Tack för ert engagemang!
Life science är hett!
Nationell strategi för life science – Annie Lööf
Forskningsinstitut, ett förstärkt SciLifeLab – Jan Björklund
Marknadsanalys av hälso-, sjukvård och life science –
Hägglund/Björling
SwedenBIO är inblandade i samtliga diskussioner
Hearing i riksdagens näringsutskott
Kontinuerliga dialoger med näring, social och
utbildningsdepartementet
Mycket behöver göras!
• Löften behöver hållas…
• Locka utländska företag till Sverige med sin forskning och utveckling
• Ökade investeringar i svenska företag och i svensk akademisk forskning
• Statliga medel tillföras
• Företag och akademin behöver i högre utsträckning delta vid större
internationella evenemang
Den Svenska branschorganisationen för life science
 +210 medlemsföretag med +15.000 anställda
 42% - 10 anställda
 34% + 10 anställda
 24% tjänsteföretag
 Biotech, Medtech, Diagnostik & Pharma
 Nära samarbete med
 regionala BIO-organisationer
 andra nationella organisationer
 Internationellt:
 Medlemmar av EuropaBIO och Eucope
 Internationella möten, samarbeten etc. (tex BIO(US), BPE)
Replace with back of brochure
STOCKHOLM 2013
Stockholm
Waterfront
13-16 october
Bryssel 7-9 oktober 2012
+ Closing reception
Partner välkomnas!
10-årsjubileet
Arbetet sker genom
 Arbetsgrupper
 Business & Finance
 Science
 Årliga större möten
 Life Science Investment Day
Scandinavia
 IP
 Årsmöte
 Clinical Trials & Regulatory
 CEO Summit
 Communication & Marketing
 BioPartnering Europe i Stockholm
 Manufacturing & Development  Information
 EU Support Office
 Nätverk
 Nyhetsbrev, webb etc
 Medlemsförmåner
Tack för den här tiden!
• Johan Inborr, Medivir
• Eva Lundqvist, Trial Support
• Ing-Sofie Lördal, Amgen
• Anders Grahnén, Quintiles
• Gunnar Fernström ,
Innovationskapital
• Bo Björkstrand, Roche
• Anna Gustafsson, SEB Venture
Capital
• Ola Jeppson, A+ Science
• Ingemar Lagerlöf, Allenex
• Jörgen Linde, Albihn.Zacco
• Richard Lewinson, Bird & Bird
• Jan Alenfall, Pergamum
• Stefan Löfås, GE healthcare
• Karin Eklund, Biovitrum
• Per Hedman, Lindahl
• Isabella Sanderfelt, Pfizer
• Ulf Boberg, Creative Antibiotics
• Maria Forss, Pulsinvest
• Lennart Hansson, Industrifonden
• Eva Sjökvist Saers, APL
Tack för ert engagemang!
Moderator
Thomas Malmer,
Percipia Strategi & Kommunikation
Hur vi verkar för ett bättre
företagande
Urban Bäckström,
VD Svenskt Näringsliv
Kan vi förbättra
kommersialisering av forskning
genom att lära av USA?
Ulf Sandmark, VD Springboard
Capital AB
Ulf Sandmark
Springboard
Upplägg
 Bakgrund
 Lärdomar från USA (2006-2007)
 Praktisk tillämpning i Sverige (2007-2009)
 Erfarenheter och slutsatser
Bakgrund
 Vem är jag?
 Varför USA?
 Vad ville jag uppnå?
Frågeställningar.…..
•How to create an entrepreneurial culture?
•How to stimulate a “deal flow” from research?
•How to capture the best projects?
•How to develop New Great Enterprises?
Vilka är partners från start till slut?
Silicon Valley- är ett ekosystem som fungerar!










Learning by failure
Risk taking
Culture that encourage success
Networking
Access to talents
Excellent research and research based ventures
Infrastructure that supports new ventures
Meritocracy and qualifications
Diversity
Do a start up –Go for it!
Staten är engagerad sedan 1953!
