Lijst met publicaties
Forensische psychiatrie (boeken)
Hornsveld, R.H.J. , & Kanters, T. (2014). Held zonder seksueel geweld, deel 4:
Prosociale vaardigheden en Hanteren van risicosituaties (draai- en werkboek).
Rijswijk: Challenger Press.
Hornsveld, R.H.J. , & Kanters, T. (2012). Held zonder seksueel geweld, deel 3:
Cognitieve vervormingen (draai- en werkboek). Rijswijk: Challenger Press.
Vries, E. T. de, & Hornsveld, R. H. J. (2010). Informatie over seksualiteit. Rijswijk: Challenger
Press.
Hornsveld, R. H. J., Muris, P., & Kraaimaat, F. W. (2009). Drie zelfrapportage vragenlijsten
voor de forensische psychiatrie. Poortugaal: FPC de Kijvelanden.
Hornsveld, R. H. J., & Vries, E. T. de (2009). Held zonder geweld: Behandeling van agressief
gedrag, deel 2 (draai- en werkboek). Rijswijk: Challenger Press.
Hornsveld, R. H. J. (2007). Assessment and treatment of violent forensic psychiatric patients
with a conduct or an antisocial personality disorder in the Netherlands. Nijmegen:
Radboud Universiteit.
Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., & Vries, E. T. de (2007). Behandeling van gewelddadige
forensisch psychiatrische patiënten met een gedrags- of een antisociale persoonlijkheidsstoornis. Rijswijk: Challenger Press.
Hornsveld, R. H. J. (2004). Held zonder geweld: Behandeling van agressief gedrag, deel 1
(draai- en werkboek). Amsterdam: Boom.
Forensische psychiatrie (artikelen en hoofdstukken)
2014 (eerste auteur)
Hornsveld, R. H. J., Gerritsma, C. H. S., Kanters, T., Zwets, A. J., & Vlachos, S. (2014).
Criminogene factoren van seksueel gewelddadige terbeschikkinggestelden. Tijdschrift
voor Psychiatrie, 56, 430-438.
Hornsveld, R. H. J., Kanters, T., Zwets, A. J., Kraaimaat, F. W., & Van Veen, W. (2014). De
structuur van de Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) in seksueel gewelddadige
terbeschikkinggestelden. Gedragstherapie, 47, 59-72.
Hornsveld, R.H.J., Kraaimaat, F. W., Bouwmeester, S., Polak, M. A., & Zwets, A. J. (2014).
Behavior on the ward of personality disordered inpatients and chronically psychotic
inpatients during a three-year stay in a Dutch forensic psychiatric hospital. The
Journal of Forensic Psychiatry and Psychology. doi: 10.1080/14789949.2014.947308
Hornsveld, R. H. J., Kraaimaat, F. W., Muris, P., Zwets, A. J., & Kanters, T. (2014).
1
Aggression Replacement Training for violent young men in a forensic psychiatric
outpatient clinic. Journal of Interpersonal Violence (in press).
Hornsveld, R. H. J., Timonen, B., Kraaimaat, F. W., Zwets, A. J., & Kanters, T. (2014). The
Attitudes toward Women Inventory (AWI) in Dutch violent forensic psychiatric
inpatients. Journal of Forensic Psychology Practice (in press).
2014 (tweede auteur)
Kanters, T., Hornsveld, R. H. J. (2014). Are child abusers attracted to submissiveness?
Assessment of sex-related cognition with the Implicit Association Test. Sexual Abuse:
A Journal of Research and Treatment. doi: 10.1177/1079063214544330
Zwets, A. J., Hornsveld, R. H. J., Kraaimaat, F. W., Kanters, T., Muris, P., & Van Marle, H.
(2014).The psychometric properties of the Anger Bodily Sensations Questionnaire
(ABSQ). Journal of Forensic Psychiatry and Psychology,
doi: 10.1080/14789949.2014.925957
2012
Hornsveld, R. H. J., & Kraaimaat, F. W. (2012). Alexithymia in Dutch violent forensic
psychiatric outpatients. Psychology, Crime and Law, 18, 833-846.
DOI: 10.1080/1068316X.2011.568416.
Hornsveld, R. H. J., Kraaimaat, F. W., & Zwets, A. J. (2012). The Adapted Version of the
Sociomoral Reflection Measure (SRM-AV) in Dutch forensic psychiatric patients.
