2, 3, 4, 5 OKT / 9, 10, 11, 12 OKT 2014
re MEM b.e.r. (by escaping reality)
Davide Bellotta
Conny Janssen Danst geeft jong talent een kans met
DANSLOKAAL, hét talentontwikkelingsproject waarbij
jonge makers uitgenodigd worden nieuw werk te
ontwikkelen in samenwerking met de dansers van
Conny Janssen Danst.
re MEM b.e.r. (by escaping reality) onderzoekt het concept
van herinneringen. Opgedeeld in verschillende hoofdstukken,
onderzoekt elk hoofdstuk afzonderlijk de wijze waarop we
levensgebeurtenissen en de gevolgen daarvan verwerken.
PROGRAMMA DANSLOKAAL 2
Prologue
HAND TO HAND
Roser López Espinosa
Met een eigen
tactiek en
cadans vindt
tederheid
subtiel zijn
weg. Twee
dansers, hand
in hand. Een
eerlijk spel, in
een
afgebakende
ruimte. Ze
dansen een simpele dans, gevoelig en met precisie. De
beweging als een streling, van hand tot hand.
Een ruimte vol verzamelde herinneringen. De emotie die
losbarst wanneer we bewust besluiten een herinnering te
onthullen en die eindigt wanneer we beginnen herinneringen
te delen.
Chapter 1 - Dinner
Een herinnering, een familiediner. Beïnvloedt de wijze waarop
we ons gebeurtenissen herinneren wie we zijn en wat we
worden? Kunnen we zelf kiezen hoe we ons verleden
herinneren? Is het de herinnering zelf of de manier waarop
we ermee omgaan die ons maakt tot wat we zijn? Kunnen we
beslissen welke herinneringen vast te houden en welke los te
laten?
Concept en regie: Roser López Espinosa Choreografie Roser
López Espinosa in samenwerking met de dansers Dans Stein Fluijt,
Olive Lopez Duur: 19 minuten Muziek Pyotr Ilyich Tchaikovsky
Geluidsontwerp Mark Drillich Kostuumontwerp Roser López
Espinosa en Lluna Albert Decorontwerp Roser López Espinosa en
Lluna Albert Licht Remko van Wely Artistiek Advies Kristin de
Groot en Conny Jansen Met dank aan Raquel Gualtero, Karolina
Szymura, Amy Josh, Ilias Pasidis, Ilia Mayer, Àngels Margarit, Pavla
Siková, Ana Teixidó, Arthur Rosendfeld, El Graner – Fàbrica de
creació (Barcelona). www.roserlopez.com
CONVERSATION
Shailesh Bahoran
Conversation is een choreografie die gestructureerd is als
een gesprek en stelt zich de volgende vragen: welke woorden
gebruik ik om een gesprek te openen, hoe stuur ik het verloop
van de conversatie en is het mogelijk te voorzien hoe het
gesprek zal eindigen: hoopvol en positief of komt er
onverwacht een kink in de kabel. De dansers zijn in gesprek,
hun bewegingen vliegen als woorden door de ruimte, er
vallen stiltes, er zijn onverwachte wendingen.
Choreografie
Shailesh
Bahoran
Dansers
Francesca
Ciaffoni (stage),
Christiaan De
Donder, Milang
Lie Meeuw Lew
(stage), Lorenzo
Ponteprimo
(stage), Remy
Tilburg (stage), Nick van de Ven (stage) Duur 15 minuten Assistent
choreograaf Yordana Rodriguez Muziek Stijn van Strien Coaching
Leo Spreksel (Korzo Producties) Met dank aan de dansers & Spin
Off
Concept & Installatie Davide Bellotta Performers Adi Amit,
Yanaika Holle, Martijn Kappers, Mariko Shimoda Duur 18 minuten
Choreografie in samenwerking met de dansers Muziek Claudio
Villa (Binario) en Davide Bellotta (muziek installatie
Proloog/soundscape Diner) Met dank aan Ingetje Wielenga,
Nunzio Verdinero, Fabian Holle & Arlon Luijten
DANSLOKAAL 2 – ALGEMENE CREDITS
Première: Zaterdag 4 oktober, Studio Conny Janssen Danst,
Rotterdam Naar een idee van: Conny Janssen Coaching: Conny
Janssen, Kristin de Groot (Dansateliers), Leo Spreksel (Korzo)
Lichtontwerp: Remko van Wely Techniek: Tjalling Bal Fotografie:
Leo van Velzen Grafisch & Interieurontwerp: ZEE strategie &
ontwerp Zakelijke leiding: Thomas Smit Productie: Ellen Passage
Publiciteit: Ellen Geijs, Jeanine Roersma Office en vrijwilligers
coördinatie: Michelle Bauer Met dank aan: Ruud Lucas Luyckx
(Ampco Flashlight) Robin Kiezebrink, Koen te Poele, Laurens van
der Pool en alle vrijwilligers.
