Arctic Resilience Report
An assessment of rapid Arctic change and tipping points
Arctic Resilience Report
Annika E Nilsson
Presentation på Polarforum 26 mars 2012
Snabbfakta
•
•
•
•
Ett nytt projekt inom Arktiska rådet
Prioritet för svenska ordförandeskapet
Fokus på risken för ”tipping points” …
… och hur förändringar i miljö och samhälle
påverkar förmågan att hantera nya chocker
(resiliens)
• Leds av Stockholm Environment Institute (SEI)
och Stockholm Resilience Centre (SRC)
Bakgrund
• Snabba förändringar i Arktis: miljö och samhälle
• Ökad insikt om att olika drivkrafter samverkar
– Olika typer av miljöpåverkan
– Sociala och politiska förändringar
• Tecken på ”tipping points” och regimskiften
• Intresse från resiliensforskare
• Tryck på Arktiska rådet om handlingskraft
– Tydligare koppling mellan vetenskap och beslutsfattande
– ”Emphasize the need for forward looking Arctic cooperation
with a view to increase Arctic resilience and to enhance Arctic
Council leadership to minimize the impacts of climate
change”
Projektet ARR
• Nuuk maj 2011
“… a scoping exercise will be undertaken to review
the need of an integrated assessment of multiple
drivers of Arctic change, including an Arctic
Resilience Report
• Scoping workshop(s) sept. 2011
• Förslag till Senior Arctic Officials nov. 2011 och
godkännande som projekt inom Arktiska rådet
Övergripande mål
The Arctic Resilience Report is a science-based
assessment that aims to better understand the
integrated impacts of change in the Arctic. Its goals are
to:
– Identify the potential for shocks and large shifts in ecosystems
services that affect human well-being in the Arctic
– Analyse the interactions between different drivers of change,
and how they affect ecosystems’ and human populations’
ability to withstand shocks
– Evaluate strategies for governments and communities to adapt
Tre typer av aktiviteter
• Övergripande analys av risken för regimskiften
– Kartläggning baserat på litteratur och expertanalys
– Workshops
– Utveckling av metodiken för resiliensanalys
• Fallstudier
– Samarbete med användare
• Bygga kapacitet
– Utveckla kurs om resiliens i Arktis för UArctic
Implementering
• SEI och SRC:
–
–
–
–
Annike E Nilsson
Ulf Molau
Cathy Wilkinson
Marie Olsson
• Project Steering Committee och Assessment
Integration Team
– Första mötet i Montreal 27-28 april 2012
• Finansiering
– Miljödepartementet och Naturvårdsverket
– Expertbidrag från arktiska länder
Förväntningar på resultat
• Bättre förståelse av samspelet mellan olika
förändringar i Arktis
• En process som bidrar till väl underbyggda beslut
• Ökad förmåga att förutse och hantera snabba
förändringar i den arktiska miljön
• Rapporter från workshops
• Diskussioner direkt med beslutsfattare
• Interimrapport i maj 2013 och slutrapport i maj 2015
Nästa steg
• Beslut om innehållet och huvudförfattare för
interimrapporten
• Initiera två fallstudier
• Workshop i höst
Arctic Resilience Report
An assessment of rapid Arctic change and tipping points
www.arctic-council.org/arr/
Download

Arctic Resilience Report