Annonsformat Netdoktor.se
Startsida / områdesstartsidor
1.
Toppbanner, format 1050x180 pxl.
Bigbang (toppbanner + bannerplats 2)
Format 1060x180 px + 250x240 pxl.
2.
DW, format 250x240 pxl.
3.
TW, format 250x360 pxl. (fast placering plats 2)
4.
Sticky, DW 250x240 / TW 250x360 pxl.
5.
Content, format 480x180.
Artikel/nyhets-sidor
1.
Toppbanner, format 1050x180 pxl.
Bigbang (toppbanner + bannerplats 2)
Format 1060x180 px + 250x240 pxl.
2.
DW, format 250x240 pxl.
3.
TW, format 250x360 pxl. (fast placering plats 2)
4.
Sticky, DW 250x240 / TW 250x360 pxl.
5.
Content, format 480x180 pxl.
6.
Sponsrad länk
Rubrik upp till 25 tecken
Brödtext upp till 100 tecken, plus länk.
Konsumentmaterial
Konsumentmaterial kopplat till ert område.
Materialet lyfts med redaktionell puff direkt på
områdets startsida.
Storlekar och format
Rubrik: max 50 tecken.
Brödtext/beskrivning: max 500 tecken.
Bild: max 150x150 pxl (jpg, gif eller png),
maxvikt 50 kb.
Material: PDF eller Word, maxvikt 10 Mb. Även
länk till webbsida fungerar.
Logotyp: exakt mått 210x210 pxl (jpg, gif eller
png), max 50 kb.
Exempel på konsumentmaterial och redaktionell puff
Annonsformat Mejlutskick
Nyhetsbrev
Två-tre gånger i veckan skickar Netdoktors redaktion ut
nyhetsbrevet med de senaste hälsonyheterna till de personer
som prenumererar på nyhetsbrevet.
1-3. DW, format 250x240 pxl / TW, format 250x360.
Medlemsbrev
Ungefär en gång i månaden skickas medlemsbrevet ut till de
medlemmar som valt att få information om aktuella händelser
från Netdoktor, t ex inför en expertchatt eller lansering av ett
nytt område.
1-2. DW, format 250x240 pxl / TW, format 250x360.
Sponsorutskick
Ett utskick där ni som annonsör står som avsändare och äger hela
innehållet.
Material att leverera:
-
Bild (jpg, gif eller png), max 500 bred.
Logotyp (jpg, gif eller png).
Text, (max 2000 tecken) med möjlighet att länka till mer
information/webbplats.
Ämne/subject till utskicket (max 60 tecken).
Materialspecifikation
Filstorlek:
Max 45 kb.
Filformat:
GIF, JPG, HTML, Flash (SWF) och Rich Media. Om Flash eller Rich Media används ska alltid
en backup-gi/jpg medfölja. Länkar i flashannonser läggs in enligt vår Flash specifikation här
nedan.
Material:
Annonsmaterial skickas till [email protected] senast tre arbetsdagar innan startdatum.
Creating clickTAG with ActionScript 2
If a creative is of type Shockwave Flash, make sure the flash creative is compiled
with clickTAG:
1. In the flash-file, take out the normal click-action that links directly to URL.
2. Create an invisible button that covers your whole banner.
3. On this button you replace the URL with: clickTAG (case sensitive).
4. The new action will look like this. We recommend that you use the following script:
on(release) { getURL(clickTAG, "_blank"); }5. Save the banner and export as FLASH format.
There should be no quotation marks around clickTAG and clickTAG is case sensitive. If you
use several clickTAGs, make sure to give them proper names in the fla file, e.g. clickTAG2,
clickTAG3 etc., corresponding to the fields in the template.
Creating clickTAG with ActionScript 3
Select the button object on the stage that you wish to use and in the properties panel assign
it an instance name (empty by default)
With actioncscript 3 you are not allowed to apply scripts to a button. Therefore select the
first frame on the main stage (ex. the layer containing your button) and insert the following
code in the actionscript panel.
var clickTAG:String = String(root.loaderInfo.parameters.clickTAG);
klik.addEventListener(MouseEvent.CLICK,activateclickTag); function
activateclickTag(e:Event):void { var request:URLRequest = new URLRequest(clickTAG);
navigateToURL(request,"_blank"); }
Creatives made with ActionScript 2 are still preferred, because ActionScript 3 trigger pop-up
blockers when used with clickTAG.
Also banners are meant to target a large group of people. ActionScript 3 requires Flash
Player 9 or 10, but many are still using Flash Player 8 or below.