATORI 19980444
Aya KAJIKI 19941066
Miki HARA 19931607
Nao KODAIRA 19991258
Yasue ITO 19952063
Natsumi KANAZAWA 19941065
Yumi YONEKURA 19961092
Sachie KOBAYASHI 19951399
Takara SATO 19970227
Megumi KUMAGAI 19980428
Kana TAKAHASHI 19951909
Yoko TAKEI 19991286
Wakana SAIKAWA 19932136
Kanako SUGIURA 19990620
Reika SHIMIZU 20020568
Sanna OGAWA 19942103
Megumi KODAIRA 19991256
Megumi KAWATA 19971619
Yuko YOSHIDA 19960244
Yuuka KOYAMA 20001235
Atsumi HIGUCHI 19970984
20010298 050386
20000441
20020265
19960512
20030227
20010292
20020267
20010323
19970449
19981632
20010311
20030228
20010317
20010308
20010310
J19960507 310584
20010295
19950334
19950344
85
2nd M-WAVE CUP
42,18
42,48
43,50
43,56
45,38
45,59
46,87
47,46
47,96
48,23
49,44
50,11
50,81
51,15
53,68
4.12,76
2.01,75
4.29,43
4.32,12
5.15,35
4.51,23
5.23,18
5.15,88
2.10,62
2.12,66
2.22,91
2.21,14
2.28,25
2.27,54
4.13,92
4.56,23
5.03,33
2.21,29
2.14,15
2.04,66
7.40,47
7.39,36
8.25,27
date !
KCL Group Tomakomai Hib
Sankyo Seiki Company
Sankyo Seiki Company
Yamanakako Skating Club Yn
Shinshu University Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Shinshu University Ng
Yamanasi University
Ina Nishi HS Ng
Yamanasi University
Shinshu University Ng
Yamanasi University
Tokyo WCPE
Akita University
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Shinshu University Ng
Ina Nishi HS Ng
Shinshu University Ng
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Hara JHS Suwa Ng
Shinshu University Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Sousei Sec.S Maebashi Gn
Nippon SS University Tokyo
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Tomakomai Skating Union Hib
24.2
00:39.57
00:39.79
00:39.92
00:39.98
00:40.10
00:40.15
00:40.24
00:40.71
00:40.94
00:41.10
00:41.10
00:41.27
00:41.33
00:41.39
00:41.40
00:41.49
00:41.73
00:42.01
00:42.02
00:42.13
00:42.24
00:42.40
00:43.02
00:43.26
00:43.27
00:43.31
24.2 1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
25.2
01:20.43
01:19.33
01:21.92
01:21.70
01:21.85
01:21.87
01:21.22
01:22.45
01:21.68
01:23.99
01:24.06
01:26.37
01:24.74
01:24.55
01:23.14
01:23.46
01:23.44
01:24.79
01:27.43
01:24.50
01:25.62
01:26.06
01:29.51
01:28.37
01:30.18
01:27.60
25.2 3000
2
1
8
5
6
7
3
9
4
14
15
25
19
18
10
13
11
20
27
16
23
24
38
32
43
28
Yukako KOIKE 20001618
Naomi TSUCHIYA 20000813
Waka KIKUCHI 20001199
Ayaka GOTO 20031045
Masaka MARUYAMA 20001234
Yukino KUROIWA 20000817
Wakana HOBO 19971286
Akane KASAI 19991267
Manami ICHIBA 20001433
Hiroe KITAMURA 19991235
Natsuki ITO 19970107
Tomoko WAKADZUKI 19941484
Hiromi ENDO 19970816
Munemi ARAI 19980408
Yuka SHIMIZU 20031027
Saori ADACHI 19951048
Reiko YAJIMA 20020574
Akina ASAKAWA 20000708
Nana WATANABE 20020392
Honoka ENDO 20031227
Ruka WATABE 20020381
Akiko MIURA 20020387
Ayako MINAMISONO 20020379
Yoshiko OGIHARA 20031007
Nagisa ARAI 20010432
Miyuki SUGIMURA 20010759
Haruna WATANABE 20031226
Ayumi YATO 20000713
Ayumi SAKAMOTO 20030207
Atsumi WATANABE 20030208
Yukari OOMATSU 19951376
Eri NATORI 19980431
Mizue SUGAWARA 19951437
Aki HARA 19931608
Miki KOMATSU 19991249
Haruka SUGO 20001555
Minako MERA 19960210
Ayaka KIKUCHI 19970113
Ayumi YOSHIDA 19980571
Nao ISHII 19941234
Mitsuko KITAI 19920698
Yuuko FUJISAWA 20001601
Orina NAKAJIMA 19921332
Nozomi OKAZAWA 19951762
Mami KAMAKURA 20001221
Nobuko YAMADA 19970090
Miki SHINOHARA 20000816
Miyu SAIKI 20010720
Madoka IMAI 20001617
Onogami JHS Shibukawa Gn
Tsumagoi HS Gn
Saku Chousei HS Ng
Hara JHS Suwa Ng
Excelan HS Matsumoto Ng
Tsumagoi HS Gn
Iwamura HS Gf
Saku Chousei HS Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Okaya East HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Shizuoka University GS
Shibukawa Seisui HS Gn
Koumi HS Ng
Hara JHS Suwa Ng
Ena Nishi JHS Gf
Toubu JHS Chino Ng
Hokuto HS Yn
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Kawakami JHS Ng
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
Tsuru University Yn
Karuizawa JHS Ng
Naganoharanishi JHS Gn
Tsuru University Yn
Kawakami JHS Ng
Hokuto HS Yn
Konan JHS Fujikawaguchi Yn
Konan JHS Fujikawaguchi Yn
Shinshu University Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Yamanasi University
Yamanasi University
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Yamagata Central HS Yg
Shinshu University Ng
Saku Chousei HS Ng
Chichibu HS St
Shibukawa Club Gn
Tomakomai Skating Union Hib
Nagano Higashi HS Ng
Yamanasi University
Yamanasi University
Okaya East HS Ng
Tokyo WCPE
Tsumagoi HS Gn
Fujimi minami JHS Ng
Kitatachibana JHS Shibukawa Gn
00:43.35
00:43.62
00:43.65
00:43.82
00:43.95
00:43.95
00:43.95
00:44.04
00:44.08
00:44.18
00:44.42
00:44.53
00:45.29
00:45.34
00:45.65
00:45.79
00:46.82
00:47.16
00:48.59
00:48.94
00:49.41
00:50.59
00:50.66
00:50.91
00:51.84
00:53.28
00:53.64
01:13.38
DQ
WD
27
28
29
30
31
31
31
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
-
-
01:29.31
01:27.78
01:28.55
01:29.74
01:29.85
01:29.94
01:31.37
01:29.30
01:32.70
01:32.15
01:30.18
01:33.53
01:33.71
01:30.06
01:35.44
01:34.91
01:32.51
01:37.92
01:39.59
01:39.01
01:39.19
01:43.85
01:42.51
01:41.05
01:44.03
01:47.88
01:47.41
01:27.90
01:43.47
NS
02:05.64
02:05.91
02:06.95
02:07.68
02:08.27
02:08.56
02:08.78
02:09.38
02:09.45
02:09.56
