Πολυμεσικό Υλικό στο Internet:
Συγχρονισμός, Επεξεργασία και
Διακίνηση
Συγχρονισμός Πολυμεσικών Εφαρμογών &
Σχετικά Εργαλεία
13/11/2014
Β. Μάγκλαρης <[email protected]>
Μ. Γραμματικού <[email protected]>
Δ. Καλογεράς <[email protected]>
www.netmode.ntua.gr
Outline
•
•
•
•
•
Real-Time Protocols (RTP, RTCP, RTSP)
ITU – H.323
Session Initiation Protocol (SIP)
Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL)
A Rough History of Web Standards
– HTML5
– PopcornJS - HTML5 Media Framework
– Timesheets.js
Real-Time Protocol (RTP)
Real-Time Control Protocol (RTCP)
http://en.wikipedia.org/wiki/Real-time_Transport_Protocol
http://tools.ietf.org/html/rfc1889
https://tools.ietf.org/html/rfc3611
http://en.wikipedia.org/wiki/RTP_Control_Protocol
• RTP: first published in 1996 by IETF
• RTP: Defines a standardized packet format for delivering audio
and video over IP Networks
• Real-Time Protocol (RTP)
– a framing protocol for real-time applications
– there is no QoS in real time based on UDP protocol
• RTCP: RTCP protocol monitors transmission statistics and
Quality of Service (QoS) and aids synchronization of multiple
streams
Real Time Streaming Protocol (RTSP)
http://en.wikipedia.org/wiki/Real_Time_Streaming_Protocol
http://www.ietf.org/rfc/rfc2326.txt
• RTSP was developed by RealNetworks, Netscape and Columbia
University, with the first draft submitted to IETF in 1996
• RTSP:
– an application-level protocol for control over the delivery of data with realtime properties
– controls streaming media servers
– is used for establishing and controlling media sessions between end points
– RTSP servers use the Real-time Transport Protocol (RTP) in conjunction
with Real-time Control Protocol (RTCP) for media stream delivery
ITU – H.323
http://www.h323forum.org,
http://en.wikipedia.org/wiki/H.323
www.rfc-editor.org/info/rfc4123
• First version of H.323 was published by the ITU in November 1996
• Defines the protocols to provide audio-visual communication sessions in
any IP (Internet) infrastructure
– Point-to-point
– Multi-point (Multi-Conference Unit - MCU)
• Addresses call signalling and control, multimedia transport and control,
and bandwidth control for point-to-point and multi-point conferences
• H.323 call signalling
– is based on the ITU-T Recommendation Q.931 protocol
– is suited for transmitting calls across networks using a mixture of IP, PSTN,
ISDN, and QSIG over ISDN
• A Gatekeeper is an optional component in the H.323 network that
provides a number of services to terminals, gateways, and MCU devices.
Session Initiation Protocol (SIP)
http://en.wikipedia.org/wiki/Session_Initiation_Protocol
https://www.ietf.org/rfc/rfc3261.txt
• SIP: a signalling communication protocol, widely used for
controlling multimedia communication sessions such as
voice and video calls over Internet Protocol (IP) networks
• SIP was originally designed by Henning Schulzrinne and
Mark Handley in 1996
• Text Based (like HTTP)
• SIP address like : user @ host
• Same services with Η.323 but :
– H.323 MCU as a special purpose component
– SIP: server-based multi conference
• SDP (Session Description Protocol) for media (audio, video)
description
Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL)
http://en.wikipedia.org/wiki/Synchronized_Multimedia_Integration_Language
http://www.ietf.org/rfc/rfc4536.txt
• SMIL version 1 : introduced 1999
• SMIL: a World Wide Web Consortium (W3C) recommended
Extensible Markup Language (XML) to describe multimedia
presentations
• Defines markup for :
–
–
–
–
–
timing
layout
animations
visual transitions
media embedding
• Presenting media items (text, images, video, audio, links) to other
SMIL presentations, and files from multiple web servers
A Rough History of Web Standards
(ref)
91-92
93-94
HTML 1
HTML 2
95-96
97-98
99-00
HTML 4
XHTML
1
CSS 1
CSS 2
JS
ECMA,
DOM
01-02
05-06
07-08
09-10
11-12
13-14
HTML 5
T-less D
DOM 2
03-04
Web 2.0
CSS3
Ajax
HTML
DOM,
APIs
CSS
2004
WHATWG started
1996 – CSS 1
W3C Rec
2008
W3C Working Draft
1998 – CSS 2
W3C Rec
2012 (2010)
W3C Candidate Rec
1999 – CSS 3
Proposed
2022
W3C Rec
2001 – CSS 3
W3C Working Draft
2005 – CSS 2.1
W3C Candidate Rec
HTML5: more than HTML
• HTML5 Spec
• CSS3 (Cascading Style Sheet) Spec
• JavaScript to tie it all together
What’s new to HTML5
•
•
•
•
•
•
•
Simplified and Loose Syntax
New Elements and Attributes
Embedded Media (audio, video)
Canvas
Offline Storage
Drag and Drop
Geo-Location
Browser Support
http://www.w3.org/TR/html5/
• HTML5 is not yet an official standard browsers have not full HTML5 support
• But all major browsers (Safari, Chrome,
Firefox, Opera, Internet Explorer) continue to
add new HTML5 features to their latest
versions
HTML5 Video
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video
http://www.w3.org/TR/html5/embedded-content-0.html#the-video-element
• HTML5 specification introduced the <video>
element, partially replacing the <object>
element.
