Wet Wipes
Våtservetter
Knowledge - our strength
K Ungh AB manufacture more than 600 million of wipes on
a yearly basis and our vision is to create the ultimate and
high quality product for end users and environment in harmony. The new Youngh Collection range of wet wipes are
made for people who want to be clean and fresh.
All raw materials and finished products are analyzed and
tested to confirm safety, legality and quality. We have our
own laboratory. To have control of the complete process
we also develop and mix all different types of impregnation liquid by our self and to guarantee the best quality of
the main raw material in the impregnation liquid we have a
Reverse Osmosis water cleaning system installed.
We continuously substitute the chemical substances in
the impregnation liquid to more environmental friendly
alternatives when they get available on the market. We can
offer products to be Eco-labeled approved by the Swan “Svanen”, and Good Environmental Choice - “Bra Miljöval”.
The majority of the produced products today are or can be
labeled with the Eco-label “Svanen”.
WET WIP
Kunskap och tradition
K Ungh AB tillverkar årligen över 600 miljoner servetter.
Vår vision är att skapa en användarvänlig produkt med
bästa möjliga kvalitet i förhållande till pris och påverkan
på miljön.
Alla råmaterial och slutprodukter kontrolleras och testas
kontinuerligt för att uppnå och bibehålla de krav som ställs
på oss och våra produkter. Detta görs i eget laboratorium.
För bästa slutprodukt håller vi högsta standard i vår
process med bl.a. egen framställning och kontroll av
vätskor, där vi bl.a. använder oss av en RO-vattenreningsanläggning.
Vi utvecklar kontinuerligt vätskor och material för att
finna de, ur miljösynpunkt, vänligaste ingredienserna.
K Ungh AB erbjuder produkter godkända av bl.a. miljöorganisationen SVANEN och Bra Miljöval.
VÅTSERV
ANSIKtSRENGÖRING
För make-up borttagning/rengöring
av ansikte. Vätskan innehåller olja som
löser smink/smuts. Återfuktande och
lätt parfyrmerad. Perfekt på resan.
Storlek: 200 x 160 mm. Antal: 20 st.
FAMILY REFRESH
Refreshing wipes for all type of use.
The lotion is remoistening, mild and fresh.
practical and easy to use during all type
of activities. Size: 200 x 160 mm. Unit: 15 pcs.
FAMILY REFRESH
För uppfräschning av hela kroppen.
Passar för alla i familjen. Vätskan är fuktighetsbevarande och lätt parfymerad.
Praktisk på resan. Storlek: 200 x 160 mm.
Antal: 15 st.
HAND DISINFEctANt
A wipe for disinfection of hands. practical
for journeys. The wipes are without alcohol.
Size: 200 x 160 mm. Unit: 15 pcs.
HANDRENGÖRING
En servett för desinficering av händer och ytor.
Praktisk på resan. Utan tillsatser av alkohol.
Storlek: 200 x 160 mm. Antal: 15 st.
BABY WIPES
Wet wipes for soft and safe baby care. Contains pH regulating
Lactic Acid, natural preservative and the skin careing agents
Allantoin and Aloe Vera. Remoistening and non perfumed.
Size: 170 x 200 mm. Unit: 63 or 72 pcs.
BABYVÅtSERVEttER
Hudvårdande (Allantoin och Aloe Vera) servett för babyvård.
Innehåller pH-reglerande mjölksyra, naturliga konserveringsmedel. Oparfymerad och återfuktande.
Storlek: 170 x 200 mm. Antal: 63 alt 72 st.
AUtO SHINE
An exellent wipe for polishing
and cleaning of the interior panel.
Size: 200 x 160 mm. Unit: 15 pcs.
INtIMAtE WIPES
Wet wipes for daily intimate hygiene
use. Contains pH regulating Lactic Acid,
natural preservative and the skin careing
agents Allantoin and Aloe Vera.
Remoistening and non perfumed.
Size: 200 x 160 mm. Unit: 15 pcs.