02:09.71
02:10.31
02:10.42
02:10.79
02:10.90
02:12.61
02:12.70
02:13.08
02:13.40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
01:23.45
01:24.53
37
29
34
39
40
41
45
36
48
46
43
49
51
42
55
54
47
59
63
61
62
67
65
64
68
72
71
30
66
-
8
2
1
04:27.97
04:36.72
04:32.28
04:28.81
04:30.72
5
13
10
6
9
04:29.08
04:27.55
04:35.31
7
4
12
04:27.48
3
04:38.33
04:41.73
15
16
12
17
01:25.08
21
01:26.37
25
01:25.16
04:29.71
04:25.51
04:23.08
22
Namie NAKAJIMA 19991284
Saori KOJIMA 20031026
Nanase ICHIBA 20010417
Hitomi YATO 20010770
Yayoi OONO 19960178
Yuuki SHIMIZU 20031028
Hiromi MATSUO 19970688
Suzuyo MAEDA 19990627
Hitomi KAMAKURA 20010714
Aya YUI 20021196
Mio KUROIWA 20001428
Tomoko SHIRASAKI 20011147
Asami KAMAKURA 20031029
Sayoko HARA 19971446
Mai MIYAZAKI 20010416
Kanoko KOBAYASHI-KUBO 20010426
Youko HIGUCHI 19981278
Youko KIMOTO 19991237
Nozomi HOSODA 20010743
Mika UEHARA 19991771
Nanako KUBO 20010428
Kaoru NARUSE 20011333
Mai MIZUSAWA 20010692
Hiromi TAKATSUNA 19971287
Emi YAJIMA 20001212
Riko HADA 20030244
Marie TOYAMA 20031005
Sonoka KATSUNO 86
Tsugumi YODA 20021314
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Hara JHS Suwa Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Izumi JHS Hokuto Yn
Shinshu University Ng
Hara JHS Suwa Ng
Teikyo Asaka HS Koriyama Fs
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Hara JHS Suwa Ng
Kawakami JHS Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Tsukuba University
Hara JHS Suwa Ng
Saku Chousei HS Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Naganoharanishi JHS Gn
Iwamura JHS Gf
Saku Chousei HS Ng
Matsuhiro JHS Ng
Ina Nishi HS Ng
Naganoharanishi JHS Gn
Iwamura JHS Gf
Karuizawa JHS Ng
Yamaoka JHS Ena Gf
Chino HS Ng
Yamanakako JHS Yn
Karuizawa JHS Ng
Ryoono JHS Shiojiri Ng
Koumi JHS Ng
MEN
Yuuya OIKAWA 19930680
Tooru SUZUKI 19961019
Yuuji KAMIJO 19991607
Yutaro SHINOHARA 19890766
Yuki SHIRO 19950985
Suguru ONO 19970226
Yasuhito NISHIMURA 19951336
Shintaro KONNO 19941761
Yudai NATORI 19961075
Ryu UEHARA 19980407
Satoshi KANTO 19960639
Wataru NAKAMURA 19980466
Yuuji TAKAMURA 19990626
Shungo NOUCHI 19970703
Tetsuro KAMATA 19970225
Hiroto KOMATSU 19980419
Chikara KASAI 19991266
Masataka SUZUKI 19951395
Bikkuri Donkey
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Okaya East HS Ng
Toyama Pref. Sougou SC
Nippon SS University Tokyo
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Senshu University
Yamanasi University
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Saku Chousei HS Ng
Toyo University
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Nippon SS University Tokyo
Toyo University
Okaya Minami HS Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Yamanasi University
02:14.38
02:14.82
02:14.92
02:15.38
02:15.78
02:16.36
02:16.56
02:17.88
02:18.24
02:18.25
02:19.19
02:19.53
02:19.77
02:20.13
02:21.72
02:22.37
02:25.28
02:25.28
02:25.96
02:26.36
02:26.38
02:26.76
02:27.24
02:27.68
02:31.92
02:37.11
02:44.23
WD
24.2
00:35.65
00:36.21
00:36.22
00:36.31
00:36.48
00:36.53
00:36.61
00:36.71
00:37.02
00:37.06
00:37.46
00:37.53
00:37.57
00:37.65
00:37.66
00:37.69
00:37.71
00:37.73
24.2 1500
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
36
38
39
40
41
42
43
44
45
46
-
01:28.23
01:28.41
01:28.73
01:33.70
01:34.06
01:33.98
04:34.11
04:42.88
04:46.17
04:38.29
11
17
19
14
04:50.41
04:45.83
04:47.21
04:53.95
05:01.26
04:49.38
04:56.59
22
18
20
23
25
21
24
05:06.14
05:07.53
26
28
05:07.29
27
NS
-
31
33
35
50
53
52
01:36.44
01:36.11
57
56
01:36.69
01:38.78
01:45.55
01:46.71
NS
58
60
69
70
-
25.2
01:12.47
01:13.52
01:13.47
01:12.30
01:16.49
01:13.24
01:13.76
01:14.13
01:14.45
01:14.72
01:15.23
01:16.24
01:15.73
01:16.60
2
5
4
1
24
3
7
8
10
11
14
21
17
27
25.2 3000
01:16.54
01:18.06
01:15.23
26
37
14
Kazuyoshi TATSUGI 19991287
Yoshimitsu KASAHARA 19991279
Tomoki TAGO 19991631
Satoru AOYAMA 19981325
Tooru MATSUMOTO 19950979
Shintaro SEKI 20001210
Natsuki WADA 19980443
Masataka NISHIDA 19960208
Ryuusuke YAMAKOSHI 20001426
Kyouhei TSUCHIYA 19990345
Kengo FURUYA 19951841
Hisahiro SEKI 19950344
Hiroshi OKAHISA 19970989
Kazuyuki TAGUCHI 20001633
Yoshihisa NARUSE 19960381
Hirofumi HATTORI 19921815
Kimikazu SATO 19990170
Yoshiki HOSHIKAWA 20001431
Kazuki OKUMURA 20030641
Youhei IIDA 19991252
Shinsuke AOKI 20001207
Hokuto NAKAGAWA 20000191
Yohei SHIONO 20010196
Shingo TANAKA 20010424
Tatsuhiro NISHIDA 19980468
Hideaki SHIMIZU 19860257
Yuuzou TAKAYAMA 19990127
Hiroki OOSAKI 19950334
Kiyoto YANAGISAWA 20001197
Kensuke NISHIO 20000692
Ryouta KUROIWA 20000815
Shouji OSADA 19990628
Katsuma WAKATSUKI 19980267
Takuya AMANO 20020404
Takayuki KOGASHIWA 20011253
Takanobu NOZAWA 20031284
Tatsuki OOTSUKA 20030243
Tsubasa TOKUMA 20010430
Kazuo TOMIDA 19990091
Kenta KUROIWA 19990342
Hiroyasu ORII 20020072
Eiki KAWASHIMA 19901129
Ryou KOBAYASHI 20030242
Jun TAKAMURA 20030246
Masataka SUGIURA 19960994
Tetsuya BANBA 20031046
Takaaki OOURA 20000689
Ryoutaro CHIBA 20030245
Hiroki NAITO 20030240
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Nippon SS University Tokyo
Akita CHS Ak
Hosei University
Okaya Minami HS Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Nippon SS University Tokyo
