Skolelederforbundet ønsker velkommen til
Bergenskonferansen 2014
Kvaliteter og muligheter
i den norske skolen
Bergenskonferansen 2014 henvender seg til skoleledere, skoleeiere og
andre med interesse for dagens og morgendagens skole.
Program torsdag 25.09.2014
Fargespill. Foto: Paul S. Amundsen
for medlemmer i
“I Varg Veums fotspor” kl 15.00 - 17.00
Vi følges av Gunnar Staalesen på noen av privatdetektivens ”brosteinslagte stier”. Fremmøte ved nedre Fløibanestasjon.
Skolelederforbundet
Festmiddag på Rica Ørnen Hotel kl 19.30
Underholdning ved en gruppe fra Fargespill, en spektakulær flerkulturell forestilling med barn og unge fra hele verden.
Mer informasjon og påmelding på www.bergenskonferansen.axaco.se
Program fredag 26.09.2014
Åpent for alle
08.30-09.00
Registrering
09.00-11.45
Education today and tomorrow in Norway
and England
Professor, researcher and author Peter Mortimore.
By drawing on the data available for Norway and England,
Peter will identify what he sees as the key issues for those
working in national education systems today. He goes on to
outline some of the strengths and weaknesses of current
systems and suggest ways in which improvements could be
made.
11.45 - 12.45
12.45 - 15.30
Peter Mortimore
Lunsj
Skolen som kunnskapsorganisasjon: Å lede
profesjonelt læringsarbeid mellom solospill
og samspill
Professor Eirik J. Irgens, NTNU.
Læreres arbeidstid har vært gjenstand for stadige konflikter. I dette innlegget tar Irgens utgangspunkt i at det bak denne
uenigheten kan ligge både ulike oppfatninger av skolen som
organisasjon, og av hva profesjonelt lærerarbeid innebærer.
Han spør også om skolen har vært dyktig nok til å forvalte det
skandinaviske arbeidslivets fremste styrke; partssamarbeidet
basert på medbestemmelse, medvirkning og gjensidig respekt.
Eriik J. Irgens
Sted:
Konferansepris:
Påmeldingsfrist:
Påmelding:
Rica Ørnen Hotel
Lars Hillesgate 18
20. juni 2014
Medlemmer av Skolelederforbundet
kr. 900.- andre kr. 1600.Festmiddag inkl. drikke: kr 800,-
www.bergenskonferansen.axaco.se
Download

Bergenskonferansen 20 14