Peer-reviewed original articles
Langelotz, L. (2013). Teachers’ peer group mentoring – Nine steps to heaven? Education Inquiry, 4(2),
375-394.
Langelotz, L. (2013). Så görs en (o)skicklig lärare. Pedagogisk forskning i Sverige. Tema: Skolutveckling
och Ledarskap, 18(3-4), 258-279.
Zhang, Z., Fyn, D., Langelotz, L., Lönngren, J., McCorquodale, L., & Nehez, J. (submitted). Our way(s)
to action research: Doctoral students’ international & interdisciplinary collaboration. Action
Research SAGE Journal.
Books and book chapters
Langelotz, L. (2014). Vad gör en skicklig lärare? En studie om kollegial handledning som
utvecklingspraktik. (Doctoral thesis, Gothenburg Studies in Educational Sciences, 348). Göteborg:
Universitatis Gothoburgensis.
Langelotz, L., & Rönnerman, K. (2014). The practice of peer group mentoring. Traces of global
changes and regional traditions. In K. Rönnerman, & P. Salo (Eds.) Lost in Practice. Transforming
Nordic Educational Action Research. Rotterdam: Sense Publishers.
Peer reviewed reports and chapters in reports
Jämsvi, S., & Langelotz, L. (2006). Det tar vi sen, i en annan kurs. Talet om mångfald i kursplanerna
inom det allmänna utbildningsområdet i lärarutbildningen. Rapport från Centrum för lärande och
undervisning (8: 2006). Borås: Högskolan i Borås.
Langelotz, L. & Jämsvi, S. (2008). Teacher students learning what? The multicultural discourse in
curriculum in teacher education in Sweden. In C. Rust (Ed.). The 16th Improving Learning
Symposium, University of Durham, UK. Oxford: the Oxford Centre for Staff and Learning
development.
Langelotz, L. (2008). Brick Lane – en roman som väcker frågor. I M. Carlson (red.). Språk och gräns/er
– om språk och identitetsskapande i några skönlitterära verk. Rapporter om svenska som andraspråk
(ROSA) 11. Göteborg: Reprocentralen, Humanisten, Göteborgs Universitet.
Download

Peer-reviewed original articles Langelotz, L. (2013). Teachers` peer