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Tsumagoi HS Gn
Okaya Minami HS Ng
Morioka Daisan HS Iw
Yamanasi University
Iwamura HS Gf
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Kanto Gakuin University
Akita CHS Ak
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Tsumagoi HS Gn
Okaya East HS Ng
Okaya East HS Ng
Kanto Gakuin University
Yamagata Central HS Yg
Naganoharanishi JHS Gn
Okaya East HS Ng
Koriyama-kita THS Fs
Iwamura HS Gf
Morioka Daisan HS Iw
Saku Chousei HS Ng
Tsuru University Yn
Tsumagoi HS Gn
Fuji Gakuen HS Fujiyoshida Yn
Ihara HS Kanbara Sh
Yamanakako JHS Yn
Kawakami JHS Ng
Hokubu JHS Chino Ng
Yamanakako JHS Yn
Naganoharanishi JHS Gn
Jupiter Ins. Hamamatsu Sh
Tsumagoi HS Gn
Tsukuba University
FHI Subaru
Yamanakako JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
Yamanasi University
Shinshu Nagano JHS Ng
Tsuru University Yn
Yamanakako JHS Yn
Yamanakako JHS Yn
00:37.79
00:37.84
00:37.89
00:37.89
00:37.91
00:38.08
00:38.13
00:38.18
00:38.36
00:38.47
00:38.53
00:38.61
00:38.90
00:39.12
00:39.15
00:39.18
00:39.35
00:39.39
00:39.51
00:39.64
00:39.84
00:39.86
00:39.96
00:40.05
00:40.08
00:40.08
00:40.51
00:40.59
00:40.79
00:40.86
00:40.92
00:41.07
00:41.23
00:42.06
00:42.17
00:42.20
00:42.28
00:42.38
00:42.65
00:42.78
00:42.83
00:43.62
00:44.17
00:44.51
00:44.55
00:44.86
00:44.87
00:45.08
00:45.57
19
20
21
21
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
43
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
02:02.31
02:01.87
02:04.85
01:16.92
01:16.87
01:15.74
01:16.27
01:17.37
01:16.12
01:16.96
01:14.89
01:16.74
01:18.89
01:17.49
01:17.58
01:20.09
30
29
18
22
32
19
31
12
28
40
34
35
50
01:19.69
01:19.65
01:19.68
01:21.19
01:19.26
47
45
46
53
42
01:21.65
01:20.69
01:19.49
01:21.94
54
52
44
55
01:22.73
01:22.46
01:23.91
01:22.51
01:24.04
01:25.12
01:25.78
60
58
63
59
64
67
72
01:24.54
01:25.72
01:28.73
01:28.70
01:27.14
01:24.39
01:27.98
NS
01:27.97
01:29.35
01:29.66
01:31.73
01:29.65
66
71
83
82
75
65
79
-
78
84
86
92
85
01:30.63
87
52
49
68
04:32.44
57
04:38.60
61
Kazuo MOMOSE 19844651
Akihiro INOUE 20020885
Noritaka AMARI 20031006
Kenki UEDA 20031020
Hideaki SASAKAWA 19990031
Satoru KOBAYASHI 19970701
Eiji KOHARA 19941051
Yuuki KAWAGISHI 19951318
Takuya OOISHI 19960177
Yasuhiro SHINOHARA 19882102
Masato HISHINUMA 19930567
Michihiro ARA 19960237
Hironari KIKUCHI 19961077
Tomohide IDE 19961043
Fuminori SAIKAWA 19970134
Kouji HADA 19990625
Sadatoshi NAKAJIMA 19980437
Masayuki SAKAMOTO 19951523
Kenji MURATA 19951244
Tadasuke TSUCHIYA 19971622
Yuusuke IIDA 19961675
Akitoshi SAIKAWA 19991291
Kazuya SHINKAI 19950999
Tatsuya YOSHIZAWA 19991257
Masayoshi SHIMOMURA 19981526
Shuuji SUGAWARA 19971196
Daisuke ARISAKA 19991306
Noriaki TSUBOI 19941819
Naoto TSUCHIYA 19990350
Haruki ARAI 19991240
Masayoshi ENDO 19970906
Yoshihiro KATO 19951252
Naoyuki MATSUMOTO 20030210
Atsushi MASUDA 19970130
Eisuke KAWAHARA 19981023
Sho SATO 19990168
Kaoru NAKAJIMA 20001200
Tota KASHIWAZAKI 19981538
Masaki KANAZAWA 19991282
Takaaki SHIRAISHI 19960654
Kentaro KANEKO 20001226
Yasuhiro TANAKA 19991272
Kouichi NAKANO 19981457
Yuuta KATO 19951440
Takayuki SATO 19960551
Kouichi SHIMIZU 19991274
Koichiro YODA 19961037
Tetsuya SHIMIZU 19970908
Kouki SAIKI 20001223
Matsumoto Skating Assoc. Ng
Naganoharanishi JHS Gn
Karuizawa JHS Ng
Kawakami JHS Ng
Higashihara JHS Suginami Tokyo
Yamanasi University
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Senshu University
Meiji University
Akita Prefecture Skating Union
Sapporo SpeedSkating His
Senshu University
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Senshu University
Shinshu University Ng
Fujikawaguchiko HS Yn
Saku Chousei HS Ng
Yamanasi University
Nippon SS University Tokyo
Tsumagoi HS Gn
Yamanasi University
Sarashina AHS Nagano Ng
Nippon SS University Tokyo
Okaya Minami HS Ng
Hachinohe CHS Ao
Nippon SS University Tokyo
Saku Chousei HS Ng
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Tsumagoi HS Gn
Saku Chousei HS Ng
Nippon SS University Tokyo
Yamanasi University
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Kanto Gakuin University
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Akita CHS Ak
Saku Chousei HS Ng
Hachinohe CHS Ao
Okaya East HS Ng
Kanto Gakuin University
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Yamagata Central HS Yg
Toyo University
Daito Bunka University
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Senshu University
Yamanasi University
Okaya Minami HS Ng
00:45.79
00:47.01
00:47.75
00:47.82
00:48.94
DQ
68
69
70
71
72
-
01:53.07
01:53.28
01:53.54
01:53.77
01:53.78
01:54.00
01:54.88
01:54.93
01:55.23
01:55.68
01:55.77
01:55.93
01:56.09
01:56.50
01:56.56
01:56.59
01:56.65
01:56.70
01:56.80
01:56.80
01:56.96
01:57.20
01:57.36
01:57.39
01:57.42
01:57.62
01:57.85
01:58.18
01:58.28
01:58.58
01:58.59
01:58.81
01:59.15
01:59.24
01:59.41
01:59.79
01:59.88
01:59.90
01:59.93
02:00.14
02:00.27
02:00.31
02:00.43
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
01:32.18
01:36.27
01:31.35
01:35.97
01:41.92
01:18.10
97
100
90
99
101
38
01:13.61
6
01:14.25
01:14.90
16
01:16.42
23
01:16.52
01:16.22
01:18.05
-
04:02.35
4
NS
-
04:01.82
2
04:04.63
04:06.82
04:03.59
10
14
6
04:09.30
19
04:04.15
04:00.11
04:07.56
