Facebook in het onderwijs
Jappe de Best
[email protected]
Aanleiding en doelstelling
Waarom Facebook
Opzet van Facebook
Hoe ziet het er uit
Wat zijn de ervaringen
Andere toepassingen
Aanleiding
Stage- en afstuderen in het buitenland
•
•
•
•
•
Stagebezoek meestal niet mogelijk
Terugkomdag niet mogelijk
Blackboard en e-mail nauwelijks gebruikt door studenten
Blackboard slecht bereikbaar
Geen tijd voor uitvoerig e-mail contact
Gevolg:
 monitoren verloop van stage / afstuderen lastig
 Nauwelijks uitwisseling van ervaringen tussen studenten
Doelstellingen
• Betere en eenvoudigere monitoring van studenten op
stage en afstuderen (door docenten)
• Betere uitwisseling van kennis en ervaringen tussen
studenten
Waarom
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(bijna) Alle studenten zitten op Facebook
Laagdrempelig
Overal bereikbaar
Gratis
Je kunt een eigen afgeschermde pagina maken
Uploaden films / foto’s / documenten mogelijk
Groeps- en individuele berichten mogelijk
Je kunt events aanmaken
Je kunt studenten snel monitoren
Opzet van
• Per afstudeer- / stageperiode een nieuwe groep
• Aangemaakt door stagecoördinator
• Alleen stagedocenten + studenten worden uitgenodigd
• Bevorderen van gebruik Facebook groep door:
– feedback via Facebook
– vragen en antwoorden via Facebook
– deadlines op Facebook
– gebruik van opdrachten
Hoe ziet het er uit?
Wat zijn de ervaringen
Voordelen
• Berichten worden door bijna iedereen gelezen
• Veel respons op opdrachten en vragen
• Studenten positief over gebruik van Facebook
• Studenten weten van elkaar wat ze doen
Nadelen
• Groepen mogen niet te groot zijn
• Mappenstructuur voor documenten / foto’s / films lastig
• Niet iedereen wil met Facebook werken
• Vragen stellen via Facebook kan beter
Wat zijn de ervaringen
The Facebook group is easy to use to give feedback to my…
I used the events calendar to check the deadlines for the…
I looked at the posted assignments of other students
The information on Facebook about the assignments was…
Assignments
I have posted answers / remarks to posts of other group…
The answers to questions posted by other students were also…
I also looked / read the posts of the other students in the…
I used the Facebook group to exchange information with…
I used the Facebook group to ask questions about my…
Posts
The Facebook group helped me / encouraged me with the…
I prefer the use of Facebook to the use of Blackboard
My (ESSET) teacher supervisor was also active in the…
I checked to Facebook group at least once a week
The use of a Facebook group is better than the use of…
The explanation about the use of the Facebook group was clear
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Andere toepassingen …
1. Minoren
2. Projectgroepen
– officiële documenten altijd via Blackboard
– verwachtingen t.a.v. bereikbaarheid
3. Promotie en werving
Download

Chemistry: McMurry and Fay, 5th Edition