JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tutkimuksesta uutta tietoa ja
liiketoimintaa – Tekesin
TUTL-haku 2/2014
Tutkimus- ja innovaatiopalvelut 2014
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TUTL-rahoitus
Tekesin rahoitusmuoto vuodesta 2012 alkaen

TUTL-hankkeet
1. edistävät idean kehittymistä ja samanaikaisesti
2. valmistelevat idean kaupallistamista uudeksi liiketoiminnaksi (uusi yritys tai uutta
liiketoimintaa olemassa olevaan yritykseen)
”Tutkimukseen sijoitetut panostukset tuottamaan lisää uusia yrityksiä” - Timo
Taskinen, Tekes




Rahoitushakuja järjestetään kaksi vuodessa, toinen keväällä toinen syksyllä
(helmikuu, syyskuu).
Rahoitusta n. 25 milj.€ / vuosi
Tekesin rahoitusosuus on 70 %, yliopistopalvelujen osuus rahoituksesta on 7,5 %
ja laitoksen omarahoitusosuudeksi jää 22,5 %.
Yritysrahoitusta ei tarvita.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Edellytyksiä TUTL-hankkeelle
 Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -projekteissa
projektiryhmä valmistelee tutkimusidean kaupallistamista.
 Projektin aikana selvitetään mahdolliset hyödyntämispolut
sekä lupaavin etenemisreitti ja -tapa. Lisäksi selvitetään
idean hyödyntämistä perustettavien yritysten
liiketoiminnassa tai sen kehittämistä uudeksi
liiketoiminnaksi jo olemassa olevassa yrityksessä.
 Projekti tuottaa tutkimusidean hyödyntämisen kannalta
merkityksellistä tietoa ja osaamista. Projektin
tutkimusosuus kohdistuu idean kaupallistamisen kannalta
keskeisiin asioihin
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TUTL-rahoituksen erityispiirteitä
 Projekteissa kaupallistamisen valmistelun osuus on
huomattava: kaikissa jaksoissa vähintään 30
prosenttia projektin kustannuksista.
 Kaupallistamisen valmistelun osaaminen voidaan
ostaa myös ulkopuolisena palveluna.
 Hakijalla on oltava riittävät hyödyntämisoikeudet
tausta-aineistoon ja syntyviin tutkimustuloksiin tiedon
ja osaamisen kaupallistamiseksi.
 Tutkimusorganisaatiolla tulee olla mahdollisuus
luovuttaa tuloksiin liittyvät oikeudet projektin jälkeen
ideaa kaupallistavalla taholle.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TUTL-rahoitusmuoto
 Projektissa kaupallistamisen valmistelulla tavoiteltavan
uuden liiketoiminnan on oltava laajuudeltaan
merkittävä. Hakemuksessa tulee olla arvio tavoiteltavan
liiketoiminnan laajuudesta.
 Projektissa on tarkasteltava useita eri vaihtoehtoisia
kaupallistamismahdollisuuksia. Projektin tavoitteena ei voi
olla suoraan yhden yrityksen, joko uuden yrityksen tai
olemassa olevan yrityksen, uuden liiketoiminnan valmistelu.
 Projektissa on oltava riittävät resurssit idean
kaupallistamisen valmisteluun. Hakemuksessa on
kuvattava kaupallistamisesta vastaavien henkilöiden
osaaminen ja aiemmat referenssit.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Shortly in English
Tekes expects
 Funded projects fulfill important customer and market needs
 Projects must have international business potential
 Simultaneous development of a research idea and preparation of
its commercialization as a new business operation
 Strong multidisciplinary project team
 Applicant to own rights for Intellectual Properties
 Previous research results and actions around commercialization
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Syksyn haku 1.8.2014 – 30.9.2014
 Hakusivut:
http://www.tekes.fi/rahoitus/tutkimusorganisaatiot/tutkimusideoista-uutta-tietoa-ja-liiketoimintaa/
http://www.tekes.fi/nyt/hakuajat-2014/tutkimusideoista-uutta-tietoa-ja-liiketoimintaa-tutkimusrahoituksen-haku-22014/
 Hakemus hyvissä ajoin Tekesin verkkoasiointiin:
http://www.tekes.fi/asiointi/
 Hissipuhetilaisuus rahoittajan edustajalle.
 Hankeilmoitus ja muu ohjeistus:
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/laitoksille/howto/laadunvarmistus
https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/intra/laitoksille/oppaat/t
ekes
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TUTL-SPARRAUS hakijoille 5.8-16.9.2014
Clinic 1
5.8.2014
at 9-11
What is
TUTLfunding?
What is 6
week
sparring
process?
Tips and
instructions
for
application of
your TUTLproject
Clinic 2
12.8.2014
at 9-11
Clinic 3
19.8.2014
at 9-11
Clinic 4
26.8.2014
at 9-11
Commercilization
in your TUTLproject
Succesfull
TUTL-projects
IPR
Joel Takala,
Research and
Innovation
Services
Planning your
TUTL-project
Preparation of
elevator pitch
Research and
Innovation
Services
Riikka Reitzer,
Research and
Innovation
Services
Clinic 5
2.9.2014
at 9-11
Internatiolisation in TUTLproject
Jykes
Clinic 6
9.9.2014
at 9-11 (12)
Elevator pitch
16.9.2014
at 13-16
Starting your
business
Elevator pitch
Representative of Tekes
and JYU
Administration
Practising
elevator pitch
New Business
Center
Tekes,
JYU
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Huomioitavaa
• Tavoiteltava kansainvälinen liiketoiminta merkittävää
• hyvä tiimi viemään ideaa eteenpäin
TUTLi-hankeissa ei voi tehdä:
• valmiita tuotteita
• suoranaista tuotekehitystä tai
• valmista liiketoimintasuunnitelmaa
___
• sen sijaan voi tehdä soveltavaa tutkimusta
kohdennetulta aihealueelta
• samoin kuin laajoja selvityksiä kaupallistamisen
valmistelun näkökulmasta.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Taustalla yhteiskunnan muutos

