SENSUS STUDIEFÖRBUND OCH KYRKAN PÅ PRIDE PRESENTERAR:
Seminarier 2014
Välkommen till Sensus Studieförbunds och Kyrkan på Prides
seminarier på temat HBTQ och religion.Seminarierna äger
rum på Pride House, Kulturhuset, Sergels torg.
DET RELIGIÖSA RUMMET – ÄR ALLA VÄLKOMNA?
Dag, tid och plats: Tisdag 29 juli 15.00-15.45, Plattanscenen
Språk: svenska
Det finns gudstjänster för hbt-personer (Regnbågsmässan, Queermässän med mera) och i vissa
länder finns det till och med gaykyrkor. I Svenska kyrkan kan vi snart ha hbt-certifierade församlingar. Vad behövs för att alla oavsett sexuell läggning och kön, könsöverskridande identitet eller uttryck
kan känna sig välkomna till en församling/gudstjänst? Och hur kan vi göra kyrkan till en trygg miljö
för dem som har utsatts för hat och hot?
Deltagare
Roy Sandell Ivarsson och Håkan Sandell Ivarsson. Paret gifte sig i Kinna kyrka i november 2013 och har blivit utsatta för skadegörelse, misshandel och hot.
Jimmy Werf, präst i Svenska kyrkan sedan 2013, hemmahörande i Hedemora-Garpenbergs församling Västerås stift. Är sedan tonåren aktiv inom Svenska Kyrkans Unga och medlem i gruppen för normmedvetet arbete inom Svenska kyrkans Unga, vilken syftar till
att belysa normer och HBTQ-frågor på distrikts samt nationell nivå.
Malin Strindberg, präst i Svenska kyrkan med särskilt ansvar för Regnbågsmässan, en gudstjänst som särskilt välkomnar HBTQ-personer.
Regnbågsmässan firas regelbundet i Stockholms stift sedan närmare 15 år tillbaka och har medverkat i Pridesammanhang lika länge.
Jani Kenttälä, kyrkomusiker från Hammarby församling i Upplands Väsby. Har 25 års arbetserfarenhet och har sin bakgrund i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland.
Moderator: Mika Lahdensivu, stiftskonsulent. Arbetar med minoritets- och mångfaldsfrågor på Stockholms stiftskansli.
INTERRELIGIÖST KÖKSAMTAL KRING TRO OCH IDENTITET
Tid och lokal: Onsdag 30 juli 16.00-16.45, Marionetten
Språk: svenska
Går det att var öppen både med sin tro, sin sexuella läggning och könsidentitet i sitt samfund och
kan man vara öppen med sin tro inom hbtq-communityt? Hur resonerar man inom olika religioner/
samfund kring hbtq-frågor? Går det att få ihop de olika delarna och känna sig hel oavsett sammanhang? Ett samtal kring tro och identitet i vardagen.
Deltagare
Sebastian Selvén. Engagerad i Judiska församlingen i Stockholm där han bland annat leder gudstjänst och predikar. Till hösten
påbörjar han sina doktorandstudier i bibelvetenskap vid Cambridge.
Philip DeCroy. Dramatiker på Drömlabbet, fast krönikör i den kristna tidningen Sändaren och studerar religions-och kyrkohistoria vid
Teologiska högskolan Stockholm (THS). Tillhör Sankta Eugenia Katolska församling.
Lisa Mobrand. Präst i Svenska kyrkan och militärpastor. Engagerad i Queermässan sedan starten. Akademiskt huvudintresse queer
bibeltolkning främst inom Judiska Bibeln (Det kristna Gamla testamentet).
Trudy Fredriksson. Knuten till Samfundet för tibetansk buddhism i Hägersten och Fellingsbro. Hon arbetar med frågor som rör buddhister och buddhism i Sverige samt andlighetens betydelse för samhället.
Eva Winiarski. Reformkatolik sedan drygt 20 år, varit kateket (undervisat barn/ungdomar) i fem år och suttit i Sankta Eugenias pastoralråd. Sitter numera med i Sveriges katolska stifts Jämställdhetsråd samt är med i styrelsen för föreningen Vi är kyrka Sverige – VäkS.
Samtalsledare: Christer Wik, arbetar med personalfrågor på Sensus. Engagerad på olika håll inom ideell sektor och nyfiken på det
mesta, inte minst på människor i skärningspunkten mellan tro och vardag.
HUR OCH VARFÖR SKA VI INVOLVERA RELIGIÖSA LEDARE?
Tid och lokal: Onsdag 30 juli 16.00-16.45, Plattanscenen
Språk: Engelska
Varför ska vi arbeta med religiösa ledare söder om Sahara? Vad betyder religion för rörelsen och
samhället i stort och vad kan göras för att stärka religiösa grupper villiga att stå upp för rättigheter
kopplade till sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck?
Paneldiskussion med
Miles Tanhira, Zimbabwe, är hbt-aktivist, feminist, journalist och pacifist. Han lever idag i Sverige och har medverkat i ett stort utbud
av publikationer, media och på internationella nyhetsportaler.
Jimmy Sserwadda, Uganda. Grundare av Spectrum Uganda och har suttit i flera hbtq-organisationers styrelse, både i Uganda och
Afrika. Jimmy bor för närvarande i Sverige men har fortsatt sin aktivist genom the Kuchu Diaspora Alliance. Han är också grundare av
Newcomers och har suttit i RFSL:s styrelse.
Pastor Rowland Jide Macaulay, Nigeria. Jide Macaulay är grundare av House Of Rainbow Fellowship. Han är en dynamisk och inspirerande talare, författare, poet, pastor och predikant. Han har också suttit i styrelsen för Pan Africa ILGA och är idag vice ordförande
för Global Interfaith Network.
Moderator: Mathilda Piehl, Svenska Kyrkan.
HOW, AND WHY, CAN RELIGIOUS LEADERS GET INVOLVED?
Language: English
The role of religion in the Sub-Saharan African struggle for rights, concerning sexual orientation and
gender identities (SOGI), are not to be underestimated. Why should we work with religious leaders?
What does religion mean to the movement itself and what can we do to empower religious communities willing to stand up for SOGI-rights?
Panel discussion with:
Miles Tanhira, Zimbabwe, is an LGBT-rights defender and media activist, based in Sweden. He is a feminist, journalist and pacifist. He
has contributed to several publications and international news portals.
Jimmy Sserwadda, Uganda, is a founder member of Spectrum Uganda and has been on many boards of LGBTQ-organisations in
Uganda and Africa. He is currently based in Sweden but has continued his Ugandan activism through the Kuchu Diaspora Alliance.
He is founder of Newcomers and has also been on the board of RFSL.
Reverend Rowland Jide Macaulay, Nigeria, is the founding Pastor of House Of Rainbow Fellowship. He is a dynamic and an inspirational speaker, author, poet, pastor and preacher. Jide focuses his ministry on inclusion and reconciliation of sexuality, spirituality and
human rights. He has served as Board member and Co Chair of Pan Africa ILGA and is currently Vice Chair on the Steering Committee of Global Interfaith Network.
Moderator: Mathilda Piehl, Church of Sweden
Sensus studieförbund
sensus.se/stockholm
Download

Ladda ner seminarieprogrammet som pdf