 SBIR (Small Business
Innovation Research Program)
 STTRS (Small Business
Technology Transfer Program)
 SBIC (Small Business
Investment Companies)
Our people inspire creativity in the American economy
by developing and supporting entrepreneurs through a
vast network of resource partners.
VCs, änglar, banker, advokater och staten
utvecklar “New Great Enterprises”
 Affärsänglar investerar eget kapital och




håller med talanger
VC investerar andras pengar, utvecklar,
kräver tillväxt och planerar för exit
Advokater ger råd, skyddar och
utvecklar nätverket med kunskapare
Banker finansierar and bidrar till M&A
Statliga och regionala riktlinjer and
lagar underlättar tillväxten av “New
Great Enterprises”
Universiteten är entreprenöriella och
stimulerar forskare till ett “deal flow”
 "The creation and communication of knowledge is
at the heart of every research university, and a
great research university, like Stanford, aspires to
create knowledge that will benefit our society."
 “An important part of Berkeley's research mission
is to ensure that the public benefits from our
research through developing practical
applications of our research results.
 University of California, San Francisco is a leading
university that advances health worldwide by
conducting advanced biomedical research,
educating graduate students in the life sciences
and health professions, and providing complex
patient care.
Entreprenörskap stimuleras på
universiteten
 Forskare och studenter stimuleras till entreprenörskap på ett
organiserat sätt
 Events på Campus, “Give back”, “Outreach” and nätverking
 Multidiciplinär forskning som gör samhällsnytta
 Universiteten har ett behov att “”göra affärer”
Selektering av de bästa projekten –
Licensiering or New Venture?
 The Technology Transfer Department
helps move technologies from the Lab to
the marketplace to benefit society and
the U. S. economy
 Office of Intellectual Property and
Industry Research Alliances (IPIRA)
provide a "one-stop shop" for industry
research partners to interact with the
campus.
 The mission of Stanford University's
Office of Technology Licensing (OTL) is
to promote the transfer of Stanford
technology for society's use and benefit
while generating unrestricted income to
support research and education
Universitet skapar företag
 Stanford's entrepreneurial spirit, the result of its location in California
and the legacy created by Leland and Jane Stanford, has helped spawn
an estimated 1,200 companies in high technology and other fields.
(Stanford University website 2007)
 More than 200 UC ventures have been started by the Berkeley faculty
and students in areas such as IT, biotechnology and clean energy.
(Berkeley University website 2007)
Exempel: BIO-X Stanford University
 In May of 1998 a group of Stanford faculty initiated a bold enterprise,
known informally as Bio-X, to facilitate interdisciplinary research and
teaching in the areas of bioengineering, biomedicine and biosciences.
 The Bio-X Corporate Forum enables corporations to establish links
between their scientists and engineers and world-class Stanford
University Scientists
Exempel:
QBR i San Franscisco
California Institute for Quantitative Biosciences
 QB3 bring academics and industry together in mutually beneficial
alliances to overcome barriers to innovation and then actively manage
the relationships to maximize success.
 QB3 has grown to over 220 research labs with 40 members of the
National Academies and two Nobel laureates;
 Helped launch 65 companies that have raised over $230 million in
capital
 Established2000
Kista Science City – Ett svenskt praktikfall
Kista Science City
Ett ekosystem för innovation och tillväxt
Studenter
Investerare
Forskare
Företag
Advokater
Banker
Media
Entreprenörer
Handlare
Lärare
Allmänhet
Näringsliv
Universitet
Tillväxt
Ledande företag
Hjältar
Nya företag
Fantastisk forskning
Spännande miljöer
Mötesplatser
Arenor
Samhälle
Kapital
Kista City Mission: Enhance growth
in co-operation
Business community
Academia & Research
LARGE INTERNATIONAL COMPANIES:
City of Stockholm
SME:S & STARTUPS:
Investments & support
REAL ESTATE OWNERS:
Åtgärder för Sverige
 Skapa stora ekosystem för innovation och tillväxt
 Måste vara tillåtet att misslyckas = Ny erfarenhet
 Måste vara tillåtet att lyckas = Succes stories och förebilder
 Tillgång till tillväxtkapital måste underlättas (1 MSEK =1





MUSD i seed)
Innovationsupphandling med offentliga medel behövs
Målfokusera: ”Get big” - Bli bäst i världen!