International Journal of Forensic Mental Health, 11, 1-9.
DOI: 10.1080/14999013.2012.723667
Hornsveld, R. H. J., Kraaimaat, F. W., & Zwets, A. J. (2012). Aggression Control Therapy for
violent adolescent outpatients: First results. Submitted.
2011
Hornsveld, R. H. J. (2011). Agressiehanteringstherapie voor gewelddadige terbeschikkinggestelden. In H. Groen, M. Drost, & H. L. I. Nijman (Red.), Handboek Forensische
geestelijke gezondheidszorg (pp. 185-194). Utrecht: De Tijdstroom.
Hornsveld, R. H. J. & Kraaimaat, F. W. (2011). Een groepsbehandeling van gewelddadige
adolescenten op een forensisch psychiatrische polikliniek: Eerste resultaten.
Tijdschrift voor Psychiatrie, 53, 333-342.
Hornsveld, R. H. J., Muris, P. E. H. M., & Kraaimaat, F. W. (2011). The Novaco Anger
Scale-Provocation Inventory (1994 version) in Dutch forensic psychiatric patients.
Psychological Assessment, 23, 937-944. DOI: 10.1037/a0024018.
2009
Hornsveld, R. H. J., Muris, P., Kraaimaat, F. W., & Meesters, C. (2009). The Aggression
2
Questionnaire in Dutch violent forensic psychiatric patients and secondary vocational
students. Assessment, 16, 181-192.
Hornsveld, R. H. J., Vermeulen, L., & Veldhuizen, G. van (2009). De ontwikkeling van de
Aangepaste Versie van het Sociomorele Reflectie Meetinstrument (SRM-AV).
Gedragstherapie, 42, 109-128.
2008
Hornsveld, R. (2008). Agressiehanteringstherapie: Methode en klinische praktijk. In I. Weijers
(Red.), Justitiële interventies: Voor jeudige daders en risicojongeren (pp. 239-247).
Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
Hornsveld, R. H. J., Bezuijen, S., Leenaars, P. E. M., & Kraaimaat, F. W. (2008). Domestically and generally violent forensic psychiatric outpatients: Personality traits and behavior. Journal of Interpersonal Violence, 23, 1380-1393.
Hornsveld, R. H. J., Bulten, B. H., Vries, E. T. de, Kraaimaat, F. W. (2008). Violent forensic
psychiatric inpatients and violent detainees in the Netherlands. Journal of Forensic
Psychiatry and Psychology, 19, 407-419.
Hornsveld, R. H. J., Cuperus, H., Vries, E. T. de, & Kraaimaat, F. W. (2008). An evaluation of
behavioural and personality differences between native and non-native male adolescents in the Netherlands ordered into treatment in a forensic psychiatric outpatient
clinic, and their non-violent peers. Criminal Behaviour and Mental Health, 18,
177-189.
Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., Hollin, C. R., & Kraaimaat, F. W. (2008). Aggression
Control Therapy for violent forensic psychiatric patients: Method and clinical practice.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52, 222-233.
Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., & Kraaimaat, F. W. (2008). Aggression Control Therapy
for violent forensic psychiatric patients: First results. Psychology, Crime and Law, 14,
1-18.
Hornsveld, R. H. J., Soe-Agnie, S., Donker, J., & Wal, L. van der (2008). De ontwikkeling
van een behandelprogramma voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten
met een cluster B persoonlijkheidsstoornis. Tijdschrift voor Psychiatrie, 50, 703-711.
2007
Hornsveld, R. H. J., Hollin, C. R., Nijman, H. L. I., & Kraaimaat, F. W. (2007). Violent forensic
psychiatric patients: Individual differences and consequences for treatment. International Journal of Forensic Mental Health, 6, 15-27.
Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., Hollin, C. R., & Kraaimaat, F. W. (2007). An adapted
version of the Rosenzweig Picture-Frustration Study (PFS-AV) for the measurement
of hostility in violent forensic psychiatric patients. Criminal Behaviour and Mental
Health, 17, 45-56.