Kansantalouden uudistamistarve! Nykyvauhti ei riitä, tarvitaan muutosta

Parempi tuotto yhteiskuntaan julk. tutkimusinvestoinneista (2 mrd / v)

Malli osaamisen ja osaajien siirtämiseksi perustutkimuksesta
soveltavaan ja siitä yritystoimintaan

Uusien tutkimustaustaisten liiketoiminta-alueiden synnyn
mahdollistaminen (radikaali-innovaatiot)

Erityisapu kaikkein haastavimpaan ja riskialttiimpaan tapaan luoda uusia
yrityksiä

Kaupallistamis- ja kasvuyrittäjyysosaamisen kasvattaminen
korkeakouluissa

Yrittäjähenkisyyden merkittävä kasvattaminen, yrittäjäpolut
=>Tavoitteena osaamispohjaisten kasvuyritysten määrän moninkertaistaminen, valmiimpi markkinoille tulo ja sujuvampi käynnistyminen
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TUTL ja JY:
 2012 jätettiin 19 hakemusta (3 hakukierrosta)
 5 sai rahoituksen, Tekesiltä yht. n. 4,5 milj.€
 2013 jätettiin 20 hakemusta (2 hakukierrosta)
 6 sai rahoituksen, Tekesiltä yht. n. 2,2 milj.€
 2014 keväällä jätettiin yhdeksän hakemusta
 3 sai rahoituksen, Tekesiltä yht. n. 750 000 €
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Odotukset TUTL-hankkeille
- Yliopistot keskeisinä innovaatiotoimijoina verkostossa
- Kaupallistamisosaaminen kuntoon: ideoiden kaivuu, iprpelisäännöt, yrittäjäaihiot, riskirahoitus lähelle
- Muut innovaatiotoimijat verkostoksi ympärille
- Huolehtiminen ja vastuu innovaation alkutaipaleesta
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
TUTL-HANKKEET JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA
VAST. JOHTAJA
3D-liikeanalyysi asiakaskäyttöön
Sami Äyrämö
ReMaster - Prosessien mallinnus- ja simulointi organisaation johdolle
Toni Ruohonen
Hyperspektriratkaisuja rikostutkinnan käyttöön
Jaana Kuula
Aito suojaus: alusta tekijänoikeuksien suojaamiseksi käyttäen
saatavilla olevia komponentteja
Pekka Neittaanmäki
CO-SKY - Kustannustehokkaat optimointiratkaisut kuljetusten
suunnitteluun pk-sektorille
Pekka Neittaanmäki
Flexible state-of-the-art optimization solutions and services that are
based on the latest research in decision making, FINNOPT
Jussi Hakanen
Gigbuds
Geoff Luck
Grapho Learning International Development and Exports
Heikki Lyytinen
Gym Coach
Heikki Peltonen
Liikenneturvallisuutta parantava kuljettajan monitorointijärjestelmä
Tuomo Kujala
RECENART - Research Center for Art
Hanna Pirinen
Uusi systeemi kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi
Pekka Neittaanmäki
LBD
Pertti Saariluoma
SmartHand - Wearable touch based interfaces for ubiquitous music
technology
Jukka Louhivuori
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Tekesin terveisiä
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Työkaluja TUTL-hankesuunnitelman ja
-hakemuksen tekemiseen
 Sparrausprosessi
 NABC
 Business Model Canvas
 Value Creation Forum
 Elevator Pitch
 Vertaistuki JYU:n TUTL-sparrauksen aikana
 Hakemusten kommentointi / TIP