04:02.14
04:07.56
04:05.51
04:04.76
04:04.50
04:04.24
04:05.96
04:09.66
7
1
15
3
15
12
11
9
8
13
22
04:08.27
04:12.36
04:10.24
04:10.63
17
26
24
25
04:08.56
04:16.30
04:15.84
04:15.25
04:17.27
04:09.31
04:03.56
18
34
32
31
36
21
5
04:12.39
27
9
13
01:15.46
01:17.46
NS
33
25
20
36
Tooru TANAKA 19960232
Katsunari KASAHARA 20001211
Daisuke TOOYAMA 19991238
Takaomi SHIBA 19991285
Kentaro KOHARA 19961107
Tomohide SHIMOYASHIKI 19960510
Genki USHIYAMA 20001215
Daisuke KOGUCHI 19981749
Nobumitsu KUROIWA 20000819
Shunsuke TAKENAKA 19970981
Kenichiro IKEDA 19990618
Masamichi AKIYAMA 19981271
Ryousuke WATANABE 20000703
Kazuya ISOKAWA 20010744
Hironori YOKOYAMA 20010197
Yuusuke SHIMIZU 20010716
Kazuma TSUCHIYA 20000818
Masaki HASEGAWA 19970285
Naoto MIYAZAKI 19990346
Kousho SUZUKI 19990242
Hiroaki SATO 19960508
Kenji SATO 19980389
Yuuji MIKAMI 19960733
Reijiro IMAI 19970120
Yasunari KUROIWA 20001436
Mitsu ITO 19991263
Seigo SATO 20001232
Masaki ISHIDA 20010431
Shunya TSUCHIYA 20001518
Shouta OZAKI 20001425
Yuuya ARAI 19980549
Daisuke OZAWA 19970133
Masahito YUI 20011259
Takayuki SUZUKI 19950516
Yuusuke OGUCHI 20020570
Yukinari MAEDA 20010767
Hiroki SATO 20040273
Hiroya KOIKE 20031016
Yu SATO 19990169
Masatoshi AOKI 20020556
Yoshihiro MUSHA 20001427
Gou KIKUCHI 20031008
Takuya ENDO 19980459
Keisuke MATSUZAWA 20031067
Chihiro UEHARA 20020586
Kouhei TAKANO 20020820
Kazushi YUI 20031021
Daiki KUROIWA 20001432
Shouta MURAKAMI 20031042
Yamanasi University
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Saku Chousei HS Ng
Okaya East HS Ng
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Morioka Daisan HS Iw
Tokaidaidaisan HS Chino Ng
Okaya Minami HS Ng
Tsumagoi HS Gn
Shinshu University Ng
Hokuto HS Yn
Iwamura HS Gf
Yoshida HS Fujiyoshida Yn
Sugano JHS Matsumoto Ng
Yamagata Central HS Yg
Hara JHS Suwa Ng
Tsumagoi HS Gn
Yamagata Central HS Yg
Tsumagoi HS Gn
Koriyama-kita THS Fs校
Morioka Daisan HS Iw
Koriyama-kita THS Fs校
Chichibu HS St
Koumi HS Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Okaya Minami HS Ng
Nagano Minami HS Ng
Naganoharanishi JHS Gn
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Chichibu HS St
Yamanasi University
Koumi HS Ng
Yamanasi University
Okayananbu JHS Ng
Yamanakako JHS Yn
Karuizawa HS Ng
Hokubu JHS Chino Ng
Oga Technical HS Ak
Nagamine JHS Chino Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Nakagomi JHS Saku Ng
Kawakami JHS Ng
Tohoku HS Sendai Miyagi
Toubu JHS Chino Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Kawakami JHS Ng
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Asama JHS Saku Ng
02:00.85
02:01.01
02:01.12
02:01.33
02:01.83
02:01.95
02:02.08
02:02.39
02:02.55
02:02.57
02:02.57
02:03.08
02:03.15
02:03.29
02:03.54
02:03.57
02:03.84
02:04.10
02:04.23
02:04.63
02:04.67
02:04.69
02:04.99
02:05.08
02:05.13
02:05.89
02:06.52
02:06.54
02:06.77
02:07.10
02:07.14
02:07.84
02:08.63
02:08.93
02:10.21
02:10.28
02:10.56
02:10.68
02:10.90
02:11.89
02:12.20
02:12.87
02:13.41
02:13.63
02:13.96
02:15.69
02:15.76
02:15.78
02:16.56
44
45
46
47
48
50
51
53
54
55
55
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
01:18.69
01:19.18
01:19.87
01:19.43
01:20.50
01:19.79
23
19
42
30
04:16.65
04:12.95
35
28
04:13.55
04:24.43
04:19.10
04:23.56
04:15.85
04:18.92
29
50
40
47
33
39
04:17.68
04:18.86
04:26.30
37
38
53
04:23.26
04:21.72
04:23.23
04:24.06
46
44
45
48
04:21.09
04:31.02
43
56
04:25.53
51
04:24.24
49
04:30.34
55
04:26.09
04:29.51
04:32.85
52
54
58
04:36.06
59
04:48.14
04:40.39
66
62
39
41
49
43
51
48
01:22.28
57
01:22.20
01:23.70
56
62
01:23.03
61
01:25.49
70
01:26.20
01:25.43
01:25.13
73
69
68
01:26.44
01:27.32
74
76
01:28.35
01:28.15
04:10.19
04:09.30
04:19.90
04:15.08
81
80
Shinobu KOBAYASHI 20010730
Teruhisa TANAKA 20010705
Takaya WATANABE 20020562
Takuya KASUGAI 19981268
Masamitsu MIYAZAWA 20020578
Noburo OOTE 20010754
Kai USHIYAMA 20031228
Yuudai TAGUCHI 20021197
Yousuke NISHIKAWA 20020546
Masatsugu SHIMIZU 20001192
Noriyuki KUROIWA 19990344
Tetsuya FUKUDA 20020384
Toyota WATANABE 20020407
Kazuya HATAKEYAMA 20031065
Masato SUZUKI 19990804
Taichi SUGIMOTO 19970450
Genki MATSUOKA 19961889
Ryousuke KITSUGI 20031009
Masaki KUBOTA 19890015
2004 02 26
HACHINOHE
Kawakami JHS Ng
Eimei JHS Chino Ng
Okayatoubu JHS Ng
Yamaoka JHS Ena Gf
Sakuragaoka JHS Ng
Tsuru University Yn
Hokubu JHS Chino Ng
Kawakami JHS Ng
Karuizawa JHS Ng
Shinshu University Ng
Tsumagoi HS Gn
Tsuru University Yn
Fuji Gakuen HS Fujiyoshida Yn
Tohoku HS Sendai Miyagi
Kushiro Hokuyo HS Hku
Senshu University
Waseda University
Koumi JHS Ng
NBS Nihon University
02:16.99
02:17.01
02:17.52
02:18.02
02:18.78
02:19.97
02:20.27
02:21.08
02:21.15
02:21.40
02:22.11
02:23.24
02:23.31
02:26.82
WD
WD
WD
B03.02.1990 KOR
KOR
B19.10.1989 KOR
B14.04.1989 KOR
B03.05.1989 KOR
KOR
KOR
B1989
KOR
KOR
KOR
B1989
B1988
KOR
KOR
KOR
B1990
KOR
B1990
B1989
B1990
KOR
B1990
B1990
B1990
B1990
030290
170990
191089
030589
150990
89
010490
180690
051190
89
90
100689
90
261189
90
89
90
90
90
90
500
42,76
43,25
43,40
43,48
44,31
44,51
44,84
45,04
45,35
46,06
47,44
47,59
47,85
48,39
48,56
48,63
49,38
49,82
50,39
52,31
53,69
54,17
54,90
55,35
55,95
62,72
01:30.85
88
01:27.89
77
01:31.77
01:31.37
93
91
01:32.03
