Aktualizováno dne 17. prosince 2014
Last updated on 17 December 2014
Seznam překladatelů a tlumočníků z jazyka českého do jazyka
anglického a z jazyka anglického do jazyka českého působících ve
Spojeném království
List of English – Czech and Czech – English translators and
interpreters residing in the United Kingdom
Tento seznam byl zhotoven pouze za účelem poskytnutí kontaktů na
uvedené překladatele a tlumočníky. Informace o dosažené praxi,
kvalifikacích, členství v různých institucích a nabízených službách byly
poskytnuty uvedenými překladateli a tlumočníky. Velvyslanectví České
republiky neručí za pravdivost těchto informací ani za kvalitu
provedených služeb.
The sole purpose of this list is to provide contact details of the
translators and interpreters. Information regarding their experience,
qualifications, memberships and services were supplied by the listed
translators and interpreters themselves. The Embassy of the Czech
Republic assumes responsibility neither for the accuracy of this
information nor for the quality of the services rendered.
V některých případech České úřady požadují ověřený překlad
dokumentu. Pokud byl daný dokument přeložen ve Spojeném království
resp. nebyl proveden českým soudním překladatelem (pozn.: v UK jich
několik takových působí), musí být opatřen razítkem vydaným
legalizačním oddělením Velvyslanectví ČR. Podrobnější informace
získáte na telefonním čísle 020 7243 7931.
In some cases the Czech authorities require the verification of a
translated document. If a document was translated in the U.K. (i.e.
was not done by Czech Court Appointed translator) it must bear a seal
issued by the Legalisation Department of the Embassy of the Czech
Republic. For details please contact our Consular Section on 020 7243
7931.
NRPSI
MITI
MIL
DPSI
National Register of Public Service Interpreters 1
Member of the Institute of Translation and Interpreting
Member of the Institute of Linguists
Diploma in Public Service Interpreting
Tento rejstřík je spravován Institutem lingvistů. Zaregistrovaní tlumočníci smí za jménem používat titul RPSI. U soudu mohou tlumočit pouze tlumočníci zapsaní v tomto rejstříku.
This register is managed by the Institute of Linguists. An interpreter who is included in this register may use designatory letters RPSI after their name. Only interpreters registered with the NRPSI
are allowed to interpret in Courts of Justice.
1
Page 1 of 7
Aktualizováno dne 17. prosince 2014
Name
Atkinson, Joe
Skrivanek Group
Last updated on 17 December 2014
Contact Details
Address:
Qualifications & Services
Translation and localisation services: Technical,
Medical, Automotive, Legal & Financial, Marketing –
Interpreting – Copywriting – DTP
Telephone:
Email:
Website:
Communications House, 26 York Street,
London, W1U 6PZ
020 3239 3256
[email protected]
www.skrivanek.com
Carlisle, Jana
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
London
020 8743 5320
020 8743 5320
[email protected]
Translator, Interpreter, Language Teacher, court and
ad hoc interpreting, subtitling.
Cogginsova Zajickova, Milada
Absolute Czech Translation
Address:
60 Nobles Close ,
Grove, Wantage
Oxfordshire OX12 0NR
01235 770 427
0778 9060 482
0709 227 4224
[email protected]
www.AbsoluteCzechTranslations.co.uk
219 Burton Stone Lane, YORK, YO30 6EX
07806 781694
N/A
[email protected]
Translation, Interpreting, Voice – overs, Website
localisation.
60 Meadow Drive
Barton-upon-Humber DN18 6DQ
01652 635 541
07870 633 095
[email protected]
www.czechmeout.co.uk
NRPSI, MIL. Freelance translator and interpreter,
specialises in Police and HM Courts, litigation, legal,
medical, technical, journalistic, personal and official
documents, business enablements.
Telephone:
Mobile:
Faxmodem:
Email:
Collins, Zuzana
Address:
Mobile:
Faxmodem:
Email:
Cook, Dagmar
Address:
Telephone:
Mobile:
Email:
Website:
Page 2 of 7
Možnost vytvoření českého překladu s ověřovacím
razítkem s českým státním znakem. Překlad poté
není třeba dále ověřovat u zastupitelského úřadu.
NRPSI. Freelance translator and interpreter. Worked
at HM Courts, for the Police, social services, schools,
solicitors and many others. High quality translation
of personal documents – birth and marriage
cerificates, divorce papers etc.
