Wetenschappelijke artikelen met Nederlandse vertaling
How the individual alpha peak frequency helps to unravel the neurophysiologic underpinnings of behavioral functioning in children with
Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder
Vollebregt, M.A.,Van DongenBoomsma, M., Slaats-Willemse, D.,
Buitelaar, J.K.**, Oostenveld, R**
(*gedeeld eerste auteurschap, **
gedeeld laatste auteurschap)
Clinical EEG and
Neuroscience 11'14
Panther
Hoe de individuele alfa frequentie-piek het neurofysiologische fundament van gedrag in kinderen met ADHD kan ontrafelen
Cognitive impairments are different in single-incidence and multi-incidence ADHD families
Oerlemans, A.M., Hartman, C.A., de
Journal of Child
Bruijn, Y.G.E., Franke, B., Buitelaar, J.K. &
Psychology and
Rommelse, N.N.J.
BOA
Psychiatry 10-'14
Cognitieve beperkingen zijn verschillend ADHD gezinnen waar één gezinslid (single-incidence) of meerdere gezinsleden per gezin (multi-incidence)
zijn aangedaan.
Simplex and multiplex stratification in ASD and ADHD families: a promising approach for identifying overlapping and unique
underpinnings for ASD and ADHD?
Journal of Autism
Oerlemans, A.M., Hartman, C.A., de
and
Bruijn, Y.G.E., Van Steijn, D.J., Franke, B.,
Buitelaar, J.K. &
Developmental
Rommelse, N.N.J.
Disorder
Onderscheid maken tussen simplex en multiplex ASS en ADHD gezinnen: een veelbelovende strategie om unieke en gedeelde risico factoren voor
ASS en ADHD te ontdekken?
Treatment moderators of Cognitive Behavior Therapy to reduce aggressive behavior: a meta-analysis
BOA
8-'14
European Child
Smeets, K.C., Leeijen, A.A.M., van der
and Adolescent
Molen, M.J., Scheepers, F.E., Buitelaar,
Psychiatry
8J.K. & Rommelse, N.J.
TOA
'14
Behandelvoorspellers van Cognitieve Gedragstherapie om agressief gedrag te verminderen: een meta-analyse.
Different stability of social-communication problems and negative demanding behaviour from infancy to toddlerhood in a large Dutch
population sample
Verschil in stabiliteit tussen sociaal-communicatieve problemen en negatief veeleisend gedrag van babytijd naar peutertijd in een grote Nederlandse
populatiesteekproef
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and motor timing in adolescents and their parents: familial characteristics of reaction time
variability vary with age.
Möricke, E., Lappenschaar, M., Swinkels,
S.H.N., Rommelse, N.J., Buitelaar, J.K.
Child and
Adolescent
Psychiatry and
Mental Health
7-'14
SOSO
Journal of the
American
Thissen A.J., Luman M., Hartman C.,
Hoekstra P., van Lieshout M., Franke B., Academy of Child
NeuroIMAGE
Oosterlaan J., Rommelse N.N., Buitelaar and Adolescent
J.K.
Psychiatry
7'14
Journal of the
American
Thissen A.J., Luman M., Hartman C.,
Hoekstra P., van Lieshout M., Franke B., Academy of Child
NeuroIMAGE
Oosterlaan J., Rommelse N.N., Buitelaar and Adolescent
J.K.
Psychiatry
7'14
ADHD en motorische timingfuncties in adolescenten en hun ouders: familiale karakteristieken van reactietijdvariabiliteit verschillen per leeftijd.
Homogeneous combinations of ASD-ADHD traits and their cognitive and behavioral correlates in a population-based sample
Journal of
Attention
Disorders
5-'14
Spider
Vollebregt, M. A.*, Van DongenBoomsma, M.*, Buitelaar, J. K., and
Slaats-Willemse, D. (* gedeeld eerste
auteurschap)
Frontiers Human
Neuroscience 5'14
Panther
Van Dongen-Boomsma, M.*,
Vollebregt, M. A. *, Buitelaar, J. K.**,
Slaats-Willemse, D.** (*gedeeld eerste
auteurschap, ** gedeeld laatste
auteurschap)
Journal of Child
Psychology and
Psychiatry 3-'14
Worm
Journal of Child
Psychology and
Psychiatry 10-'13
Panther
Van der Meer, J.M.J., Lappenschaar,
M.G.A., Hartman, C.A., Greven, C.U.,
Buitelaar, J. K., Rommelse, N.N.J.
Homogene combinaties van autisme en ADHD-symptomen en hun cognitieve en gedragsmatige correlaten in de algemene populatie
What future research should bring to help resolving the debate about the efficacy of EEG-neurofeedback in children with ADHD
Wat toekomstig onderzoek moet brengen om het debat over de effectiviteit van EEG-neurofeeback bij kinderen met ADHD te kunnen sluiten
Working memory training in young children with ADHD: A randomized placebo-controlled trial
Cogmed werkgeheugentraining bij jonge kinderen met ADHD: Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie
Does EEG-neurofeedback improve neurocognitive functioning in children with attention-deficit/hyperactivity disorder? A systematic review Vollebregt, M.A.*, Van Dongenand a double-blind placebo-controlled study
Boomsma, M.*, Buitelaar, J.K., & SlaatsWillemse, D. (* gedeeld eerste
auteurschap)
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie naar EEG neurofeedback in kinderen met ADHD
A randomized placebo-controlled trial of electroencephalographic (EEG) neurofeedback in children with attention-deficit/hyperactivity
disorder
Een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie naar EEG neurofeedback in kinderen met ADHD
van Dongen-Boomsma, M., Vollebregt, Journal of Clinical
M.A., Slaats-Willemse, D., & Buitelaar, Psychiatry
8J.K.
'13
Panther
Download

Gepubliceerde artikelen (v.a. 4-2014) met Nederlandse