96
01:31.16
01:31.86
01:34.66
NS
89
94
98
-
01:31.91
NS
7TH JPN-KOR YOUTH MATCH
LADIES
You-Lim Kim
Min-Hyi Choi
Seon-Yeong Noh
Hyung-Yoo Oh
Mee-Jin Lee
Seung-Ju Park
Hyi-Jeong Min
Yuka KAWASAKI 20010571
In-Hye Choi
Ah-Reum Lee 1990
So-Hyeon Park
Sachika TANABU 20020603
Wakana AKITA 19991570
Ji-Yeong Kil
Song-Mi Kun
Da-Hyi Hwang
Hitomi NISHIMURA 20001092
Song-I Park
Ayami KOIZUMI 20001127
Harumi NISHINO 20020604
Chifumi KONISHI 20030841
Bok-Rye Chol
Yuki MATSUDA 20001139
Remi KOJIMA 19991568
Hikaru SAKACHO 20001136
Eriko TERASAWA 20030839
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1500
2.17,13
2.24,35
2.13,40
2.18,01
2.22,72
2.20,46
2.26,09
2.23,96
2.27,43
2.27,00
2.40,68
2.27,30
2.32,27
2.40,26
2.36,60
2.46,30
2.36,10
2.39,41
2.44,05
2.47,99
2.44,99
2.46,08
2.51,99
2.52,83
3.03,18
3.36,89
2
7
1
3
5
4
8
6
11
9
17
10
12
16
14
21
13
15
18
22
19
20
23
24
25
27
95
-
04:36.21
60
04:43.20
63
04:43.70
64
04:43.93
04:56.95
65
68
04:19.83
41
NS
NS
04:54.94
-
-
67
Sung-Eun Shin
Sachi MIURA 20001138
Jeoung Hee Lee
Yu-Seon Jeong
Hye-Sun Lee
KOR
B1990
KOR
KOR
KOR
MEN
Yeong-Ho Kim
Norimasa ZAIKE 20001106
Kang-Hee Choi
Fuyuki OOMORI 20010550
Shinichiro IKEDA 19991437
Tatsuhiko AZUMA 19991461
Joon-Ho Lee
Yoshinori KIMURA 20010545
Yukitaka MURAYAMA 20010570
Byeong-Weon Kong
Shun MATSUO 19991432
Chang-Ho Sin
Yoon-Ho Jo
Kyeong-Koo Jang
Takaya YOSHIMOTO 20001115
Min-Hyeon Bae
Yuusuke SASAKI 20030838
Tomo SASAKI 20001130
Jee-Min Kim
Jong-Hyhr Hyun
Hong-Ho Oh
Yeong-Il Lee
Byung-Wook Ko
Hyi-Jin Choi
Yuuta JINBA 20010562
Yuudai INAGAKI 20001116
Seok-Min Jang
Jeong-Ho Park
Kazuo ARAYASHIKI 19991442
Sam-Yeol Park
Souhei MATSUDA 20001142
Yuki KANEHAMA 20001121
Masahiro ITABASHI 19991433
Sang-Soo Lee
Oh-Seong Han
Taisuke MOTOMIYA 20010539
Yutaka KAKEUCHI 20001094
Seong-Ryong An
2004 02 27/28/29
MORIOKA
KOR
B1989
KOR
B1989
B1988
B1988
KOR
B1990
B1989
KOR
B1989
KOR
KOR
KOR
B1989
KOR
B1990
B1990
KOR
KOR
KOR
KOR
KOR
KOR
070689
060589
110290
89
180289
88
220289
90
89
091290
270290
201089
190890
290590
89
130590
90
100790
KOR
KOR
240190
170990
89
89
080590
180389
B1989
B27.02.1989 KOR
270289
B1989
B1989
B1989
B1989
KOR
KOR
300990
111089
B1990
90
KOR
38TH ALL JAPAN SELECTION
64,60
66,89
67,32
73,11
96,71
27
28
29
30
31
500
41,49
41,89
41,96
42,37
42,59
42,88
42,92
43,04
43,18
43,77
43,79
43,89
44,03
44,12
44,17
44,51
44,54
44,69
44,80
44,85
44,87
45,14
45,92
46,01
46,30
47,58
47,65
48,07
48,55
48,81
48,83
49,61
50,37
52,38
58,42
58,67
63,80
65,81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
date !
3.33,80
26
1500
2.10,45
2.15,13
2.11,19
2.33,33
2.18,62
2.14,41
2.16,99
2.18,74
2.17,81
2.13,95
2.18,70
2.23,21
2.22,38
2.17,28
2.17,51
2.19,68
2.18,20
2.23,17
2.21,81
2.17,92
2.14,12
2.23,37
2.19,51
2.27,53
2.31,54
2.38,44
2.27,16
2.55,06
2.36,01
2.13,11
2.41,65
2.39,85
2.41,53
3.10,73
2.12,11
2.38,54
2.27,06
disq.
1
8
2
29
15
7
9
17
12
5
16
23
21
10
11
19
14
22
20
13
6
24
18
27
28
31
26
36
30
4
35
33
34
37
3
32
25
LADIES
Tomomi SHIMIZU 19910691
Mihoko MOTEKI-AMANO 19902152
Nao KODAIRA 19991258
Wakana SAIKAWA 19932136
Yukana NISHINA 20021059
Takara SATO 19970227
Midzuho SAKURAYA 20000996
Asuka TAKAHASHI 19960218
Yoko TAKEI 19991286
Ayami HOTTA 20001590
Haruna TAKAHASHI 19990684
Kimiko NURUI 19931109
Yuki MATSUDA 20001080
Shouko FUJIMURA 20000787
Yuu SHIMOJI 19960161
Aya KAJIKI 19941066
Emi SAITO 19930867
Miho HOTTA 19980937
Teruyo YAJIMA 20000995
Minami KAWASAKI 19990815
Yuka WAKAYAMA 19991082
Ayumi FUJIMURA 20021014
Yuka TARUISHI 19951355
Madoka IMAI 20001617
Yumi FUNAHASHI 20021090
Nao ISHII 19941234
Mizue SUGAWARA 19951437
Mitsuko KITAI 19920698
Minako MERA 19960210
Miyako SUMIYOSHI 19990807
Namie NAKAJIMA 19991284
Miki SHINOHARA 20000816
Fuji Kyoko Co Ltd Yn
Yamanakako Skating C Yn
Ina Nishi HS Ng
Shinshu University Ng
Shirochochuo JHS Htk
Akita University
Ikeda HS Htk
Waseda University
Ina Nishi HS Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
KCL Group Tomakomai Hib
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Nippon SS University Tokyo
Shinshu University Ng
Daichi Corp.
Kushiro Seien HS Hku
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Ikeda HS Htk
Bihoro JHS Hab.
Daito Bunka University
Kitatachibana JHS Shibukawa Gn
Seiryou JHS Obihiro Htk
Shiraishi shouten
Yamanasi University
Tomakomai Skating Union Hib
Shinshu University Ng
Kushiro Hokuyo HS Hku
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Tsumagoi HS Gn
079.73
081.41
083.25
085.24
085.25
085.32
086.18
086.20
086.32
086.40
086.92
LADIES
Yutaro SHINOHARA 19890766
Tomonori KAWATA 19942177
Yuuya OIKAWA 19930680
Tooru SUZUKI 19961019
Akio OOTA 19971057
Tomokazu SAWA 19930670
Shintaro YAMATE 19930883
Suguru ONO 19970226
Keiichiro NAGASHIMA 19960233
Shiki UEDA 19990810
Kazuo TERASHIMA 19921137
Yasuhito NISHIMURA 19951336
Masataka NISHIDA 19960208
Yoshitsugu WADA 19981086
Ryouhei HAGA 20010996
Satoshi OOKE 19920300
Yudai NATORI 19961075
Shouta MIYAMURA 20001062
Tomoki TAGO 19991631
Toyama pref. Sport Center
Xerox Akita
Bikkuri Donkey
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Meiji University
Obihiro Skating Union Htk
Daichi Corp.
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Yamagata Pref. Assoc.