INtIMVÅtSERVEtt
En hudvårdande (Allantoin och Aloe Vera)
servett för daglig intimhygien. Innehåller
pH-reglerande mjölksyra, naturliga
konserveringsmedel. Oparfymerad och
återfuktande. praktisk på resan.
Storlek: 200 x 160 mm. Antal: 15 st.
HAND- AND BODY WASH
For outdoor life, for example camping,
hunting and fishing trips. Non-perfumed.
Size: 200 x 220 mm. Unit: 8 pcs.
VETTER
HAND- OcH KROPPStVÄtt
För hand- och kroppstvätt då rinnande vatten saknas t.ex. vid camping, jakt, fiske och
andra friluftsaktiviteter. Oparfymerad.
Storlek: 200 x 220 mm. Antal: 8 st.
YOUNGH COLLECTION
PES
FAcIAL cLEANSING
For best cleansing result for face and
neck. The light perfumed, remoistening
formula contains an emulsion that easy
removes make up and natural residues
from the skin. Size: 200 x 160 mm.
Unit: 20 pcs.
INtERIÖR BILRENGÖRING
För rengöring och
polering av bilens interiör.
Storlek: 200 x 160 mm.
Antal: 15 st.
HYGIENIc WIPES
practical wet wipes for all
kind of cleaning. A mild but
effective wipe.
Size: 170 x 200 mm. Unit: 36 pcs.
WEt DISH-cLOtH
Pre moistened kitchen wipe
with a fresh citrus scent.
A practical help in the kitchen.
Size: 200 x 220 mm. Unit: 15 pcs.
RENGÖRINGSDUK
En allround våt rengöringsduk
för t ex hemmet, båten, bilen.
Skonsam men effektiv.
Storlek: 170 x 200 mm.
Antal: 36 st.
VÅtA DISKtRASOR
En förfuktad disktrasa med
mild citrondoft. En enkel och
praktisk hjälpreda i hushållet.
Storlek: 200 x 220 mm.
Antal: 15 st.
SpEciFicATioNS/SpEciFiKATioNER
Material
Wipes per
consumer unit
Units per
display carton
Display units
per carton
cartons
per pallet*
Storlek
Servetter per
förpackning
Förpackningar
per kartong
Displayer
per kartong
Kartonger
per pall*
Size
FACIAL CLEANSING
ANSIKTSRENGÖRING
polyester/
viscose
200 x 160
20
12
6
24
FAMILY REFRESHER
FAMILY REFRESH
polyester/
viscose
200 x 160
15
13
6
30
HAND DISINFECTANT
HANDRENGÖRING
polyester/
viscose
200 x 160
15
14
6
30
iNTiMATE WipES
INTIMVÅTSERVETT
polyester/
viscose
200 x 160
15
12
6
30
HAND/BODY WASH
HAND/ KROPPSTVÄTT
Viscose
200 x 220
8
14
6
18
BABY WIPES
BABY VÅTSERVETTER
polyester/
viscose
170 x 200
72/63
20/28
•
40
AUTO SHINE
INTER. BILRENGÖRING
polyester/
viscose
200 x 160
15
16
6
24
HYGIENIC WIPES
RENGÖRINGSDUK
polyester/
viscose
170 x 200
36
44
•
40
Viscose
200 x 220
15
11
6
18
WET DISH CLOTHES
VÅTA DISKTRASOR
* Most of our cartons are specially designed to be used as display cartons.
Most of our Baby and Care products can be manufactured for being recommended
by the Swedish Asthma and Allergy Association.
Nordic Eco labeling “SVANEN”.
* De flesta kartonger är speciellt framtagna att användas som displaykartong.
Våra Baby- och kroppsservetter tillverkas i enlighet med rekommendation av
Svenska Astma- & allergiförbundet.
Our new factory, just a few minutes away from Bollnäs City.
Produktionen rullar på i vår nybyggda fabrik strax utanför Bollnäs.
K•UNGH AB
Edsbyvägen 140
SE-821 30 Bollnäs
SWEDEN
Tel +46 271 276 50
Fax +46 271 223 01
www.kungh.se
Download

Våtservetter