Aktualizováno dne 17. prosince 2014
Edmondson, Vlaďka
Last updated on 17 December 2014
Address:
Telephone:
Mobile:
Email:
Website:
Garnsworthy, Jana, DipTrans IoLET
Address:
Telephone:
Email:
Website:
Hashim, Marcela
Address:
Mobile:
Email:
Website:
Hanák, Mirek
Heller, Zlata
Address:
Telephone:
Mobile:
Email:
Website:
Address:
Telephone:
Mobile:
Facsimile:
Email:
Website:
99 Burkes Road
Beaconsfield HP9 1EW
01494 671 149
07876 316 232
[email protected]
www.thamestranslator.co.uk
MIL, NRPSI. Freelance translator and interpreter,
specialises in HM Courts, banking, finance,
marketing, environmental, legal, engineering, IT.
Editor, proof-reader, abstractor, bibliograper.
1 Efford Cottages, Efford, Shobrooke,
Crediton, Devon, EX17 1BJ
01392 851658
[email protected]
www.czechenglishtranslator.co.uk
Holder of the Diploma in Translation from the
Institute of Linguists. Official documents translation
(birth certificates, marriage certificates, divorce
papers, police checks and others), certified
translations, business translations, legal translations,
general translations.
31 Shepherds Lane
Dartford
Kent DA1 2NL
07936 338 322
[email protected]
www.englishczechtranslation.com
ACIL, Holder of Diploma in Translation (Chartered
Institute of Linguists). Freelance translator,
specialises in official documents/certificates, medical
texts and finance.
76 Digswell Park Road
Welwyn Garden City AL8 7NS
01707 328 684
07952 113 684
[email protected]
www.mirekhanak.co.uk
22 Chatsworth Avenue
London SW20 8JZ
020 8540 2742
07950 004 010
020 8540 2742
[email protected]
www.heller-consulting.co.uk
Page 3 of 7
DPSI (option Health), MIL, Certificate of Proficiency
technical translations, freelance
translator/interpreter, UEFA TV interpreter/reporter,
IT consultant, Czech degree in Maths and Physics
MITI, NRPSI, DPSI (Law Option), MCLIP. Freelance
HM Courts translator/interpreter, specialing in legal,
personal, business and IT translations. Certified and
fully guaranteed translations of personal and official
documents.
Možnost vytvoření českého překladu s ověřovacím
razítkem s českým státním znakem. Překlad poté
Aktualizováno dne 17. prosince 2014
Howard, Jana
Institute of Linguists Language
Services Limited
Jenkins, Jitka
Polygon Translations
Last updated on 17 December 2014
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
Website:
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
Kiss Jitka
Address:
Telephone:
Email:
Language Direct
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
52 Hoe Lane
Ware SG12 9NZ
01920 463 538
01920 484 604
[email protected]
Saxon House
48 Southwark Street
London SE1 1UN
020 7940 3121
020 7940 3101
[email protected]
www.iol.org.uk
22a North Court
Hassocks BN6 8JS
01273 845 410
01273 845 410
[email protected]
není třeba dále ověřovat u zastupitelského úřadu.
Interpreter.
Translators and interpreters.
Holder of Diploma in Translation. Translator and
interpreter, specialises in chemistry, biochemistry,
medical, enviromental, patents and scientific
materials.
86 Hilltop Drive
Rochdale, OL11 2RL
Greater Manchester
077 25 25 31 49
[email protected]
DPSI, MCIL, NRPSI, MAAT
Czech and Slovak freelance interpreter and
translator specialises in medical, Police, insurance
claims, litigation, business, personal and official
interpretation and translation of documents.
90 Matlock Road
Leyton
London E10 6DJ
079 67 249 066, 020 8539 5142
0203 2988 625, 0203 2988 621
[email protected]
Translations and Interpreting from English to any
language, any language to English and also any
language to any language. We provide Certificat
translations in over 189 world languages.
Language Direct provide certified official
translations of all documents such as Agreements,
Birth Certificates etc.
Page 4 of 7
Aktualizováno dne 17. prosince 2014
Lomer Translations & Interpreting
Limited
Linhartova, Alena
Last updated on 17 December 2014
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
Website:
Address:
Telephone:
Email:
Marinov, Jana Mary
JMM
Address:
Telephone:
Telephone:
E-mail:
Website:
Musil, Jiří
Musil, Jason Jiří, MSc
s2Do Limited
Nechanický, Jan
74 Queensway
London W2 3RL
020 7727 1884
020 7727 0138
[email protected]lomertranslations.com
www.lomertranslations.com
68/5 Comely Bank Avenue
Edinburgh EH4 1HE
01313 431 292
[email protected]
Translators and interpreters, specialised in legal.
90 Dennis Avenue, Beeston, Notts, NG9
2RE
07964662495
01159224807
[email protected]
http://uk.linkedin.com/in/jmmarinov/
DPSI, MCIL
Freelance translator, interpreter, tutor
Court, police, healthcare, and local government
interpreting
Official documents (birth and marriage certificates,
divorce papers, healthcare records, criminal records,
etc.), legal, personal, medical translation
Translation/Localisation and Interpreting services in
all subjects. Home Office CIU approved. Specialities
include business & commerce, technical, legal
immigration.
