A
DR
FT
Nordic Public Transport 2014
New Trends Demanding New Solutions
www.NordicPublicTransport.com
InformNorden &
Nordisklokaltrafikk
11 − 13 June 2014 | Oslo, Norway
A
DR
FT
The theme of Nordic Public Transport 2014 will be “New trends
requiring new solutions”. The conference location is on and
around Youngstorget square in the city center, with exhibitions
both indoors and outdoors. We will open up towards the city
and our customers, and the outdoor exhibition will be open to
the conference attendees as well as the public. Our ambition
for the conference will be to inspire and to increase the general interest in developing public transport.
Tema på NPT 2014 er “Nye trender som krever nye løsninger”. Konferansestedet er ved og på Youngs- torget i Oslo
sentrum, og det satses på en kombinert utstilling som vil
foregå både inne og ute. Vi åpner oss mot byen og kundene,
og utendørsutstillingen vil være åpen for alle. Vår ambisjon
er at konferansen både skal være til intern inspirasjon, men
også øke den allmenne interessen for å satse ytterligere på
utvikling av kollektivtrafikken.
By combining the traditional conferences Nordic Public
Transport and InformNorden, as we first did in Reykjavik 2010,
we aim to increase the range of lectures and discussions. The
main language of the conference will be English, but there will
also be Scandinavian sessions.
Ved å samle den tradisjonelle konferansen Nordisk
Lokaltrafikk og InformNorden, slik vi første gang gjorde i
Reykjavík i 2010, ønsker vi å øke bredden i både foredrag og
diskusjoner. Hovedspråket på konferansen vil være engelsk,
men det vil også være skandinaviskspråklige sesjoner.
Exhibition spaces for the more trade-specific and less space
consuming exhibitors will be located inside Oslo Congress
Centre. Exhibitors requiring more space will be accommodated
outside at Youngstorget square, where there is room to showcase e.g. the latest in bus technology, and information and
shelter solutions etc. Here, The City of Oslo, Ruter and other
exhibitors will present topics that should be of interest to both
conference attendees and the city’s residents.
Det vil være utstillingsplass inne i Oslo Kongressenter for
det som ikke krever for mye plass. På Youngstorget vil det
mer plasskrevende være utstilt. Det vil for eksempel være
god plass for å vise frem det nyeste innen bussteknologi og
informasjons- og lehusløsninger mv. Her vil også blant annet
Bymiljøetaten i Oslo kommune, Ruter og andre utstillere
presentere tema som kan være av interesse for både konferansedeltakerne og byens innbyggere.
Youngstorget is located 500 meters from Oslo Central Station
(Oslo S). Around the square are several restaurants, and in the
area between Oslo S and Youngstorget, a range of hotels.
Youngstorget ligger 500 m fra Oslo S. Rundt torget finnes
flere serveringssteder. Mellom Oslo S og Youngstorget tilbys
en rekke hoteller.
You will find more information at
www.NordicPublicTransport.com
Du finner mer informasjon på
www.NordicPublicTransport.com
11 − 13 June 2014 | Oslo, Norway
Wednesday June 11th
A
DR
InformNorden &
Nordisklokaltrafikk
Information and Service Desk open at “Ruter’s Kundesenter”
Jernbanetorget, right next to Oslo S (Oslo Central Station).
18:00 – 19:45
Welcoming Cruise on the Oslo Fjord, with tapas and refreshments.
Welcome address by Anette Solli, County Major of Akershus.
Delegate passes will be handed out on two occasions:
1. On Welcoming Cruise, Wednesday afternoon
2. At Oslo Kongressenter, Thursday morning (from 08:30)
Thursday June 12th
Doors open at Oslo Kongressenter, Youngsgate 11, Oslo.
Information and Service Desk open.
08:30 – 09:00
09:00 – 09:30Chair Bernt Reitan Jenssen , CEO Ruter As
Welcome to Oslo, an audiovisual presentation
Minister of Transport, Ketil Solvik-Olsen addressing the conference, introduced by Bernt Stilluf Karlsen, Chair of Board Ruter As.
09:30 – 10:30
New trends demanding new solutions. What can we learn across the Nordic borders?
Five directors of Public Transport Authorities presenting priorities concerning themes for learning and Nordic cooperation; Suvi Rihtniemi, Dorthe Nøhr Pedersen, Reynir Jónsson, Anders Lindström, Bernt Reitan Jenssen
10:30 – 11:00
Coffee and mingling in indoor exhibition area
Nominees for the Nordic Marketing Award 2014 will be presented
11:00 – 12:00
Chair Bernt Reitan Jenssen, CEO Ruter As
Outdoor exhibition opening at Youngstorget, “Kollektivtrafikkdagene”
in cooperation with City of Oslo, Department of Environment and Transport Hans Edvardsen, Director, Department of Environment and Transport (TBC)
12:00 – 13:00
Lunch
13:00 – 13:45
Chair Jens Plambech, Head of Strategic Development, Trafikförvaltningen, SLL
BEST: Why a network for exchanging experience, ideas & benchmark data
in public transport is useful!
