NORDISK WORKSHOP I EKONOMI- OCH VERKSAMHETSSTYRNING 2014
GÖTEBORGS UNIVERSITET, HANDELSHÖGSKOLAN
Program
9.00-10.00
Torsdagen 30 januari – Lokal CG-salen
Registrering & Kaffe o fralla
10.00-10.15
Välkomna
10.15-11.00
Ekonomistyrning i svensk praktik – Resultat från en aktuell studie
Christian Ax, Johan Dergård, Jan Greve, Tobias Johansson & Torkel Strömsten
11.00-11.15
Paus
11.15-12.15
Tema: Affärssystem - Styrning och spridning (Chair: Krister Bredmar)
1) The use of enterprise resource planning systems (ERPS) in management control – A case study at Beta Corporation
Författare: Rolf G Larsson & Lennart Åström
Diskutant: Ulf Nilsson
2) Constructing an open source ERP sales pitch – In search for interpretative repertoires
Författare: Özgün Imre
Diskutant: Urban Ask & Johan Magnusson
12.15-13.45 Lunch – Wasa Allé
13.45-15.15
Tema: Undervisning (Chair: Elisabeth Frisk)
1) Why economize?
Författare: Karin Brunsson
Diskutant: Johan Åkesson
2) Hvordan stimulere de flinkeste studentena?
Författare: Terje Berg & Morten Erichsen
Diskutant: Per-Magnus Andersson
Tema: Offentlig sektor – Ansvarighet, nytta och användning (Chair: Olov Olson)
1) What do we really know about the use of accounting information in the public sector?
Författare: Levi Gårseth-Nesbakk & Gert Paulsson
Diskutant: Anders Grönlund
15.15-15.45
Paus (Kaffe)
15.45-16.45
Forts. Tema: Offentlig sektor – Ansvarighet, nytta och användning
2) A model for governance in quasi-markets – The necessity of dual accountability relationships
Författare: Anna Häger Glenngård
Diskutant: Gun Abrahamsson
3) Revision och nytta – En närgående studie av revisionen i en region
Författare: Emma Ek & Rolf Solli
Diskutant: Eva Wittbom
19.00-
Middag Skansen Kronan
Program
9.00-10.00
Fredagen 31 januari – Lokal CG-salen
Tema: Cost, Revenue & Performance Management (Chair: Christian Ax)
1) Joint cost allocation and cogeneration
Författare: Conny Overland & Anders Sandoff
Diskutant: Jan Greve
2) Performance management in production environments – A review of management accounting and operations management literature
Författare: Amanda Curry
Diskutant: Fredrik Nilsson
10.00-10.30
Paus (Kaffe)
10.30-12.00
Forts. Tema: Cost, Revenue & Performance Management
3) Studies in how to pay and get paid – Investigation of the concept of price models in pricing literature
Författare: Nils-Göran Olve, Mathias Cöster, Carl-Johan Petri & Alf Westelius
Diskutant: Håkan Kullvén
4) Exploring management control of strategic capital investments in innovative settings – A literature review
Författare: Bo Karlsson
Diskutant: Esbjörn Segelod
Tema: Uppmärksamhet, beslut och påverkan/effekter (Chair: Peter Beusch)
1) A decision is NOT made- and then?
Författare: Bengt Göransson & Daniel Lunneryd
Diskutant: Torkel Strömsten
12.00-13.30
Lunch – Wasa Allé
13.30-14.30
Forts: Tema: Uppmärksamhet, beslut och påverkan/effekter
2) The impact of formal performance evaluation on psychosocial and neurobiological energy mobilization: A randomized intervention study
Författare: Lars Frimanson & Ingrid Anderzén
Diskutant: Mikael Cäker
3) Intressenter som konkurrenter om ledningens uppmärksamhet
Författare: Göran Nilsson
Diskutant: Anders Nilsson
14.30-14.45
Avslutning
Download

nordisk workshop i ekonomi- och verksamhetsstyrning 2014