BarentsWatch – teknlogiplattform
Ole William Hansen
Kongsberg Spacetec
www.kongsberg.com
WORLD CLASS – through people, technology and dedication
Nåværende situasjon
•
Dagens situasjon når det gjelder tilgang til informasjon for
havovervåkning er karakterisert av:
•
•
•
•
•
•
2
fragmenterte datasett
manglende tilgjengelighet
manglende harmonisering av tilgjengelig informasjon
ulike geografisk skalering
og ikke integrerbare teknologier
Dette gjør det vanskelig å finne, aksessere og utnytte den tilgjengelige
informasjonen på en enhetlig måte.
KONGSBERG November 6, 2012
Brukere og behov
Forsvar/Kystvakt
• Info for
suverenitets
hevdelse
Miljøovervåking
Skipstrafikk
•Oljeutslipp
•Radioaktivitet
•Salinitet
•Meterologiske forhold
•Havstrømmer
•AIS
•VTMS
•Is
•Meterologiske
forhold
Oljevernberedskap
(Se input redningstjeneste)
Offshore
•Is
•Meteorologiske forhold
•Havstrømmer
•Miljøovervåking/utslipp
•Skipstrafikk (AIS+VTMS))
•Helikoptertrafikk M-ADS
•Hydroakustikk(Tilstands
overvåking, inspeksjon,
kartlegging)
Redningstjeneste
•Is
•Meterologiske forhold
•AIS
•VTMS
•Havstrømmer
•Annen skipstrafikk
•Helikoptertrafikk
Havbruk
•Temperatur
•Salinitet
•Algeoppblomstring
•Strøm
•Meterologiske forhold
3
Fiskeri
Modeller
Kart, satellitt, radar,
observasjoner
Historiske data
•Meterologi
•Is
•Salinitet
•Havstrømmer
KONGSBERG November 6, 2012
Fra sensorer til integrert beslutningsstøtte
www.kongsberg.com
WORLD CLASS – through people, technology and dedication
BarentsWatch
www.kongsberg.com
WORLD CLASS – through people, technology and dedication
Utviklingskalender – BarentsWatch Portal og
Rammeverk
•
•
•
•
•
Prekvalifisering
Anbudsinnbydelse
Utvelgelse
Teknisk oppstart August 2011
Leveranse – Mai 2012
•
Leveranser av delfunksjonalitet i form av Pilotsystem –
Januar 2012 – Mars 2012
•
Web Portal
•
•
•
Rammeverk - Integrasjonsplattform
•
•
•
/9/
Content Management System
Kartklient
6-Nov-12
Metadata katalog
Data høsting
Data produksjon – GIS, CMS ( og integrasjon)
Kommunikasjonsmodell
BarentsWatch realiserer en kjent kommunikasjonsmodell: Publish – Find - Bind
Interoperability
Ability for different systems to
exchange/use geospatial information
Client1
Client2
Client3
Server1
Server2
Server3
 Web services provide interoperability
Interoperability drives costs down
and productivity up
 How many hours does it take to
transform, translate and understand
“free” data you download from the web?
 Are you even certain it is “fresh” after all
that processing?
Spatial Data Infrastructures (SDI’s)
use web services to access and
publish data, services and metadata
Figure 1: “Stove Pipe” Systems
Client1
Server1
Server2
Client2
Server3
 Need to be interoperable with other SDI
systems world wide
Figure 2: Network of Systems
17
/ 17 /
6-Nov-12
Geospatial web services
Application layer
Applications and Geoportals
HTTP/HTTPS
OGCWMS/WFS/WCS/WPS
Service layer
Data user services
Service bus
Data provider services
Registrer services
(publish)
Data layer
/ 18 /
Discovery services
Download services
View services
Registers
6-Nov-12
Service
Metadata
Data Set
Metadata
OGC-CSW
GN Harvest
Spatial data set
Teknologimodell
Tjeneste
tilbyder
Bruker
Klient åpen del
Metadata
Redaksjonelt
innhold
• Forvaltning av metadata
• Søk
• Proxy
• Aksesskontroll
• Kommandering
Enhetlig aksess
Tjeneste
tilbyder
Tjeneste
tilbyder
Tjeneste
tilbyder
Metadata
Stedsbunden
data
Standards implemented
• OGC WMS
• Standard protocol for serving georeferenced map images over the Internet that are
generated by a map server
•for retrieval of image representations of the spatial data sets,
• OGC WFS
• Interface Standard (WFS) provides an interface allowing requests for geographical
features across the web using platform-independent calls
• OGC SOS
The Sensor Observation Service (SOS) is a web service to query real-time sensor data and
sensor data time series and is part of the Sensor Web. The offered sensor data comprises
descriptions of sensors themselves, which are encoded in the Sensor Model Language
(SensorML), and the measured values ​in the Observations and Measurements (O & M)
encoding format. The web service as well as both file formats are open standards and
specifications of the same name defined by the Open Geospatial Consortium (OGC)
• OGC WPS
for requesting on-demand processing services
• OGC CSW
•Common interface for publishing, discovery, browsing and query of metadata about data
for registering, updating and deleting entries in the meta data catalogue
• All communication is over HTTP or HTTPS
/ 21 /
6-Nov-12
Standards playing together
• Used
•
OGC – Open Geospatial Consortium (WMS, WFS)
• W3C – WWW Consortium (HTTP, HTTPS, HTML5)
• Next
• RDF (Semantic Web), Sparql, GeoSparql
• OPC Unified Architecture – OPC-UA
/ 22 /
6-Nov-12
Elements of Technology
Open Source and Commercial
Server-side
Backend framework
•Apache
•Apache Tomcat
•Apache Lucene
•Geoserver
•GeoNetwork
•GeoWebCache
•PostGIS/PostgreSql
Portal og CMS
•Microsoft IIS
•EPiServer CMS
Truffler
•Microsoft Sql Server
Client side
•JavaScript
•OpenLayers
•GeoExt/Ext
•Ajax/jQuery
/ 23 /
6-Nov-12
Markets
•
•
•
New applications
New services
New areas
•
•
•
•
/ 24 /
6-Nov-12
Governmental
Oil and Gas
Defence
Space Weather
IEM from sensor to decision
/ 25 /
Download

teknologiplattform, Ole William Hansen