Partnership mellan industri och universitet behövs
Skatteincitament till nyföretagande och tillväxt
Universiteten måste stimulera entreprenörskap
Några fler tankar
 Det tar 10 år att bygga ett bra företag. Kan ta längre tid
inom life science pga klinisk prövning.
 Innovation och entreprenörskap är INTE linjärt utan
förutsätter ett EKO-system med kapital, kunder och
talanger
 Nyföretagande och att bygga tillväxtföretag är en
träningssport- ju mer man försöker desto bättre går
det. Man lär sig…..
"The best way to get a good idea is to get a lot
of ideas."
Linus Pauling
“Small opportunities are often
the beginning of great enterprises.”
Demosthenes
Externalisering – en jakt på nya
partnerskap
Magnus Björsne, Astra Zeneca
Externalisering – en jakt på nya
partnerskap
Framtida affärsmöjligheter
Magnus Björsne, PhD, MBA
Strategic Partnering & Business Development
AstraZeneca
[email protected]
Analysts and Press - Facts, Rumours & Consequences
McKinsey analysis shows that over the years, real price
increases, rewarding past innovation and changes in
pathways for treating patients, have been the most
significant driver of the pharma industry’s growth - Less
attention has been paid to managing the cost base.
Shrink to
Greatness?
Analysis shows that it has become more fragmented: the number of
companies competing for the profit pool has more than doubled. As a result
of that fragmentation, big pharma must compete for parts of the value
chain with focused players - for example, generics companies that excel at
manufacturing; life sciences service providers that offer flexible, specialised
services (such as managing clinical trials) at scale; and biotech companies
that generate innovative ideas and products.
The traditional symbiosis between Venture Capital and Biotech disrupted
– the Valley of Death
39
M Björsne | May 2012
Change or
Improve?
Ecosystem
Set area descriptor | Sub level 1
Big Pharma Options in >2012
 S&D (early vs late)
 Consolidate
 Diversify
 Increase E&E
 Evaporate
40
M Björsne | May 2012
Shape of the Pharma Business
A Decade In Global Drug Industry - Layoffs
Year
Number of jobs cut
2000
2,453
2001
4,736
2002
11,488
2003
28,519
2004
15,640
2005
26,300
2006
15,638
2007
31,732
2008
43,014
2009
61,109
2010
53,636
2011 (First three months)
TOTAL
3,385
297,650
Source: Challenger, Gray & Christmas Inc.
and …. 53.000 layoffs in January 2012
Source: Medical Marketing & Media.
41
M Björsne | May 2012
According to the U.S. Bureau of Labor Statistics,
www.bls.gov/oco/cg/cgs009.htm, “Pharmaceutical and
medicine manufacturing provided 289,800 wage and salary
jobs in 2008.” This number includes R&D, sales,
G&A as well as manufacturing.
Reported R&D layoffs 34.3%
Reported Sales layoffs 51.5%
Reported Manufacturing layoffs 12.8%
Reported M, G & A layoffs 1.4%
If more than a quarter of a million Life
Science experts have left big pharma,
something will happen – where did
they go and what are they doing
today?
How do we make this into something
that become positive for Scandinavian
Life Sciences?
42
M Björsne | May 2012
Some segments of our Industry have changed shape
• Venture Capital Firms (eg Puretech Ventures, Third Rock etc)
• Contract Research Organisations (number and what they do)
• Academia
• NewCo
43
M Björsne | May 2012
Location of Life Science CROs around the world
2012
3.742
North America
1.732
Europe
839
Asia
Oceania
88
South America
49
Africa
41
Sources: Assaydepot.com / researchandmarkets.com
44
M Björsne | May 2012
Stakeholders in the Eco-System
Past, present and future
Academia
Venture Capital
Governments
Big Pharma
45
M Björsne | May 2012
Biotech
Stakeholders in the Eco-System
Past, present and future
CROs
Academia
Venture Capital
Governments
Big Pharma
46
M Björsne | May 2012
Biotech
Value Propositions – How to be profitable >2000
Vertical Integration
47
Service
?
