Johan Fornäs, Ulf Boëthius,
Hillevi Ganetz & Bo Reimer (red.)
Unga stilar och
uttrycksformer
FUS-rapport nr 4
Stockholm/Stehag: Symposion 1992, 304 s.
Young styles and forms of expression is the fourth report
from the research program Youth Culture in Sweden, FUS,
discussing issues of style and media. Fornäs’ chapter is
reworked in his Cultural Theory and Late Modernity; chapters by Reimer, Ganetz and Boëthius in Fornäs & Bolin
(eds): Youth Culture in Late Modernity; both London: Sage
1995.
Innehåll
Johan Fornäs: Navigationer på kulturfloden. Stilskapande som kommunikativ praxis
Bo Reimer: Inte som alla andra. Ungdom och livsstil i det moderna
Hillevi Ganetz: Butiken, hemmet och kvinnligheten som maskerad. Drivkrafter och platser för
kvinnligt stilskapande
Ulf Boëthius: Kontrollerade njutningar. Ungdomen och de litterära texterna
Leni Filipson och Jan Nordberg: Barns och ungdomars medie- och kulturvanor
Download

Unga stilar och uttrycksformer