Csík-hágó Iskola
Magyar Történelem
2010-2011-es tanév
2. óra
A honfoglalás
(The Conquest of the Homeland)
tanár: Németh Károly
Felhasznált anyagok az internetről:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_őstörténet
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_prehistory
http://ww3.szentes.hu/honfoglalas/honfog/honfog.htm
http://honfoglalas.lap.hu/
Isten, áldd meg a magyart
Jó kedvvel, bőséggel,
Nyújts feléje védő kart,
Ha küzd ellenséggel;
Bal sors akit régen tép,
Hozz rá víg esztendőt,
Megbűnhődte már e nép
A múltat s jövendőt!
(“Himnusz”, Kölcsey Ferenc verse (1823))
O Lord, bless the Hungarian nation
With your grace and bounty
Extend over it your guarding arm
During strife with its enemies
Long torn by ill fate
Bring upon it a time of relief
This nation has suffered for all sins
Of the past and of the future!
(“Hymn”, by Ferenc Kölcsey (1823))
Ismétlés: a magyarság vándorlása a Közép-Ázsiából Kárpát-medencéig
Recapitulation: migration of the Hungarians from Middle-Asia to the Karpatian Basin.
A honfoglalás időbeli lezajlása 893 és 907 között.
Major steps of the Hungarian homeland-conquest between 893 and 907 AD.
A honfoglaló magyarság hét törzsének neve: /
The seven tribes of the conquering Hungarians:
Tarján, Jenő, Kér, Keszi, Nyék, Megyer, Kürt-Gyarmat.
A hét törzs vezéreinek neve /
Names of the seven Chieftains of the Hungarian tribes:
Álmos, Előd, Ond, Kond, Tas, Huba, Töhötöm.
További szövetséges népcsoportok akik részt vettek a honfoglalásban:
Székelyek: eredetük bizonytalan, lehet hun, avar vagy magyar is.
A három nép rokonságát állítja a magyar hagyomány.
People who may have Hunnic, Avar or Hungarian origin.
According to Hungarian traditions these 3 nations were
Relatives of each other.
Kabarok: a kazárok közül Etelközben kiszakadt népcsoport.
A renegade tribe/group of the Kazars that allied with the
Hungarians.
A hét magyar vezér szövetségét vérszerződés alkalmával erősítették meg (Székely Bertalan
festménye 1896-97-ből). A vérszerződés még Etelközben történt.
The alliance of the Hungarian tribes was made binding by the covenant of blood (painting by
Bertalan Székely, from 1896-97). The covenant of blood ceremony took place in Etelköz.
Budapest (Magyarország fővárosa), Hősök tere.
A hét vezér szobra a magyar történelmi hősök emlékoszlopa körül.
Budapest (the capital of Hungary), Heros' Square.
The statues of the seven Hungarian Chieftains of the Homeland-Conquest period,
around the memorial column of the Hungarian heroes of the history.
Képek a hősök teréről /
Heros' Square pictures
Az Országház épülete Budapesten ( 1885 és 1904 között épült)
The House of the Parliament, the “House of the Country” (built from 1885 to 1904).
Árpád vezér és a honfoglaló magyarok
(Munkácsi Mihály magyar festőművész “Honfoglalás” című képe, 1893-ban készült.)
Mihály Munkácsy: Settlement of the Magyars in Hungary (piece of painting, from 1893),
In the center: Árpád, the military leader of the conquering Hungarians.
Az egész kép. / The full picture.
A kalandozások kora, körülbelül 900-970 között .
The age of Hungarian military explorations and raids of Europe, approximately 900-970.
A 900-as évek elején született modenai latin nyelvű himnusz részlete /
Part of a latin-language Hymn from Modena (North Italy) from the early 900 :
„ab Ungerorum nos defendas iaculis” –
vagyis: „védj meg (Uram) minket a magyarok nyilaitól.”. /
meaning: Lord, save us from the arrows of the Hungarians.
Visszafelé nyilazó magyar lovas egy észak-olaszországi templom (Aquileia-ban)
Falfestményén, a 900-as évekből.
Hungarian rider shooting arrows backwards as depicted on a mural painting of a North-Italian
church in Aquileia, from the years of 900 AD.
Magyarország a 11. században (1000 és 1100 között).
Hungary in the 11th century (between 1000 and 1100 AD).
Hazádnak rendületlenűl
Légy híve, oh magyar;
Bölcsőd az s majdan sírod is,
Mely ápol s eltakar.
(Vörösmarty Mihály “Szózat” című verséből (1836))
To your homeland without fail
Be faithful, O Hungarian!
It is your cradle and will your grave be
Which nurses, and will bury you.
(from “Szózat” (in English “Summons”) by Mihály Vörösmarty
(1836))
Download

Árpád vezér és a honfoglaló magyarok