Curriculum Vitae, Peter Aronsson (1959)
Addresses
Home:
Herrgårdsvägen 2
S-360 32 Gemla
Tel/fax: +46 (0)470 707888 [email protected]
www.aronsson.nl
Work:
Linköpings universitet
Department for Culture Studies
601 74 Norrköping
Tel: +46 (0)11 363096
Mobil: + 46 (0)70153096
Fax: +46 (0)11 218920
E-mail: [email protected]
www.liu.se/temaq
1. 1992.
PhD in history, University of Lund.
2. 1996
3. 1993.
Post-doc award by the Wallenberg Foundation and visiting research fellow at
University of East Anglia and Copenhagen University.
Associate professor (docent), University of Lund.
4. 2001-
professor, Linköpings universitet, 50% research
5. 1987 - 92
1992 -98
19992001-
Research assistant/ assistant professor at Department of History, University of Lund
Senior Lecturer, Växjö University.
Professor, History, Växjö university
Professor, Cultural Heritage and the Uses of History, Linköping university
6. All earlier then dissertation 1992.
7. Main course responsibility within history, Växjö University, National research school history
and Tema Q. Graduated PhDs: Per-Olof Andersson (2001), Erik Wångmar (2003), Kenneth
Strömberg (2004), Katarina Friberg (2005), Kyrre Kverndokk (2007), Ingemar Lindaräng (2007),
Joakim Andersson (2008).
Appointments and awards (selection)
1992/93
The dissertation was awarded by foundations at University of Lund by both Martin
Weibull and Lagerbring grants and finally a national award for scientific research by
the Kungliga Vitterhets, Historie och Antikvitets Akademien.
1993-2000 Member of the faculty board, vice dean, vice head of department, member of
university board and vice chairman, University of Växjö.
1993Appointed by faculties in Umeå, Lund, Stockholm, Linköping, Göteborg and
Trondheim to act as opponent and member of the examining committé at 14
disputations.
1995expert in the process of evaluating projects and appointing lecturer and associate
professors at several institutions.
1996Member of the editorial board of H-skand, Member of the reference board of the
National Historical Bibliography of Sweden. Editor of Historisk tidskrift 2000-2002.
2001
Visiting professor at Renvall Institut in 2001 and 2002, Helsinki university
1
2001-2008
2002-2008
2003-2008
2004-2006
20072008-
Member of scientific board for research profiles of Entrepreneurship and Cultural
studies at Växjö University.
Member of the board for research education at the Philosophical faculty, Linköping
university, the committé for Cultural Heritage in Östergötland, the Research board
for Museum studies in Sweden.
Member of the national board for ACSIS, Advanced Cultural Studies Institute of
Sweden
Member of the research committee for educational science, the Swedish research
counsil
Member of the research committee, the Swedish Tercentenary Fund.
Member of the national committee for history of science and technology, The Royal
Swedish Academy of Science
Research projects
Coordinating leadership and post-doc research in externally financed projects, a
chronological selection
• Regional Political Culture in the Era of Modernization, by HSFR
• The role of Regions in Swedish history, by ERU
• Swedish Virtues and Vices. In coop with Cityuniversitetet, by Axel och Margaret Ax:son
Johnsons Stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond and Sven och Inga Sahléns Stiftelse.
• Social economy in the periphery. A multidisciplinary project finance by EU.
• Dynamics of Local entrepreneurship. Several minor projects in cooperation with prof Bengt
Johannisson
• The Country around the lakes. A regional historical project, grants
• Experiencing history in local settings. Learnings strategies in cooperation between museums and schools,
Swedish National Council for Cultural Affairs
• The changing conditions for local democracy. History as a challenge. Swedish Association of Local
Authorities.
• Phenomenet Peter Wieselgren. Multi-disciplinary project, Private Grants
• Experiencing history for learning,, multi-disciplinary, Swedish National Council for Cultural
Affairs
• Cultural heritage and didactics – a survey, The National Heritage Board .
• Cultural Reserves. Peoples attitudes towards cultural values, County Administrative Board of
Kronoberg
• A well founded Cultural Heritage? The National Heritage Board
• Dissertations in history 1997-2001 – an evaluation. The National Agency for Higher Education
• Lieu de Memoirs in the Province – forgotten stones or hidden treasures? Kronobergs läns
hembygdsförbund, regional archive and private grants.
• 1905. A secession to forget or to proudly remember?, In Prosjekt 1905.
• Expression of interest – Governance and citizenship. In from the margins – migration and culture,
entrepreneurship and citizenship, The Swedish research counsil.
• The Uses of History in Scandinavia. A Network, Nordic Academy for Advanced Study.