Dansateliers (met Roser López Espinosa)
& Korzo Producties (met Shailesh Bahoran)
zijn de creatieve partners van
DANSLOKAAL 2
PROGRAM DANSLOKAAL 2
2, 3, 4, 5 OCT / 9, 10, 11, 12 OCT 2014
Conny Janssen Danst provides opportunities for young
talent through DANSLOKAAL, the new talent
development project, where young artists are invited to
develop new work together with the dancers of Conny
Janssen Danst.
HAND TO HAND
Roser López Espinosa
The ways to
gentleness are
subtle, with
their own
tactics and
cadence. Hand
in hand, two
dancers. See
fair play in a
delimited
space. Precise
and delicate, they compose a couple dance. Hand to hand, a
movement like a caress.
Concept and direction: Roser López Espinosa Choreography
Roser López Espinosa in collaboration with the dancers Dance
Stein Fluijt and Olive Lopez Length 19 minutes Music Pyotr Ilyich
Tchaikovsky Sound design: Mark Drillich Costume: Roser López
Espinosa and Lluna Albert Set design Roser López Espinosa and
Lluna Albert Lighting design Remko van Wely Artistic advice
Kristin de Groot (Dansateliers) and Conny Jansen
Thanks to Raquel Gualtero, Karolina Szymura, Amy Josh, Ilias
Pasidis, Ilia Mayer, Àngels Margarit, Pavla Siková, Ana Teixidó,
Arthur Rosendfeld, El Graner – Fàbrica de creació (Barcelona).
www.roserlopez.com
CONVERSATION - Shailesh Bahoran
Conversation
is a choreography structured as a
conversation
in which the
following
questions
arise: which
words do I
use to open a
conversation,
how to give direction to a conversation, and is it possible to
predict how the conversation ends: hopeful and positive or
with an unexpected hitch. The dancers have a conversation,
their movements as words fly through space, there are
moments of silence and unexpected twists.
Choreography Shailesh Bahoran Dancers Francesca Ciaffoni
(trainee), Christiaan De Donder, Milang Lie Meeuw Lew (trainee),
Lorenzo Ponteprimo (trainee), Remy Tilburg (trainee), Nick van de
Ven (trainee) Length 15 minutes Assistent choreographer
Yordana Rodriguez Music Stijn van Strien Coaching Leo Spreksel
(Korzo Productions) Special thanks to the dancers & Spin Off
re MEM b.e.r. (by escaping reality)
Davide Bellotta
re MEM b.e.r. (by escaping reality) is a project that
investigates the concept of memories. It is divided into
different chapters, every chapter researches the way we
process the events that have happened in our lives and
the consequences of these events in a different way.
Prologue
A space where memories are collected. The emotional
burst that begins when we consciously decide to reveal a
memory and ends when we start sharing it.
Chapter 1 - Dinner
A memory, a family dinner. How the way we remember
events affects who we are and what we become. Can we
choose the way we remember our past? Is it memories
themselves or the way we deal with them to make us
what we are? Can we decide which memories we hold on
to and which we let go?
Concept & Installation
Davide Bellotta
Performers Adi Amit,
Yanaika Holle, Martijn
Kappers, Mariko
Shimoda
Length 18minutes
Choreography in
collaboration with the
performers Music by
Claudio Villa(Binario)
and Davide Bellotta
(music installation
Prologue/soundscape
Dinner) Special thanks
to Ingetje Wielenga,
Nunzio Verdinero,
Fabian Holle & Arlon
Luijten
DANSLOKAAL 2 – GENERAL CREDITS
Premiere: Saturday October 4th 2014, Studio Conny Janssen
Danst, Rotterdam General concept Conny Janssen Coaching:
Conny Janssen, Kristin de Groot (Dansateliers), Leo Spreksel
(Korzo Productions) Light design Remko van Wely Technical staff
Tjalling Bal Photography Leo van Velzen Graphic & Interior Design
ZEE strategie & ontwerp General management Thomas Smit
Production manager Ellen Passage Publicity Ellen Geijs, Jeanine
Roersma Office & Volunteers coordination Michelle Bauer
Special thanks to Ruud Lucas Luyckx (Ampco Flashlight) Robin
Kiezebrink, Koen te Poele and all the volunteers.
Dansateliers (with Roser López Espinosa)
& Korzo Producties (with Shailesh Bahoran)
are creative partners of DANSLOKAAL 2
Download

PROGRAMMA DANSLOKAAL 2 HAND TO HAND Roser López