Grafiska
instruktioner
LOGOTYPER
Filformat: vektoriserade eps-filer
ORIGINAL
Högupplösta pdf-filer med vektoriserade eller
bifogade typsnitt
Färgläge CMYK, ICC-profil Coated FOGRA39
(ISO 12647-2:2004). 5 mm utfall, endast skärmärken.
BILDER
Filformat: jpg, psd, eps eller tif
Upplösning: mindre än A3 - ca 300 dpi i skala 1:1
Större än A3 - ca 100 dpi i skala 1:1
TAPETER
50 mm utfall upptill och nedtill, 100 mm utfall på sidorna.
Inga skärmärken eller utfallsmärken!
VEPOR
5 mm utfall (dubbelsidiga 30 mm utfall)
Lägg till 120 mm både uppe och nere på dokumentformatet
för fåll till rör. Sömmarna sys med svart, vit eller grå tråd.
EXEMPEL ENKELSIDIGVEPA
2000 x 3000 MM MED FÅLL UPPTILL
OCH NEDTILL
Dokumentformat 2000 x 3240 mm + 5 mm utfall.
Markera vikningen 120 mm in från över- och
underkant med en streckad linje i 1 pkt tjocklek,
svart på ljusa underlag, vit på mörka.
Observera att sömmen kommer ytterligare ca
120 mm in så se till att ingen del av text,
logotyper eller liknande hamnar där.
DUBBELSIDIG VEPA
Öka utfallet till 30 mm och tänk på hur den vikta delen av
fållen kommer att se ut på baksidan, t ex om bakgrunden är
en bild eller om det är olika färg på fram och baksida.
vikning
söm
dokumentformat
2000 x 3240 mm
slutligt format
2000 x 3000 mm
Yta för information
2000 x 2976 mm
SKICKA STORA FILER
http://ftp.done.se
Användarnamn: customer
Lösenord: graphics
Lägg filerna i mappen döpt ÅRTAL EVENTNAMN.
Om ingen mapp finns för aktuellt event går det bra
att skapa en mapp själv och lägga filerna där. Maila
[email protected]
när filerna finns på plats och vad de är döpta till.
Om du har några frågor kontakta oss på:
[email protected]
[email protected]
120 mm
120 mm
Graphical
instructions
LOGOTYPES
File format: vectorised eps-files
ORIGINALS
High resolution pdf-files with vectorised or submitted fonts.
Color mode CMYK, ICC profile Coated FOGRA39
(ISO 12647-2:2004). 5 mm bleed, crop marks only
IMAGES
File format: jpg, psd, eps or tif
Resolution: smaller than A3 - about 300 dpi in 1:1 scale.
Bigger than A3 - about 100 dpi in 1:1 scale
WALLPAPER
50 mm bleed at the top and the bottom, 100 mm bleed on
the sides. No crop marks or bleed marks!
BANNERS
5 mm bleed (double sided 30 mm bleed)
Add 120 mm in both the top and the bottom of the
document size. The seams are sewn with black, white
or grey thread.
DOUBLE SIDED BANNER
Increase the bleed to 30 mm and consider what the hem will
look like on the back side, for instanse, if the background is
an image or if there are different colors on the front and the
back.
EXAMPLE OF A ONE SIDED BANNER,
2000 x 3000 MM, WITH A HEM AT THE
TOP AND THE BOTTOM
Document size 2000 x 3240 mm + 5 mm bleed.
Mark the fold 120 mm from the top and the
bottom with a dotted line with 1p thickness,
black on light backgrounds and white on dark
backgrounds.
Note that the seam will be about 120 mm
further in to the document size so make sure
not to place any part of the graphic, logotype
or text there.
fold
seam
document format
2000 x 3240 mm
SENDING LARGE FILES
http://ftp.done.se
Username: customer
Password: graphics
final format
2000 x 3000 mm
available space
2000 x 2976 mm
Upload the files in the folder marked YEAR EVENT
NAME. If there is no folder available you can create
your own folder. When the files are submitted, please
send an email to:
[email protected]
with necessary information including the name of the
files.
If you have any questions, please contact us at:
[email protected]
[email protected]
120 mm
120 mm
Download

Grafiska instruktioner