SÖDERBERGSKA PRISET 2012
PROGRAM
för seminariet
ESSENCE
(Early Symptomatic Syndromes Eliciting
Neurodevelopmental Clinical Examinations)
Måndagen den 16 april 2012
på Svenska Läkaresällskapet
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
med anledning av utdelningen av
Söderbergska Priset i Medicin 2012
Recipient
of the 2012 Söderbergska
Prize in Medicine
THE
SÖDERBERG
PRIZE SEMINAR
2012
CHRISTOPHER GILLBERG
”ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting
Neurodevelopmental Clinical Examinations)”
PROGRAMME
13.00
13.10
Welcome. Peter Friberg, President of the SSM
Introduction: ESSENCE, what is it and what is entailed?
Professor Christopher Gillberg, Göteborg
13.30
The genetics of early symptomatic neurodevelopmental disorders
Professor Thomas Bourgeron, Paris
14.00
Early onset seizure disorders and their relationship to behaviour
Professor em Brian Neville, London
14.30
Autism – trait or state; disorder or personality?
Med dr Maj-Britt Posserud, Bergen
15.00
Coffee/tea
15.30
Early attachment and disorders related to attachment problems
Senior Lecturer Helen Minnis, Glasgow
16.00
Intellectual/motor developmental disorder – most neglected of all
Professor Elisabeth Fernell, Göteborg
16.30
Eating disorders and social communication
Associate Professor Elisabet Wentz, Göteborg
17.00-17.15
Conclusion ESSENCE, what it is and what we need to do
Professor Christopher Gillberg, Göteborg
18.00
Prize presented by Her Majesty the Queen to professor Christopher Gillberg, recipient of the 2012 Söderbergska
Prize in Medicine.
Anmälan till [email protected], 08-440 88 75
Torsten Söderbergs stiftelser och Ragnar Söderbergs stiftelser
syftar till att ”främja vetenskaplig forskning och vetenskaplig
undervisnings- eller studieverksamhet av landsgagnelig innebörd
företrädesvis inom de ekonomiska, medicinska och rättsvetenskapliga områdena”.
Mer information på www.torstensoderbergsstiftelse.se
respektive www.ragnarsoderbergsstiftelse.se
Svenska Läkaresällskapet är läkarnas vetenskapliga organisation
som arbetar för en klokare vård för dagens och morgondagens patienter.
Vi är en politiskt och fackligt obunden ideell förening
med omkring 16 000 medlemmar.
Mer information på www.sls.se
Svenska Läkaresällskapet
(Klara Östra Kyrkogata 10)
Box 738, 101 35 Stockholm
www.sls.se
08-440 88 60
Download

ESSENCE - Svenska Läkaresällskapet