Senshu University
Nippon SS University Tokyo
Shibecha HS Hku
Obihirodaihachi JHS Htk
Tochigi Skating Union
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Ikeda HS Htk
Nippon SS University Tokyo
073.22
073.40
073.48
073.69
073.73
074.05
074.16
074.35
074.44
074.77
074.80
075.18
075.39
075.96
075.98
076.40
076.47
076.79
076.79
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
27.2
00:39.89
00:40.81
00:41.87
00:42.77
00:43.26
00:42.58
00:43.01
00:43.04
00:44.15
00:43.45
00:43.58
1
2
3
5
8
4
6
7
11
9
10
27.2
00:39.84
00:40.60
00:41.38
00:42.47
00:41.99
00:42.74
00:43.17
00:43.16
00:42.17
00:42.95
00:43.34
28.2
02:12.50
02:12.98
02:13.92
02:15.90
02:15.90
02:15.92
02:16.38
02:16.52
02:17.73
02:18.06
02:19.84
02:21.39
02:23.57
02:25.75
WD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
27.2
00:36.72
00:36.83
00:36.82
00:36.76
00:36.74
00:37.11
00:37.03
00:37.51
00:36.55
00:37.36
00:37.32
00:36.95
00:37.77
00:38.06
00:37.97
00:38.40
00:38.27
00:38.29
00:38.17
2
6
5
4
3
9
8
12
1
11
10
7
13
15
14
20
18
19
16
27.2
00:36.50
00:36.57
00:36.66
00:36.93
00:36.99
00:36.94
00:37.13
00:36.84
00:37.89
00:37.41
00:37.48
00:38.23
00:37.62
00:37.90
00:38.01
00:38.00
00:38.20
00:38.50
00:38.62
28.2
29.2
01:20.95
01:23.45
01:24.64
01:29.54
01:26.15
01:27.10
01:29.11
01:30.32
01:28.55
01:28.40
01:30.71
01:23.05
1
2
3
6
4
7
10
9
5
8
11
27.2
1
2
3
5
7
6
8
4
13
9
10
18
11
14
16
15
17
19
22
1
2
3
4
4
6
7 08:13.37
8
9
10
11
12 08:45.38
13
14
-
08:00.92
08:13.86
08:22.02
08:23.13
08:32.90
08:51.65
01:25.27
04:39.94
04:39.78
2
1
04:44.22
4
04:49.09
04:47.00
04:52.91
04:53.66
6
5
7
8
04:54.43
9
04:44.18
3
04:58.27
05:05.22
10
11
29.2
01:14.22
01:18.03
01:15.89
01:16.03
01:18.88
01:16.39
01:16.53
01:15.54
01:15.00
01:17.60
01:20.01
01:15.43
1
26
7
8
29
10
11
6
3
23
35
5
01:17.49
01:16.56
01:17.68
01:19.00
20
12
24
30
5
2
7
1
3
4
5
6
8
28.2
02:02.26
02:05.53
29.2
1
3
4
14
7
8
12
15
11
10
16
2
01:33.66
17
01:48.06
01:27.51
18
9
01:25.58
01:29.14
6
13
28.2
11
20
Yuya SAKAI 19990794
Ryuusuke YAMAKOSHI 20001426
Shintaro OSANAI 20010931
Kazuyoshi TATSUGI 19991287
Shinsuke MIYAZAKI 19960637
Takayuki TAGUCHI 19891798
Yukihiro TOMIOKA 20000950
Tomohiro TAKAHASHI 19991076
Kazuki SHINOHARA 19960638
Kodai MATSUHASHI 19970455
Eiji KOHARA 19941051
Kaoru HATAKEYAMA 19951511
Shintaro ENDOU 20010298
Shingo HASHIBAMI 20001044
Mamoru ISHIOKA 19872290
Yuusuke HIRAMORI 19960245
Seitaro OOTOUGE 19960507
Yasuhiro SHINOHARA 19882102
Hiroya KUROSAKA 19960126
Masashi MICHISHITA 19991146
Tomohide IDE 19961043
Michio TAKAHASHI 19951250
Hironari KIKUCHI 19961077
Yuuki KAWAGISHI 19951318
Genki MATSUOKA 19961889
Kazuya SHINKAI 19950999
Kenji MURATA 19951244
Daiki WAKABAYASHI 20000090
Shinya KUROIWA 19950598
Noriaki TSUBOI 19941819
Kazunori YOSHINO 20010950
Teppei MORI 19970952
Yuuya FUKUOKA 20001027
Youta KONNO 19990680
Nobumitsu KUROIWA 20000819
Ken SHIMOJI 20001022
Ginji FUJISHIRO 19991083
Akitoshi SAIKAWA 19991291
Sho SATO 19990168
Kazuaki KOBAYASHI 19941312
Tadayuki SHIBUYA 19971671
Takuya OOISHI 19960177
Masato HISHINUMA 19930567
Yuuta WAKABAYASHI 19981149
Kazuki TAKAMURA 19971116
Shuuji SUGAWARA 19971196
Yasuyuki ONO 20001031
Kouji HADA 19990625
Toshiyuki OSANO 19921733
Koichiro YODA 19961037
Shintaro KONNO 19941761
Tomoki MAEDA 19941168
Masayoshi ENDO 19970906
Kushiro Hokuyo HS Hku
Tsumogoi Nishi JHS Gn
Obihirodainana JHS Htk
Tokai Univer.Daisan HS Chino Ng
Nippon SS University Tokyo
JOU JAPON TAGUCHI
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Ikeda HS Htk
Toyo University
Toyo University
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Nippon SS University Tokyo
Morioka AHS Iw
Shibecha HS Hku
Yoshida Sangyo Corp.
Nippon SS University Tokyo
Meiji University
Akita Prefecture Skating Union
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Senshu University
Toyo University
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Senshu University
Waseda University
Nippon SS University Tokyo
Nippon SS University Tokyo
Nikko HS Tg
Nippon SS University Tokyo
Teikyo Daisan HS Hokuto Yn
Kiritappu JHS Hamanaka Hku
Toyo University
Kushiro CHS Hku
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Tsumagoi HS Gn
Kushiro CHS Hku
Ikeda HS Htk
Sarashina AHS Nagano Ng
Akita CHS Ak
Meiji University
Nagano Nihon Univ. HS Ng
Meiji University
Sapporo SpeedSkating His
Nikko HS Tg
Meiji University
Nippon SS University Tokyo
Shirakaba Gakuen HS Memuro Htk
Fujikawaguchiko HS Yn
Kanezo Construction Gn
Senshu University
Yamanasi University
Toyo University
Nippon SS University Tokyo
076.94
076.96
077.22
077.26
077.32
077.63
078.32
078.62
104.80
-
20
21
22
23
24
25
26
27
28
-
00:38.41
00:38.24
00:38.48
00:38.51
00:38.40
00:39.00
00:39.72
00:39.04
01:06.14
DQ
22
17
23
24
20
25
27
26
28
-
00:38.53
00:38.72
00:38.74
00:38.75
00:38.92
00:38.63
00:38.60
00:39.58
00:38.66
00:37.81
20
25
26
27
28
23
21
29
24
12
02:04.88
07:08.06
07:08.08
07:10.52
07:11.27
07:11.41
07:13.38
07:13.59
07:17.53
07:18.23
07:18.98
07:19.62
07:20.51
07:20.76
07:21.35
07:22.85
07:23.89
07:23.96
07:25.85
07:26.16
07:27.62
07:27.80
07:28.72
07:29.76
07:30.44
07:31.26
07:32.43
07:33.66
07:34.27
07:38.12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
01:59.77
01:58.61
02:01.47
01:58.76
01:17.47
01:18.78
19
28
01:20.06
36
01:17.56
01:17.16
01:19.53
01:18.02
01:18.49
21
18
33
25
27
01:14.34
01:15.01
01:16.73
01:16.86
01:16.68