• HTML5 video is intended to become the new
standard way to show video on the web
without plug-ins
• The <video> element was proposed by Opera
Software in February 2007
HTML5 Video Benefits
• End users have full control over the multimedia.
– HTML5 video and audio are keyboard-enabled by default,
which is a great accessibility benefit.
• End users do not need to install a plug-in to play them.
– Browser already has everything it needs to play movies/sound.
• Video and audio content on the page can be manipulated.
– Two new elements that can be styled, moved, manipulated,
stacked and rotated.
• You can build your own controls using HTML, CSS and JavaScript.
– No new skills or development environment needed.
• Simple interaction with the rest of the page.
– Multimedia API gives you full control over the video, and you
can make the video react both to changes in the video itself
and to the page around it.
Using HTML5 Media Elements
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML5_audio_and_video
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Supported_media_formats
<audio src="/test/audio.ogg">
<p>Your browser does not support the audio
element.</p>
</audio>
<video>
<source src="somevideo.webm" type="video/webm">
<source src="somevideo.mp4" type="video/mp4">
I'm sorry; your browser doesn't support HTML5 video in WebM with VP8 or
MP4 with H.264.
<!-- You can embed a Flash player here, to play your mp4 video in older
browsers -->
</video>
HTML5 Video - Codecs that Browsers Support
http://en.wikipedia.org/wiki/HTML5_video
• MP4 or H.264: codec supported by Apple and
Microsoft. Provides good quality video and small file
sizes
• ogg/Theora: free open standard for video encoding.
It generates high quality videos with comparatively
larger file sizes. Hard to find tools to convert to
ogg/Theora.
• WebM: uses the VP8 codec, owned by Google. High
video quality, longer to encode than in H.264. Very
difficult to encode, especially compared to the many
free & commercial tools available for H.264.
Adobe – Apple Controversy
http://en.wikipedia.org/wiki/Apple_and_Adobe_Flash_controversy
https://www.apple.com/hotnews/thoughts-on-flash/
• As of April 2010, in the wake of Apple iPad launch, a
number of high-profile sites have started to serve
H.264 HTML5 video instead of Flash for user-agents
identifying as iPad
• On November 8, 2011, Adobe announced that it was
ceasing development of the Flash Player "plug-in" for
browsers on mobile devices, in an effort to shift its
focus on using the ActionScript programming
language and Adobe AIR to develop fully functional
native apps for mobile
PopcornJS - HTML5 Media Framework
http://popcornjs.org/
https://popcorn.webmaker.org/
• Popcorn.js is an HTML5 media framework written in
JavaScript for filmmakers, web developers, and anyone
who wants to create time-based interactive media on the
web:
– For media makers: Popcorn.js allows video, audio and other
media to control elements of a webpage. Combining our library
with a mixture of standard HTML + JavaScript, authors can let
their media be the “conductor” of interactive and immersive
experiences.
– For developers: Popcorn.js is an event framework for HTML5
media. Popcorn.js utilizes the native HTMLMediaElement
properties, methods and events, normalizes them into an easy
to learn API, and provides a plug-in system for community
contributed interactions.
Timesheets.js
http://wam.inrialpes.fr/timesheets/
• A Javascript library to rely on declarative W3C
standards (namely, SMIL Timing and SMIL
Timesheets) to synchronize HTML content
• Focusing on two developments:
– a Timesheet Scheduler, i.e. a JavaScript
implementation of SMIL Timing and SMIL Timesheets
– a Timesheet Editor, i.e. a wysiwyg, Mozilla-based,
multimedia page authoring tool
References
• https://dev.opera.com/articles/introduction-html5-video/
• https://dev.opera.com/blog/everything-you-need-to-know-abouthtml5-video-and-audio-2/
• https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/Guide/HTML/Using_HTML5_audio_and_video
• http://html5video.org/wiki/HTML5_Player_Comparison
• http://www.w3.org/2010/05/video/mediaevents.html
• http://www.html5rocks.com/en/tutorials/video/basics/
• https://popcorn.webmaker.org/
• http://blog.teamtreehouse.com/building-custom-controls-forhtml5-videos