Address:
Czechpoint Language Services
56 Wordsworth Road
Hampton TW12 1ER
Mobile/Telephone: 07806 855 025 / 020 8395 0158
Mobile/Telephone: 07982 239 438 / 01932 563 111
Email:
[email protected]
Address:
59 Clare Court
Judd Street
London WC1H 9QW
020 7833 0649
07765 108 323
[email protected]
Telephone:
Mobile:
Email:
Page 5 of 7
DPSI. Freelance translator and interpreter,
specializes in HM Courts and Tribunal work, NHS,
education and immigration.
Holder of Diploma in English for International
Communications (Institute of Linguists). Freelance
translator, specialises in business, finance, technical
and computing translations.
Aktualizováno dne 17. prosince 2014
Last updated on 17 December 2014
Newton, John
Address:
Ogden, Irena Dr
Telephone:
Mobile:
Facsimile:
Email:
Website:
Address:
Patrick, Eve
TranslateMedia
Paukrtová, Blanka
Europa Language Services
Telephone:
Mobile:
Email:
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
Website:
Address:
Mobile:
Email:
Silver, Justin
United Publicity Services Plc
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
18 Queensberry Road
Kettering NN15 7HL
01536 417 053
07803 207 211
01536 523 046
[email protected]
www.newtonczechtranslation.co.uk
8 Somerset Drive
Westbury, Wiltshire
BA13 3XA
01373 300363
077 4849 0977
[email protected]
Treshold House
65 – 69 Sheperdsbush Green
London W12 8TX
020 8834 4708
0845 331 1126
[email protected]
www.translatemedia.com
32 Sunset Drive
Ilkley LS29 8LS
07960 727 514
[email protected]
UPS Translations
111 Baker Street
London W1U 6RR
020 7 224 1220
020 7486 3272
[email protected]
Page 6 of 7
MITI, MCIL, NRPSI, DPSI (law), registered with
Home Office Central Interpreters Unit. Freelance
translator and interpreter specialised in
legal/legislation/judicial, administration, personal
and medical documents. Member, Association of
Police and Court Interpreters. Full professional
insurance held.
NRPSI, DPSI (LAW), MITI, IOL Dip.Trans. Freelance
Interpreter and translator specialised in HM Courts
and Police work, legislation, personal and official
documents, business, health, education.
Translators and interpreters working exclusively
into their mothertongue.
NRPSI, MCIL, DPSI. Freelance HM Courts and
Police. Specialises in legal, business, journalism,
literature translations and subtitling. Certified
translations of official documents.
Překlady úředních dokumentů do českého jazyka
jsou opatřeny razítkem soudního překladatele a
překladatelskou doložkou, není třeba dále ověřovat.
All translators and interpreters are MITI. All
specialist subjects covered, legalisation and
certification services arranged.
Aktualizováno dne 17. prosince 2014
Sloboda, Ivan
LLT Translations
(Legal & Technical Translations)
Slobodová, Zuzana
Thacker, Elmira
Surrey Translations Bureau
Wiggins, Lenka
Last updated on 17 December 2014
Website:
Address:
Telephone:
Mobile:
Facsimile:
Skype:
Email:
Website:
Address:
Telephone:
Mobile:
Email:
Address:
Telephone:
Facsimile:
Email:
Website:
Address:
Telephone:
Email:
www.upstranslations.com
Stanhope House
61 Stanhope Avenue
Finchley, London N3 3LY
020 8346 6852
07801 468 372
02083492452
slobodaivan
[email protected]
www.lttranslations.com
London W2
020 7724 4675
07940 519 667
[email protected]
Victoria House
South Street
Farnham
GU9 7QU
+44(0)1252 733999
+44(0)1252 733 773
[email protected]
www.surreytranslation.co.uk
8 redwing Close
Stevenage , Herdfordshire SG2 9FE
079 0055 4764
[email protected]
Page 7 of 7
Legal translators and interpreters, legalisation
arranged.
Možnost vytvoření českého překladu s ověřovacím
razítkem s českým státním znakem. Překlad poté
není třeba dále ověřovat u zastupitelského úřadu.
MIL, DPSI, NRPSI. Slovak native speaker, freelance
translator and interpreter. Provides consecutive,
whispering, simultaneous, conference interpreting.
Editing, subtitling, voice-overs.
Translators.
DPSI – health option, Dip Trans- general, freelance
translator and interpreter.
Download

National Register of Public Service Interpreters[1]