01:17.01
01:17.57
01:19.07
01:19.78
01:16.34
01:19.02
01:16.76
2
4
14
16
13
17
22
32
34
9
31
15
19
14:52.98
4
14:51.96
14:46.64
3
1
14:53.39
15:09.89
5
8
14:48.86
15:07.89
15:27.78
2
7
16
14:57.91
15:19.16
15:19.14
15:24.80
15:15.26
6
13
12
15
11
15:31.88
17
15:14.34
15:15.07
15:49.33
15:24.48
9
10
19
14
6
3
9
5
02:04.65
02:04.15
18
17
02:06.15
21
02:02.87
14
01:57.10
01:58.09
01:58.74
02:00.89
02:01.24
02:01.54
02:02.60
02:02.80
02:03.01
02:03.26
02:06.40
02:07.69
02:09.75
1
2
4
7
8
10
12
13
15
16
22
23
24
15:46.57
18
2004 02 28/29
TOMAKOMAI
LADIES HS
Shiho ISHIZAWA 19991024
Masako HOZUMI 19990688
Shiho ONODERA 19990700
Ayami SATO 19990705
Sanae OOGAKI 20000955
Toshie SATO 20011238
Mizuka SATO 20031051
Azusa MATSUMOTO 20000782
LADIES JHS 1
Ayaka SATO 20030583
Ayako IKEDA 20030582
Mai KIYAMA 20030577
Minami KISHIMOTO 20030791
Ayaka INABA 90
JHS 2
Aya HASHIMOTO 20021024
Shiho KATO 20021026
Yuuki MIURA 20021027
Sayaka TOKUDA 20021035
Sae SUZUKI 20021103
JHS 3
Chiaki KOSAKA 20010872
Azusa SATO 20010875
MEN HS
Ryouta NOMURA 19991007
Takuya KAWAHARA 20000777
Shigeo IKEGAWA 20000954
Takaki MASADA 19990699
Naotsugu KIMURA 19990716
Akira CHIBA 19990698
Daisuke SATO 19990695
MEN JHS 1
Shouhei TAKEDA 20030581
Kazuho MORINAGA 20030578
Ryo WAKITA 20030584
Tsuyoshi NIIYAMA 20030573
Daiki IKEDA 20030593
Tomoki ARAIDA 20030579
Souichiro ABE 20030574
Shouhei YAMAMOTO 20030575
Toshiki TANAKA 20030770
JHS 2
Kouta SAKAI 20021138
36TH TOMAKOMAI CHAMPIONSHIPS
177.309
179.209
183.646
187.485
188.868
208.209
228.605
1
2
3
4
5
6
7
-
28.2
00:42.79
00:44.10
00:44.23
00:46.05
00:43.24
00:48.70
00:50.12
00:43.65
(1)
(4)
(5)
(6)
(2)
(7)
(8)
(3)
28.2
02:14.98
02:15.10
02:19.51
02:21.33
02:25.20
02:38.86
02:49.83
02:26.70
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(6)
29.2
01:26.23
01:27.17
01:28.97
01:31.39
01:31.07
01:40.71
02:00.69
01:31.85
(1)
(2)
(3)
(5)
(4)
(7)
(8)
(6)
Hobetsu JHS Mukawa Hib
Hayakita JHS Hib
Tomakomaihigashi JHS Hib
Ogifushi JHS Urakawa Hhd
Mitsuishi JHS Hhd
138.441
145.016
147.023
150.066
158.236
1
2
3
4
5
28.2
00:43.41
00:46.70
00:47.50
00:48.75
00:51.43
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
28.2
02:28.97
02:30.23
02:32.74
02:33.53
02:44.21
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
29.2
01:30.75
01:36.48
01:37.22
01:40.28
01:44.14
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hayakita JHS Hib
Hayakita JHS Hib
Hayakita JHS Hib
Urakawadaichi JHS Hhd
Kaisei JHS Tomakomai Hib
137.893
138.615
146.705
151.681
1
2
3
4
-
00:43.77
00:44.94
00:48.03
00:48.52
00:49.95
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
02:25.57
02:23.37
02:32.49
02:40.52
dsq
01:31.20
01:31.77
01:35.69
01:39.31
01:43.70
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Hayakita JHS Hib
Hobetsu JHS Mukawa Hib
132.878
144.443
1
2
00:42.51 (1)
00:46.52 (2)
02:20.98 (1)
02:29.47 (2)
01:26.75 (1)
01:36.20 (2)
Komadai Tomakomai HS
Tomakomai Industrial
Atsuma HS Hib
Tomakomai Industrial
Tomakomai Industrial
Tomakomai Higashi HS
Tomakomai Industrial
172.533
176.477
176.527
176.965
182.744
184.932
185.101
1
2
3
4
5
6
7
28.2
00:39.81
00:40.40
00:40.98
00:42.70
00:41.24
00:40.34
00:41.04
(1)
(3)
(4)
(7)
(6)
(2)
(5)
28.2
04:27.69
04:33.10
04:33.62
04:29.42
04:46.49
04:55.04
04:51.03
(1)
(3)
(4)
(2)
(5)
(7)
(6)
29.2
02:02.67
02:04.72
02:07.72
02:07.50
02:13.61
02:10.36
02:09.42
(1)
(2)
(4)
(3)
(7)
(6)
(5)
Hayakita JHS Hib
Kouyo JHS Tomakomai Hib
Atsuma JHS Hib
Keihoku JHS Tomakomai Hib
Urakawadaichi JHS Hhd
Mukawa JHS Hib
Keihoku JHS Tomakomai Hib
Keimei JHS Tomakomai Hib
Shizunai JHS Shinihidaka Hhd
126.848
132.082
132.171
134.635
135.780
139.275
142.592
143.841
149.244
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28.2
00:40.24
00:41.91
00:42.74
00:43.24
00:41.81
00:42.85
00:45.09
00:46.07
00:46.06
(1)
(3)
(4)
(6)
(2)
(5)
(7)
(9)
(8)
28.2
04:26.57
04:36.94
04:37.59
04:41.67
04:55.86
05:02.19
05:02.20
05:00.63
05:27.59
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(8)
(6)
(9)
29.2
02:06.54
02:12.05
02:09.50
02:13.35
02:13.98
02:18.18
02:21.41
02:23.00
02:25.76
(1)
(3)
(2)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Urakawadaini JHS Hhd
127.723
1
00:40.79 (2)
Komadai Tomakomai HS
Komadai Tomakomai HS
Komadai Tomakomai HS
Tomakomai Industrial
Tomakomai Industrial
Tomakomai Industrial
Tomakomai Industrial
Komadai Tomakomai HS
Hib
Hib
Hib
HS Hib
HS Hib
HS Hib
HS Hib
Hib
Hib
HS Hib
HS Hib
HS Hib
Hib
HS Hib
(2)
(1)
(3)
(4)
04:31.22 (1)
02:05.19 (1)
29.2
04:38.47
04:38.95
04:50.57
04:51.78
05:10.16
05:37.21
06:09.18
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
29.2
07:52.18
08:09.88
07:53.71
07:48.62
08:12.20
08:39.66
08:44.16
(2)
(4)
(3)
(1)
(5)
(6)
(7)
Yuugo SASAKI 20021025
Takaaki DOUNOSHITA 20021324
Yuuta KIYAMA 20021021
Kyousuke MICHIBA 20021020
Norihiko NISHI 20021140
Akihiko NISHI 20021139
Yuusuke KUWAJIMA 20021137
Akihiro KAWAI 20021131
JHS 3
Gen OKAMOTO 20010866
Ren KATO 20010876
Yuuta HATAKEYAMA 20010877
Ryuichi OMICHI 20011089
Yoshiatsu TANAKA 20010851
Hayakita JHS Hib
Monbetsu JHS Hidaka Hhd
Tomakomaihigashi JHS Hib
Ogifushi JHS Urakawa Hhd
Urakawadaini JHS Hhd
Urakawadaini JHS Hhd
Urakawadaini JHS Hhd
Mitsuishi JHS Hhd
129.112
132.037
135.163
139.106
144.466
150.831
153.379
158.688
2
3
4
5
6
7
8
9
00:40.06
00:42.25
00:43.42
00:44.44
00:45.14
00:48.45
00:45.84
00:47.55
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
