Persoonlijkheid:
relevant?
veranderlijk?
lonen investeringen?
Tyas Prevoo ([email protected])
11 Maart 2014, Kennismarkt OCW
Sessie D: Karaktervorming en Schoolsucces
Cognitief vs. Niet-cognitief vermogen
• IQ is niet allesbepalend
– “Ik heb een hekel aan social talk”
– “Ik ben snel afgeleid”
• Theorie: Technology of Skill Formation (Heckman)
– Menselijk kapitaal is een functie van
cognitief EN niet-cognitief vermogen
– Ontwikkeling hangt af van
talent EN investeringen
– Self-productivity
– Cross-productivity
School of Business and Economics – Economics of Education
|
Personality matters
|
2
Persoonlijkheid = Big 5
• Open
– nieuwsgierig, creatief, intelligent
• Consciëntieus
– zorgvuldig, doelgericht, gewetensvol
• Extravert
– sociaal, dominant, expressief
• Aangenaam
– vriendelijk, onbaatzuchtig, samenwerkend
• Neurotisch
– stabiel, stressbestendig, beheerst
School of Business and Economics – Economics of Education
|
Personality matters
|
3
Persoonlijkheid = Relevant!
• Elke eigenschap voorspelt succes
– Hoger loon
– Betere gezondheid
– Gelukkiger
• Zorgvuldigheid is sterkste voorspeller
• Patronen zijn robuust
–
–
–
–
Leeftijd
Dataset
Correlerende variabelen
Meetfout
School of Business and Economics – Economics of Education
|
Personality matters
|
4
Persoonlijkheid = Veranderlijk!
• Genetische component kleiner dan bij IQ
• Persoonlijkheid verandert gedurende heel je leven
• Ervaringen als kind
– sociale achtergrond
– verliezen van een ouder
• Ervaringen als volwassene
– selectie
– socialisatie
School of Business and Economics – Economics of Education
|
Personality matters
|
5
Investeringen lonen!
• Perry Preschool Program (specifiek)
– experimenteel stimuleringsprogramma onder peuters
– significante effecten op volwassen leeftijd
– gedreven door invloed op non-cognitieve vaardigheden
• Stage en Sociale ontwikkeling (generiek)
–
–
–
–
–
Naast verplichte stage ook sociale/persoonlijke ontwikkeling
Minder twijfel over studiekeuze
Meer zorgvuldigheid, vriendelijkheid, en stabiliteit
Effecten met name voor jongens
Mogelijke negatieve invloed op andere vakken
School of Business and Economics – Economics of Education
|
Personality matters
|
6
En nu?
• Dataverzameling: ook persoonlijkheid meten
• Beleid: experimentele interventies
School of Business and Economics – Economics of Education
|
Personality matters
|
7
Bronnen
Prevoo, T. (2013). The relevance, variability, and malleability of personality traits.
Proefschrift. Universitaire Pers Maastricht, Maastricht.
Theorie:
•
Heckman et al. (2006). The effects of cognitive and noncognitive abilities on labor market
outcomes and social behavior. Journal of Labor Economics, 24(3), 411-482.
Relevant:
•
Borghans et al. (2008). The economics and psychology of personality traits. Journal of
Human Resources, 43(1), 972-1059.
Veranderlijk:
•
Specht et al. (2011). Stability and Change of Personality Across the Life Course: The
Impact of Age and Major Life Events on Mean-Level and Rank-Order Stability of the Big
Five. Journal of Personality and Social Psychology, 101(4), 862-882.
Investeringen lonen:
•
Heckman et al. (2012). Understanding the mechanisms through which an influential early
childhood program boosted adult outcomes. IZA Discussion Paper No. 7040.
School of Business and Economics – Economics of Education
|
Personality matters
|
8
Download

Presentatie Tyas Prevoo - Monitor Trends in Beeld