Van bedrijven voor bedrijven
Peter Bareman en Annemarie van der Rest
Wat betekent VV voor U?
(inspecteur, vergunningverlener, beleidsmaker)
Samen optrekken voor continue verbetering veilige en gezonde omgeving
Agenda
- Inleiding Veiligheid Voorop
- OECD leadership programme
- Rollenspel
- Nabeschouwing
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
2
Actieprogramma en Pijlers Veiligheid Voorop
1.
Betrokken leiderschap en versterking daarvan
2.
Verbetering Veiligheidsbeheerssystemen
3.
Actieve deelname aan regionale veiligheidsnetwerken
4.
Versterking veiligheid in de keten
Technical
Integrity
Culture
Exe
lence
Operating
Manageme
nt
system
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
3
Veiligheid Voorop partners (chemie&contractors)
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
4
Pijlers Veiligheid Voorop
1.
Leiderschap
–
Aanspreken/ Verbinding maken
–
HSE vast agendapunt MT vergadering
–
Veiligheids/organisatiecultuur
–
Naleving interne afspraken
–
Competenties/kennis op orde
–
Operationaliseren OECD richtlijn “leadership”
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
5
Pijlers Veiligheid Voorop
2.
Excellente veiligheidsbeheerssystemen (PDCA)
–
Identificatie van risico’s en borgen maatregelen
–
Interne audits (hardware/software), peer review
–
Veiligheidsprestaties (leading/lagging)
–
Onderhoudsmanagement
–
Management of Change (MoC)
–
Registratie/analyse ongevallen/near misses
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
6
Pijlers Veiligheid Voorop
3.
Versterking regionale veiligheidsnetwerken
–
Kennis, informatie best practices uitwisselen
(halen/brengen)
–
Organiseren workshops/opleidingen
–
Opstellen instructies/guidelines veilig werken
–
Platform dialoog regionale overheid/inspectiediensten
–
Laagdrempelig
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
7
Pijlers Veiligheid Voorop
4.
Versterken veiligheid in de keten
–
–
–
–
–
Samenwerking ketenpartners (incl. onderhoudsbranche)
Buddyschap
Klant-en leveranciersbeoordelingen
Contractmanagement
Toepassen (internationale) beoordelingssystemen
logistieke dienstverleners (SQAS, CDI), database met info
beschikbaar voor potentiele opdrachtgevers
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
8
Resultaten Veiligheid Voorop (2011-2014) (1)
•
Fundament is gelegd (deelname 150 BRZO chemiebedrijven)
•
Landsdekkend netwerk van 6 regionale veiligheidsnetwerken
•
Verbinding bedrijven - regionale veiligheidsnetwerken –
landelijk branche-organisaties
•
120 bijeenkomsten regionale veiligheidsnetwerken
•
Bewustwording
•
3 landelijke voortgangsrapportages
•
Website http://www.veiligheidvoorop.nu/
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
9
Resultaten Veiligheid Voorop (2011-2014) (2)
•
Bijdrage Staat van de Veiligheid 2013
•
Monitoring KPI’s (oa. LTI, LoPC, senior managementinspecties)
•
3 landelijke veiligheidsdagen (opkomst 200-250 deelnemers)
•
Veiligheidscultuurprogramma’s
•
Ontwikkeling Self assessment tool alle BRZO chemiebedrijven
(begin 2015) in samenspraak met overheden
•
Gesprekspartner overheid/BRZO+
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
10
Acties Meerjarenplan Veiligheid Voorop, prio’s
•
Vergroten deelname BRZO chemiebedrijven dmv buddyschap
en BRZO+
•
Versterking regionale veiligheidsnetwerken; interactie
regionaal-landelijk, in samenspraak met BRZO+
•
Uitrol self assessmenttool
•
Operationalisering veiligheid in de keten
•
Procesveiligheid in HBO onderwijs (curriculum/lectoraat)
•
Uitrol OECD richtlijn en NTA 8620
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
11
Safety culture
12
Safety Culture Ladder
GENERATIVE
safety is how we do business
round here
PROACTIVE
Increasingly
informed
we work on the problems that
we still find
CALCULATIVE
we have systems in place to
manage all hazards
REACTIVE
Safety is important, we do a lot
every time we have an accident
Increasing Trust
PATHOLOGICAL
who cares as long as we’re not
caught
13
Leiderschap
Inadequate leadership and poor organisation culture due to
• a failure to recognise things were out of control (or
potentially out of control), often due to lack of
competence at different levels of the organisation;
• an absence of, or inadequate, information on which to
base strategic decisions – including the monitoring of
safety performance indicators at Board level;
• a failure to understand the full consequences of changes,
including organisational ones;
• a failure to manage process safety effectively and take
the necessary actions.
http://www.oecd.org/chemicalsafety/corporategovernanceforprocesssafety.htm
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
14
Leiderschap
A high reliability organisation has been defined as one that produces product
relatively error-free over a long period of time. Two key attributes of high
reliability organisations are that they:
• Have a chronic sense of unease, i.e. they lack any sense of complacency.
• Make strong responses to weak signals, i.e. they set their threshold for
intervening very low. This means they accept a much higher level of ‘false
alarm’ than is common in the process industries.
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
15
Nabeschouwing
• BRZO inspecteurs kunnen Veiligheid Voorop vooruit helpen door:
1. het aanspreken van management bij BRZO inspecties,
2. bij te dragen aan Veiligheidsnetwerkdagen
3. ….
4. …
• Leiderschap is cruciaal voor een goede veiligheidsprestatie
BRZO+ kennisdag 9 december 2014
16
Download

Peter Bareman en Annemarie van der Rest Wat betekent VV