3
Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., Hollin, C. R., & Kraaimaat, F. W. (2007). Development
of the Observation Scale for Aggressive Behavior (OSAB) for Dutch forensic psychiatric inpatients with an antisocial personality disorder. International Journal of Law
and Psychiatry, 30, 480-491.
2005
Hornsveld, R. H. J. (2005). Evaluation of Aggression Control Therapy for violent forensic
psychiatric patients. Psychology, Crime and Law, 11, 403-410.
Hornsveld, R. H. J., & Kruyk, C. de (2005). Forensic psychiatric outpatients with sexual offences: Personality characteristics, aggression and social competence. Psychology,
Crime and Law, 11, 479-488.
Hornsveld, R. H. J., & Nijman, H. L. I. (2005). Evaluation of a cognitive-behavioral program
for chronically psychotic forensic inpatients. International Journal of Law and Psychiatry, 28, 246-254.
Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., & Ruiter, C. de (2005). Introduction to the special issue.
Working with aggression and violence: Assessment, treatment and prevention. Psychology, Crime and Law, 11, 345-350.
2004
Hornsveld, R. H. J. (2004). Aggression Control Therapy for forensic psychiatric patients:
Development and preliminary results. In A. P. Goldstein, R. Nensén, B. Daleflod, & M.
Kalt (Eds.), New perspectives on Aggression Replacement Training (pp. 189 - 196).
Chichester, UK: Wiley.
Hornsveld, R. H. J., Dam-Baggen, C. M. J. van, Lammers, S. M. M., Nijman, H. L. I., &
Kraaimaat, F. W. (2004). Forensisch psychiatrische patiënten met geweldsdelicten:
Persoonlijkheidskenmerken en gedrag. Tijdschrift voor Psychiatrie, 46, 133-143.
Hornsveld, R. H. J., Dam-Baggen, C. M. J. van, Leenaars, P. E. M., & Jonkers, Ph. J.
(2004). Agressiehanteringstherapie voor forensisch psychiatrische patiënten met
geweldsdelicten: Ontwikkeling en praktijk. Tijdschrift voor Psychotherapie, 30, 22-37.
2003
Hornsveld, R. H. J., Nijman, H. L. I., & Kavelaars, M. M. (2003). Evaluatie van een cognitiefgedragstherapeutisch programma voor chronisch psychotische
terbeschikkinggestelden. Gedragstherapie, 36, 165-177.
2000
Hornsveld, R. H. J., & Kavelaars, M. M. (2000). Enkele eerste bevindingen met een
zorgprogramma voor TBS-gestelden met chronisch psychotische problematiek.
Gedragstherapie, 33, 29-42.
Forensische psychiatrie (boekbesprekingen)
4
Hornsveld. R. H. J. (2000). Boekbesprekingen: Goldstein. A. P., & McGinnis. E. (1997), Skill
streaming the Adolescent: New Strategies and Perspectives for Teaching Prosocial
Skills; Goldstein. A. P., Glick, B., & Gibbs, J. C. (1998), Aggression Replacement
Training: A Comprehensive Intervention for Aggressive Youth; Goldstein, A. P.
(1999), The Prepare Curriculum: Teaching Prosocial Competencies; Goldstein, A. P.
(1999), Low-Level Aggression: First steps on the ladder to violence. Gedragstherapie,
33, 75- 84.
Hornsveld. R. H. J. (1998). Boekbespreking: Webster, C. D., & Jackson, M. A. (Eds.)(1997),
Impulsivity: Theory, assessment and treatment. Gedragstherapie, 31, 305-311.
Hornsveld. R. H. J. (1997). Boekbespreking: Lykken, D. T. (1995). The antisocial personalities. Gedragstherapie, 30, 285-292.
Algemene psychiatrie (artikelen)
Hornsveld, R. H. J., & Blom, M. B. J. (1994). Een depot- en lithiumpoli als onderdeel van
Riagg-programma´s voor chronici. Tijdschrift voor Psychiatrie, 36, 647-656.
Hornsveld, R. H. J. (1983). Schrijfkramp: Theorie en behandeling. Gedragstherapie, 16,
22-52.
Hornsveld, R. H. J., Kraaimaat, F. W., & Dam-Baggen, C. M. J. van (1979).
Anxiety/discomfort and handwashing in obsessive-compulsive and psychiatric control
patients. Behaviour Research and Therapy, 17, 223-228.
5