(9)
(7)
(8)
04:39.94
04:43.81
04:44.16
04:49.54
05:05.68
05:13.59
05:32.12
05:23.75
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(9)
(8)
02:07.19
02:07.46
02:13.15
02:19.23
02:25.14
02:30.35
02:36.56
02:51.54
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
Yayoi JHS Tomakomai Hib
Atsuma JHS Hib
Atsuma JHS Hib
Urakawadaini JHS Hhd
Hokurei JHS Sapporo His
131.311
131.601
132.399
133.771
1
2
3
4
-
00:42.03
00:39.97
00:42.39
00:39.96
00:41.36
(4)
(2)
(5)
(1)
(3)
04:37.03
04:53.43
04:39.38
04:53.13
04:39.31
(1)
(5)
(3)
(4)
(2)
02:09.33
02:08.18
02:10.34
02:14.87
(2)
(1)
(3)
(4)
ELEMENTARY SCHOOL
GIRLS
Mao KIDA 20041027
Asami SATO 20050905
Kozue SUGAWARA 20040960
Minami MORINAGA 20050901
Akane HATAKEYAMA 20061115
Haruka KIYOKAWA 20061122
Yuka MIURA 20040971
Natsuo TANAKA 91
Tomoka NAKAMURA 20041025
Yuka ABE 20050903
Risa NISHI 91
Yurika TSUCHIYA 20061259
Chinami IKEDA 20061120
Chihiro INABA 92
Yuka SATO 91
Masana KOBAYASHI 91
Kaori TAKADA 93
Satomi KATAGAI 20050902
Karen KISHIMOTO 93
Aki HAGISAWA 91
Miu SASAKI 91
Minami SAKAI 20061284
Yuuka SATO 93
Hiroko TOKUDA 91
Mukawa SBS Hib
Hobetsu SBS Hib
Shizunai SBS Hhd
Tomakomai Union SBS Hib
Tomakomai Union SBS Hib
Hobetsu SBS Hib
Hayakita Junior SS Hib
Atsuma SBS Hib
Mukawa SBS Hib
Hayakita Junior SS Hib
Urakawatoubu SBS Hhd
Mukawa SBS Hib
Hayakita Junior SS Hib
Mitsuishi Nobushutsu SBS Hhd
Hayakita Junior SS Hib
Urakawatoubu SBS Hhd
Hobetsu SBS Hib
Tomakomai Union SBS Hib
Urakawa Nobuka SBS Hhd
Mitsuishi Nobushutsu SBS Hhd
Mukawa SBS Hib
Urakawatoubu SBS Hhd
Shizunai SBS Hhd
Urakawa Sakaimachi SBS Hhd
e6
e5
e6
e5
e4
e4
e6
e6
e6
e5
e6
e4
e4
e5
e6
e6
e4
e5
e4
e6
e6
e4
e4
e6
91
92
91
92
93
93
91
91
91
92
91
93
93
92
91
91
93
92
93
91
91
93
93
91
29.2 1000 (28.2 500 pack style)
1.36.41 1
1.37.53 2
1.38.31 3
1.40.23 4
1.41.64 5
1.41.80 6
1.42.43 7
1.43.86 8
1.43.88 9
1.45.06 10
1.51.59 11
1.53.25 12
1.53.51 13
1.53.69 14
1.53.74 15
1.54.19 16
1.54.22 17
1.56.55 18
1.57.44 19
2.00.17 20
2.01.95 21
2.05.32 22
2.07.59 23
2.08.66 24
BOYS
Shunsuke NAKAMURA 20040979
Shunya TOMIOKA 20040976
Haruki KUDO 20040984
Junki DOUNOSHITA 20051080
Shouta NAKAMURA 20061118
Akihiro ABE 20040973
Hayakita Junior
Hayakita Junior
Hobetsu SBS Hib
Mukawa SBS Hib
Hayakita Junior
Hayakita Junior
e6
e6
e6
e5
e4
e6
91
91
91
92
93
91
29.2 1500
2.18.34 1
2.26.25 2
2.26.48 3
2.26.51 4
2.31.33 5
2.33.55 6
SS Hib
SS Hib
SS Hib
SS Hib
(28.2 500 pack style)
Kouji TANAKA 20050907
Takuro ODA 20051070
Yuusuke TAKEDA 20050904
Kouju NAKAYAMA 20041005
Shouki KINOMOTO 92
Yuugo OOTAKE 91
Shinji IKEDA 91
Taku ARAKI 20050906
Seigo SASAKI 20061119
Yuuki SATO 93
Shouta YOSHIMURA 20061117
Kouki IKEDA 20061129
Tsubasa UKITA 93
Ken IWATA 20041009
Yuudai NIIYAMA 20061116
Takuma TAKADA 20041011
Satoru TANAKA 93
Shou SAITO 93
Fuyuki KUROTAKI 93
Masato SUGAWARA 93
Takuyuki KOBAYASHI 93
2004 03 17/18
AKITA
Tomakomai Union SBS Hib
Urakawatoubu SBS Hhd
Hayakita Junior SS Hib
Urakawa Nobuka SBS Hhd
Urakawa Sakaimachi SBS Hhd
Hobetsu SBS Hib
Hayakita Junior SS Hib
Hobetsu SBS Hib
Hayakita Junior SS Hib
Hayakita Junior SS Hib
Tomakomai Union SBS Hib
Urakawa Sakaimachi SBS Hhd
Mukawa SBS Hib
Urakawa Sakaicho SBS Hhd
Tomakomai Union SBS Hib
Urakawatoubu SBS Hhd
Atsuma SBS Hib
Mitsuishi Nobushutsu SBS Hhd
Mukawa SBS Hib
Shizunai SBS Hhd
Urakawatoubu SBS Hhd
e5
e5
e5
e6
e5
e6
e6
e5
e4
e4
e4
e4
e4
e6
e4
e6
e4
e4
e4
e4
e4
92
92
92
91
92
91
91
92
93
93
93
93
93
91
93
91
93
93
93
93
93
2.36.32
2.37.78
2.39.31
2.39.39
2.40.63
2.47.59
2.49.08
2.49.25
2.51.97
2.52.00
2.52.81
2.56.12
2.56.66
2.57.94
2.58.41
3.04.05
3.04.11
3.05.70
3.06.66
3.13.78
4.34.99
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Akita prefecture speed
LADIES
Takara SATO
19970227
MEN
Tetsuro Kamata
Yuu SATO
19970225
19990169
1500
2.15,53
500
3000
4.26,21
84
1500
2.02,91
to be continued ...
2003 12 23
FUJIKYU PACK STYLE
;CO=FUJIKYU 23.12.2003 - YAMANASHI MEETING TF / TE 20040819
BOYS
Yukinari Maeda
J20010767 B88
88
500
42,84
1
1000
1.25,14
1
5000
7.45,41
7.59,68
...
2003 12 25
....
FUJIKYU (not YATSUGADAKE)
BOYS
Takuya Amano
2004 01 10/11
28TH MINAMI TSURU MEETING
J20020404 B89 210489
1
1500
2.12,36
2
FUJIKYU
;CO=FUJIKYU 10.-11.01.2004 - 27TH YAMANASHI PREFECTURE JHS
BOYS
1.Yukinari Maeda
2.Takuya Amano
2004 01 24/25
500
42,94
PACK STYLE
FUJIKYU
J20010767 B89
88
J20020404 B89 210489
MEETING TF / TE
500
42,80
43,52
1
2
3000
4.55,54
4.59,26
20040819
1
3
PACK STYLE
1500
2.11,87
2.12,33
1
2
5000
8.11,92
8.13,68
1
3
25.1
3000
4.44,48
4.44,84
1
2
PACK STYLE
;CO=FUJIKYU 24.-25.01.2004 - 17TH FUJI HIGHLAND MEETING TF / TE 20040819
BOYS
Takuya Amano
Fumiya Shinkai
2004 02 15
J20020404 B89 210489
J20020396 B89
89
YATSUGADAKE FUJIKYU !
24.1
500
43,73
43,99
1
2
24.1
1500
25.1
1000
1500
3000
4.48,31
4.52,69
1
2
1500
3000
4.34,60
4.37,41
1
3
PACK STYLE
;CO=YATSUGADAKE 15.02.2004 - 26TH FUJI MEETING TF / TE 20040819
BOYS
Takuya Amano
Fumiya Shinkai
2004 02 19
J20020404 B89 210489
J20020396 B89
89
YATSUGADAKE FUJIKYU !
…..
2004 02 27
FUJIKYU
1
2
PACK STYLE
;CO=YATSUGADAKE 19.02.2004 - 18TH YAMANAKA MEETING TF / TE
BOYS
Takuya Amano
Kan Kikuchi
500
42,99
44,96
J20020404 B89 210489
J20020550 B89
89
20040819
500
42,40
42,49
1
2
PACK STYLE
;CO=FUJIKYU 27.02.2004 - 18TH FUJI YOSHIDA MEETING TF / TE 20040819
BOYS
Rei Shiohata
J20020391 B89 301089
500
44,96
1
1000
1.36,73
1
185.204
186.874
...