Utfordringer og muligheter for
nærskipsfarten.
Hva gjør en havn attraktiv?
Felix H. Tschudi
Tschudi Shipping Company
Maritimt Forum Oslofjord
Maritim & Logistikk Nettverkskonferanse,
Refsnes Gods,
20. August 2014
TSCHUDI SHIPPING COMPANY
The Tschudi Group (www.tschudishipping.com)
with roots back to 1883 is an offshore, shipping
and logistics group. The Tschudi Group has
particular focus on the cargo flows in Northern
Europe specialising in east-west trades and
projects involving the Baltic, Russia and the
Central Asian republics including the High North of
Russia and Norway..
Shipping, offshore support and ship management
Our Short Sea Container Lines
Tschudi Lines North Sea
- A container service linking the
Oslofjord with UK and the
Netherlands
Tschudi Lines Baltic Sea
- A container service in the Baltic and
Northern Europe. Entering points for
Russia / CIS countries – Tallinn,
Klaipeda and Helsinki
Tschudi Lines North Sea and Tschudi Lines Baltic Sea
Short Sea Container Lines
Tschudi Logistics Door To Door Service extends the
reach of our Short Sea Container Lines through
Intermodal Operations
Tschudi Logistics Rail Network - East - Russia / CIS
Tschudi Logistics operate 20' and 40' one way rail containers with the prefix EVRU.
In order to avoid reloading the cargo from line equipment into EVRU units, empty
containers can be positioned in European ports. By using EVRU we are able to
provide an efficient service with favourable rates.
Drammen Rail Connections
Fast intermodal services,
rail or truck via Drammen
to the whole of Norway
Rotterdam Rail Connections
Germany, France, Spain,
Switzerland and Italy are served via the
hub in Rotterdam using intermodal
truck, rail and barge solutions
Large & Heavy
Project cargoes of non containerized cargo, including over
dimensioned and heavy lifts, are being arranged by our project
department, Tschudi Project Transports.
Utfordringer
• Norge mangler
intermodale havner
– Transfer fra sjø til
bane er fordelaktig og
effektivt
• Havneavgifter,
losavgifter, vareavgift etc.
– Fordyrende ift varestrøm
med trailere
• Arbeidstids• NOX avgift
bestemmelsene i de
– Avgiften mellom
forskjellige havnene
norske havner er et
varierer og er meget
fordyrende ledd sett ift.
rigide
veitransport
SECA 2015
• Marpol Convention
Annex VI:
- Sulphur contents in
marine fuel oil in
Sulphur Emission
Control Areas (SECA)
to be reduced to 0.1%
as from 1.1.2015
• Viktige datoer
• 19.5.2006
• 1.7.2010
• 1.1.2015
SO2 .5%->1.5%
SO2 1.5%->1%
SO2 1%->0.1%
SECA 2015
• Faktum er at man går fra
tungolje til MDO
• Kostnaden øker med
anslagsvis 40%
• Last vil sannsynligvis skifte
fra sjø til trailer
• Konkurransefortrinn for
sjøveien oppheves
• Når båtens verdi er 2-3
MUSD så er en ‘scrubber’ til
samme kostnad lite aktuelt
• Hvem tør å satse på nye
skip (LNG, eller annet?)
med stor uforutsigbarhet
knyttet til markedet og
rammebetingelsene?
?
Muligheten - konkurranse på like vilkår –
et politisk ansvar!
• Havner er selvfinansierte gjennom avgifter, det er ikke veiene
- paradoks når lastebilene er hovedårsaken til slitasje på vei
og kapasitetsproblemer
• Tilrettelegge for mer innenriks sjøtransport (NOX justering /
begrensning av utenlandsk lastebilkabotasje.)
• Like rammebetingelser for sjø og vei jfr. SECA - veiavgift
Svinesund?
• Bevisstgjøring av både bransjen og lasteeiere i forhold til
miljøeffekter og ikke minst fremtidig transporttilbudsutvikling
Relativ Energieffektivitet
fra Norges Rederiforbunds nye Miljørapport
Skipsfarten er energieffektiv
Et containerskip kan frakte 1 . kg last ca .
120 km med et utslipp på 1 kg CO2 . Et
dieseldrevet tog kan flytte lasten 60 km med
samme utslipp, en lastebil 20 km og et
Boeing 747 kan flytte lasten litt over 1 km
Hva gjør en havn attraktiv?
•
•
•
•
•
•
Rater på håndtering
Beliggenhet –tilgjengelig areal
Fleksibilitet bl.a. åpningstider
Servicementalitet – What can we do for you?
Muligheter for prosjektlaster
Multimodalitet land/sjø/bane
TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!
Tschudi High North activities today:
Tschudi Arctic Transit
Kirkenes Industrial Logistics Area (KILA)
Northern Sea Route facilitation and Oil Transshipments
Port and real estate development
Tschudi Northern Logistics –
Tschudi Aggregates
Cross Border transport and Ship Agency Tschudi Bulk Terminal
Download

Tschudi Moss Nettverksmøte Aug 2014