Yes
Software
?
Yes
Hardware
the Pill
M Björsne | May 2012
the Car, iPhone
In conclusion
It is also tradition that things change…
• Change has already happened and it will continue to happen
• There is unmet medical need and someone will deliver soulutions
addressing these needs
• How can we stimulate the Life Science Sector to become innovative in
meeting those needs in new ways:
- How we do business?
- With whom we collaborate and why?
- What are we allowed to do?
• Interact earlier and with less attachment to the ”conventional”
48
Author | 00 Month Year
Set area descriptor | Sub level 1
Dealmaking in AstraZeneca
Dynavax
Regeneron
Beikang
Denics
Rontag
Kudos
Atlantis
Medi
Pozen
Targacept
Palatin
Guangdong
Abbott
Forest
Rigel
Bayer
Novartis Schering
Nektar
BMS
Eiger
Meditrina
Neoprobe
TargeGen
Celleron
CAT
Merck
In-Licence
Novexel
Dainippon
Sumitomo
Alcon
Columbia
NKI
J&J KK
Out-Licence
Acquisition
Wellcome Trust
CRT
Roche MD
Argenta
Dako
Qiagen
Partnering/
Collaboration
PHC
Cubist
Malesci
Salix
Bracco Abbott
UCB
McGill
49
Merck
ICR
BMS
Crystal
Genomics
NIAID (NIH)
MMV
Chi-Med
Schering
Brain Cell Via MediV
Equity
Stakes
Silence
Protherics
Astellas
C-Path
Jubilant
SPBD
Commercial
Agreements
Joslin Diabetes
Risk
Sharing/
Fostering
Abbott
Divestment
Spin Out
Options
Albireo
Cellmed
TB
Alliance
M Björsne | May 2012
Mayo
Targacept
BioVitrum
3P
Cydex
Prosidion
Hospira
Cheplapharm
Recipharm
Humira
CRUK
Bayer
Schering
GSK
BioPhausia
Flexion
Royalty
Pharma
Clinigen
Intl Chemical
Astratech
Investors
Thank you!
Kaffe och mingel
Vi börjar igen kl 15.20
En nationell infrastruktur för life
science
Krim Talia, Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut
En Nationell Innovationsinfrastruktur
för Life Science
Krim Talia
Affärsområdeschef Life Science – SP Group
2012-05-24
•
SP är en internationellt ledande institutskoncern
för forskning och innovation.
•
SP är ett icke vinstutdelande statligt företag med
ett långsiktigt tillväxtmål på 3%.
•
Vårt uppdrag från ägaren (staten via RI.SE) är att
stärka konkurrenskraften hos Svenskt Näringsliv.
SP i siffror
SP-koncernen ägs
RISE
till 100%
Dotterbolag
6
Anställda
1 164
Omsättning
1 200 MSEK
Kunder
20 000
Forskarutbildade
300
Forskarstuderande
80
Examensarbeten
57
Lärare vid universitet/högskola
74
Professorer
26
Samarbetar med institutioner
Deltagande i EU-projekt
100-tal
80-tal
Populärvetenskapliga artiklar
Föredrag vid konferenser
Rapporter och artiklar
359
1042
556
Innovationsinfrastruktur för Life Science
Ny Innovationsinfrastruktur för Life Science
– I mars 2012 kallade Vinnova till ett samverkansforum för Life Science-områdets framtid i
Sverige och Vinnova initierade en förstudie som syftar beskriva konkreta förslag för att utveckla
en nationell innovationsinfrastruktur för framtiden
– SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut fick uppdraget att driva arbetet med förstudien
– Tre Arbetsgrupper bildas:
1. Scandinavian Institute for Drug Discovery (KI/AZ),
2. Institutet för Hållbar Processutveckling och Katalys (SP)
3. Klinisk Uppkoppling – förslag för en innovativ sjukvård (CTMH/SP)
– Arbetet förankras Nationellt och med Näringsliv genom en WS på YKI (23 April). 54 deltagare
från ledande Medtech och Läkemedelsbolag samt deltagare från akademi och vården i hela
landet. Deltar gör även Lars Lejonborg regeringens samordnare kring AZ frågan.
