ASHING TRANSLATION
LISTA ÖVER BÖCKER SOM ÖVERSATTS AV KARIN ASHING
De böcker jag har översatt behandlar främst företagsledning, ledarskap, personalutveckling, mänskliga
rättigheter, filosofi, religion och pedagogik:
ISBN 91-44-01723-5
On Methods for Systems Development in Professional Organisations
av Anders Nilsson John Sören Petterson (Studentlitteratur, 2001)
ISBN 91-44-04166-7
Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction
av Bo Bergman, Bengt Klefsjö (Studentlitteratur, 2003)
ISBN 91-47-07689-5
Att sänka ett varumärke av Matt Haig
(Liber, 2005)
ISBN 91-47-07688-7
Att lyfta ett varumärke av Matt Haig
(Liber, 2005)
ISBN 91-47-07755-7
Fenomenet Ikea av Elen Lewis
(Liber, 2005)
ISBN 91-974709-5-3
Se med öppet sinne av Anthony de Mello
(Litteraturhuset, 2005)
ISBN 91-47-08612-2
Motivera dina medarbetare av Alexander Hiam
(Liber, 2006)
ISBN 978-91-974709-7-1
Lövet Fredrik av Leo Buscaglia
(Litteraturhuset, 2007)
ISBN 978-91-974709-8-8
En helt ny värld av Daniel H. Pink
(Litteraturhuset, 2009)
ISBN 91-47-08937-7
Rätten till liv av Parul Sharma
(Liber, 2009)
ISBN 978-01-47-09078-5
Kaos! Leda företag i turbulenta tider av Philip Kotler och John A. Caslione
(Liber, 2010)
ISBN 978-91-47-09457-8
Nå Fram av Dr. Bob Smith
(Liber, 2010)
ISBN 978-91-47-09663-3
Ledarskapets sanningar av James M. Kouzes och Barry Z. Posner
(Liber, 2011)
ISBN 978-91-47-09673-2
Utan konkurrens av Mary Kay Plantes och Robert D. Finfrock
(Liber, 2012)
ISBN 978-91-47-090803-3
No Fear: Ledarskap i en tid av digitala cowboys av Pekka A. Viljakainen och
Mark Mueller-Eberstein
(Liber, 2012)
ISBN 978-91-27-13467-6
Synligt lärande för lärare av John Hattie
(Natur & Kultur, 2012)
ISBN 978-91-976867-1-6
Sinnenas Ekologi av David Abram
(Litteraturhuset, 2013)
ISBN 978-91-27-13632-8
Utmanande undervisning i klassrummet av James Nottingham
(Natur & Kultur, 2013)
forts….
ASHING TRANSLATION
Telefon
Mobil
Mejl
Carl Gustafs v. 42
SE-214 21 MALMÖ
+46 40326816
+46 70 4156433
[email protected]
ASHING TRANSLATION
ISBN 978-91-27-13857-5
Synligt lärande – En syntes av mer än 800 metaanalyser om vad
som påverkar elevers skolresultat av John Hattie (Natur & Kultur, 2014)
ISBN 978-91-27-13856-8
Hur vi lär – Synligt lärande och vetenskapen om våra läroprocesser
av John Hattie och Gregory Yates (Natur & Kultur, 2014)
ISBN 978-91-980-5341-8
Det högkänsliga barnet: att växa och må bra i en överväldigande värld
av Elaine N Aron (Egia förlag, 2014)
Pågående översättningar, ej publicerade verk:
ISBN 978-1-85788-399-2
The 80/20 Principle, The Secret of Achieving More with Less,
av Richard Koch
ISBN 978-1-907794-29-2
The Diagrams Book, 50 ways to solve any problem visually
av Kevin Duncan
ISBN 978-0-345-47232-8
Mindset, The New Psychology Of Sucess
av Carol S. Dweck
ISBN 978-1-62527-449-6
Blue Ocean Strategy, how to create uncontested market space and .. Expanded edition
av W. Chan Kim och Renée Mauborgne
ISBN 978-0-415-62323-0
What Really Works in Special and Inclusive Education
av David Mitchell
ASHING TRANSLATION
Telefon
Mobil
Mejl
Carl Gustafs v. 42
SE-214 21 MALMÖ
+46 40326816
+46 70 4156433
[email protected]
Download

LISTA ÖVER BÖCKER SOM ÖVERSATTS AV KARIN ASHING