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Hankevalmistelu
i
t
e
r
a
t
e
Visualize and share your idea using NABC
and Business Model Canvas!
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
NABC Project Worksheet
Present your project idea using the NABC -A format shown below.
Be ready to present it - it should last no more than three minutes!
PROJECT IDEA
<IDEA NAME>
What is the important,
large, UNMET
customer and market
NEED AND WANT that
you have discovered?
Quantify the problem.
• …
• …
• …
N
What is the specific
APPROACH you have
developed to satisfy
that unmet need? How
will it fulfill the need
AND delight the
customers?
• …
• …
• …
A
What are the
BENEFITS per cost of
your approach? Client
perspective
• …
• …
• …
B
Who is your
COMPETITION, what
are the alternatives .
Why are your benefits
superior?
• …
• …
• …
C
What do
you want from yyy?
Include a
specific call to
ACTION.
• …
• …
• …
Est. investment in xxx Euros, revenue estimate for JY in yyy Euros in 5 years.
A
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
Key Partners
•
•
•
•
•
<Who are your partners
and supplier (research,
material,
subcontracting,
marketing,
commercialization,
<What resources you
are acquiring from
them?>
<Are there any
strategic alliances?>
<Why would somebody
partner with you?>
.
Business Model Canvas
Key Activities
<The most important
things to be done to
make business work?>
• <Describe work
packages in high level>
•
•
…
Key Resources
Value Propositions
<Satisfied or solved
customer problem or
need?>
• <Usually different
customer segments
have different needs 
different value
propositions>
• <How it differs from
your competitors?>
• <Is problem and market
big enough?>
•
•
•
•
<How do you get, keep
and grow customers?>
.
•
•
…
Channels
<How does your product
get to Customers?>
• <Delivery and
distribution means?>
•
•
•
•
•
<The most important
ASSETS required?>
<Perfect project team>
<Protected IPR e.g.
patents>
<Manufacturing,
laboratory ..>
<Commercialization e.g.
customer connections>
•
<What are the costs to operate business?>
<Commercialization costs, fixed and variable costs>
<Everything has a cost. Cost of activities, resources, partners,
channels and customer relationships>
…
•
•
<Who are your
customers?>
<Why would they buy?
What they try to get it
done?>
<Different segments:
Geographical, social,
gender, education …>
<Why are current
solutions
underperforming? How
they will measure
success?>
<What risks do they
fear?>
<What risks do they
fear?>
.
Cost Structure
•
•
•
•
•
•
•
Customer Segments
Customer
Relationships
Revenue Streams
•
•
•
•
<How does the company make money from each customer segment?>
<Revenue models (i.e. direct sales) are the strategy>
<Pricing is the tactic>
.
JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
KYSYMYKSIÄ?
Download

Tekesin TUTL - Jyväskylän yliopisto