– Arbetet slutpresenteras för Utbildning, Social samt Näringsdepartementet (5 Maj). SP äskar 150
MSEK i uppstarts finansiering till IHPK.
Institutet för Hållbar Processutveckling och Katalys
– SP arbetar för att säkra en bryggfinansiering för att starta initiativet under tidig Höst.
– SP söker bred uppslutning från Näringsliv och Akademi, Nationellt och Internationellt.
Institutet för Toxikologi
- Förstamöte 16/5
57
I nuläget saknas en effektiv nationell plattform för industrialisering av idéer från
akademi och småbolag inom Life Science och allmän processindustri
LÄNK
MELLAN
GRUNDFORSKNING
OCH DESS
KOMMERSIELLA
TILLÄMPNING
Vi Sverige AVGÖRANDE
lägger en stor
andel
av vår
offentliga finansiering
i tidigt
skede.
GRUNDFORSKNING
INNOVATIONSINSTITUT
KOMMERSIELLA AKTÖRER
IHPK
FEE-FOR-SERVICE
C
B
D
E
F
Miljö och
energi
C
H
G
Konsumentprodukter
L
LICENSINTÄKTER
K
Livsmedel
1§ IDÉGENERERING
& RITNING
2§
PROTOTYP & INNOVATION
3§
Läkemedel
C
F
E
F
E
L
I
J
Globala
aktörer
Bioteknik
A
Rening och
avfall
L
Fin- och
bulkkemi
SMEs
PRODUKT OCH TILLÄMPNING
0
58
Då ca 50 % av personalen på AstraZeneca i Södertälje kommer att lämna till
sista juni, behövs ett klart besked om innan dess
IHPK som ett institut under SP blir den viktiga länk inom värdekedjan för forskning och innovation
inom hållbar processutveckling och katalys som möjliggör att mer forskning omvandlas till
kommersiell nytta för Sverige
Men tiden att agera är nu; om ett år har nyckelkompetens bundits upp av andra aktörer både
nationellt och internationellt
INSTITUTET FÖR HÅLLBAR
PROCESSUTVECKLING OCH
KATALYS
59
Vad drar vi för lärdomar av
nedläggningen av Astra Zeneca?
Lars Leijonborg, regeringens särskilda
samordnare
Hur vi förbättrar för life science
Håkan Ekengren, statssekreterare
Näringsdepartementet
SwedenBio
Nu formas
Sveriges
innovationsstrategi
årsmöte
SISP Innovationsriksdag
Kalmar 10 maj 2011
Näringsdepartementet
ooyoo, iStockphoto
Statssekreterare
24 maj 2012
Catharina Håkansson
Statssekreterare
HåkanBoman
Ekengren
Life Science-industrin
•
Stor export (2011)
– Läkemedel 58 miljarder kronor
– Medicinteknik 18,8 miljarder kronor
•
Kunskapsintensiv sektor (2010)
– 42 000 anställda i ”kärn”-företagen. Totalt ca 3 200 forskarutbildade i Life Science-industrin (9
procent)
– Läkemedelsindustrin: 20 procent av näringslivets forskarutbildade
•
Omfattande FoU-investeringar (2009)
– Läkemedel 6,3 miljarder kronor: 8 procent näringslivets totala FoU
•
Life science-industrins sysselsättningsutveckling i SE jämfört
med EU-27 (2004-2009)
– Sysselsättningsutvecklingen i EU27 var +2,1 procent.
– Sysselsättningsutvecklingen i SE var -2,17 procent
Källor: Vinnova och European Cluster Observatory
Näringsdepartementet
Life science-industrins utveckling i
Sverige 1997-2010
(källa: Vinnova)
35000
30000
Övrig, Life Science
Antal anställda
25000
Medicinteknik
20000
15000
Övrig, Läkemedel
10000
5000
AstraZeneca
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
0
Näringsdepartementet
Life science-industrins andel av total
sysselsättning i europeiska regioner
Näringsdepartementet
Global omstrukturering
•
•
•
•
Global konkurrens
Pågående omstruktureringar
Implementerar nya arbetsmetoder
Nya marknader och nya spelare
Näringsdepartementet
På gång
• Innovationsstrategi för Sverige
• Forsknings- och
innovationspropositionen
• Horizon 2020 – EU strategi
Näringsdepartementet
…enhancing the country's […]
innovative capacity is the key to […]
taking the initiative in global
competition.