Kjetil Vrenne, Business Consultant, Enable Consulting AS and
Karolina Pamp-Sandgren, Trafikförvaltningen, SLL
13:45 – 14:00
Coffee and mingling in exhibition areas
14:00 – 14:30
A1 Nordic Public Transport
Chair Stenerik Ringqvist, UITP European department
New EU-regulations impacting rail services Stenerik Ringqvist, UITP European department
Tendering rail-services: Experiences from West Sweden Roger Vahnberg, Västtrafik
14:00 – 14:30
A2 InformNorden
Chair Krister Nordland, InformNorden
Customer focus in IT projects – the key to success Hanne Nettum Breivik, Ruter As
Mobile tickets in cross border traffic; The Skånetrafiken app, building on a modularized
approach,offers a new level of flexibility for the traveler, improving customer service level
Martin Güll, Head of Business Development, Skånetrafiken
14:00 – 14:30
A3 Nordic Public Transport, Scandinavian session
Leder Roger Harkestad, Admininstrerende Direktør, Tide Buss
Kollektivtrafikk og arealbruk, med erfaringer fra plansamarbeidet i Oslo-regionen Ellen Grepperud, Plansamarbeidet Oslo og Akershus
K2020 Göteborg Lars Backström, VD Västtrafik (TBC)
14:30
Coffee and mingling in exhibition areas/ WORKSHOPS
FT
10:00 – 22:00
T
AF
DR
Thursday June 12th
15:00 – 15:45
B1 Nordic Public Transport
Chair Stefan Wallin
Boats in an environmental perspective. New technologies ready for service? Sigvald Breivik, Technical Manager, Norled
Buses in an environmental perspective. New technologies ready for service? Chris Verweijen, Consultant Strategy and mobility, Movares
15:00 – 15:45
B2 InformNorden
Chair Krister Nordland, InformNorden
Using NFC-Travel Card as identification card. Case from Helsinki and other examples Satu Rönnqvist, Project Manager, Helsinki Region Transport
Future solutions for payment – in perspective of the year 2030
Ellen Rogde, VP Sales and Marketing, Ruter As
Discussion: Mobile tickets and apps
15:00 – 15:45
B3 Nordic Public Transport, Scandinavian session
Leder Roger Harkestad, Admininstrerende Direktør, Tide Buss
Malmöexpressen, “Sveriges bästa stadsbusslinje”. Hvordan når vi dit?
Fokus på partnerskap mellom Skånetrafiken, Nobina og Malmö by
Björn Wedeby, Project manager, Skånetrafiken
BRT – buss eller bybane/ trikk? Eksempel fra København og andre europeiske byområder
Jeppe Gaard, Area Manager, Trafikselskabet Movia
15:45 – 16:00
Coffee and mingling in exhibition areas
16:00 – 16:45
C1 Nordic Public Transport
Chair Henrik Normark, Head of Business Development, Transport Adm., Stockholm County Council
Nordic Bus Standards: Is it possible and wise? Maria Övergård,
Incentives in the procurement: What works and what does not? Juha-Pekka Häyrynen, Planning Manager, Tampere Public Transport
16:00 – 16:45
C2 InformNorden
Chair Krister Nordland, InformNorden
HSL-navigator: Experiences of open developer community and html 5 Tuukka Hastrup, Project Planner, Helsinki Region Transport
Rejseplanen: A central data hub for danish passenger information services? Advantages of today and what is next? Will passenger information and ticket sales join forces?
Jörgen Sinding, Rejseplanen A/S
Discussion: Travel planner
16:00 – 16:45
C3 Nordic Public Transport, Scandinavian session
Leder Roger Harkestad, Admininstrerende Direktør, Tide Buss
Finansiering av ny infrastruktur gjennom ny arealbruk; Stockholm og andre europeiske byer Christian Löf, Business Strategist, Trafikförvaltningen SLL
Norske perspektiver med eksempler fra Oslo og Bergen
Erfaringer fra arbeidet med fellesskapsfinansiering for Fornebubanen og
utviklingen i eiendeomsmarkedet etter åpningen og utvidelsen av Bybanen i Bergen
Hanne Norli, Utviklingsdirektør, Ruter As og
Anne Gine Hestetun, Admininstrerende Direktør, Storbergen Boligbyggelag
16:45 – 17:30
WORKSHOP
19:00
Conference Dinner at Sonia Henie Ballroom, Radisson Blu Plaza Hotell, Sonia Henies plass 3, 0185 Oslo
Coffee and mingling in exhibition areas
09:00 – 09:45
D1 Nordic Public Transport
Chair Hanne Norli, VP Strategy and Development, Ruter As
Innovation in Public Transport
Jarno Ekström, Service Design Manager, Helsinki Region Transport
PT Center K2 in Lund
Tom Rye, Lunds Universitet
09:00 – 09:45
D2 InformNorden
Chair Krister Nordland, InformNorden
Automatic Passenger Counting: New methods and new challenges
Jesper Wibrand, Trafikselskabet Movia
Using Passenger Counting in the Journey Planner - SBB example;
A presentation on the collection and use of Passenger Counting data
and its display in the SBB online and mobile products: present and future
Tobias Wittmer and Andrea Mantegani, SBB
Discussion: Passenger Counting
09:45 – 10:00
Coffee and mingling in exhibition areas
10:00 – 11:00
E1 Nordic Public Transport
Chair Mari Flink, Director of Communications, HSL
Marketing that works! Morten Schrøder, Director, Wilke A/S
Printed timetables: Are they dying and do customers think that
mobile & web solutions are just as good?
