STATA
Kort information hur
statistikprogrammet
fungerar
Henrik Forssell
2011 02 09
Så här ser STATA ut när det har startats
Här visas ett exempel
på överlevnadsanalys:
sts test och
stci för medianöverlevnad
samt 95 %konfidensintervall
Detta är s.k. do-fil
där alla kommando
kan samlas och
köras per rad eller
delar/hela fil-innehållet.
Man markerar rad och
sen Ctrl+d eller klickar på
knappen
Knapp för att editera Graph
Exempel på grafik
som STATA kan
göra.
Knapp för att starta Data editorn
Det går att skriva data direkt
här i Data-arket
Steg för att läsa in från Excel:
1. Öppna Data editorn
2. Öppna Excel-filen och markera tex hela arket (=Ctrl+a)
3. Kopiera i Excel med Ctrl+C
4. Klicka i ovan Data editor och Ctrl+v (=klipp in)
Att tänka på i Excel: använd decimalpunkt !
(Kan ställas in i Excel under Verktyg, Alternativ och Internationellt)
Nu är data inlästa.
Stäng Data editorn till ex med Alt+F4 tangenterna el
klicka på krysset i högra övre hörnet
Nu är data inlästa i STATA
Uppdatera Stata
Skriv i kommandorutan:
update all
Då kontrollerar Stata att du har senaste
versionen. Följ instruktionerna i rutan och
avsluta genom att klicka på swap all så
startar Stata igen. Nu har du den senaste
versionen av Stata
Stata syntax
Kommando varlist if_expression in_range, options
Ex på kommando:
summarize
tabulate
table
list gender op if sex==l in 1/10
(visar de två variablerna gender och op om sex är 1
och listar de första 10 posterna, in -10/-1 visar i stället
de sista 10 posterna)
Ytterligare kommandon
describe
tabulate variabel1 variabel2 variabel3
tabulate variabel1 variabel2, chi2
table variabel1
graph bar (mean) variabel1, over(variabel2)
codebook variabel1
summarize variabel 1 (utelämnas variabelnamn så visas alla variabler)
stset survivalyr, failure(events==1)
sts test helicobacter if helicobacter < 2
ttest variabel1, by(variabel2)
Skiljetecken:
== betyder lika med
!= inte lika med (~= går också)
>= , <=
& betyder och
| betyder eller
sts graph, by (helicobacter) risktable, if (helicobacter < 2 & lauren == 2)
Förslag på bok om Stata
Mitchael Hills & Bianca L. De Stavola:
A short introduction to Stata for biostatistics
ISBN 978-0-9557076-4-3
188 sidor med CD
kostar ca $ 57 + frakt via Stata:
www.stata.com
(Purchase -> Bookstore -> Books on statistics)
och sök på författare
Förlagets hemsida är
www.timberlake.co.uk
Ytterligare en bra bok
Svend Juul & Morten
Frydenberg: An introduction
to Stata for health
researches.
Third Edition 2010, ISBN10: 1-59718-077-7 Stata
Press,
för den som vill fördjupa sig
ytterligare i Stata och dess
många möjligheter.
Mera info
Se på STATAs webbplats:
www.stata.com
NetCourse via stata.com
•
•
•
•
What is a NetCourse?
NetCourses are convenient web-based courses for learning Stata.
Why should you enroll?
NetCourses teach you how to exploit the full power of Stata.
•
NetCourses are inexpensive.
•
NetCourses let you fit the course into your schedule, not the other way around.
•
More than 5,000 Stata users have taken Stata NetCourses. Here is what they say.
•
We offer NetCourses for Stata users of all experience levels, from beginning to
advanced.
•
•
Available courses
NetCourse 101, Introduction to Stata
An introductory 6-week course that teaches how to use Stata interactively.
March 7–April 18, 2008 (detailed schedule) Price: $95.00
•
NetCourse 151, Introduction to Stata Programming
An introductory 6-week course that teaches Stata data-analysis programming to those
who have a basic knowledge of using Stata interactively.
March 7–April 18, 2008 (detailed schedule) Price: $125.00
Download

stata-ppt