Chinese President Hu Jintao, March 2011
We need to out-innovate, outeducate, and out-build the rest of the
world…In America, innovation
doesn't just change our lives. It's
how we make a living.
US President Obama, Jan 2011
We must all work together to
create a culture of innovation and
use it for a higher goal.
Indian Finance Minister Mukherjee, Nov 2011
We must take steps that will
change Brazil, and one of
them is undoubtedly placing
our bets on innovation.
Brazilian President Rousseff, Nov 2011
We don't have an amazingly fastgrowing market, we don't have a
huge amount of money in reserves,
and Europe is not a continent that is
very rich in resources. What we do
have is our cultural experience, our
political stability and our ability to
innovate.
German Chancellor Merkel, Nov 9 2011
Our new innovation and research strategy is
the next step in ensuring the UK provides the
best possible environment for entrepreneurs
and innovators.
UK Minister for Univ and Science, Willetts, Dec 2011
Näringsdepartementet
Sverige i världstoppen!
Källor:
European Innovation
Scoreboard 20101
Global Innovation
Scoreboard 20082
Global Competitiveness
Index 2010/20113
1. Switzerland
1. Sweden
1. Switzerland
2. Sweden
2. Switzerland
2. Sweden
3. Denmark
3. Finland
3. Singapore
4. Finland
4. Israel
4. USA
5. Germany
5. Japan
5. Germany
6. Great Britain
6. USA
6. Japan
7. Belgium
7. Denmark
7. Finland
8. Austria
8. Korea
8. Netherlands
9. Netherlands
9. Canada
9. Danmark
10. Ireland
10. Germany
10. Canada
1. European Innovation Scoreboard 2008 – Comparative analysis of innovation performance, European Commission
2. The Global Innovation Scoreboard 2008 – The Dynamics of the Innovative Performances of Countries, Archibugi et al, Italian National Research Council
3. Global Competitiveness Report 2008-09, World Economic Forum
Näringsdepartementet
Researchers, per
Forskare
per tusen
thousand
employment
sysselsatta
R&D Volumes in 2000 USD constant prices and PPP
16.0
Finland
BRIICS
North America
EU27
Other OECD members
1 Billion
10 Billion
14.0
Iceland
Denmark
100 Billion
12.0
Japan
Sweden
Norway
New-Zealand
United States
10.0
Portugal
Korea
France
Canada
Slovak Republic
6.0
Russian Federation
Greece
4.0
Poland
Switzerland
European Union
Italy
Turkey
2.0
Mexico
China
Chile
South Africa
0.0
0.0
0.5
Källa: OECD, STI Scoreboard 2011
Näringsdepartementet
Germany
Netherlands
Czech Republic
Hungary
Mycket FoU,
men litet land...
Austria
Australia
United Kingdom
Belgium
Estonia
Ireland Slovenia
Spain
Luxembourg
8.0
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Gross
domestic
expenditures on
Totala
FoU-investeringar
R&D as a percentage of GDP
som andel av BNP
Kunskapstriangeln
Innovation
Näringslivet
Offentliga
sektorn
Utbildning
Sociala ekonomin
Forskning
Näringsdepartementet
Tillväxt genom
forskning och innovation
• Berör alla politikerområden.
• Samverkan medborgare,
näringsliv, offentliga samhället
och den sociala ekonomin.
• Skapa spelregler och
förutsättningar.
Näringsdepartementet
Näringsdepartementet
Vad kan Sverige göra för life
science och vice versa?
Frågestund, samtliga talare
Prisutdelning SwedenBIO Award
Awardsponsor
Invigning av SwedenBIOs hemsida
Tack för idag och välkommen till
SwedenBIOs 10-årsjubileum den
3 december!
Nu är det dags för vin och mingel!