1st BL – Vem är en ledare
Skulle du vilja vara en ledare?
Vem är en ledare?
“Naturligtvis är det en person som leder och en person som andra vill följa”
Varför skulle andra vilja följa dig?
Kanske på grund av någon av följande anledningar:
 De litar på dig
 De delar din vision
 De känner sig stimulerade att agera och ge sitt bästa för att förverkliga den
gemensamma visionen
 Visionen du kommunicera är spännande och utmanande
För att bli en bra ledare bör du kunna övertyga folk att målet är väl värt att nå, och att
deras personliga intressen matchar det gemensamma intresset. Du behöver identifiera ett
”bra” mål och sen kommunicera det klart och tydligt så det är lätt att förstå vad du vill
med målet. Det är inte bara viktigt att leda, utan även att inspirera, motivera och stödja
dem du leder.
Du behöver vara kreativ i arbetet med att identifiera nya mål samt för att klara av
utmaningarna du möter på vägen mot målet.
På resan i denna övärld kommer du läsa om kompetens och kunskap som en ledare bör ha.
Du kan bli en ledare. Det kan vara mer eller mindre lätt beroende på din naturliga fallenhet,
men det är fullt möjligt att lära sig bli en bra ledare. Genom utbildning, erfarenhet,
mentorskap och coachning lär du dig att förbättra dina färdigheter samt ökar din sociala
kompetens för att skapa förtroende, trovärdighet och ansvarstagande.
Det finns många definitioner på ledarskap beroende på olika perspektiv: kompetens, resultat,
beteende och så vidare.
Se example nedan.
Steve Farber (2010)
Leaders do what they love in the service of people who love what they do.
(Ledare gör vad de älskar i tjänst hos människor som älskar vad de gör)
Lao-Tzu (500 - 600 B.C.)
A leader is best when people barely know she/he exists, when the work is done, the aim
fulfilled, they say: we did it ourselves.
(En ledare är bäst när folk knappt vet att hon/han existerar, och när arbetet är utfört och
syftet uppfyllt – säger de, vi gjorde det själva)
www.fepic.eu
Carly Fiorina (Chairman and CEO of Hewlett-Packard Company from 1999 to 2005)
A leader's greatest obligation is to make possible an environment … where people can
aspire to change the world.
(En ledares största skyldighet är att möjliggöra en miljö...där människor kan sträva för att
förändra världen)
Detta hittar du också på denna ö
2nd BL – Ledare kontra Chef
3rd BL – “Action Logics”
4th BL – Olika Ledarskapsstilar
5th BL – Morgondagens kompetenser och färdigheter
6th BL – Korta klipp med ledare inom stora företag - Video (5:37)
7th BL – Ledarskap och Stereotyper
8th BL – Ledarskap och Etik
9tha BL – Det hände mig – En historia från Italien (1)
9thb BL - Det hände mig – En historia från Italien (2)
9thc BL - Det hände mig – En historia från Turkiet
9thd BL - Det hände mig – En historia från England
10th BL – En kort Quiz – Sex frågor om att vara en ledare
Vill du veta mer?
(Länkar finns tillgängliga i källförteckningen)
En video där Steve Jobs berättar sin historia: ett inspirerande tal som visar att vara en
ledare handlar inte bara om arbetsmiljön utan oven privatlivet: “Never give up and
everything that happens, happens for a reason. You never know what life has for you...”
http://www.youtube.com/watch?v=nFKY8CVwOaU
http://www.youtube.com/watch?v=G3bCOLl_1NE
En historia om en kreativ ledare: How Red Hat Software Stumbled Across a New Economic
Model and Helped Improve an Industry by Robert Young.
www.press.umich.edu/jep/04-03/young.html
www.fepic.eu
Download

1st BL – Vem är en ledare