SCAG Sprint CUP
Mål:
Att under två timmar köra så många medlemmar i SCAG som möjligt.
Tävlingen äger rum vid fyra tillfällen under året.
Årssegrare blir den som har högsta sammanlagda poängsumma det året
Etappsegrare kommer också att utses.
(Under 2010 blir det bara två omgångar. Därefter utvärderas tävlingen.)
Mode
Naturligtvis endast telegrafi, men hur tecknen alstras är valfritt.
Dagar:
2010: Måndagarna den 26 juli och 25 oktober.
Tid:
Kl 2000 –2200 lokal tid
Frekvens:
Mellan 3540 – 3560 khz
Meddelande: Medlemmar
Motstn_call Eget_call SCAG_medlemsnummer Förnamn/smeknamn.
Ännu ej medlemmar
Motstn_call Eget_call NM (= not yet member) Förnamn/smeknamn.
Poäng:
En poäng per QSO.
QSO med SCAG-medlem ger fyra bonuspoäng, =5p.
Klubbsignalerna SC1AG – SC0AG ger nio bonuspoäng, =10p.
QSY-regel: VIKTIGT! Uppropad station skall efter CQ/QRZ och QSO lämna
frekvensen till den som ropade upp. QSY minst 2 Khz.
Anrop:
CQ SCAG
Priser:
Årssegraren kommer föräras SCAGs stiliga plakett.
Etappvinnarna får den vackra SCAG-tröjan.
Loggar:
Använd gärna SD-logg v 15.04 från www.ei5di.com
Sänd in inom en vecka till [email protected]
Eventuella snigelloggar: sm0oy, Lindvägen 19, 19270 SOLLENTUNA
SCAG
önskar alla hjärtligt välkommen!
SCAG Sprint CUP
Objective:
To work as many members of SCAG as possible during two hours.
The competition will take place four times per year.
The winner of a year has the highest accumulated score that year.
There will also be appointed a winner of every competition part.
(During 2010 there will only be two parts. )
Mode
Only CW – of course. You may create your characters free of choice.
Days:
2010: Mondays 26th of July and 25th of October.
Time:
2000 –2200 local SM time.
Frequencies: 3540 – 3560 KHz
Message:
Members of SCAG
Worked_call Own_call SCAG_Member_Number First_Name or Nick_Name.
Not yet members of SCAG
Worked_call Own_call NM (= not yet member) First_Name or Nick_Name.
Scoring:
QSO will give one (1) point.
QSO with member of SCAG, +four bonus points, =5p.
The club calls SC1AG – SC0AG, +nine bonus points, =10p.
QSY-rule: IMPORTANT!
A called station must QSY 2 Khz or more after CQ/QRZ and QSO
Call:
CQ SCAG
Awards:
The winner of a year will be honoured the distinguished SCAG plaquette.
The winner of a competition part will get the beautiful SCAG T-shirt.
Logs:
Hint: Use SD-log v15.04 from www.ei5di.com
Send within one week to [email protected]
Snail logs: sm0oy, Lindvägen 19, 19270 SOLLENTUNA, Sweden
SCAG
sends you all a Warm Welcome!
Download

SCAG Sprint CUP