Karianne Ormseth, Planning Manager, Ruter As
10:00 – 11:00
E2 InformNorden
Chair Krister Nordland, InformNorden
Realtime prognoses: Can RTPI become more real? Prognoses, forecast, prediction,
assumption or best guess. Where is my ride, how hard can it be?
Johan Carslon, SLL
Passenger information in Japan. What can we learn from crowded asian cities
Magnus Arnström, InformNorden
Out- and in-sourcing: How to share tasks within passenger information between PTA and PTO?
A new concept for providing realtime passenger information, where the operators owns and maintain the bus equipment, they deliver bus position reports to Movia and they supply the passengers with information within the busses. But how do we get there?
Søren Brøgger Kock, PTO coordinator, Trafikselskabet Movia
Discussion: Passenger information
11:00 – 11:30
Coffee and mingling in exhibition areas
11:30 – 12:00
Chair Bernt Reitan Jenssen, CEO Ruter As
Public transport policy and the future challenges of our transport system
To develop a sustainable transport system is a huge challenge in front of us.
The Public transport system is one part of the solution. But a well-functioning
public transport system will not come for free and will need public policy support
to develop. Is the current public transport policy well designed for this task?
Gunnar Lindberg, Managing Director TØI
12:00 – 12:45
Nordic marketing Award 2014; Presentation of the 5 nominees and Conference voting
Søren Englund, Director Market, Trafikselskabet Movia
12:45 – 13:00
Conference closing – Welcome to the next “InformNorden” at Iceland 2015 and “Nordic Public Transport” in Sweden 2016
13:00 – “Take-away-lunch” – Suitable for eating out in the exhibition area
– 16:00
Conference and exhibition at Youngstorget closing
FT
08:30 – 09:00
A
DR
Friday June 13th
Inform Norden
Nordisk Lokaltrafikkonferanse
InformNorden was founded in 1998 by the public transport authorities in the Nordic capitals of Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden.
De nordiske lokaltrafikkonferansene er et samarbeid med lange tradisjoner mellom kollektivtrafikkselskapene i de nordiske hovedstedene. Temaene som tas opp har en vinkling som tar sikte på
bytrafikk generelt også utenom hovedstadsområdene, eller har generell interesse for alle som arbeider med persontrafikk.
InformNorden aims at bringing together users and suppliers of Public
Transport Information Technology to stimulate the use and development of IT in public transport by exchange of experience, requirements
and standards.
The main activities of InformNorden focus on organising the annual
InformNorden conference. As an established networking forum,
InformNorden also offers an opportunity for members and conference
delegates to exchange information and experiences in order to improve
public transport IT-solutions and so better meet the needs of users.
In 2013 the annual InformNorden conference was held in Helsinki. After
the conference in Oslo on the 11–13 of June 2014, the next one will take
place in Reykjavik on the 9–11 of September 2015.
Read more about InformNorden at www.informnorden.org
Det nordiske kollektivtrafikksamarbeidet tar også opp løpende faglige
spørsmål av felles interesse, eventuelt gjennom ad hoc samarbeidsgrupper, og står blant annet for en årlig benchmarking siden 2001
(BEST).
Samarbeidet ble bekreftet ved en ny avtale i april 2013 mellom Helsingforsregionens Trafik, HRT (Finland), Movia (Danmark), Ruter (Norge),
Stockholms läns landsting, Trafikförvaltningen (Sverige) og Strætó
(Island).
Formålet med det nordiske kollektivtrafikksamarbeidet er å styrke
kollektivtrafikken hos deltakerne generelt, utnytte synergier og legge
til rette for effektive felles løsninger. Samarbeidet skjer innenfor fire
hovedområder: Strategisk utvikling, trafikktilbud, fremtidsprosjekter
og informasjon.
v.11 / WEB / CN
Download

Nordic Public Transport 2014