• The Dynamics of cultural heritage – changes in the institutional heritage, an multi-disciplinary
infrastructural coordination of recent research (RJ)
• Democratic cultural heritage? National institutions, universal values, local practices (VR)
• History takes place. Normative learning in localized settings (VR) 2003-2007
• Making of National Museums (NaMu, co-ordinator Marie Curie, European Commission))
2007-2008
• Nordic Culture – National History, Co-ordinating team of 7 researchers in programme Nordic
Spaces, RJ et al 2008-2011.
2
Publications (selection)
Ropande pigor och läsande bönder. Bidrag till tolkningen av de sociala och politiska dimensionerna av åkianismen och
roparerörelsen - två väckelserörelser före 1850, Växjö stiftshistoriska sällskap, meddelande nr 13 (Växjö, 1990).
ISBN 91-86144-03-0.
Bönder gör politik. Det lokala självstyret som social arena i tre smålandssocknar, 1680-1850, Bibliotheca Historica
Lundensis 72 (diss Lund, 1992). ISBN 91-7966-195-5.
Regionernas roll i Sveriges historia, ERU rapport 91 (Fritzes, 1995). ISBN 91-38-30653-0.
”The possibilities of conceptual history 'from above' and 'from below': Reflections on the concept of samhälle ‘society’
in Sweden, 1700 to 1990”, Historia a Debate, tomo II, Retorno del Sujeto, Actas del Congreso Internacional
”A historia a debate” celebrade el 7-11 de julio de 1993 en Santigao de Compostela, ed Carlos Barros (1995), pp
237-260. ISBN 84-920572-1-1.
Historisk forskning på väg – vart? En översikt över avhandlingar och forskningsprojekt vid de historiska
universitetsinstitutionerna samt en kritisk granskning av den officiella vetenskapliga debattens form och
funktion i Sverige 1990-1996 (Historical research on the move – where to? Dissertations and research projects
in the history departments. The structure and function of the scholarly debate in Sweden 1990-1996. An
overview and a contribution to the debate), Rapport från Högskolan i Växjö.Humaniora 1 (Växjö, 1997). ISBN
91-7636-162-4.
Stationssamhällen. Nordiska perspektiv på landsbygdens modernisering, red Peter Aronsson & Lennart Johansson,
Acta Wexionensia Serie 1 Humaniora, nr 2 (1999). SBN 91-7266-149-6.
"Der Schwedische Reichstag als vormodernes Parlament. Zur Repräsentation von Bürgern und Bauern." in
Landschaften und Landstände in Oberschwaben. Bäuerliche und bürgerliche Repräsentation im Rahmen des
frühen europeischen Parlamentarismus, (Hrsg.)Peter Blickle. Tübingen: bibliotheca academica Verlag 2000.
ISBN 3-928471-29.
(et al), Dygder som drivkraft och föredöme, Stockholm 2001. ISBN 91-7562-110-X.
Konsten att lära och viljan att uppleva. Historiebruk och upplevelsepedagogik vid Foteviken, Medeltidsveckan och
Jamtli, Peter Aronsson & Erika Larsson, (red.) Växjö 2002. ISBN 91-7636-322-8.
& Johansson Lennart, (red.) Ett landskap minns sitt förflutna. Monument och minnesmärken i Värend och Sunnerbo.
Kronobergs läns hembygdförbund: Växjö 2003. ISBN 91-86870-11-4.
Historiebruk : att använda det förflutna. Studentlitteratur: Lund. 2004. ISBN 91-44-03679-5.
"Det föreställda landet -- vanställt, förhandlat, förmedlat?" Det vanställda ordet : om den svåra konsten att värna sin integritet,
392 s. (Stockholm: Carlsson, 2006.). ISBN 91-7203-796-2.
“Vad lär vi oss om det förflutna och varför brukas historia? Utbildningsvetenskapliga frågor om historiskt lärande”, i
Utbildningsvetenskap, Bengt Sandin & Roger Säljö, (red.), Stockholm 2006. ISBN 91-7203-714-8.
"Representing community: National museums negotiating differences and community in Nordic countries."
Scandinavian Museums and Cultural Diversity. (Paris, Oxford, New York: UNESCO; Berghahn Books,
Forthcoming, 2008).
& Narve Fulsås, Pertti Haapala, Bernard Eric Jensen. "Nordic National Histories." The Contested Nation: Ethnicity, Class,
Religion and Gender in National Histories, 256-82. (Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008).
& Andreas Nyblom (eds.). Comparing: National Museums, Territories, Nation-Building and Change. Linköping: Linköping
University Electronic Press, 2008. ISSN 1650-3740 (online) ISSN 1650-3686 (print):
http://www.ep.liu.se/ecp/030/
3
Download

Curriculum Vitae, Peter Aronsson (1959)